To search within the document click on Edit/Find and enter your search. Om soektogte binne die dokument te doen kliek op “Edit/Find” en tik jou sleutelwoord/e in


African mole-rats : ecology and eusociality / by Nigel C. Bennett and Chris G. FaulkesDownload 0.92 Mb.
Page9/10
Date09.11.2016
Size0.92 Mb.
#1235
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

African mole-rats : ecology and eusociality / by Nigel C. Bennett and Chris G. Faulkes.
Cambridge : Cambridge University Press, 2000.

African voices : an introduction to the languages and linguistics of Africa / edited by Vic Webb, Kembo-Sure.
Cape Town, South Africa Oxford : Oxford University Press, 2000.

Algemene beginsels van die sakereg / deur L Neil van Schalkwyk en P De W van Spuy, bygestaan deur A Boraine.
4de uitg. S.l. : s.n., 2000.

Beware of the canary / Philip de Vos ; illustrations by Piet Grobler.
Cape Town : Human & Rousseau, 2000

Bible. N.T. Afrikaans. 2000 Juvenile literature.; Die radikale jeugboodskap / Jan van der Watt en Stephan Joubert.
Vereeniging : Christelike Uitgewersmaatskappy, 2000.

The Boer War : direction, experience, and image / edited by John Gooch.
London Portland, OR : Frank Cass, 2000.

Die brug van hertog Bloubaard / Henning Pieterse.

Kaapstad : Tafelberg, 2000.Case book on the Law of Delict = Vonnisbundel oor die deliktereg / by/deur J Neethling, J M Potgieter, T J Scott.
3rd ed. Kenwyn : Juta, 2000.

Celebration of the 21st. birthday : Department of Education Management, 17 September 1999 : Conference papers / edited by Hermine Henneke.
Pretoria : University of Pretoria, 2000.

The choice is yours : diet-plan, family-plan, exercise-plan / Bernard J. Meyer, Aleta C. Meyer.
Pretoria : Meyer, 2000.

Die Christen, die Bybel en die toekoms : dit is wat ek glo / Jan van der Watt.
Vereeniging : Christelike Uitgewersmaatskappy, 2000

Christen, hoe moet ek dan leef? : 7 riglyne om effektief Christen te wees / medewerkers: Isak Burger ... [et al.], Jan van der Watt & Stephan Joubert, redakteurs.
Vereeniging : Christelike Uitgewersmaatskappy, 2000.

Commercial law / by C.J. Nagel ...[et al.]
2nd ed. Durban : Butterworths, 2000.

Computer data and program.
Pretoria : University of Pretoria, Faculty of Dentistry, 2000.

Conservation policy Mahlamba Ndlophu / Roger Fisher, Nico Botes, architects in association / Public Works liaison, Leonie Marais Project principle, Roger C. Fisher research assistant, Nicholas Clarke edited and compiled by Nico Botes.
[S.l. : s.n., 2000.]

Contributions towards an African Renaissance / edited by Hussein Solomon and Marie Muller.
Umhlanga Rocks (Private Bag X018, Umhlanga Rocks 4320) : ACCORD, 2000.

Corporate law / H S Cilliers ... [et al.]
3rd ed. Durban : Butterworths, 2000.

Demokratiese bestuur : 'n verkenning van sleutelbegrippe en die implikasies daarvan vir die bestuur van 'n akademiese universiteitsdepartement / intreerede gelewer op 23 Maart 2000 deur Johannes Lodewyk Beckmann.
Pretoria : Universiteit van Pretoria, 2000.

Dink soos Jesus : die kreatiewe oplos van probleme en die skep van geleenthede in die 21 ste eeu / Kobus Neethling, Hennie Stander, Rache Rutherford.
Vanderbijlpark : Carpe Diem, 2000.

Diseases and pathogens of eucalypts / P.J. Keane ... [et al.], editors.
Collingwood, Vic. : CSIRO, 2000.

Down to my last skin / Antjie Krog.

Johannesburg : Random House, 2000.


Elke oggend van die wêreld / Pascal Quignard ; vertaal deur Johann Rossouw.

Pretoria : Protea Boekhuis, 2000.


Elke oggend van die wêreld / Pascal Quignard ; vertaal deur Johann Rossouw.

Pretoria : Protea Boekhuis, 2000.Ermelo, Mpumalanga : preliminary survey for a conservation policy / prepared for the Ermelo Transitional Council by the Mpumalanga Office of the South African Heritage Resource Agency and the Department of Architecture, Landscape Architecture and Interior Design, University of Pretoria.
Pretoria? : Dept. of Architecture, Landscape Architecture and Interior Design, University of Pretoria? 2000.

Geloof in Suid-Afrika : 'n kultuurhistoriese beskouing, Suid-Afrikaanse Vereniging vir Kultuurgeskiedenis Agtiende Jaarlikse Kongres, Pretoria, 12 & 13 Oktober 2000: / redakteur, Schalk le Roux assitent-redakteur, Nico Botes = Religion in South Africa : a cultural historical overview, South African Society for Cultural History Eighteenth Annual Congress, Pretoria, 12 & 13 October 2000 / editor, Schalk le Roux assistant editor, Nico Botes.
Pretoria : South African Society for Cultural History, 2000.

Generaal Ben Viljoen, 1868-1917 / J.W. Meijer.
1ste uitg. Pretoria : Protea Boekhuis, 2000.

The Geography of South Africa in a changing world / edited by Roddy Fox and Kate Rowntree.
Cape Town : Oxford University Press, 2000.

Greyton urban design study / Department of Architecture and Landscape Architecture, University of Pretoria, Pretoria.
Pretoria : Dept. of Architecture and Landscape Architecture University of Pretoria, 2000.

Help! Ek cope nie meer nie : hoe haal ek die beste uit die lewe? / Jan van der Watt & André van der Watt.
Vereeniging : Christelike Uitgewersmaatskappy, 2000.

Human anatomy / J.H. Meiring [et al.]
Pretoria : Van Schaik, 2000.

Improving public policy / Fanie Cloete, Henry Wissink (editors).
Pretoria : Van Schaik, 2000.

Java gently for engineers and scientists / Judith M. Bishop, Nigel T. Bishop.
Harlow, England : Addison-Wesley, 2000.

Kleur kom nooit alleen nie / Antjie Krog.

Kaapstad : Kwela Boeke, 2000.


De Kleur van je hart / Antjie Krog ; vert. uit het Engels door Robert Dorsman en d van Eeden ; met een voorw. Van Adriaan van Dis.

Amsterdam : Mets en Schilt ; ‘s Gravenhage : Novib ; Brussel : II. II. II ; Antwerpen : EPO cop., 2000.Korporatiewe reg / H S Cilliers ... [et al.]
3de uitg. Durban : Butterworths, 2000.

Law of persons : students' textbook / by C.J. Davel and R.A. Jordaan.
3rd ed. Cape Town : Juta, 2000.

Die lof van my God solank ek lewe : verklaring van 'n aantal psalms deur Willem S. Prinsloo / redakteurs: Wim Beuken (Leuven) ... [et al.]
Centurion : Medpharm, 2000.

Lykdigte / Joan Hambidge.

Kaapstad : Tafelberg, 2000


Magie und Heidentum in der Apostelgeschichte des Lukas. English; Magic and paganism in early Christianity : the world of the Acts of the apostles / Hans-Josef Klauck translated by Brian McNeil.
Edinburgh, Scotland : T & T Clark, 2000.

Managing African conflicts : the challenge of military intervention / editors: L. du Plessis, M. Hough.
Pretoria : HSRC, 2000.

More than brothers : Peter Clarke and James Matthews at seventy / compiled and edited by Hein Willemse.
1st ed. Cape Town : Kwela Books, 2000

Multiculturalism & hybridity in African literatures / edited by Hal Wylie & Bernth Lindfors.
Trenton, NJ : Africa World Press, 2000.

Oorlogsdagboek van Veggeneraal de Villebois-Mareuil / vertaal deur Johann Rossouw & D.P.M. Botes.
Pretoria : Protea Boekhuis, 2000.

Paul as benefactor : reciprocity, strategy and theological reflection in Paul's collection / Stephan Joubert.
Tübingen : Mohr Siebeck, 2000.

Personereg studentehandboek / deur C.J. Davel en R.A. Jordaan.
3rd ed. Cape Town : Juta, 2000.

Photographic guide to trees of southern Africa / Braam van Wyk, Piet van Wyk, Ben-Erik van Wyk.
1st ed. Pretoria : Briza, 2000.

Prestressed concrete design and practice / Vernon Marshall, John M. Robberts.
1st ed. Midrand : Concrete Society of Southern Africa, Prestressed Concrete Division, 2000.

Professional practice : a Southern African nursing perspective / Charlotte Searle.
4th ed. Durban : Heinemann, 2000

Reis-geselskap : die kuns van verhalende pastorale gesprekvoering / Julian Müller.
Wellington : Lux Verbi.BM, 2000.

Ruminant physiology : digestion, metabolism, growth, and reproduction / edited by P. Cronjé associate editors, E.A. Boomker... [et al.]
Wallingford : CABI, 2000.

Säugetiere Handbuch vom Sudlichen Afrika / Burger Cillié ; Übersetzung von Helga Ilgner, Heidi Ilgner u.a..
2e Aufl. Pretoria : Briza, 2000.

Selected official South African strategic and security perceptions, 1992-2000 / M. Hough, A.du Plessis (eds).
Pretoria : Institute for Strategic Studies, University of Pretoria, 2000.

Simbole : veilig of gevaarlik? : 'n gids tot Christelike simbole en tekens / Hennie Stander [illustrasies deur Rassie Erasmus.
Kaapstad : Struik Christelike Boeke, 2000.

Socio-economic rights in South Africa : a resource book / edited by Sandra Liebenberg & Karrisha Pillay.
Bellville : Socio-Economic Rights Project, Community Law Centre, University of the Western Cape, 2000

Sommers se farmakologie / De K. Sommers.
7de uitgawe Pretoria : Sommers, 2000.

South African agriculture at the crossroads : an empirical analysis of efficiency, technology and productivity / edited by Colin Thirtle, Johan van Zyl, and Nick Vink.
New York : St. Martin's Press, 2000.

Student case book on business entities / by J T Pretorius ... [et al.. ]
2nd ed. Cape Town : Juta, 2000.

Suid-Afrikaanse musiekwoordeboek / saamgestel deur 'n Hersieningskommissie van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns in samewerking met die Nasionale Terminologiediens hoofredakteurs: Reino Ottermann, Maria Smit bygestaan deur Izak Grové ... [et al. = South African music dictionary / compiled by a Revision Commission of the Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns in collaboration with the National Terminology Services chief editors: Reino Ottermann, Maria Smit assisted by Izak Grové ... [et al.]
2de, hers. en vermeerde uitg. Kaapstad : Pharos, 2000.

The sustainability challenge for Southern Africa / edited by Jim Whitman.
Basingstoke : Macmillan, 2000.

To the edge / Hein Marais.
Pretoria : University of Pretoria, 2000.

Tukkie-rugby by die millennium / Flip van der Watt.
Pretoria : s.n., 2000.

Tuning in to a differenct song : using a music bridge to cross cultural differences / Joyce Scott.
Pretoria : UNISA, Institute for Missiological and Ecumenical Research, 2000.

Viva os Boers! : Boeregeïnterneerdes in Portugal tydens die Anglo-Boereoorlog, 1899-1902 / O.J.O. Ferreira.
2de, bygewerkte uitg. Pretoria : Protea Boekhuis, 2000.

Water wars : enduring myth or impending reality / edited by Hussein Solomon and Anthony Turton.
Durban : ACCORD, 2000.

Wees geestelik fiks : 'n oefenprogram vir derde-millennium-Christene / Stephan Joubert.
Vereeniging : Christelike Uitgewersmaatskappy, 2000.

With Acknowledgements to Karl Pearson : recollections on a pleasant journey through the fields of statistics / summary and papers delivered by H. S. Steyn.
Pretoria : University of Pretoria, Faculty of Natural and Agricultural Sciences, Department of Statistics, 2000.

Zion City RSA : the story of the church in South Africa / Kevin Roy illustrations by Judy Roy.
Cape Town : South African Baptist Historical Society, 2000.

Course catalogue 2001 / Continuing Education at University of Pretoria.
[Pretoria : Continuing Education at University of Pretoria, 2001]

Enviro-Info 2001, Republic of South Africa [electronic resource : information for tourists, scholars and those interested in the South African environment / editors, Frans Jordaan, Gwen Breedlove, Susan Langenhoven Department of Environmental Affairs and Tourism in collaboration with the University of Pretoria and GISBS.
[Pretoria? : Dept. of Environmental Affairs and Tourism, 2001? ]

An extension to and further refinement of a water quality guideline index system for livestock watering. Vol. 2, Poultry production systems and water quality for ostrich production / by N.H. Casey, J.A. Meyer and C.B. Coetzee.
Pretoria : Water Research Council, 2001

-Fatherless in Galilee : Jesus as child of God / Andries van Aarde.
Harrisburg, Pa. : Trinity Press International, 2001.

Principles and practice of labour law / S.R. van Jaarsveld, J.D. Fourie, M.P. Olivier.
Durban : Butterworths, 2001.

Radiographic anatomy [electronic resource / N. Lizamore, Department of Anatomy developed by Telematic Education.
Pretoria : University of Pretoria, 2001.

Strategic framework : a guide to the implementation of the IRDP / by Sabina M. Silaula, program manager Integrated Rural Development Program, Post Graduate School of Agriculture and Rural Development, University of Pretoria, Republic of South Africa.
Pretoria : University of Pretoria, Post Graduate School of Agriculture and Rural Development, Integrated Rural Development Program, 2001.

Who cares? : AIDS Review 2001 / Tim Trengove Jones series editor: Mary Crewe.
Pretoria : Centre for the Study of Aids, 2001.

Clinical histology = Kliniese histologie [electronic resource / authors, H. L. Coetzee ... [et al. artist, Marinda Smith instructional designer, Anne Strehler graphic designer, Marcel Hoffman.
Pretoria : University of Pretoria, 2001?

Beginnersgids vir regstudente / Duard Kleyn, Frans Viljoen.
3de uitg. Kaapstad : Juta, 2001.

Beskrywende rekeningkunde / Q Vorster ... [et al.]
12de uitg. Kaapstad : Juta, 2001.

Blomplante van die Kalahari-duineveld / Noel van Rooyen in samewerking met Hugo Bezuidenhout & Emmerentia de Kock.
1ste uitg. Pretoria (272 Thatchers Field, Lynnwood 0081) : Ekotrust, 2001

Cindek : Centre for Indigenous Knowledge : annual report, 2001 / University of Pretoria, Centre for Indigenous Knowledge.
Pretoria : Cindek, 2001.

Conservation policy Botshabelo / editors, Schalk le Roux, Roger C. Fisher, Nico Botes.
1st ed. Pretoria : SAHRA, 2001.

Descriptive accounting / Q Vorster ... [et al.]
6th. ed. Kenwyn : Butterworths, 2001.

Dialogue among civilizations : a paradigm for peace / Mohammad Khatami editors Theo Bekker and Joelien Pretorius.
Pretoria : Unit for Policy Studies, Centre for International Political Studies, University of Pretoria, 2001.

Doing politics in a rough neighbourhood : challenges and opportunities for the South African political sciences community / M M E Schoeman.
Pretoria : Universiteit van Pretoria, 2001.

Dokter Me Di Syn en die keiser se seun / Roberto Piumini ; [illustrasies deur] Piet Grobler ; [Afrikaans deur Linda Rode].
Kaapstad : Human & Rousseau, 2001.

Flood risk reduction measures : incorporating flood hydrology for southern Africa / W. J. R. Alexander.
2nd rev., incorporating flood hydrology for southern Africa. [Pretoria : University of Pretoria Dept. of Civil Engineering, 2001.

Flowering plants of the Kalahari dunes / Noel van Rooyen in collaboration with Hugo Bezuidenhout and Emmerentia de Kock.
1st ed. [Lynnwood, Pretoria (272 Thatchers Field, Lynnwood 0081) : Ekotrust, 2001

Further accounting topics / Mrs K B Leith...[et al.]
4th ed. S.l. : s. n., 2001.

Gode van papier / Cas Vos.
1ste uitg. Pretoria : Protea Boekhuis, 2001.

The great escape of the Boer Pimpernel, Christiaan De Wet : the making of a legend / Fransjohan Pretorius translated and adapted by Stephan Hofstätter -assisted by Wilhelm Snyman.
Pietermaritzburg : University of Natal Press, 2001.

Human rights law in Africa : 1998 / editor Christof Heyns, series editors Christof Heyns and Paul Tavernier.
The Hague : Kluwer law Int., 2001.

Die indirekte afdruk [en Gegote herstellings [electronic resource / M. Dannheimer, J. Steenekamp.
Pretoria : University of Pretoria, 2001.

Innie skylte vannie Jirre : Griekwapsalms en ander gedigte / Hans du Plessis.
Pretoria : LAPA, 2001.

Jy kan skoenlappers sien aankom / Wessel Pretorius met houtsneedrukke deur Annette Pretorius.
1ste uitg. Pretoria : Bent, 2001.

Kruis en dwars : 37 nuwe stories oor Suid-Afrika / samesteller en redakteur, Jeanette Ferreira.
1ste uitg. Kaapstad : Van Schaik, 2001.

Law of delict / J. Neethling, J.M. Potgieter, P.J. Visser translated and edited by J.C. Knobel.
4th ed. Durban : Butterworths, 2001.

Law of delict / J. Neethling, J.M. Potgieter, P.J. Visser translated and edited by J.C. Knobel.
4th ed. Durban : Butterworths, 2001.

Lyfsange / Marlise Joubert.

Pretoria : Protea Boekhuis, 2001.Management education : science of panacea? A South African challenge for the new Millenium / Piet Nel = Bestuursopvoeding : wetenskap of kitskuur? 'n Suid-Afrikaanse uitdaging vir die nuwe millenium.
Pretoria : Dept. of Business Management, University of Pretoria, 2001.

Navorsingsverslag 2001 Volume 1 / University of Pretoria.
Pretoria : Universiteit van Pretoria, 2001.

New Babylon, new Nineveh : everyday life on the Witwatersrand 1886-1914 / Charles van Onselen.
Johannesburg : Jonathan Ball, 2001.

Nuwe stemme 2 / saamgestel deur Petra Müller en Nèlleke de Jager.
1ste uitg. Kaapstad : Tafelberg, 2001.

Oemkontoe van die nasie / P.J. Haasbroek.
Pretoria : Protea Boekhuis, 2001.

Om te leef in Afrika : oorlewing, saambestaan en die Suid-Afrikaanse letterkunde / Hein Willemse.
Pretoria : University of Pretoria, 2001.

Omnibus 2 : van liefde en oorlog / Helene de Kock.
1ste uitg. Kaapstad : Human & Rousseau, 2001.

Ontdek die Voortrekkermonument = Discover the Voortrekker Monument / Jackie Grobler met kleur foto's deur / with colour photographs by Stephen Keet.
Pretoria : Grourie Entrepreneurs 2001.

n Ou Begin / Eleanor Baker.

Kaapstad : Human & Rousseau, 2001

Polarisation of parties into win power and keep power camps, threatens the collapse of the peace process / Jan van Eck.
Pretoria : Unit for Policy Studies, Centre for International Political Studies, University of Pretoria, 2001.

Principles of property maintenance / edited by C.E. Cloete,
2nd ed. Sandton : South African Property Education Trust, 2001.

Principles of property management / edited by C.E. Cloete.
Sandton : South African Property Education Trust, 2001.

Risk management in property / edited by C.E. Cloete.
2nd ed. Sandton : South African Property Education Trust 2001.

Scorched earth / editor: Fransjohan Pretorius.
1st ed. Cape Town : Human & Rousseau, 2001.

Sê Maria / Erika Murray-Theron.
1ste uitg. Kaapstad : Tafelberg, 2001.

Selected military issues with specific reference to the Republic of South Africa / M. Hough, L. Du Pessis (eds).
Pretoria : Institute for Strategic Studies, University of Pretoria, 2001.

Sewe Sonjas en wat hulle gedoen het / Joan Hambidge.
1ste uitg. Kaapstad : ContentLot.com, 2001.

So wil ons hê dit moes wees! : mites rondom die Anglo-Boereoorlog / Fransjohan Pretorius.
Port Elizabeth : Universiteit van Port- Elizabeth, 2001.

Southern African garden birds / Ulrich Oberprieler, Burger Cillié [illustrations: Samantha van Riet.
Pretoria : LAPA, 2001.

The state of research and scholarship in public administration : strategic leadership and governance parameters impacting on basic and applied research for the 21st century : professorial inaugural address delivered on 29 May 2001 / by Jerry O. Kuye.
Pretoria : University of Pretoria, 2001.

Trits Tertia en die derde tert / Joan Hambidge.

[Parrow, South Africa] : ContentLot.com, c2001.Verskroeide aarde / redakteur: Fransjohan Pretorius.
1ste uitg. Kaapstad : Human & Rousseau, 2001.

Witchcraft, power, and politics : exploring the occult in the South African lowveld / Isak Niehaus, with Eliazaar Mohlala and Kally Shokane.
Cape Town : David Philip London Sterling, Va. : Pluto Press, 2001.

2002

11 September 2001 : strategic implications of the World Trade Centre attack / by Ernst Neuland, Gerrit Olivier and Dani Venter.
Pretoria : Protea Book House, 2002.

1971-2001 landscape architecture, University of Pretoria.
Johannesburg : Brook Pattrick Environmental (Pty.) Ltd., 2002.

The ABC of financial management : an introduction to financial management and analysis / F. C. H. Lovemore and L. M. Brümmer.
2nd ed. Pretoria : Van Schaik, 2003.

Accounting for stock and flow values of woody land resources : methods and results from South Africa / edited by Rashid M. Hassan contributing authors, Ruth Beukman, ... [et al.]
Pretoria : Centre for Environmental Economics and Policy in Africa (CEEPA), University of Pretoria, 2002.

Ad destinatum IV : 1993-2000 : historical developments and events at the University of Pretoria / Flip van der Watt (Editor).
Pretoria : University of Pretoria, 2002.

Ad destinatum IV : 1993-2000 : historiese ontwikkelinge en gebeure aan die Universiteit van Pretoria / Flip van der Watt (Redakteur).
Pretoria : Universiteit van Pretoria, 2002.

Algemene beginsels van die sakereg / deur L. Neil van Schalkwyk en P. de W. van der Spuy bygestaan deur A. Boraine.
5de uitg. S.l. : s.n., 2002.

Amulets & dreams : war, youth & change in Africa / edited by Omar Badsha photographs by Guy Tillim & Omar Badsha text by Julia Maxted foreword by Amara Essy.
Pretoria : SAHO, 2002.

Die ander Marta / Eleanor Baker.

Kaapstad : Human & Rousseau, 2002.Archangels / Guy Willoughby.
Howick, South Africa : Brevitas, 2002.

Aves : gedigte / Johann Lodewyk Marais.
1ste uitg. Pretoria : Protea Boekhuis, 2002.

Black academics on the move : how Black South African academics account for moving between institutions or leaving the academic profession / Cheryl Potgieter.
Pretoria : CHET, 2002.

Boegoe vannie liefde : Griekwahooglied / Hans du Plessis.
1ste uitg. Pretoria : LAPA, 2002.

Computational intelligence : an introduction / Andries P. Engelbrecht.
Chichester, England Hoboken, N.J. : Wiley, 2002.

Cycads with special reference to the southern African species / Nat Grobbelaar.
First English ed. Pretoria : Published by the author, 2002.

Critical perspectives on public administration : issues for consideration / J.O. Kuye ... [et al.]
Sandown, : Heinemann, 2002.

Designing language teaching : on becoming a reflective professional / Albert Weideman.
1st ed. Pretoria : Business Enterprises at University of Pretoria, 2002.

E.M. Forster's modernism / David Medalie.
Basingstoke : Palgrave, 2002.

Gender mainstreaming practises. 1: examples from the EU and South Africa / by Britta Thege, I. Welpe editor, Donna Wyckoff-Wheeler
Pretoria : University of Pretoria, 2002.

Gender research methods and techniques. 1: the internet / [Lisa Thompson editor, Donna Wyckoff-Wheeler]
Pretoria : University of Pretoria, 2002.

General principles of the law of things / by L. Neil van Schalkwyk and P. de W. van der Spuy assisted by A. Boraine.
5th ed. S.l. : s.n., 2002.

'n Gids tot tuinplae en -siektes in Suid-Afrika / A.S. Schoeman.
3e uitg. Kaapstad : Struik, 2002.

The god of journalism is dead : objectivity, subjectivity and the press / Christo Lombaard.
Lyttelton Manor, Pretoria : Medpharm Publications, 2002.

A guide to Garden pests and diseases in South Africa / A.S. Schoeman.
3rd ed. Cape Town : Struik, 2002.

Hebreers vir vandag : 'n bybelstudie vir dieper delwers / Andrie du Toit.
Vereeniging : Christelike Uitgewersmaatskappy, 2002.

Human rights law in Africa : 1999 / edited by Christof Heyns, assistant editor Morne van der Linde, series editors Christof Heyns and Paul Tavernier.
The Hague : Kluwer Law International, 2002.

Humanitarian intervention in an evolving world order : the cases of Iraq, Somalia, Kosovo, and East Timor / Sophie Thomashausen.
Pretoria, South Africa : Africa Institute of South Africa, 2002.

Hydropolitics in the developing world : a southern African perspective / Anthony Turton and Roland Henwood (editors).
Pretoria : African Water Issues Research Unit, Centre for International Political Studies (CIPS), University of Pretoria, 2002

Indigenous knowledge and the integration of knowledge systems : towards a philosophy of articulation / edited by Catherine A. Odora Hoppers.
Cape Town, South Africa : New Africa Books, 2002.

Intersections and constructions of gender and HIV/AIDS / editor, Donna Wyckoff-Wheeler.
Pretoria : Centre for Gender Studies, University of Pretoria, 2002.

Introduction to facilities management / edited by C.E. Cloete.
1st ed. Sandton : South African Property Education Trust, 2002.

Introduction to human nutrition / edited on behalf of the Nutrition Society by Michael J. Gibney, Hester Vorster, and Frans J. Kok.
Oxford : Blackwell Science, 2002.

Kleur kom nooit alleen nie / Antjie Krog.

Kaapstad : Kwela Boeke, 2000Kleur komt nooit allen / Antjie Krog ; vert. uit het Afrikaans Robert Dorsman.

Amsterdam : Podium, 2002.


Landelik / Martjie Bosman.

Pretoria : Protea Boekhuis, 2002.Language in South Africa : the role of language in national transformation, reconstruction and development / Vic Webb.
Philadelphia, PA : John Benjamins Pub., 2002.

The law of intellectual property : introduction, copyright, trade marks, inventions, designs, plant breeders' rights and law of competition / H.B. Klopper and P. de W. van der Spuy.
Pretoria : s.n., 2002.

Leadership in education : productive learning cultures / edited by Louis Calitz, Otto L. Fuglestad, Solvi Lillejord.
South Africa : Heinemann, 2002.

Leaf diseases and disorders of banana in South Africa : identification and management guide / Altus Viljoen.
1st ed. Pretoria : University of Pretoria, Forestry and Agricultural Biotechnology Institute (FABI), 2002.

Lifeskills and career counselling / editors, J.G. Maree, L. Ebersöhn
Sandown : Heinemann, 2002.

Mamma Medea : na Apollonios van Rhodos en Euripides / Tom Lanoye ; uit Nederlands vertaal deur Antjie Krog.

Kaapstad : Queillerie, 2002.Management of commercial and industrial properties / edited by C.E. Cloete.
2nd ed. Sandton : South African Property Education Trust, 2002.

Management of residential property / edited by C.E. Cloete.
2nd ed. Sandton : South African Property Education Trust, 2002.

Managing public money : a system from the south / J.C. Pauw ... [et al.]
Sandown, South Africa : Heinemann, 2002.

Mergers in higher education : lessons learned in transitional contexts / Jonathan D. Jansen (editor) with Nyiko Bandi ... [et al.]
Pretoria : Unisa Press, 2002.

Met woorde soos met kerse / inheemse verse uitgesoek en vertaal deur Antjie Krog.

Kaapstad : Kwela Boeke, 2002.Mimi : 'n feesbundel / saamgestel deur Johan van Rooyen ter viering van Mimi Coertse se sewentigste verjaardag op 12 Junie 2002.
1ste uitg. Pretoria : Protea Boekhuis, 2002.

Moeisame pad na vernuwing : die NG Kerk se pad van isolasie en die soeke na 'n nuwe relevansie / Flip du Toit ... [et al.]
1ste uitgawe. Bloemfontein : Barnabas, 2002.

Montanha in Zoutpansberg : ‘n Portugese handelsending van Inhambane se besoek aan Schoemansdal,1855-1856 / O J O Ferreira ; met die medewerking van C E F Von Reiche.
Pretoria : Protea Boekhuis, 2002.
My lied van Niet / Fransie Phillips.

Pretoria : Protea Boekhuis, 2002.


Net één slukkie, Padda! / Piet Grobler.
Kaapstad : Human & Rousseau, 2002.

No quick fixes : challenges to mission in a changing South Africa / Dons Kritzinger (editor).
Pretoria : University of Pretoria, Institute for Missiological and Ecumenical Research Pretoria, 2002.

Our dream deferred : the poor in South Africa / Abebe Zegeye & Julia Maxted.
Pretoria : South African History Online : UNISA Press, 2002

An overview of intergovernmental relations in Africa : Southern African Development Community (SACD) / compiled by C. Thornhill (editor)...[et al.]
Pretoria : SAFPUM Publishers, 2002.

Overview of selected GAAP audit items in South Africa / author, W.J.J. Botha assistant author, E.R. Venter.
Pretoria : WJJ Botha, 2002.

Please Frog, just one sip! / Piet Grobler ; [English translation by Kobus Geldenhuys].
Cape Town : Human & Rousseau, 2002.

Proceedings of the First International Conference on Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics (HEFAT2002) : Skukuza, Kruger National Park, South Africa, 8-10 April 2002 / editor, J.P. Meyer.
Centurion : HEFAT 2002.

Psychiatry : a destigmatised scientific discipline. Fact or delusion? / by Professor J.L. Roos.
Pretoria : University of Pretoria, 2002.

Roofvoëls : 'n identifiseringsgids vir Suider-Afrika / Ulrich Oberprieler, Burger Cillié.
1ste uitg. Pretoria : LAPA, 2002.

Ruggespraak / Joan Hambidge.
1ste uitg. Pretoria : Protea Boekhuis, 2002.

Shopping centre management in South Africa / edited by C E Cloete.
Pretoria : South African Council of Shopping Centres, 2002.
Stillerlewe /Pirow Bekker.

Pretoria : Protea Boekhuis, 2002.Strategic intelligence : selected official South African strategic perceptions : 1992-2002 / M Hough, A. du Plessis(eds.)
Pretoria : University of Pretoria, Institute for Strategic Studies, 2002.

Die taal van voels en ander gedigte / deur Hans Pienaar.
2de uitg. Johannesburg? : H. Pienaar, 2002.

Transitions from authoritarianism : the role of the bureaucracy / edited by Randall Baker.
Westport, Conn. : Praeger, 2002.

The virtual procedures clinic [electronic resource / J.M. Boon ... [et al.]
London : Primal Pictures Ltd., 2002.

Vlieg / saamgestel deur Marianne van Loggerenberg
Pretoria : s.n., 2002?

Wat de sterre zeggen / Antjie Krog ; vertaling [uit het Afrikaans] Robert Dorsman.

Amsterdam : Podium, 2002

Whose right? : AIDS Review 2002 / Chantal Kisoon, Mary Caesar, Tashia Jithoo series editor: Mary Crewe.
Pretoria : Centre for the Study of Aids, 2002.

2003

Die aarde waarop ek loop : biografiese sketse / Dolf van Niekerk.

1ste uitg.Pretoria : LAPA, 2003Abel se dogters / Helene de Kock.
1ste uitg. Kaapstad : Human & Rousseau, 2003.

Asia's economic miracle - lessons for Nepad? / Jane Shen and Hussein Solomon.
Pretoria : Africa Institute of South Africa, 2003.

Ateljee van glas / Marlise Joubert.

Pretoria : Protea Boekhuis. 2003Bietjie Grieks vir jou : studiemateriaal vir GRK151 / opgestel deur Gerhard Swart.
2nd ed. Pretoria : Van Schaik Content Solutions, 2003.

A change of tongue / Antjie Krog.

Johannesburg : Random House, 2003.Combating crime in South Africa : contemporary perspectives / M. Hough, and A. Du Plessis (eds).
Pretoria : Institute for Strategic Studies, University of Pretoria, 2003.

Confronting fragmentation : housing and urban development in a democratising society / editors: Philip Harrison, Marie Huchzermeyer, Mzwanele Mayekiso.
Cape Town : University of Cape Town Press, 2003.

Enkeldiep / Cas Vos.
1ste uitg. Pretoria : Protea, 2003.

Entrepreneurship : a South African perspective / Gideon Nieman, Johan Hough, Cecile Niewenhuizen (editors).
Pretoria : Van Schaik, 2003.

Foto-sakgids tot soogdiere van Suider-Afrika / Burger Cillié.
Cape Town : Sunbird, 2003.

Groups in music : strategies from music therapy / Mercédès Pavlicevic.
London New York : Jessica Kingsley Publishers, 2003.

Happiness : personhood, community, purpose / Pedro Alexis Tabensky.
Aldershot : Ashgate, 2003.

Hie neffens my / Hans du Plessis fotografie deur Heleen Theron.
1ste uitg. Pretoria : LAPA, 2003.

Hoe om die Bybel beter te verstaan : 52 sleutels om God se boodskappe in sy Woord te ontsluit / Hennie Stander.
Vanderbijlpark : Carpe Diem, 2003.

Human histology / H.L. Coetzee, G.P.Loots, J.H. Meiring.
1st ed. Pretoria, South Africa : Van Schaik, 2003.

Intellectual tools : skills for the human sciences / Deon Rossouw (ed.)
2nd ed. Pretoria : Van Schaik Publishers, 2003.

Kaalvoet oor die berg : verhale oor die liefde / Erika Murray-Theron.
1ste uitg. Pretoria : Protea Boekhuis, 2003.

Kompendium van arbeidsreg / Fanie van Jaarsveld, Stefan van Eck.
4de uitg. Durban : LexisNexis Butterworths, 2003.

Kontrei : roman / Kleinboer.
1ste uitg. Johannesburg : Praag, 2003.

Liederen van de blauwkraanvogel : /Xam-gedichten / Antjie Krog, keuze en bew. [uit het Engels] ; vert. [uit het Afrikaans] Robert Dorsman.

Amsterdam : Podium ; Den Haag : Novib, cop. 2003.

Lovedale, coercive agency : power and resistance in mission education / Graham A. Duncan.
Pietermaritzburg : Cluster, 2003.

Missy my mousey / Lida Dykstra ; illustrations by Piet Grobler.
Cape Town : Human & Rousseau, 2003.

Molecular characterisation of F-RNA coliphages in South African water sources / final report to the Water Research Commission by W.O.K. Grabow, M. Uys and C.G. Clay.
Pretoria : Water Research Commission, 2003.

Muisie, my meisie / deur Lida Dijkstra met prente deur Piet Grobler en vertaling deur Philip de Vos.
Kaapstad : Human & Rousseau, 2003.

Musical arts in Africa : theory, practice and education / edited by Anri Herbst, Meki Nzewi and Kofi Agawu.
1st. ed. Pretoria : Unisa Press, 2003.

Nie meer Grieks nie : Studiemateriaal vir GRK261 / opgestel deur Gerhard Swart.
Pretoria : Van Schaik Content Solutions, 2003.

Nog 'n bietjie Grieks vir jou : Studiemateriaal vir GRK152 / opgestel deur Gerhard Swart.
2nd ed. Pretoria : Van Schaik Content Solutions, 2003.

Of myths and migration : illegal immigration into South Africa / Hussein Solomon.
Pretoria : University of South Africa, 2003.

(Over)extended : AIDS review 2003 / Vanessa Barolsky series editor: Mary Crewe.
Pretoria : Centre for the Study of AIDS, 2003.

Penetrating state and business : organised crime in Southern Africa / edited by Peter Gastrow.
Pretoria : Institute for Security Studies, 2003.

The pocket photoguide to mammals of southern Africa / Burger Cillié.
Cape Town : Sunbird, 2003.

Principles of surgical patient care / edited by Carel J. Mieny, Ulrich Mennen.
2nd ed. Cape Town : New Africa Books, 2003.

Project management : a multi-disciplinary approach / Herman Steyn ... [et al.]
Pretoria : FPM Publishing, 2003.

Project management : principles and practices / Herman Steyn.
Pretoria : FPM Publishing, 2003.

Public relations : South African perspectives / editors, R.S. Rensburg, M. Cant.
Sandown, South Africa : Heinemann, 2003.

Rectores magnifici / Flip van der Watt.
Pretoria : Protea, 2003.

Relaas van een moord / Antjie Krog ; vertaald [uit het Afrikaans] door Robert Dorsman.

Amsterdam : Podium, cop. 2003.

Silberberg and Schoeman's The law of property/ by P.J. Badenhorst ... [et al.]
4th ed. Durban : LexisNexis Butterworths, 2003.

Social security : a legal analysis / editors, M.P. Olivier, N. Smit, E.R. Kalula.
Durban : LexisNexis Butterworths, 2003.

Sowaar nog Grieks vir jou? : studiemateriaal vir GRK153 / opgestel deur Gerhard Swart.


2nd ed. Pretoria : Van Schaik Content Solutions, 2003.

Die spree met foete / Philip de Vos & Piet Grobler ; Afrikaanse verwerkings van Annie M.G. Schmidt - verse / [vert. uit die Nederlands].

Kaapstad [etc.] : Human en Rousseau, 2003.To make them serve... : the 1871 Transvaal Commission on African Labour / edited by J.S. Bergh and Fred Morton.
1st ed. Pretoria : Protea Book House, 2003.

Toepa toepa towery / J.F. Spies ; met illustrasies deur Piet Grobler.
Pretoria : Protea, 2003.

Transboundary rivers, sovereignty and development : hydropolitical drivers in the Okavango River basin / Anthony Turton, Peter Ashton & Eugene Cloete (editors).
Pretoria, South Africa : African Water Issues Research Unit, 2003

  • n Trollie vol regte / Antjie Krog [Afrikaanse vertaling : Antjie Krog].

Rondebosch : RAPCAN, [2003?]

'Volk', faith and fatherland : the security threat posed by the white right / Martin Schönteich and Henri Boshoff.
Pretoria : Institute for Security Studies, 2003.

Vrydag is my dag / Anushka Ravishankar ; [illustrasies deur] Piet Grobler ; Afrikaanse beryming deur Philip de Vos.
Kaapstad : Human & Rousseau, 2003.

Wat die Bybel sê oor ... : 50 raakvatantwoorde oor kwessies waaroor almal wonder / redakteur : Hennie Stander.
Vanderbijlpark : Carpe Diem, 2003.

Watervlerk / Ilse van Staden.
1ste uitg. Kaapstad : Tafelberg, 2003.

Zimbabwe's turmoil : problems and prospects / edited by Richard Cornwell.
Pretoria : Institute for Security Studies, 2003.

2004

The mammal guide of southern Africa / Burger Cillié.
2nd ed. Pretoria, South Africa : Briza Publications, 2004, 2007.

Animals of Pilanesberg : an identification guide / Burger Cillié Ulrich Oberprieler and Christo Joubert.
1st ed. Pretoria : Game Parks Publishing, 2004.

Die Apostelgeschichte und die hellenistische Geschichtsschreibung : Festschrift fü Plümacher zu seinem 65. Geburtstag / herausgegeben von Cilliers Breytenbach und Jens Schröter unter mitwirkung von David S. Du Toit.


Leiden Boston : Brill, 2004.

Die blou Lotus / Hergé [in Afrikaans vertaal deur Johann Rossouw].

Kaapstad : Human & Rousseau, 2004


Die buigsamheid van verdriet : ‘n honderd of wat gedigte / Joan Hambidge.

Pretoria : Protea Boekhus, 2004.


Business ethics / Deon Rossouw with Leon van Vuuren.
3rd ed. Oxford Cape Town : Oxford University Press, 2004.

Business, science, and ethics / R. Edward Freeman and Patricia H. Werhane, editors.
Charlottesville, VA : Society for Business Ethics, 2004.

C# concisely / Judith Bishop, Nigel Horspool.
Harlow, England : Pearson Addison Wesley, 2004.

Conflict in the DRC : a critical assessment of the Lusaka Ceasefire Agreement / Hussein Solomon and Gerrie Swart.
Braamfontein [South Africa : South African Institute of International Affairs, 2004

Duskant die einders / Lina Spies.
1ste uitg. Kaapstad : Human & Rousseau, 2004.

Eerste gedigte / Antjie Krog.
3de uitg. Kaapstad : Human & Rousseau, 2004.

Executive summary of research on assessment of the risk of infection associated with viruses in South African drinking water supplies : report to the Water Research Commission / by W.O.K. Grabow, M.B. Taylor and M.M. Ehlers.
Pretoria : Water Research Commission, 2004.

Generositeit en lewenskuns : grondtrekke van 'n post-Nietzsheaanse etiek / Marinus Schoeman.
Pretoria : Fragmente Uitgewers, 2004.

Gerard Sekoto : I am an African : a biography / by N. Chabani Manganyi foreword by Es'kia Mphahlele.
Johannesburg : Wits University Press, 2004.

Globalisation and African languages : risks and benefits / edited by Katrin Bromber, Birgit Smieja.
Berlin New York : Mouton de Gruyter, 2004.

Historic overview of the Witwatersrand goldfields : a review of the discovery, geology, geophysics, development, mining, production and future of the Witwatersrand goldfields as seen through a geological and financial association spanning 50 years / by J.R.F. Handley.
1st ed. Howick : J.R.F. Handley, 2004.

HIV/AIDS and human rights in SADC / editors, Robin Hamilton and Farhana Zuberi.
Pretoria : University of Pretoria, 2004.

Human rights law in Africa / editor: Christof Heyns assistant editor: Morne van der Linde.
Leiden : Martinus Nijhoff, 2004.

Infectious diseases of livestock / edited by J.A.W. Coetzer & R.C. Tustin.
2nd ed. Cape Town : Oxford University Press, 2004.

Insect physiological ecology : mechanisms and patterns / Steven L. Chown, Sue W. Nicolson.
Oxford : Oxford University Press, 2004.

Johannesburg : the making and shaping of the city / Keith Beavon.
Pretoria : University of South Africa Press 2004

Just the same on the inside : understanding diversity and supporting inclusion in circle time / stories by Juan Bornman and Barbara Maines activities by Margaret Collins illustrations by Simon Smith.
London : Lucky Duck Pub., 2004.

Keys to educational psychology / editors: Irma Eloff, Liesel Ebersohn.
Cape Town : UCT Press, 2004.

Lady Anne / Antjie Krog.

Kaapstad : Human & Rousseau, 2004.The language web : essays in honour of Victor Webb / edited by Mariana Kriel = Fyn net van die woord : huldigingsbundel vir Victor Webb / byeengebring deur Mariana Kriel.
Port Elizabeth : University of Port Elizabeth, 2004.

Limericke vir die lekkerte / Philip de Vos ; illustrasies deur Piet Grobler.
Kaapstad : Kagiso Education, 2004.
Makwelane en die krokodil / Maria Hendriks ; illustrasies deur Piet Grobler.
Kaapstad : Human en Rousseau, c2004.
Mallemeuleman : 'n keur uit Philip de Vos se versies / met illustrasies deur Piet Grobler.
Kaapstad : Human & Rousseau, c2004.
Medium of instruction policies : which agenda? whose agenda? / edited by James W. Tollefson, Amy B.M. Tsui.
Mahwah, N.J. : L. Erlbaum Publishers, 2004.

Microbial waterborne pathogens / edited by T.E. Cloete ... [et al.]
London : IWA Pub., 2004.

Die multivertaling Bybel.
Vereniging : CUM, 2004.

My kind slimmer sonder sukkel / Kobus Maree.
Pretoria : LAPA, 2004.

On becoming a democracy : transition and transformation in South African society / edited by N. Chabani Manganyi.
Pretoria : University of South Africa Press Leiden : Koninklijke Brill NV, 2004.

Outcomes-based assessment / editors, J.G. Maree, W. Fraser.
Sandown : Heinemann, 2004.

Psalms and liturgy / edited by Dirk J. Human and Cas J.A. Vos.
London New York : T & T Clark International, 2004.

Reflections on school integration : colloquium proceedings / edited by Mokubung Nkomo, Carolyn McKinney & Linda Chisholm.
Cape Town : HSRC Publishers, 2004.

Same game, new name? : the more things change in legal education the more they stay the same : professorial inaugural address, 11 May 2004 / C Nicholson.
Pretoria : University of Pretoria, 2004

Säugetierehandbuch vom Sülichen Afrika / Burger Cillié.
2e Aufl. Pretoria : Briza, 2004.

Die selfoon en ander verhale / Neil Cochrane (samesteller en redakteur)
1ste uitg. Pretoria : Aktuapers, 2004.

Serafyn / Bonaventure Hinwood.

Kilnerpark, Pretoria : Bent, 2004.


Splinters : 'n keur uit rubrieke / deur Hans du Plessis.
Pretoria : LAPA, 2004.
The stars say ‘tsau’ : /Xam poetry of Diä!kwain, Kweiten-ta//ken, /A!kúnta, /Hankass’o en //Kabbo /selected and adapted by Antjie Krog with drawings and watercolours by Da, Diä!kwain, /Hankass’o, !Nanni en Tamme.

Cape Town : Kwela Boeke, 2004.State failure : the case of Zimbabwe / M. Hough, A. du Plessis, (eds).
Pretoria : Institute for Security Studies. University of Pretoria, 2004.

Die sterre sê ‘tsau’ : /Xam-gedigte van Diä!kwain, Kweiten-ta-//ken, /A!kúnta, /Hankass’o en //Kabbo / gekies en versorg deur Antjie Krog met tekeninge en akwarelle van Da, Diä!kwain, /Hankass’o, !Nanni en Tamme.

Kaapstad : Kwela Boeke, 2004.Sustainable options : economic development lessons from applied environmental resource economics in South Africa / editors James N. Blignaut and Martin P. De Wit.
Cape Town : UCT press, 2004.

Die swart eiland / Hergé [in Afrikaans vertaal deur Johann Rossouw].

Kaapstad : Human & Rousseau, 2004Towards a common defence and security policy in the Southern African Development Community / edited by Hussein Solomon.
Pretoria : Africa Institute of South Africa, 2004.

University of Pretoria Research 2003.
Pretoria : University of Pretoria, 2004.

University of Pretoria : 2004 research / University of Pretoria.
Pretoria : University of Pretoria, 2004

(Un)real / Kgamadi Kometsi.
Pretoria : Centre for the Study of Aids, 2004.

The War Reporter : the Anglo-Boer War through the eyes of the burghers / J.E.H. Grobler.
Johannesburg : Jonathan Ball, 2004.

Wat de sterre zeggen / Antjie Krog ; vert [uit het Afrikaans] Robert Dorsman.

Amsterdam : Podium, 2004.2005

25 Years of applied linguistics in Southern Africa : themes and trends in Southern African linguistics : proceedings of the joint conference of the Southern African Applied Linguistics Association and Linguistics Society of Southern Africa / compiled by Biki Lepota and Jurie Geldenhuys.
Pretoria, SA : University of Pretoria, 2005.

After the commandos : the future of rural policing in South Africa / Jonny Steinberg.
Pretoria, South Africa : Institute for Security Studies, 2005.

AGRED se jagvoëls van Suid-Afrika : velduitkenning en bestuur / P.J. Viljoen illustrasies deur Penny Meakin.
1ste uitg. Johannesburg : AGRED, 2005.

AGRED's gamebirds of South Africa : field identification and management / P.J. Viljoen, illustrated by Penny Meakin.
1st ed. Johannesburg : African Gamebird Research Education and Development Trust, 2005.

Ancient Middle Niger : urbanism and the self-organizing landscape / Roderick J. McIntosh.
Cambridge, UK New York : Cambridge University Press, 2005.

'n Ander tongval / Antjie Krog.
1e. uitgawe. Kaapstad : Tafelberg, 2005.

Augmentative and alternative communication and severe disabilities : beyond poverty / edited by Erna Alant and Lyle L. Lloyd.
London Philadelphia : Whurr, 2005.

Bibliografie van die geskrifte van J.M.T. Labuschagne / saamgestel deur P. D. de Kock.
Durban : LexisNexis Butterworths, 2005.

Buckling : the impact of AIDS in South Africa 2005 / Hein Marais series editor, Mary Crewe.
Pretoria : Centre for the Study of Aids, 2005.

Compendium of key human rights documents of the African Union / Centre for Human Rights, University of Pretoria.
Pretoria : Pretoria University Law Press, 2005.

Contemporary terrorism and insurgency : selected case studies and responses / M. Hough, G.P.H. Kruys, A. du Plessis.
Pretoria : Institute for Strategic Studies, University of Pretoria, 2005.

Democratizing higher education policy : constraints of reform in post-apartheid South Africa / Molatlhegi Trevor Chika Sehoole.
New York, NY : Routledge, 2005.

Diasporas, remittances and Africa south of the Sahara : a strategic assessment / Marc-Antoine Pérouse de Montclos.
Pretoria, South Africa : Institute for Security Studies, 2005.

En skielik is dit aand / Joan Hambidge.
1ste uitg. Pretoria : Protea Boekhuis, 2005.

Equal educational opportunities : comparative perspectives in education law / Charles J. Russo, Johan Beckmann, Jonathan D Jansen, editors.
1st ed. Pretoria : Van Schaik, 2005.

Friendship and love where there were none : biblical perspectives on reconciliation / Jan van der Watt, Dirk Human, Gert Steyn (editors).
Pretoria : Institute for Missiological and Ecumenical Research, University of Pretoria, 2005.

Hand therapy : Tutor / by Corrianne van Velze instructional designer : Detken Scheepers.
Pretoria University of Pretoria, 2005.

HIV/AIDS in South Africa 2004 : course companion to the CSA Entry Level Volunteer Course / Centre for the Study of AIDS.
Pretoria : University of Pretoria, 2005.

Human resource management in education / Jan Heystek, Clive Roos, David Middlewood.
1st ed. Sandton : Heineman, 2005.

IFAC in South Africa : a brief history of the South African Council for Automation and Computation / compiled by Ian K. Craig.
Pretoria? : SACAC, 2005.

Information and communication technologies in South African secondary schools / Sarah J. Howie, Anton Muller & Andrew Paterson.
Cape Town : HSRC Press, 2005.

Intensive wildlife production in southern Africa / J. du P. Bothma, N. van Rooyen, editors.
Pretoria : Van Schaik, 2005.

International law : a South African perspective / by John Dugard with contributions by Daniel Bethlehem, Max du Plessis, and Anton Katz.
3rd ed. Lansdowne : Juta, 2005.

Laboratory auditing for quality and regulatory compliance / Donald C. Singer, Raluca-Ioana Stefan, Jacobus F. van Staden.
Boca Raton, Fla. : Taylor&Francis, 2005.

Learning the musical arts in contemporary Africa : derived from indigenous knowledge systems / Meki Nzewi ; illustrations: Caroline Kloppert.
1st ed. Pretoria : Centre for Indigenous Instrumental African Music and Dance (Ciimda), 2005.

Littekens : stories en memories / Margaret Bakkes.
1ste uitgawe. Kaapstad : Human & Rousseau, 2005.

The Mammals of the southern African subregion / revised by John D. Skinner & Christian T. Chimimba.
3rd ed. Cambridge : Cambridge University Press, 2005.

Mapungubwe : South Africa's crown jewels / Sian Tiley.
Cape Town : Sunbird Pub., 2005.

Medicine management in primary health care / Ina Treadwell.
4th ed. Brits : I. Treadwell, 2005.

mLearn 2005 book of abstracts : 4th World Conference on Mobile Learning, Cape Town, South Africa, 25-28 October 2005 / editors, Herman van der Merwe & Tom Brown
Pretoria? : mLearn 2005

Mia's mom / Marita van der Vyver ; pictures by Piet Grobler ; [translation into English by Kobus Geldenhuys].

Cape Town : Human & Rousseau, 2005

Molecular diagnostic PCR handbook / by Gerrit J. Viljoen, Louis H. Nel and John R. Crowther.
Dordrecht : Springer, 2005.

Multilingual explanatory maths dictionary for secondary schools : grades 8 to 12 / L. Meyer and I. Fricke.
Pretoria : Teacher Mentorship Programme, University of Pretoria, 2005.

New theories for chemistry / Jan C.A. Boeyens.
1st ed. Amsterdam Boston : Elsevier, 2005.

Nuwe stemme 3 / saamgestel deur Antjie Krog en Alfred Schaffer.

Kaapstad : Tafelberg, 2005.Ons is die plan : die gemeente met 'n verskil maak 'n verskil / Frans Hancke.
Pretoria : Universiteit van Pretoria. Instituut vir Sendingwetenskaplike en Ekumeniese Navorsing (ISWEN), 2005.

Ontrafel wiskunde / Kobus Maree.
Pretoria, Suid-Afrika : LAPA Uitgewers, 2005.

Ordinary Springboks : white servicemen and social justice in South Africa, 1939-1961 / Neil Roos.
Aldershot : Ashgate, 2005.


Download 0.92 Mb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
The database is protected by copyright ©sckool.org 2023
send message

    Main page