Universitätsbibliothek Tübingen Zeitschrifteninhaltsdienst Theologie August 2016Download 2.08 Mb.
Page20/22
Date09.11.2016
Size2.08 Mb.
#1254
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22
S. 156-176: Nielsen, Kirsten: "a tolke historien ikke bare som fortid" : Danske salmedigteres gendigtning af gammeltestamentlige profetier / Kirsten Nielsen (F. 1943. Dr.theol. Prof.em. i Det gamle testamente, Universitetet i arhus)

In: Teologisk tidsskrift. - 3. 2014, 2


( 909 )

S. 177-201: Tveito, Olav: Nattverdliturgiens historie i norsk kontekst / Olav Tveito (F. 1951. Dr.philos. og cand.theol. Seniorprest/radgiver i Den norske kirke, Oslo bispedømme)

In: Teologisk tidsskrift. - 3. 2014, 2


( 910 )

S. 202-216: Grung, Anne H.: Stalsett-utvalgets forhandlinger mellom religionsfrihet og kjønnslikestilling : en aktivt støttende likestillingspolitikk som en del av religionspolitikken? / Anne Hege Grung (F. 1965. Ph.D. Post doc., Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo)

In: Teologisk tidsskrift. - 3. 2014, 2


( 911 )

S. 217-232: Simensen, Simen A.: Hans Küng - "grunntillit" og "global etikk" / Simen Aalvik Simensen (F. 1974. Cand.philol. et theol. Sokneprest i Den norske kirke, Tolga, Nord-Østerdal)

In: Teologisk tidsskrift. - 3. 2014, 2


( 912 )

S. 233-234: Moxnes, Halvor ; Jervell, Jacob: Jacob Jervell (1925-2014) / Halvor Moxnes

In: Teologisk tidsskrift. - 3. 2014, 2


( 913 )

S. 235-236: Hvalvik, Reidar ; Kvalbein, Hans: Hans Kvalbein (1942-2013) / Reidar Hvalvik

In: Teologisk tidsskrift. - 3. 2014, 2

______________________________________________
3. 2014, 3
( 914 )

S. 248-249: Hvalvik, Reidar ; Rasmussen, Tarald: Religion og identitet / Reidar Hvalvik og Tarald Rasmussen

In: Teologisk tidsskrift. - 3. 2014, 3


( 915 )

S. 250-270: Joachimsen, Kristin: Loven som identitetsmarkør i Nehemja-boken / Kristin Joachimsen (F. 1969. Dr.theol. Førsteamanuensis, Institutt for historie og religionsvitenskap, Norges arktiske universitet, Tromsø)

In: Teologisk tidsskrift. - 3. 2014, 3


( 916 )

S. 271-286: Kartveit, Magnar: Samaritansk sjølvforstaing i innskriftene fra Garisim og Delos / Magnar Kartveit (F. 1946. Dr.theol. Professor i Det gamle testamente, Misjonshøgskolen)

In: Teologisk tidsskrift. - 3. 2014, 3


( 917 )

S. 287-302: Granerød, Gard: Ahuramazdas lojale judeiske soldater : om Elefantine-judeernes selvbilde / Gard Granerød (F. 1975. Ph.d. Førsteamanuensis i Det gamle testamente, Det teologiske Menighetsfakultet)

In: Teologisk tidsskrift. - 3. 2014, 3


( 918 )

S. 303-320: Eidsvag, Gunnar M.: Demetrios og jødene i Aleksandria : om Septuagintas tidlige resepsjon / Gunnar Magnus Eidsvag (F. 1977. Ph.d. Førsteamanuensis, Det humanistiske fakultet, Universitetet i Stavanger)

In: Teologisk tidsskrift. - 3. 2014, 3


( 919 )

S. 321-335: Justnes, arstein ; Klepp Beckmann, Morten: Jesus fra Nikea? : tre merknader til Oskar Skarsaunes visdomskristologi / arstein Justnes (F. 1970. Dr.theol. Førsteamanuensis, Institutt for religion, filosofi og historie, Universitetet i Agder), Morten Klepp Beckmann (F, 1986. Master i religion, etikk og samfunn. Doktorgradsstipendiat, Institutt for religion, filosofi og historie, Universitetet i Agder)

In: Teologisk tidsskrift. - 3. 2014, 3


( 920 )

S. 336-341: Skarsaune, Oskar: Noen kommentarer / Oskar Skarsaune

In: Teologisk tidsskrift. - 3. 2014, 3

Rezension: Justnes, arstein: Respons til Oskar Skarsaune


( 921 )

S. 342-344: Justnes, arstein ; Klepp Beckmann, Morten: Respons til Oskar Skarsaune / arstein Justnes of Morten Klepp Beckmann

In: Teologisk tidsskrift. - 3. 2014, 3

______________________________________________
3. 2014, 4
( 922 )

S. 360-361: Hvalvik, Reidar ; Rasmussen, Tarald: Grunnloven, prestene og religionen / Reidar Hvalvik og Tarald Rasmussen

In: Teologisk tidsskrift. - 3. 2014, 4


( 923 )

S. 362-384: Elstad, Hallgeir: Religion og patriotisme - rolla til kyrkja i 1814 / Hallgeir Elstad (F. 1964. Dr.theol. Professor i kyrkjehistoirie ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo)

In: Teologisk tidsskrift. - 3. 2014, 4


( 924 )

S. 385-407: Ulvund, Frode: "Grundlovens Taushed" : høgsterett og religionsfridomen mellom Grunnlova og dissentarlova / Frode Ulvund (F. 1969. Dr.philos. Førsteamanuensis ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap, Universitetet i Bergen)

In: Teologisk tidsskrift. - 3. 2014, 4


( 925 )

S. 408-430: Oftestad, Bernt T.: Jesuittparagraf og antikatolisisme : debatt om og endring av Grunnlovens § 2 / Bernt Torvild Oftestad (F. 1942. Dr.theol. Prof.em. i kirkehistorie, Det teologiske Menighetsfakultet)

In: Teologisk tidsskrift. - 3. 2014, 4


( 926 )

S. 431-450: Sødal, Helje K.: Kontemplativ, handlingsrettet spiritualitet : stille stund og ledelse i Oxfordbevegelsen belyst ved nedtegnelser fra Erling Wikborg / Helje Kringlebotn Sødal (F. 1962. Ph.d. Professor ved Fakultet for humaniora og pedagogikk, Universitetet i Agder)

In: Teologisk tidsskrift. - 3. 2014, 4

______________________________________________
4. 2015, 1
( 927 )

S. 2-3: Elstad, Hallgeir ; Hvalvik, Reidar: Helse of frelse / Hallgeir Elstad og Reidar Hvalvik

In: Teologisk tidsskrift. - 4. 2015, 1


( 928 )

S. 4-22: Oftestad, Eivor A.: "... sla ihjel denne syndige kropp, men bevar dog min fattige sjel" : lidelsens religiøse funksjon i Niels Palladius' dødsforberedelse (1558) og i samtidige likprekener / Eivor A. Oftestad (F. 1972. Ph.d. Forsker og forfatter)

In: Teologisk tidsskrift. - 4. 2015, 1


( 929 )

S. 23-41: Roos, Merethe: Medisinsk opplysning og sosial mobilisering fra prekestolen : presten som offentlig helse- og sosialarbeider i Danmark-Norge mot slutten av 1700-tallet / Merethe Roos (F. 1971. Ph.d. Førsteamanuensis, Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning, Høgskolen i Telemark)

In: Teologisk tidsskrift. - 4. 2015, 1


( 930 )

S. 42-64: Kvalvaag, Robert W.: The late great planet earth : Bob Dylans apokalyptiske teologi fra 1979 til 1983 / Robert W. Kvalvaag (F. 1956. Cand.theol. Førstelektor i RLE. Fakultet für lærerutdanning og internasjonale studier, Høgskolen i Oslo og Akershus)

In: Teologisk tidsskrift. - 4. 2015, 1


( 931 )

S. 65-85: Repstad, Pal: Fortapelse og feelgood : endringer i synet pa helvete og fortapelse / Pal Repstad (F. 1947. Dr.philos. Professor i religionssosiologi, Fakultet for humaniora og pedagogikk, Universitetet i Agder)

In: Teologisk tidsskrift. - 4. 2015, 1


( 932 )

S. 86-99: Henriksen, Jan O. ; Pannenberg, Wolfhart: Gud i historien : Wolfhart Pannenberg (1928-2014) in memoriam / Jan-Olav Henriksen (F. 1961. Dr.theol & philos. Professor i systematisk teologi, Det teologiske Menighetsfakultet)

In: Teologisk tidsskrift. - 4. 2015, 1

______________________________________________
4. 2015, 2
( 933 )

S. 118-119: Elstad, Hallgeir ; Hvalvik, Reidar: Kildetekster og tolkninger / Hallgeir Elstad og Reidar Hvalvik

In: Teologisk tidsskrift. - 4. 2015, 2


( 934 )

S. 120-133: Justnes, arstein: Gabriels apenbaring (Hazon Gabriel) : en moderne forfalskning? / arstein Justnes (F. 1970. Dr.theol., Førsteamanuensis i bibelvitenskap, Universitetet i Agder)

In: Teologisk tidsskrift. - 4. 2015, 2


( 935 )

S. 134-147: Engberg-Pedersen, Troels: Kristen identitet hos Paulus og Moxnes / Troels Engberg-Pedersen (F. 1948. Dr.phil. & theol. Professor i Det nye testamente, Det teologiske fakultet, Universitetet i København)

In: Teologisk tidsskrift. - 4. 2015, 2


( 936 )

S. 148-163: Dahl, Espen: Inkarnasjon, kors og smertens fenomenologi / Espen Dahl (F. 1974. Dr.art. Professor, Institutt for historie og religionsvitenskap, UiT - Norges arktiske)

In: Teologisk tidsskrift. - 4. 2015, 2


( 937 )

S. 164-186: Haugen, Hans M.: Fra statskonform kirke til sosial omformer? : sju teser om Den norske kirkes rolle fra 1800-tallet til i dag / Hans Morten Haugen (F. 1971. Dr.jur. og cand.polit. Professor, Institutt for diakoni og ledelse, Diakonhjemmet Høgskole)

In: Teologisk tidsskrift. - 4. 2015, 2

______________________________________________
4. 2015, 3
( 938 )

S. 216-217: Elstad, Hallgeir ; Hvalvik, Reidar: Religion, stat, samfunn / Hallgeir Elstad of Reidar Hvalvik

In: Teologisk tidsskrift. - 4. 2015, 3


( 939 )

S. 218-237: Schmidt, Ulla: Styring av religion : tros- og livssynspolitiske tendenser etter Det livssynsapne samfunn / Ulla Schmidt (F. 1966. Dr.theol. Professor MSO (pratisk teologi), Institutt for kultur og samfunn, Universitetet i arhus)

In: Teologisk tidsskrift. - 4. 2015, 3


( 940 )

S. 238-252: Filtvedt, Ole J.: Jødedom eller jødedommer i det første arhundret? / Ole Jakob Filtvedt (F. 1984. Ph.d. i Det nye testamente. Postdoktor, Det teologiske Menighetsfakultet)

In: Teologisk tidsskrift. - 4. 2015, 3


( 941 )

S. 253-262: Søvik, Atle: Om forskjellen pa dyr og mennesker i lys av evolusjonen / Atle O. Søvik (F. 1977. Ph.d. Professor i systematisk teologi, Det teologiske Menighetsfakultet)

In: Teologisk tidsskrift. - 4. 2015, 3


( 942 )

S. 263-273: Bangstad, Sindre: Uenighetsfellesskap / Sindre Bangstad (F. 1973. Ph.d. Forsker tilknyttet Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo)

In: Teologisk tidsskrift. - 4. 2015, 3

Rezension von: Iversen, Lars Laird: Uenighetsfellesskap: blikk pa demokratisk samhandling, 2014


( 943 )

S. 274-293: Nørager, Troels: Filosofisk æstetik som teologisk religionsfilosofi? : en fremstilling og drøftelse af Dorthe Jørgensens disputats, Den skønne tænkning / Troels Nørager (F. 1954. Dr.theol. Lektor i etikk og religionsfilosofi, Avdeling for teologi, Institutt for kultur of samfunn, Universitetet i arhus)

In: Teologisk tidsskrift. - 4. 2015, 3

Rezension von: Jørgensen, Dorthe, 1959-: Den skønne tænkning, 2014


( 944 )

S. 294-310: Lid, Inger M.: Funksjonshemming og det gode liv / Inger Marie Lid (F. 1965. Teolog, ph.d. Førsteamanuensis, Fakultet for helsefag, Høgskolen i Oslo og Akershus)

In: Teologisk tidsskrift. - 4. 2015, 3

Rezension von: Disability and the good human life

______________________________________________
4. 2015, 4
( 945 )

S. 336-337: Elstad, Hallgeir ; Hvalvik, Reidar: Kanon / Hallgeir Elstad og Reidar Hvalvik

In: Teologisk tidsskrift. - 4. 2015, 4


( 946 )

S. 338-356: Moxnes, Halvor: Det nye testamentets kanon under debatt : kanon og fortolkningskanon fra Käsemann til Ehrmann / Halvor Moxnes (F. 1944. Professor emeritus ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo)

In: Teologisk tidsskrift. - 4. 2015, 4


( 947 )

S. 357-372: Granerød, Gard: Siste skrik fra elvene i Babel : nye kilder til det judeiske eksilet i Babylon / Gard Granerød (F. 1975. Ph.d. Førsteamanuensis i Det gamle testamente, Det teologiske Menighetsfakultet)

In: Teologisk tidsskrift. - 4. 2015, 4


( 948 )

S. 373-390: Løland, Ole J.: Bibelens posisjon i en digital tidsalder : en trusselvurdering / Ole Jakob Løland (F. 1981. Stipendiat, Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo)

In: Teologisk tidsskrift. - 4. 2015, 4


( 949 )

S. 391-415: Klepp Beckmann, Morten: Noter til gjenfødelse : dapsteologien i parateksten til Bibelselskapets oversettelser 1959-2011 / Morten K. Beckmann (F. 1986. Master i religion, etikk og samfunn. Doktorgradsstipendiat, Institutt for religion, filosofi og historie, Universitetet i Agder)

In: Teologisk tidsskrift. - 4. 2015, 4


( 950 )

S. 416-433: Bjørnstad, asmund: Kveitebrød og syring : eit biologisk blikk pa to teologiske stridsspørsmal / asmund Bjørnstad (F. 1951. Professor i planteforedling, Institutt for plantevitskap, Noregs miljø- og biovitskaplege universitet, as)

In: Teologisk tidsskrift. - 4. 2015, 4


( 951 )

S. 434-441: Henriksen, Jan O.: Evolusjon, eskatologi og teologi : kommentar til Atle O. Søvik / Jan-Olav Henriksen

In: Teologisk tidsskrift. - 4. 2015, 4


( 952 )

S. 438-441: Søvik, Atle: Evolusjonsdebatten som utviklet seg : svar til Jan-Olav Henriksen / Atle O. Søvik

In: Teologisk tidsskrift. - 4. 2015, 4

______________________________________________
5. 2016, 1
( 953 )

S. 2-3: Elstad, Hallgeir ; Hvalvik, Reidar: Strategier i møte med det moderne / Hallgeir Elstad of Reidar Hvalvik

In: Teologisk tidsskrift. - 5. 2016, 1


( 954 )

S. 4-22: Oftestad, Bernt T.: Konversjon i modernitetens skygge : Knud Krogh-Tonnings vei til katolisismen / Bernt Torvild Oftestad (F. 1942. Dr.theol. Prof.em. i europisk kulturhistorie)

In: Teologisk tidsskrift. - 5. 2016, 1


( 955 )

S. 23-44: Thorbjørnsen, Svein O.: Teokratitankens betydning for gammeltestamentlig bibelbruk i kristen etikk / Svein Olaf Thorbjørnsen (F. 1950. Dr.theol. Professor ved Det teologiske Menighetsfakultet, Oslo)

In: Teologisk tidsskrift. - 5. 2016, 1


( 956 )

S. 45-59: Justnes, arstein: Hvem Buddha var, og hva(d) buddhismen har gjort ham til : Stephen Batchelor, den historiske Buddha - og Jesus / arstein Justnes (F. 1970. Dr.theol. Professor i bibelvitenskap, Universitetet i Agder)

In: Teologisk tidsskrift. - 5. 2016, 1


( 957 )

S. 60-94: Sirris, Stephen: Arbeidsdager mellom profesjon, ledelse og organisasjon : soknepresters tidsbruk og aktivitetsmønstre / Stephen Sirris (F. 1977. Cand.theol. & mus., master verdibasert ledelse. Ph.d.-stipendiat, Senter for diakoni og profesjonell praksis, VID vitenskapelige høgskole)

In: Teologisk tidsskrift. - 5. 2016, 1


( 958 )

S. 95-96: Elstad, Hallgeir ; Furre, Berge: Berge R. Furre (1937-2016) / Hallgeir Elstad

In: Teologisk tidsskrift. - 5. 2016, 1

______________________________________________
5. 2016, 2
( 959 )

S. 116-117: Elstad, Hallgeir ; Hvalvik, Reidar: Nytt lys over gamle tekster / Hallgeir Elstad og Reidar Hvalvik

In: Teologisk tidsskrift. - 5. 2016, 2


( 960 )

S. 118-134: Elgvin, Torleif: Nye perspektiver pa dødehavstekster / Torleif Elgvin (F. 1950. Ph.d. Professor, NLA Høgskolen Staffeldtsgate)

In: Teologisk tidsskrift. - 5. 2016, 2


( 961 )

S. 135-155: Børresen, Kari E.: Moderne maktkamp mellom pave og konsil / Kari Elisabeth Børresen + (1932-2016. Dr. philos. Prof.em., Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo)

In: Teologisk tidsskrift. - 5. 2016, 2


( 962 )

S. 156-173: Leirvik, Oddbjørn: Interreligiøs universitetsteologi / Oddbjørn Leirvik (F. 1951. Dr.theol. Professor i interreligiøse studiar, Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo)

In: Teologisk tidsskrift. - 5. 2016, 2


( 963 )

S. 174-175: Tønnesen, Aud V. ; Børresen, Kari E.: Kari Elisabeth Børresen (1932-2016) / pa vegne av kolleger ved Det teologiske fakultet, Aud V. Tønnesen, dekan

In: Teologisk tidsskrift. - 5. 2016, 2

==============================================


Download 2.08 Mb.

Share with your friends:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22
The database is protected by copyright ©sckool.org 2022
send message

    Main page