To search within the document click on Edit/Find and enter your search. Om soektogte binne die dokument te doen kliek op “Edit/Find” en tik jou sleutelwoord/e in


Bibliography of works published /Bibliografie van publikasies 1998-2007Download 0.92 Mb.
Page8/10
Date09.11.2016
Size0.92 Mb.
#1235
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Bibliography of works published /Bibliografie van publikasies 1998-2007


An accounting and auditing perspective on interim financial reporting in the Republic of South Africa / Marius Koen, Willem J.J. Botha, Margaret J. Nieuwoudt.
2nd ed. Pretoria : School of Accountancy, University of Pretoria, 1998.

Agricultural policy reform in South Africa / project coordinators, Johan van Rooyen ...
Cape Town : Francolin Publishers, 1998.

The archaeological sites of Greefswald : stratigraphy and chronology of the sites and a history of investigations / A. Meyer.
Pretoria : University of Pretoria, 1998.

Architecture of the Transvaal / Roger C. Fisher, Schalk le Roux, Estelle Mare editors.
1st ed. Pretoria : University of South Africa, 1998.

Basic Conditions of Employment Act 1997.; Wet op Basiese Diensvoorwaardes : Wet 75 van 1997 / saamgestel deur Lex Patria Uitgewers=Basic conditions of employment act : wet 75 van 1997 / compiled by Lex Partia publishers.
Durban : Lex Patria, 1998.

Beginnersgids vir regstudente / Duard Kleyn, Frans Viljoen.
2de uitg. Kaapstad : Juta, 1998.

Beskrywende rekeningkunde / Q. Vorster... [et al.]
9de uitg. Kenwyn : Juta, 1998.

Boereoorlogstories : 34 verhale oor die oorlog van 1899-1902 / samesteller en redakteur Jeanette Ferreira.
Pretoria : Van Schaik, 1998.

Brandoffer : vertellings uit die Tweede Vryheidsoorlog / Dolf van Niekerk.
1ste uitg. Kaapstad : Tafelberg, 1998.

Carnival of the animals / verse, Philip de Vos (inspired by the music of Camille Saint-Saëns) ; illustrations, Piet Grobler.
Cape Town [South Africa] : Human & Rousseau ; Johannesburg : Thorold's Africana Books [distributor], 1998.

Carnivore ecology in arid lands / Jacobus du P. Bothma.
Berlin : Springer, 1998.

The challenge to be relevant in the 21st century : book of abstracts : IATUL 1998 Conference, 1-5 June 1998, University of Pretoria, South Africa.
Pretoria : University of Pretoria, 1998.

Conference papers : air power in Southern Africa : a collective asset / M Hough, A du Plessis (eds).
Pretoria : University of Pretoria, Institute for Strategic Studies, 1998.

Demography : textbook for the South African student / W.P. Mostert ... [et al.]
Pretoria : HSRC Publishers, 1998.

Development paradigms : from paternalism to managing diversity / Hannes de Beer.
Randburg : Knowledge Resources, 1998.

  • Account of murder / Antjie Krog.

Sandton : Heinemann, 1997.

Edoardo Villa Museum : catalogue = katalogus / Fritz-Uwe Günther.
[Pretoria : University of Pretoria, 1998.

Encounters : an anthology of South African short stories / selected and introduced by David Medalie.
Johannesburg : Witwatersrand University Press, 1998.

Entrepreneurship / Ailke Botha and Leon Botha.
2nd ed. Rooihuiskraal S.A. Institute for Potential Development 1998.

Evaluation of the application of bacteriophages as indicators of water quality / W O K Grabow ... [et al.].
Pretoria : Water Research Commission, 1998.

Fundamentals of 2-D function graphing : a practical workbook for precalculus and introductory calculus / Willem Greybe, Tobia Steyn, Alan Carr.
Cape Town : Oxford University Press, 1998.

Human resources management / H.T. Graham, R. Bennett.
9th ed. London : Macdonald and Evans, 1998.

Human resources management / P D Gerber, P S Nel, P S van Dyk.
4th ed. Johannesburg : International Thomson Publishing, 1998.

Human rights and democracy in southern Africa : papers presented at the conference : cultivating co-operation amongst human rights institutions in the UNITWIN Network in southern Africa / University of Namibia [edited by Karin Fischer-Buder.
Windhoek, Namibia : New Namibia Books, 1998.

Inheemse reg / deur N J J Olivier ... [et al.], vertaal en bygewerk deur N J J Olivier en W H Olivier.
Durban : Butterworths, 1998.

Introduction to family law / by P.J. Visser, J.M. Potgieter.
2nd ed. Kenwyn : Juta, 1998.

Jaarverslag 1997 / Department Kommunikasiepatologie redakteur, H.E.C. Tesner.
[Pretoria : University of Pretoria, Dept. of Communication Pathology, 1998.

Die Judaskus / Joan Hambidge.

Midrant : Perskor, 1998Koos Prinsloo : die skrywer en sy geskryfdes / Riana Scheepers.
1ste uitg. Kaapstad : Tafelberg, 1998.

The married man's guide to adultery : a study of adulterations / P G du Plessis.
Cape Town : Tafelberg, 1998.

Maize technology development and transfer : a GIS application for research planning in Kenya / edited by R.M. Hassan.
Wallingford CAB International 1998

Menslikehulpbronbestuur / P D Gerber, P S Nel, P S van Dyk.
4de uitg. Johannesburg : International Thomson Publishing, 1998.

Die Mezzanine-klub / Erika Murray-Theron.
Kaapstad : Queillerie, 1998.

Moderne statistiek vir die praktyk / A.G.W. Steyn ... [et al.
6de uitg. Pretoria : Van Schaik 1998.

Música para maestros. English; All for music; music for all / Ana Lucia Frega edited by Caroline van Niekerk [translated from Spanish by Marita Wentzel. ]
Pretoria : Centre for Music Education, Dept. of Music, University of Pretoria, 1998.

Net jy, Marlene / Magda Schmidt.
Midrand : Perskor, 1998.

Nova et vetera : patristic studies in honor of Thomas Patrick Halton / edited by John Petroccione.
Washington, D.C. : Catholic University of America Press, 1998.

Omdat ons alles is / H.J. Pieterse.
Kaapstad : Tafelberg, 1998.

Ondernemingsbestuur / onder redaksie van S. Marx, D.C. van Rooyen, J.K. Bosch, H.J.J. Reynders.
2de uitg. Pretoria : J.L. van Schaik, 1998.

Paljas : die storie van Klara Viljee : die filmdraaiboeke / Chris Barnard.

Kaapstad : Tafelberg, 1998.Parametric lie group actions on global generalised solutions of nonlinear PDEs, including a solution to Hilbert's fifth problem / by Elemér E. Rosinger.
Dordrecht : Kluwer Academic Publishers, 1998.

Pella le 'n kruistog ver / George Weideman.
1ste uitg. Kaapstad : Tafelberg, 1998.

Personereg studentehandboek / deur C J Davel en R A Jordaan.
2de uitg. Kaapstad : Juta, 1998.

Perspektief en profiel : 'n Afrikaanse literatuurgeskiedenis / H.P. van Coller, redakteur
1ste uitg Pretoria : van Schaik, 1998

Preacher and audience : studies in early Christian and Byzantine homiletics / edited by Mary B. Cunningham and Pauline Allen.
Leiden Boston : Brill, 1998.

Principles of labour law / S.R. van Jaarsveld, B.P.S. van Eck
Durban : Butterworths, 1998

Productivity, efficiency and land markets in South African agriculture / by Johan van Zyl and Colin Thirtle (editors).
Pretoria : HSRC Printers, 1998.

Psychology for teaching and learning : what teachers need to know / editors Nicky Kruger, Harvey Adams.
Sandton, South Africa : Heinemann, 1998.

Regionalism in the new South Africa / edited by Meshack Khosa and Yvonne Muthien.
Aldershot, Hants, England Brookfield, Vt., USA : Ashgate, 1998.

Rekeningkundige standaarde / onder redaksie van H R B Oppermann ... [et al.]
8st uitg. Kaapstad : Juta, 1998

Research and training strategies for goat production systems in South Africa : proceedings of a workshop held on 22-26 November 1998 at Kings Lodge, Hogsback, Eastern Cape, South Africa / edited by E.C. Webb and P.B. Cronje.
Pretoria : s.n., 1998.

Sê jou sê in Zulu : kursus vir Afrikaanssprekers / Arnett Wilkes, Nicholias Nkosi, Rachelle Gauton.
Pretoria : Kagiso, 1998.

Sersant Spochter se ongelooflike leuenverklikker / Janie Oosthuysen ; illustrasies deur Piet Grobler.
Kaapstad : Human & Rousseau, 1998.

Sintaksis op die voorgrond : vir die dertigjarige herdenking van Fritz Ponelis se Grondtrekke van die Afrikaanse sintaksis / Rufus Gouws en Ilse Feinauer, samestellers.
1ste uitg. Pretoria : Van Schaik Akademies, 1998.

Skaduwee van die son / Lina Spies.
Kaapstad : Human en Rousseau, 1998.

Sosiopedagogiek 2000 / J.W.M. Pretorius (redakteur), J. le Roux
Pretoria : Van Schaik, 1998.

De strafrechtelijke en civielrechtelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon en zijn bestuurders / redactie: Michael Faure, Kid Schwarz.
Antwerpen : Intersentia,1998.

Successful labour relations : guidelines for practice / Piet S. Nel, Barney Erasmus, Ben Swanepoel.
2nd ed. Pretoria : Van Schaik Academic, 1998.

Die swart sluier / Joan Hambidge.
1ste uitg. Kaapstad : Tafelberg, 1998.

Taalreis met Taxi ... / redakteurs, Daan Wybenga en G.A. Jooste medewerkers Anton Basson ... [et al.]
1ste uitg. Pretoria : Van Schaik, 1998.

University of Pretoria research and creative work. Volume 1 Review.
Pretoria : University of Pretoria , 1998.

Vakdidaktiek : aardrykskunde in die sekondêre skool / A.K.Möller.
1ste uitg. Pretoria : De Jager, 1998-?

Violence in South Africa : a variety of perspectives / editors, Elirea Bornman, René van Eeden, Marie Wentzel.
Pretoria : HSRC Publishers, 1998.

20 ste eeu Hervormde teologie / Redakteur: DJC van Wyk.
Pretoria : Sentik, Ned Herv Kerk, 1999.

An accounting and auditing perspective on interim financial reporting in the Republic of South Africa / Marius Koen, Willem J.J. Botha, Margaret J. Nieuwoudt.
3rd ed. Pretoria : School of Accountancy, University of Pretoria, 1999.

African renaissance : the new struggle / edited by Malegapuru William Makgoba.
Cape Town : Mafube : Tafelberg, 1999.

Analysis and interpretation of financial statements / Marius Koen, Johan Oberholster.
2nd ed. Kenwyn : Juta, 1999.

Animal production : focus on the industry : proceedings of the 37th National Congress of the South African Society of Animal Science, 27-29 July 1999 at ARC-Central office and the University of Pretoria= Diereproduksie fokus op die industrie handelinge van die 37ste Nasionale Kongres van die Suid-Afrikaanse Vereniging vir Veekunde, 27-29 Julie 1999 te LNR-Sentralekantoor en Universiteit van Pretoria.
Pretoria : South African Society of Animal Science, 1999.

Applied veterinary helminthology module / University of Pretoria.
1999

Bacteriology and mycology module, 21 June 1999-22 July 1999 : report / University of Pretoria, Faculty of Veterinary Science, Dept. of Veterinary Tropical Diseases.
1999

Beskrywende rekeningkunde / Q Vorster, M Koen, C Koornhof.
10th ed. Durban : Butterworths, 1999.

Boberg's law of persons and the family / by Belinda van Heerden, Alfred Cockrell, Raylene Keightley (general editors), and Jacqueline Heaton ... [et al.].
2nd ed. Cape Town: Juta, 1999.
Boendoe / Chris Barnard.

Kaapstad : Tafelberg, 1999.Die Bybellennium eenvolumekommentaar : die Bybel uitgele vir eietydse toepassing / onder redaksie van Will Vosloo, Fika J van Rensburg.
Vereeniging : Christelike Uitgewersmaatskappy, 1999.

CDMA techniques for third generation mobile systems / edited by Francis Swarts ... [et al. ]

Boston : Kluwer Academic Publishers, 1999.Charlotta / Jeanette Ferreira.
Kaapstad : Human & Rousseau, 1999.

Children's rights in a transitional society : proceedings of a conference hosted by the Centre for Child Law in Pretoria, 30 October 1998 / edited by C J Davel.
Pretoria : Protea, 1999.

A compilation of essential documents on economic, social and cultural rights / editor: Gina Bekker.
Pretoria : Centre for Human Rights, University of Pretoria, 1999.

Conference papers : the grim reaper : organised crime in the 1990s, implications for South and Southern Africa / M Hough, A du Plessis (eds).
Pretoria : University of Pretoria, Institute for Strategic Studies, 1999.

Country of my skull / Antjie Krog.

London : Vintage, 1999.Dealing with reservoir sedimentation - dredging / G. R. Basson, A. Rooseboom.
Pretoria : CSIR, 1999.

Design of structural steelwork in Southern Africa to SABS 0162 / technical editor and co-author, J. Mahachi.
South Africa : CSIR, 1999.

Domein van glas / Henk van Woerden ; uit Nederlands vertaal deur Antjie Krog.

Kaapstad : Queillerie, c1999.


Enkele rekeningkundige onderwerpe / M Roode, K Leith.
2nd ed. Pretoria : Die skrywers, 1999.

Environment and society : the Thohoyandou environs, Northern Province, South Africa / editors Joan Fairhurst ... [et al.]
Pretoria : Dept. of Geography, University of Pretoria, 1999.

Evolution of biological diversity / edited by Anne E. Magurran and Robert M. May.
Oxford : Oxford University Press, 1999.

Facing the future : youth empowerment for life and career pathing : a guide for careers practitioners, intern psychologists, counsellors, teachers, lecturers and facilitators / Francine Malan.
Pretoria : Collegium, 1999.

Facts on audit firms in the Republic of South Africa : a research report by the School of Accountancy, University of Pretoria / J. Dieter Gloeck ... [et al.]
7th ed. Pretoria : School of Accountancy, University of Pretoria, 1999.

Festschrift fur Erwin Deutsch zum 70. Geburtstag / herausgegeben von Hans-Jurgen Ahrens ... [et al.]
Koln : Heymanns, 1999.

Finansiële verslagdoening / skrywers M Roode, M Koen, K.B. Leith.
7de uitg. Pretoria : Die Outeurs , 1999.

Finansiering en die boer : 'n finansiele bestuursgids vir boere.
3e uitg. Johannesburg : Standard Bank, 1999.

Foreign ministries : change and adaption / edited by Brian Hocking foreword by Jacques Bilodeau.
Basingstoke : Macmillan, 1999.

From poverty to property : Themba Sono's five steps to real transformation / [Themba Sono edited by Libby Husemeyer
Sandton, South Africa : FMF Books, 1999.

Geskiedenisatlas van Suid-Afrika : die vier noordelike provinsies / J.S. Bergh (red.).
1st ed. Pretoria : J.L. van Schaik, 1999.

Die Griekwapsalms en annerlike goeterse yt die Woord yt / Hans du Plessis.
Potchefstroom (47 Molen St., Potchefstroom 2531) : H. du Plessis, 1999.

The Hall handbook of the Anglo-Boer War, 1899-1902 / by Darrell Hall edited by Fransjohan Pretorius and Gilbert Torlage.
Pietermaritzburg : University of Natal Press, 1999.

Horoscope 2000 / Petra du Preez ; with illustrations by Piet Grobler.
Rivonia : Zebra, 1999.

...In die wereld... : vyf bydraes tot kontekstuele prediking / onder redaksie van Christo Lombaard.
Johannesburg : Lewende Woorde : Randse Afrikaanse Universiteit : Dept. Griekse & Latynse Studies, 1999.

Inleiding tot sporttoerisme / Gert J.L. Scholtz.
2de hers. druk Sunnyside (47 Maple Ave., Clydesdale 0132) : Leisure Research & Training Laboratories, 1999

Innovation in diplomatic practice / edited by Jan Melissen.
Basingstoke : Macmillan, 1999.

International financial stability : how can it be restored and maintained? / by Andrew Crockett.
Pretoria : s.n., 1999.

The International survey of family law : 1997 / edited by Andrew Bainham.
The Hague : Martinus Nijhoff, 1999.

Kat se blad : stuitige strokies / Philip de Vos en Piet Grobler.
Kaapstad : Human & Rousseau Kaapstad : Human & Rousseau, 1999.

Kommunikasiepatalogie : die pad in Afrika : intreerede gelewer op 8 Oktober 1998 / deur Susanna René Hugo.
Pretoria : Universiteit van Pretoria, 1999

Kompendium van arbeidsreg / S.R. van Jaarsveld, B.P.S. van Eck, C. Kruger.
3de uitg. Durban : Butterworths, 1999.

Larger carnivores of the African Savannas / J. du P. Bothma and Clive Walker.
1st ed. Pretoria : Van Schaik, 1999.

The law of South Africa : first reissue. WA Joubert, founding editor JA Faris, planning editor editorial panel to this volume, LTC Harms, K van Dijkhorst, JA Faris. Volume 17
Durban : Butterworths, 1999.

Marine pollution pathogenic micro-organisms in shellfish / W O K Grabow, A van der Veen, J. C de Villiers.
Pretoria : CSIR, 1999.

The medical student's gynaecologic self-education programme (GEP) / editorial board B.G. Lindeque ... [et al.]
Pretoria : University of Pretoria, 1999.

Module in applied veterinary immunology and serology : report, 1-25 November 1999 / University of Pretoria, Faculty of Veterinary Science, Dept. of Veterinary Tropical Diseases.
1999

Music therapy : intimate notes / Mercedes Pavlicevic.
London : Jessica Kingsley Publishers, 1999.

The nursing unit manager : a comprehensive guide / Marita Naudé, Salomé M. Meyer, Susan E. van Niekerk.
Sandton : Heinemann, 1999.

Die Nuwe Testament vir kinders : in 'n taal wat hulle verstaan / Stephan Joubert, Jan van der Watt, Hennie Stander [illustrasies: Tobie van der Westhuizen]
Vanderbijlpark : Carpe Diem, 1999.

Op pad na die nuwe millennium 1999 tot 2001 : versorging van studente as die belangrikste kliente van die Universiteit van Pretoria : Projek 2 : voorsorg, insorg en nasorg van studente.
Pretoria : Universiteit van Pretoria, 1999.

The ostrich : biology, production and health / edited by D.C. Deeming.
Wallingford, Oxon, UK New York, NY, USA : CABI Pub., 1999.

Participatory zoning techniques as support to rural development planning and management : principles and procedures, a user's guide / Laurent Lhopitallier, Sylvain Perret, Patrick Caron.
Pretoria : Department of Agricultural Economics, Extension and Rural Development, University of Pretoria, 1999.

Pastoor Scholls trek sy toga uit en ander stories / Karel Benjamin ; illustrasies deur Piet Grobler.
Roggebaai : Kwela Boeke, 1999.

The personal voice in biblical interpretation / edited by Ingrid Rosa Kitzberger.
London New York : Routledge, 1999.

Pocket-guide to Southern African birds / Burger Cillié, Ulrich Oberprieler.
1st ed. Pretoria : van Schaik, 1999.

Proceedings of a symposium on canine babesiosis and ehrichiosis / edited by Remo Lobetti.
Pretoria : University of Pretoria, Faculty of Veterinary Science, 1999.

Promoting a human rights culture in education : responsibilities and opportunities in a transforming society / edited by Jan de Groof, Willy Legotlo, Rassie Malherbe and Johan Potgieter.
Ghent, Belgium : Mys & Breesch, 1999.

Protecting Sub-Saharan Africa : the military challenge / editors: L. du Plessis, M. Hough.
Pretoria : HSRC, 1999.

Reflective public administration : views from the South / edited by JS Wessels, JC Pauw.
Cape Town: Oxford University Press 1999.

Report on the course in African epizootic diseases, 4 to 8 October 1999 / University of Pretoria, Faculty of Veterinary Science, Dept. of Veterinary Tropical Diseases.
1999

Report on the module in applied veterinary virology part two in the Veterinary Laboratory Diagnostic series, 16 August-3 September 1999 / University of Pretoria, Faculty of Veterinary Science, Dept. of Veterinary Tropical Diseases.
1999

Saam aan tafel : verduidelik aan jou kind die betekenis van die brood en die wyn en vier saam fees by die nagmaal / Cas Vos.
Kaapstad : Lux Verbi, 1999.

Short course in tick identification : report, 29 November-3 December 1999 / University of Pretoria, Faculty of Veterinary Science, Dept. of Veterinary Tropical Diseases.
1999

Die skadubelofte en ander liefdesverhale / Helene de Kock.
1ste uitg. Kaapstad : Human & Rousseau, 1999.

South African diplomacy and security complex theory / Marie Muller.
Leicester : University of Leicester, Centre for the Study of Diplomacy, 1999.

South African industrial relations : theory and practice / P S Nel (editor).
3rd rev. ed. Pretoria : Van Schaik, 1999.

Specific contracts in court / D.J. Lotz, C.J. Nagel.
Durban : Butterworths, 1999.

Training management in South Africa / B.J. Erasmus, P.S. van Dyk.
2nd ed. Halfway House : International Thomson Publishing (Southern Africa), 1999.

Typological techniques applied to rural households and farming systems : principles, procedures and case studies : a user's guide for rural development operator's and managers / Sylvain Perret.
Pretoria : University of Pretoria, 1999.

Understanding human and social sciences: grade 7.
1st ed. Cape Town : Maskew Miller Longman, 1999.

Verdere rekeningkundige onderwerpe / K. B. Leith, J. G. I. Oberholster, M. Roode.
3rd ed. Pretoria : V & R drukkery, 1999.

Vuurtong / Cas Vos.
Pretoria : Benedic, 1999.

The web builder's complete reference manual / Jacques Steyn.
S.l. : Jacques Steyn, 1999.

Werkboek vir personereg / C J Davel, G H Fick, J A Robinson.
2de uitg. Durban : Butterworths, 1999.

2000

Water demand management programme for Southern Africa. Phase II, Analytical paper : WDM as a concept and a policy : towards the development of a set of guidelines for Southern Africa / by Anthony Turton. 2000?

Die 2000 bestuursrekeningkunde 300 werkboek / edited by Maxi Steyn, Gregory Plant, Freddy de Hart.
Pretoria : School of Accountancy, University of Pretoria, 2000.

An accounting and auditing perspective on interim financial reporting in the Republic of South Africa / Willem J.J. Botha, Margaret J. Nieuwoudt, Johan G.I. Oberholster.
4th ed. Pretoria : School of Accountancy, University of Pretoria, 2000.

Activity systems and livelihoods in Eastern Cape Province rural areas (Transkei) : household typologies as socio-economic contributions to a landscape project / Sylvain Perret .. [et al.]
Pretoria : Department of Agricultural Economics, Extension and Rural Development, 2000.

Download 0.92 Mb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
The database is protected by copyright ©sckool.org 2023
send message

    Main page