TÀi liệu tập huấn giảng viên dạy chuyên ngành bằng tiếng anh khoa: CÔng nghệ thông tinDownload 0.65 Mb.
Page1/10
Date08.07.2017
Size0.65 Mb.
#25062
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


TÀI LIỆU TẬP HUẤN GIẢNG VIÊN DẠY CHUYÊN NGÀNH BẰNG TIẾNG ANH

KHOA: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

MỤC LỤC

BÀI 1: KINH NGHIỆM XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH MÔN TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH 1 VÀ 2 3

BÀI 2: KINH NGHIỆM XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH VÀ BÀI GIẢNG MÔN “LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG VỚI C++” 15

BÀI 3: KINH NGHIỆM XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH MÔN CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT 26

BÀI 4: KINH NGHIỆM XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN CHO GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG GIẢNG DẠY BẰNG TIẾNG ANH 36


BÀI 1: KINH NGHIỆM XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH MÔN TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH 1 VÀ 21. Cơ sở lý luận


Để xây dựng chương trình môn học thì cần bắt đầu từ đề cương chi tiết. Đề cương chi tiết của môn học gồm có các phần sau:

1. Tên môn học – Mã môn học

2. Điều kiện tiên quyết: Những môn học cần hoàn thành trước môn học này

3. Mục tiêu môn học

Những mục tiêu mà môn học cần đạt được theo kiến thức, kỹ năng, thái độ.

4. Nội dung chi tiết

Nội dung chi tiết được chia theo từng chương, bài, các đề mục chính.

5. Cách kiểm tra đánh giá

Nêu rõ hình thức kiểm tra, đánh giá, các điểm thành phần.

6. Tài liệu tham khảo chínhHiện nay khoa Công nghệ thông tin – Đại học Sư phạm Hà Nội chúng tôi sử dụng cuốn English for Computing của Thạc Bình Cường là giáo trình chính. Các nội dung dạy chúng tôi bám sát theo quyển giáo trình này. Ngoài ra chúng tôi cũng có bổ sung các tư liệu để tăng cường khả năng nghe nói của sinh viên cũng như cập nhật một số kiến thức Công nghệ thông tin mới.

2. Đề cương chi tiết môn học Tiếng Anh chuyên ngành 1 và Tiếng Anh chuyên ngành 2


Dựa trên cấu trúc của đề cương chi tiết môn học ở trên, chúng tôi xin giới thiệu trích dẫn đề cương môn học Tiếng Anh chuyên ngành 1 và 2 của chúng tôi ở các phần đầu. Chi tiết cụ thể nội dung môn học của đề cương chúng tôi để trong phần phụ lục.

 1. Course name: ENGLISH FOR INFORMATION TECHNOLOGY 1

Course code : COMP 350

 1. Level : thirst-year students

 2. Numbers of Credits: 02

 3. Time-Distribution:

  - On class:

  30 hours

  • Lesson:

  24 hours

  • Works:

  3 hours

  • Group presentation:

  3 hours

  - Home Study:

  60 hours

 4. Pre-requirement subjects: COMP 103

 5. Course Objectives:

After finishing this module, students must achieve the following objectives:
1. knowledge
- To equip students with a number of basic computing terminology.
- Presentation and discussion of various topics of Information Technology.
- Familiarize yourself some realistic situations such inquiry, complain, write cover letters, ...
2. Skill
Development of all four language skills: Listening, reading, writing, translating English materials specialized Information Technology
3. Attitude
Recognizing the importance of the subject, which has serious attitude, keen to learn and practice.

 1. Brief description of course content:

 • To equip students with a number of basic computing terminology.

 • Presentation and discussion of various topics of Information Technology.

 • Familiarize yourself some realistic situations such inquiry, complain, write cover letters,

 • Development of all four language skills: Listening, reading, writing, translating English materials specialized Information Technology.

1. Course Name: English for Information Technology 2


2. Credits: 02

3. Plan:

- Lecture hall:

30 hours

 • Lecture:

18 hours

 • Students’ presentation:

6 hours

 • Tutorials and Discussion:

6 hours


- Self-study :

90 hours

4. Prerequisites: 

Before study this subject, students should complete the following subjects:

Download 0.65 Mb.

Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
The database is protected by copyright ©sckool.org 2023
send message

    Main page