To search within the document click on Edit/Find and enter your search. Om soektogte binne die dokument te doen kliek op “Edit/Find” en tik jou sleutelwoord/e in


Bibliography of works published /Bibliografie van publikasies 1988-1997Download 0.92 Mb.
Page5/10
Date09.11.2016
Size0.92 Mb.
#1235
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Bibliography of works published /Bibliografie van publikasies 1988-1997


Accounting / M. A. Faul.
3rd ed. Durban : Butterworths, 1988.

Afrikaanswording Universiteit van Pretoria / D.M. Joubert, red.
Pretoria : Universiteit van Pretoria, 1988.

Aspects of floral development.
Berlin : J. Cramer, 1988.

Awards for South African literature / Martjie Bosman.

Pretoria : Human Sciences Research Council, 1988.Beroepsoriëntering op skool : 'n handleiding vir die opleiding van beroepsvoorligters / [redakteur, C.D. Jacobs.
1ste uitg. Pretoria : Serva, 1988.

Beroepsvoorligting vir die hoër - en laerskool : 'n handleiding vir die onderwyser / C.D. Jacobs, N.H. van Jaarsveld, J.W. von Mollendorf.
1ste uitg. Pretoria : Konsensus Uitgewers, 1988.

A Bill of Rights for South Africa = 'n Menseregtehandves vir Suid-Afrika : proceedings of symposium held at the University of Pretoria on 1 and 2 May 1986 = verrigtinge van 'n simposium gehou by die Universiteit van Pretoria op 1 en 2 Mei 1986 / editors, Johann van der Westhuizen, Henning Viljoen = redakteurs, Johann van der Westhuizen, Henning Viljoen.
Durban : Butterworths, 1988.

Clinical imperatives in surgery and orthopaedics / senior editor, G F Dommisse, co-editor, B G P Lindeque.
Pretoria : HAUM Educational, 1988.

Corporate reporting. Afrikaans.; Korporatiewe verslaggewing.
1ste Afrikaanse uitgawe. Kaapstad : Juta, 1988.

Die dinamika van universiteitsfunksionering en -bestuur / Herholdt, W. vd M., Pottas, C. D., Van Dyk, P. S.
Pretoria : s.n., 1988.

Donker weerlig : literêre opstelle oor die werk van André P. Brink / saamgestel deur Jan Senekal.
1ste uitg. Kenwyn : Jutalit, 1988.

Encyclopedia of world literature in the 20th century. Rev. ed.; African literatures in the 20th century.
Harpenden : Oldcastle Books, 1988.

Esias Bosch / text by Andree Bosch and Johann de Waal photographs by Willie van Heerden.
ape Town : Struik Johannesburg : Thorold's African Books, [distributor, 1988.

Die fisiologiese basis van geneeskunde / Bernard J. Meyer.
4de hers. uitg. Pretoria : HAUM, 1988.

The forensic ABC in medical practice : a practical guide / T.G. Schwa r, J.A. Olivier, J.D. Loubser.
1st ed. Pretoria : HAUM Educational, 1988.

Geneeskundewoordeboek : Afrikaans-Engels, English-Afrikaans / H.W. Snyman.
3de uitg. Durban : Butterworths, 1988.

Gereformeerde ampsbediening / onder redaksie van Pieter J. Rossouw.
Pretoria : N.G. Kerkboekhandel, 1988.

Geslote baan / Joan Hambidge.
1ste uitg. Kaapstad : Tafelberg, 1988.

Die glasdeur : drama in twee tonele / Henriette Grové.
1ste sagtebanduitgawe Johannesburg : Afrikaanse Pers, 1988.

Grensgeval / Anna-Marie Bisschoff, Hans du Plessis.
Pretoria : Serva-Uitgewers, 1988.

Guidelines in auditing / [edited by] H. de Jager ... [et. al.]
Pretoria : Unipret, 1988.

The International trend towards indicative targeting : case studies on Canada, Ghana, Great Britain, the People's Republic of China, South Africa, the Soviet Union Taiwan and West Germany / edited by Bodo B. Gemper.
Hamburg : Weltarchiv, 1988.

Kaak-, gesig- en mond-chirurgie vir die algemene praktisyn.
Wetton : Juta, 1988.

Kaokoveld / Anthony Hall-Martin.
1st ed. Johannesburg : Southern Book Publishers, 1988.

Kaokoveld : the last wilderness / Anthony Hall-Martin, Clive Walker, and J. du P. Bothma.
Johannesburg : Southern Book Publishers, 1988.

Klopdisselboom : die beste van Chriskras / Chris Barnard.
1ste uitg. Kaapstad : Tafelberg, 1988.

Leipoldt en Marais : onwaarskynlike vriende / C.J. Mieny.
1ste uitg. Pretoria : J. Lötter, 1988.

Letterkundige sakwoordeboek vir Afrikaans / saamgestel deur A.P. Grové.
Goodwood : Nasou, 1988.

Mammals. Afrikaans.; Soogdiere / John Skinner geïllustreer deur Penny Meakin [in Afrikaans vertaal deur Elizé Lubbe Afrikaans geredigeer deur Annlerie van Rooyen.
1ste uitg. Kaapstad : Struik, 1988.

Mattewis en Meraai / draaiboek P. G. du Plessis ; redigering Ester Worst ; vervaardiger Albie Venter ; regisseur Frans Marx ; vervaardig deur Brigadiers
Johannesburg : SAUK, c1988.

Navorsingsmetodologiese grondbegrippe= Basic concepts in research methodology / W.A. Landman.
1ste uitg. Pretoria : Serva-Uitgewers, 1988.

Microwave transmission line couplers / J.A.G. Malherbe.
Norwood, Mass. : Artech House, 1988.

One horse one rabbit / Henriette Grové.
Pretoria : Universiteit van Pretoria, 1988

Ontleding en vertolking van finansiële state / M Koen en H A van der Laan.
1e uitgawe. Pretoria : Serva, 1988.

Die onvoltooide sendingtaak in Suid-Afrika / J.J. Kritzinger.
ste uitg. Pretoria : Instituut vir Sendingwetenskaplike Navorsing, Teologiese Fakulteit, Universiteit van Pretoria, 1988.

Opvoeding, samelewing, jeug : 'n sosiopedagogiek-leerboek / J.W.M. Pretorius.
2de hers. uitg. Pretoria : Van Schaik, 1988.

The Personnel function / Yvonne Andrews.
Pretoria : HAUM Educational, 1988.

Questions answered / Bonaventure Hinwood.

Cape Town : Catholic Bookshop, 1988Recreation within the Black townships of the PWV region / G D H Wilson, P S Hattingh co-workers A E du Toit, J E H Grobler.
Pretoria : University of Pretoria Dept. of Geography, 1988.

Rekeningkunde : 'n inleiding / M.A. Faul, C.W.I. Pistorius, L.M. van Vuuren.
3de uitg. Durban : Butterworths, 1988.

Die rentmeesters, F.A. Venter / behandel deur Tom Gouws.
1ste uitg. Pretoria : Academica, 1988.

Riglyne in ouditkunde / H. de Jager (redakteur) ... [et. al.]
Pretoria : Unipret, 1988.

Rock mechanics in Africa : [papers] : Royal Swazi Spa, Swaziland, Thursday 3 November to Friday 4 November 1988 / First Regional Conference for Africa International Society for Rock Mechanics, South African National Group.
Johannesburg : The Group, 1988?

Selected official South African strategic perceptions 1976-1987 / M Hough, M van der Merwe.
Pretoria : University of Pretoria Institute for Strategic Studies, 1988.

Sonvis / Bonaventure Hinwood.
Pretoria : Van Schaik, 1988.

South Africa, reform or revolution : papers from a conference of the South African PWPA, held in Sandton, South Africa, April 7-10, 1988 / edited by Eric Wainwright and Brigitte Wakabayashi.
Johannesburg : PWPA, 1988.

Suid-Afrikaanse staatsreg. English.;South African constitutional law / by Dion A Basson and Henning P Viljoen translation by Christa van der Walt.
Cape Town : Juta, 1988.

Susanna, die geliefde / Margaret Bakkes.
1ste uitg. Pretoria : HAUM : Daan Retief, 1988.

Teks en tendens : verrigtinge van die 1986-Hoofkongres van die Afrikaanse Letterkundevereniging, 11, 12 en 13 September 1986 / redaksie, Rialette Wiehahn, P.H. Roodt.
Hillcrest : Owen Burgess, 1988.

Tegniese kolleges : kurrikulumontwikkeling vir nie-formele onderwys / W A Landman, J van der Merwe.
Pretoria : Navorsingseenheid: Nie-formele Onderwys, Universiteit van Pretoria, 1988.

Teologiese etiek. Deel 2/2, Sosiale etiek / J.A. Heyns.
1ste uitg. Pretoria : N.G. Kerkboekhandel, 1988.

Teorie en praktyk : 'n handleiding by die onderrig van poësie in die primêre skool / P.J. du Toit, in samewerking met Thea de Kock ... [et al.]
Pretoria : Academica, 1988.

Theresa se droom / Fransi Phillips.
1 ed. Kaapstad : Human & Rousseau, 1988.

Die Universiteitsbiblioteek as inligtingsdiens. R.E. Tonsing ... [et al.] ; subprojekleiers: J.A. Boon, H. de Bruin projekleiers: J.A. Boon en E.D. Gerryts. Volume 1, Verslag / Rekenaarmatige mikro-ontsluiting.
Pretoria : Universiteit van Pretoria, 1988.

Die Universiteitsbiblioteek as inligtingsdiens. / R. Tonsing ... [et al.] ;subprojekleiers: J.A. Boon, H. de Bruin projekleiers: J.A. Boon en E.D. Gerryts. Volume 2, Bylaes / Rekenaarmatige mikro-ontsluiting.
Pretoria : Universiteit van Pretoria, 1988.

Voornagvlug / P.J. Haasbroek.
Kaapstad : Human & Rousseau : World International, 1988.

Werkboek vir sakereg / redaktrise: Susan Scott outeurs: G.J. Pienaar ... [et al.]
1ste uitg. Roodepoort : Digma-Publikasies, 1988.

Women in management worldwide / Nancy J. Adler, Dafna N. Izraeli, editors.
Armonk, N.Y : M.E. Sharpe, 1988.

Abraham Kuyper na 150 jaar : referate gelewer by geleentheid van die Kuyper-herdenking by die Universiteit van die Oranje-Vrystaat op 19 Mei 1987 / onder redaksie van E P J Kleynhans.
Bloemfontein : Pro Christo, 1989.

Active business economics : std 8 / H.J. Dekker, J. du Preez.
2nd ed. De Jager-haum, 1989.

Afrikanerbakens.
1ste uitg. Aucklandpark : Federasie van Afrikaanse Kultuurvereniginge, 1989.

Algemene chirurgie / C.J. Mieny.
1ste uitg. Pretoria : Joan Lötter Publikasies, Posbus 17024, Groenkloof, Pretoria 0027, 1989.

Alruin / Henning Pieterse.

Pretoria : HAUM-Literêr, 1989.Belydende volkskerk / S.J. Botha (red.), H.G. van der Westhuizen, F.J. van Zyl.
1ste uitg. Pretoria : Kital, 1989.

Bemarkingsbestuur / redakteurs: S Marx, A van der Walt skrywers: G J de J Cronje ... [et al..
Kaapstad : Juta, 1989.

'n Blik op die Middeleeue / C.H.F. Ohlhoff, Marian Brink (redakteurs).
Pretoria : Universiteit van Suid-Afrika, 1989.

Biology, standard 10, HG/SG / J.P. Depenaar, W.J. Fraser, C.P. Loubser.
Pretoria : Kagiso, 1989.

Blankheid en waarheid : blankes=Israel-visie / H.G. van der Westhuizen (red.).
1ste uitg. Pretoria : Kital, 1989.

Boedels : beplanning en bereddering / deur W. Abrie & C.R. Graham met M.C. Schoeman ... [et al..
Lynnwoodrif Pta. : ProPlus Uitgewers, 1989.

By die dinge / Johann Lodewyk Marais.
1ste uitg. Kaapstad : Human & Rousseau : World International, 1989.

Challenge : Southern Africa within the African revolutionary context : an overview / edited by Al J. Venter.
Gibraltar : Ashanti, 1989.

  • A Community is as liberated as its women : a critical look at women in South African poetry /Antjie Krog.

Rondebosch : Institute for a Democratic Alternative for South Africa, [1989].
Diensknegte van die Koning : huldigingsbundel ter ere van prof. J.J. de Klerk en

prof. E.P.J. Kleynhans / onder redaksie van J.A. du Rand, J.S. Kellerman.
Bloemfontein : Pro Christo-Publikasies, 1989.

Differential equations and applications. Volume 2 / proceedings of the International Conference on Theory and Applications of Differential Equations Columbus, Ohio 1988 edited by A.R. Aftabizadeh.
Athens, Ohio : Ohio University Press, 1989.

Donker labirint / Jaon Hambidge.

Kaapstad : Tafelberg, 1989.


Elke dag het 'n naam / Biebie de Villiers ; geïllustreer deur Piet Grobler.
Kaapstad : Prisma, 1989.

Essays on the history of law / edited by D.P. Visser.
1st ed. Cape Town : Juta, 1989.

Flow injection atomic spectroscopy / edited by José Luis Burguera.
New York : M. Dekker, 1989.

Game ranch management : a practical guide on all aspects of purchasing, planning, development, management and utilisation of a modern game ranch in southern Africa / editor, J. du P. Bothma.
Pretoria : Van Schaik, 1989.

Gekkeparadys / Joyce Stranger ; vertaal deur D.P.M. Botes.
Pretoria : Daan Retief, 1989.

Geslagsopvoeding vir seuns : riglyne ter voorkoming van homoseksualiteit en kindermolestering / Salome Schulze, Linda van Rooyen.
1ste uitg. Hammanskraal : Unibook, 1989.

Gesteelde appels / Joan Hambidge.
Pretoria : HAUM Literer, 1989.

Great tales greater truths.;The birth of a nation / William Vosloo.
2nd rev ed. Pretoria : Academica, 1989.

In die kamer was 'n kas.
1ste uitg. Kaapstad : Tafelberg, 1989.

In die tyd van die uil.
1ste uitg. Kaapstad : Human & Rousseau : World International, 1989.

Inleiding tot die Afrikaanse taalkunde / hoofredakteur, T.J.R. Botha mederedakteurs, F.A. Ponelis, J.G.H. Combrinck, F.F. Odendal.
2de uitg. Pretoria : Academica, 1989.

Die Jaar van God se genade : gestaltes van Woordbediening volgens die kerklike jaar 1938-1988 / A.C. Barnard (redakteur).
1ste uitg. Pretoria : NG Kerkboekhandel, 1989.

Jesus and his friends / Thea Brink ; illustrated by Piet Grobler.
Cape Town : Prisma, 1989.
Jesus en sy vriende / Thea Brink ; geïllustreer deur Piet Grobler.
Kaapstad : Prisma, 1989.

Jesus helps the sick / Thea Brink ; illustrated by Piet Grobler.
Cape Town : Prisma, 1989.

Koker : kortprosatekste sedert sestig / saamgestel en ingelei deur J.P. Smuts.
1ste uitg. Kaapstad : Tafelberg, 1989.

Wonderwerke van Jesus / Thea Brink ; geïllustreer deur Piet Grobler.
Kaapstad : Prisma, 1989.
In die kamer was 'n kas / Henriette Grové
Kaapstad : Tafelberg, 1989
Kriptonemie / Joan Hanbidge.

Kaapstad : Human en Rousseau : World International, 1989.


Kroniek van die sewe blou waens : die kort lewe van Gert Maritz / Margaret Bakkes.

Kaapstad : Tafelberg, 1989.Leading issues in South African macroeconomics : selected readings / Philip A. Black, Brian E. Dollery.
Johannesburg : Southern Book Cape Town : Human & Rousseau, 1989.

Maak jou kind slimmer / Kobus Maree.
Pretoria : Van Schaik, 1989.

Magmatic sulphides.
London : Institution of Mining and Metallurgy, 1989.

Die mammies, die pappies, die hondjies, die katjies.
1ste uitg. Johannebsurg : Taurus, 1989.

Marketing management.
Cape Town : Juta, 1989.

McGregor's the mechanics of the Johannesburg Stock Exchange.
Cape Town : Juta, 1989.

Modern education systems / editors, Elise Dekker, O J van Schalkwyk.
Durban : Butterworths, 1989.

Moderne onderwysstelsels / E. I. Dekker ... [et al.]
Durban : Butterworths, 1989.

The morality of censorship : papers presented at the Thirteenth Symposium of the Institute for Theological Research (Unisa), held at the University of South Africa in Pretoria on 6 and 7 September 1989 / editor, W.S. Vorster.
Pretoria : University of South Africa : 1987, 1989.

Namibia : current and future perspectives / M. Hough, M. van der Merwe (eds).
Pretoria : Institute for Strategic Studies, University of Pretoria, 1989.

Op die wyse van die taal : huldigingsbundel ter geleentheid van prof. Merwe Scholtz se 65ste verjaarsdag / redaksie Rouston Gilfillan en Abraham de Vries.
Kaapstad : Vlaeberg Uitgewers, 1989.

Pharmacotherapy / C.P. Venter.
Pretoria : MEDUNSA, 1989.

Predikant en pastorale praktyk / A.J. Smuts.
Pretoria : Academica, 1989.

Projeksie in pedodiagnose / S. J. Du Toit, L. J. Jacobs.
Pretoria : University of South Africa, 1989

Psigoanalise en lees / Joan Hambidge

S.l. : J J, 1989.Report on an international investigation of university education in civil engineering / by Fred Hugo, Alan Kemp, Archie Rohde.
Final edited edition. Pretoria : University of Pretoria Dept. of Civil Engineering, 1989.

Die rottevanger van Hamelin / Robert Browning ; Afrikaanse verwerking, Antjie Krog ; illustrasies deur Cora Coetzee.

Pretoria : Daan Retief, 1989.Semitiese tale : verlede, hede en toekoms aan die Universiteit van Pretoria / J.H. Potgieter.
Pretoria : Universiteit van Pretoria : Van Schaik, 1989.

Sentrale, regionale en plaaslike owerheidsinstellings van Suid-Afrika / J.J.N. Cloete.
8ste verbeterde uitg. Pretoria : Van Schaik, 1989.

A Student's guide to valuations / W.A. Joubert, G. van N. Viljoen.
2nd rev. ed. Pretoria : Academica, 1989.

n Teoretiese agtergrond vir die onderwerp bewaring in argitektuur : 'n aanvangstudie / [saamgestel deur Erich Hough en Fanus Lewis.


Pretoria : s.n., 1989.

Thibault as revolutionary architect / R.C. Fisher and D. Holm.
S.l. : s.n., 1989.

Die vertoning moet voortgaan / Pirow Bekker.

Pretoria : Academica, 1989.Waardasies : 'n handleiding vir studente / W.A. Joubert, G. van N. Viljoen.
Pretoria : Academica, 1989.

Werkboek vir persone- en familiereg / C J Davel ... [et al.]
2de uitg. Pretoria : Digma, 1989.

Your heart : the unrefined facts / L.S. de Villiers, W.J. Serfontein.
1st ed. Pretoria : HAUM Educational, 1989.

Acute leukemias II : prognostic factors and treatment strategies / T. Buchner ... [et al.], eds.
Berlin : Springer, 1990Afrika is blou soos 'n lemoen / P.H. Roodt.
1ste uitg. Kaapstad : Tafelberg, 1990.

Anatomie vir spraakheelkunde / C J Jacobs ... [et al..
Pretoria : Universiteit van Pretoria Fakulteit Geneeskunde Dept. Anatomie, 1990

Antarctic ecosystems : ecological change and conservation / K.R. Kerry, G. Hempel (eds.).
New York : Springer-Verslag, 1990.

Bedryfsekonomie / S. Marx, W.F. Rademeyer (reds.)
1ste uitg. Pretoria : Van Schaik, 1990.

Bedryfsingenieurswese : geleenthede en uitdagings vir die toekoms / P.S. Kruger.
Pretoria : University of Pretoria, 1990.

Begin en begryp : werkboek, aanvangs- en remediëringslees vlak 1, boek 1 / programontwerp Cecilia Bouwer, Hannetjie du Plessis boekmateriaal Cecilia Bouwer, Annatjie Dednam. Hannetjie du Plessis.
Pretoria : Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing, 1990.

Begin en begryp : werkboek, aanvangs- en remediëringslees Vlak 1, boek 2 / programontwerp Cecilia Bouwer, Hannetjie du Plessis boekmateriaal Cecilia Bouwer, Annatjie Dednam, Hannatjie du Plessis kunstenaar Hannatjie Visser.
Pretoria : Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing, 1990

Dogs and cats / Johannes Odendaal.
1st ed. Cape Town : Tafelberg : 1992, 1990.

Don de Ridder / Chris Pelser.
1ste uitg. Pretoria : HAUM-LiterCer, 1990.

Early Precambrian basic magmatism / edited by R.P. Hall and D.J. Hughes.
Glasgow : Blackie New York : Chapman and Hall, 1990.

Early Precambrian layered intrusions : a review / by C J Hatton and G von Gruenewaldt.
Pretoria : Universiteit van Pretoria Instituut vir Geologiese Navorsing op die Bosveldkompleks, 1990.

Familie-, erf- en opvolgsreg van die Bafokeng van Rustenburg. English.; Bafokeng family law and law of succession / R.D. Coertze.
Rev. ed. Pretoria : Sabra, 1990.

Finansiële bestuur / redakteur: I J Lambrechts.
4de uitg. Pretoria : Van Schaik, 1990.

Gebruike en gewoontes in die Bybel / H.F. Stander, J.P. Louw.
Vereeniging : CUM, 1990.

General principles of criminal law through the cases / by PJ Visser and JP Vorster, MC Mare.
3rd ed. Durban : Butterworths, 1990

Het gevaar Ergens aan zee / Vandeloo inleiding en woordverklaringe deur Tom Gouws.
1ste uitg. Johannesburg : Southern, 1990.

Groen : gedigte oor die omgewing / saamgestel deur Johann Lodewyk Marais.
Pretoria : HAUM-literer, 1990?

Introduction to the uniform geometrical theory of diffraction / D.A. McNamara, C.W.I. Pistorius, J.A.G. Malherbe.
Boston : Artech House, 1990

In gesprek oor die erediens : Teologiese huldigingsbundel aan A.C. Barnard.
1ste uitg. Pretoria : N.G. Kerkboekhandel, 1990.

Jesus, die Kindervriend / Thea Brink ; geïllustreer deur Piet Grobler.
Kaapstad : Prisma, 1990.

J.H. Pierneef : sy lewe en sy werk / [P.G. Nel (red.) O.J.O. Ferreira ... [et al.]
Kaapstad : Perskor, 1990.

Kerk en kerstening / H G van der Westhuizen.
Pretoria : Kital, 1990.

Die Komposisionaliteitsbeginsel en die grammatika van Afrikaans / deur Adelia Carstens.
Pretoria : s.n., 1990.

Kort-kort : 75 ongebundelde kortkortverhale / Tom Gouws, P.H. Roodt (reds.)
Pretoria : Van der Walt, 1990.

Leespret : handleiding / A.C. Bouwer, J.A.E. du Plessis, A. Dednam.
Pretoria : Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing, 1990

Lewe met woorde : opstelle oor die prosa / samesteller: Henriette Roos.
1ste uitg. Kaapstad : Tafelberg, 1990.

Liberty and prosperity : essays on limiting government and freeing enterprise in South Africa / editors, Frank Vorhies and Richard J. Grant.
Cape Town : Juta, 1990.

Die Maatskappywet in 'n neutedop / deur Heinrich J. van Wyk.
Pretoria : Die outeur, 1990.

Machadospoor / Johann de Waal.
1. uitgawe. Pretoria : HAUM Literer, 1990.

Medical practitioners and nursing professionals as public managers / Yvonne Andrews.
2nd ed., 1st impression 1990/04. Pretoria : HAUM Tertiary, 1990.

Menslike histologie / G P Loots, H L Coetzee.
Pretoria : Universiteit van Pretoria Dept. Anatomie, 1990?

Menslike ontwikkeling / D.A. Louw in samewerking met A. Botha ... [et al.].
2de uitg. Pretoria : HAUM Tersier, 1990.

Mosaic / ompiled by Lynda Gilfillan and Blanche Scheffler.
Hodder and Stoughton Educational Randburg, 1990.

Negotiations in the RSA : selected issues and viewpoints / M. Hough, A. du Plessis, M. van der Merwe (eds.).
Pretoria : Institute for Strategic Studies University of Pretoria, 1990.

Onder andere : die Afrikaanse letterkunde en kulturele kontekste / redaksie: Charles Malan, G.A. Jooste

Pretoria : Universiteit van Suid-Afrika, c1990.Download 0.92 Mb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
The database is protected by copyright ©sckool.org 2023
send message

    Main page