To search within the document click on Edit/Find and enter your search. Om soektogte binne die dokument te doen kliek op “Edit/Find” en tik jou sleutelwoord/e inDownload 0.92 Mb.
Page1/10
Date09.11.2016
Size0.92 Mb.
#1235
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


To search within the document click on Edit/Find and enter your search.

Om soektogte binne die dokument te doen kliek op “Edit/Find” en tik jou sleutelwoord/e in.

UP Publications 1908 - / UP Publikasies 1908 –

Titles marked are not (or no longer) in the Library.

Titels met gemerk is nie (meer) in die Biblioteek nie.

Bibliography of works published /Bibliografie van publikasies 1908-1917


Een Eigenaardig lichtverschijnsel bij perpalpebrale belichting.
S.l. : s.n., 1910?

Het Zichtbaar worden der netvliesvaten op een flikkerende draaiende schijf.
S.l. : s.n., 1910?

Uit de Nederlandsche lyriek van de drie laatste eeuwen / door J. Kamp en T.H. le Roux.
Potchefstroom : Het Westen, 1912.

Bibliography of works published /Bibliografie van publikasies 1918-1927


Jefta : of, Offerbelofte / T.H. le Roux en J.J. Groeneweg.
Pretoria : De Bussy, 1922.

The History of Native policy in South Africa from 1830 to the present day / by Edgar H. Brookes.
Cape Town : Nasionale Pers, 1924.

Lucifer / uitgegee met inleiding en aantekeninge deur T.H. le Roux en J.J. Groeneweg.
Pretoria : De Bussy, 1925.

Letterkundige leesboek by die onderwys in Afrikaanse literatuur / saamgestel deur A.K. Bot en M.S.B. Kritzinger.
Pretoria : Van Schaik, 1926.

Bibliography of works published /Bibliografie van publikasies 1928-1937


Banking and currency development in South Africa (1652-1927) : with an appendix on the rise of savings banking in South Africa / by E.H.D. Arndt.
Cape Town : Juta, 1928.

Plateatlas by die Afrikaanse letterkunde / deur M.S.B. Kritzinger.
Pretoria : Van Schaik, 1931.

Gijsbrecht van Amstel : de ondergang van zijn stad en zijn ballingschap / uitgegee met inleiding en aantekeninge deur T.H. le Roux en M.S.B. Kritzinger en J.J. Groeneweg.
2de druk. Pretoria : De Bussy, 1932.

Oor skrywers en boeke / deur M.S.B. Kritzinger ...
Pretoria, J.L. van Schaik, bepk., 1932.

Vakwoordeboek= Scientific and technical dictionary / deur D.F. du Toit Malherbe.
Pretoria : De Bussy, 1932.

Nieu-hebreeuse kortverhale / versamel en vertaal deur B. Gemser.
Pretoria : De Bussy Kaapstad : Dussea, 1933.

De leeuwendalers / uitgegee met inleiding en aantekeninge deur T.H. le Roux, J.J. Groeneweg en M.S.B. Kritzinger.
Pretoria : De Bussy, 1934.

Die fantasie van blanke en naturelle skoolgaande kinders, met inagneming van die werking van die hele geestesstruktuur : 'n vergelykende studie / deur B.F. Nel.
Amsterdam : Swets & Zeitlinger, 1935.

Proposed model code of building by-laws for the smaller towns in South Africa/ prepared for Public works, Union of South AFrica, by Professor H. Bell-John.
[Pretoria: s.n., 1935.

Adam in ballingschap : aller treurspelen treurspel / uitgegee met inleiding en aantekeninge deur T.H. le Roux en J.J. Groeneweg.
3e dr. Pretoria : De Bussy, 1936.

Gebroeders / uitgegee met inleiding en aantekeninge deur T.H. le Roux, J.J. Groeneweg en M.S.B. Kritzinger.
3de druk. Pretoria : De Bussy, 1936.

Sex physiology of sheep / by Lucien L. Roux.
Pretoria : Union of South Africa, Dept. of Agriculture, 1936.

Tien uitgesoekte kortverhale / byeengebring deur M. S. B. Kritzinger.
Pretoria : Van Schaik, 1936.

Kultuur van 'n waterland : rede uitgespreek by geleentheid van die oorneem van die leerstoel in Nederlandse kultuurhistorie deur die Universiteit van Pretoria op 2 Junie 1937 / deur M. Bokhorst.
Pretoria : Universiteit van Pretoria, 1937

Josef in Dotan / uitgegee met inleiding en aantekeninge deur T.H. le Roux en J.J. Groeneweg.
Pretoria : De Bussy, 1937.

Het Pascha / [door Joost van den Vondel uitgegee met inleiding en aantekeninge deur T.H. le Roux, J.J. Groeneweg en M.S.B. Kritzinger.
Pretoria : De Bussy, 1937.

Download 0.92 Mb.

Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
The database is protected by copyright ©sckool.org 2022
send message

    Main page