1. Hozirgacha eskirmay kelgan, unutilmagan, “otalar so’zi” deb nomlanuvchi janr qaysi? – maqollarDownload 233.5 Kb.
Page1/15
Date24.11.2022
Size233.5 Kb.
#88022
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
5-sinf-adabiyot-fanidan-savol-javoblar-toplami

5-sinfadabiyot
1. Hozirgacha eskirmay kelgan, unutilmagan, “otalar so’zi” deb nomlanuvchi janr qaysi? – maqollar
2. “Folklor” atamasi ilk bor qachon kim tomonidan qo’llangan?
– XIX asr tadqiqotchisi Vilyam Toms tomonidan 1846-yilda qo’llangan.
3. “Folklor” atamasining ma’nosi? – “xalq donoligi”, “xalq donishmandligi”
4. Ertak qahramoni Sohibjamol aytgan topishmoqning javobi?
– uzoq yerda o’t ko’yur – bo’ri ko’zi, sassiq soyda ut hurar – baqa, chorbog’imda juft chinor – ota-ona,
eshigimda qo’sh munguz – og’a-ini, qora tolim butoqsiz – soch. Topishmoqni topgan yigit malikaga
uylanadi.
5. Xalq og’zaki ijodi janrlarini sanang.
– qo’shiq, ertak, afsona, rivoyat, mif, lof, lapar, latifa, tez aytish, topishmoq, maqol, matal, terma, doston,
alla, kelinsalom, yor-yor.
6. Epik turga mansub janrlar? – hikoya, qissa, roman, ertak, afsona, rivoyat, asotir, latifa.
7. Lirik turga mansub janrlarni sanang. – g’azal, ruboiy, tuyuq, fard, musallas...
8. Dramatik turga mansub janrlar? – drama, tragediya, komediya, tragikomediya, pyesa, intermediya...
9. Liro-epik turga mansub janrlar? – doston, poema, ballada.
10. “Muhaddis” so’zining ma’nosi? – “hadis aytuvchi”
11. Qur’oni Karimdan keyingi eng muhim qo’llanma? – hadislar
12. “Sahih va nosahih” so’zlarining ma’nosi? – “ishonchli”, “ishonchsiz”.
13. Hadislar kimning so’zlari va kimlardan yig’ilgan?
– Payg’ambarimizning so’zlari, roviylardan yig’ilgan.
14. Roviylar deb kimlar aytilgan?
– Payg’ambarimizning so’zlari – hadislarni aytuvchilar. Ular 2 xil bo’lgan: sahobalar va tobeinlar.
15. Sahobalar kimlar? – Payg’ambarimizni ko’rgan va u kishi bilan suhbatda bo’lganlar – sahobalar.
16. Tobeinlar kimlar? – Payg’ambarimizni emas, sahobalarni ko’rgan va ulardan eshitganlarini aytuvchilar.
17. Hadislar necha qismdan iborat bo’lgan? – Ikki qismdan, ya’ni sanad va matndan.
18. Sanad nima? – Sanad payg’ambarimiz so’zlarining qachon va qanday sharoitda, kimlar huzurida
aytilganligining hujjati.
19. Matn nima? – Matn – hadisning mazmuni.

Download 233.5 Kb.

Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
The database is protected by copyright ©sckool.org 2022
send message

    Main page