Political and criminal responsibilityDownload 157.71 Kb.
Page3/3
Date09.11.2016
Size157.71 Kb.
1   2   3

References

Besselink 1996 - L.F.M. Besselink, De staatsrechtelijke regeling van aanvaarding en invoering van verdragen in Nederland, preadvies Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van België en Nederland, Deventer 1996.

Bos 1976 - J.T.K. Bos, Vervolging en opsporing door de P.-G., Nederlands Juristenblad 1976, p. 589-596.

Brants & De Lange 1996 - C.H. Brants & R. de Lange, Strafvervolging van overheden, Deventer 1996.

Bovend'Eert 1991 - P.P.T. Bovend'Eert, Kamerlid en ambtsmisdrijven, Nederlands Juristenblad 1991, p. 1666-1667.

Bovend'Eert 2000 - P.P.T. Bovend'Eert, Met of zonder Koning? De samenstelling van de regering in een moderne parlementaire democratie, in: L. Prakke & A.J. Nieuwenhuis (red.), Monarchie en Republiek, Deventer 2000, p. 1-22.

Bovens 2000 - M.A.P. Bovens, De vierde macht revisited, inaugural lecture Utrecht 2000.

Broeksteeg a.o. 2000 - J.L.W. Broeksteeg, E. Sikkema, H.G. Warmelink, Strafrechtelij­ke aansprakelijkheid van ministers: ruime verantwoordelijk­heid, beperkte vervolgbaarheid, Nederlands Juristenblad 2000, p. 965-971.

Buijs 1883 - J.T. Buijs, De Grondwet. Toelichting en kritiek. Eerste Deel, Arnhem 1883.

Burkens c.s. 2001 - M.C. Burkens, H.R.B.M. Kummeling, B.P. Vermeulen, R.J.G.M. Widdershoven, Beginselen van de democratische rechtsstaat, 4e druk, Deventer 2001.

Elzinga 1994 - D.J. Elzinga (ed.), Ministeriële verantwoordelijkheid in Nederland, Zwolle 1994.

Freedland 1999 - Mark Freedland, The Crown and the Changing Nature of Government, in: Sunkin & Payne 1999, p. 111-133.Commissie-Holtslag, De ministeriële verantwoordelijkheid ondersteund, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Den Haag 1998.

Hoogers 1998 - G.H. Hoogers, Soevereiniteit en strafbaarheid: een beschouwing over de plaats van de Staat in de rechtsorde, in : W.J. Witteveen e.a., Strafbaarheid van overheden, Deventer 1998, p. 9-20.

Van der Jagt 2000 - J.A.E. van der Jagt, Decentraal bestuur vervolgbaar?, Deventer 2000.

Jowell and Oliver 2000 - Jeffrey Jowell and Dawn Oliver (eds.), The Changing Constitution, Oxford 2000.

Koekkoek 2000 - A.K. Koekkoek (ed.), De Grondwet, Deventer 2000.

Koopmans 1970 - T. Koopmans, De rol van de wetgever (1970), in: Juridisch stippelwerk, Deventer 1991, p. 151-165.

Kortmann 1995 - Kortmann, C.A.J.M. - Ministeriële verantwoordelijkheid en responsabilité du gouvernement, in: De Grondwet een voorwerp van aanhoudende zorg (Burkens-bundel), (1995).

Kortmann 1999 - C.A.J.M. Kortmann, Blijft de Koning Onschendbaar? 48 Ars Aequi p. 760-764 (1999).

Kortmann & Bovend'Eert 2000 - C.A.J.M. Kortmann/P.P.T. Bovend'Eert, Dutch Constitutional Law, Deventer 2000.

Van Laanen 2001 - Floris van Laanen, De strafvorderlijke immuniteit van de Koning betwist, Nederlands Juristenblad 2001, p. 1202-1205.Lubberdink 1982 - H.G. Lubberdink, De betekenis van de ministeriële verantwoordelijkheid voor de organisatie van het openbaar bestuur, Deventer 1982.

Van Maarseveen 1973 - H.Th.J.F. van Maarseveen, De heerschappij van de ministerraad, 's-Gravenhage 1973.

Van Raalte 1917 - E. van Raalte, De minister-president, diss. Leiden, `s-Gravenhage 1917.

Van Raalte 1954 - E. van Raalte, De ontwikkeling van het minister-presidentschap, Leiden 1954.

Rehwinkel 1991 - J.P. Rehwinkel, De minister-president, eerste onder gelijken of gelijke onder eersten? Zwolle 1991.

Rehwinkel/Bovend'Eert/Hoekstra 1994 - J.P. Rehwinkel, P.P.T. Bovend'Eert, R.J. Hoekstra, De positie van de minister-president, Zwolle 1994.

Roef 2001a - D. Roef, Strafvervolging van overhe­den. Een evaluatie naar aanleiding van de ramp in Enschede, Ars Aequi 2001, p. 142-149.

Roef 2001 b - David Roef, Strafbare overheden, Maastricht 2001.

Schalken 2001 - T. Schalken, Waarom wordt de gemeente Volendam niet strafrechtelijk vervolgd? Delikt en Delinkwent 2001.

Commissie Scheltema 1993 - Commissie Scheltema, Steekhoudend ministerschap, Den Haag 1993, Kamerstukken II, 21 427 nrs. 40 en 41 (1992-1993).

Scheltema 2000 - M. Scheltema, Voldoet de ministeriële verantwoordelijkheid in een professionele organisatie?, NJB 2000/38, p. 1861 sqq.

Sorgdrager 1999 - Winnie Sorgdrager, Een verantwoordelijke minister, Amsterdam 1999.

Struycken 1917 - A.A.H. Struycken, Het Staatsrecht van het Koninkrijk der Nederlanden, Arnhem 1917.

Sunkin & Payne 1999 - Maurice Sunkin & Sebastian Payne (eds.), The Nature of the Crown, Oxford 1999.

Van Veen 2000 - Th. W. van Veen, De strafrechtelijke aansprakelijkheid van de overheid, RM Themis 2000/5, p. 163-167.

Verhey 2001 - L.F.M. Verhey, De zwoegers uit het vooronder. Over ambtelijke taakuitoefening, ministeriële verantwoordelijkheid en parlementaire controle, inaugural lecture Maastricht 2001.

Viering & Widdershoven 1998 - M. Viering & R.J.G.M. Widdershoven, De strafrechtelijke positie van de overheid na Pikmeer II, in: W.J. Witteveen e.a., Strafbaarheid van overheden, Deventer 1998, p. 67-85.

Viering & Widdershoven 2001 - M.L.W.M. Viering & R.J.G.M. Widdershoven, Immuniteit en strafrechtelijke aansprakelijkheid van overheden, in: Hey/De Lange/Loth/Mevis/Swart, Grensverkenningen in het recht, Deventer 2001, p. 58-98.

Van der Wilt 2000 - H. van der Wilt, Het Internationaal Strafhof en de Nederlandse rechtsorde, RM Themis 2000, p. 283-292.

Zijlstra 1997 - S.E. Zijlstra, Zelfstandige bestuursorganen in een democratische rechtsstaat, diss. Rotterdam 1997, VUGA 1997.

Zijlstra 2001 - S.E. Zijlstra, Kwaliteitszorg en ministeriële verantwoordelijkheid, Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, 2001, p. 118-124.

*Chair of Constitutional and Administrative Law, Faculty of Law, Erasmus University Rotterdam.

1. The Questionnaire was designed by prof. John Bridge, University of Exeter (U.K.).

2. The significance of the International Criminal Court is discussed by Van der Wilt 2000.

3. Stb. 27.

4. Struycken 1917, p. 315.

5. Memorie van Beantwoording van het Voorlopig Verslag, Handelingen 1848, p. 56 .

6. Kortmann & Bovend'Eert 2000, p. 78; Burkens c.s. 2001, p. 222.

7. Besselink 1996, p. 14.

8. Bovend'Eert 2000.

9. Bovend'Eert 2000, p. 78.

10. Rehwinkel 1991; Rehwinkel/Bovend'Eert/Hoekstra 1994.

11. Van Raalte 1954, p. 11.

12. For a discussion of political responsibility and its relationship to other forms of responsibility, see Elzinga 1994.

13. The core rules of the parliamentary system are that Ministers are obliged to resign once lack of confidence from Parliament has shown, and that a government is not allowed to dissolve (a Chamber of) Parliament more than once with regard to the same issue.

14. Pres. Rb. Den Haag 15 juli 1997, Jurisprudentie Bestuursrecht 1997, 208.

15. Although in the Memorie van Toelichting (White Paper) on the approval of the Statute of the International Criminal Court a remarkable passage can be found in which it is said that a. in the Dutch constitutional system, the King is not a `political' Head of State but a `representative' Head of State, and b. it follows from article 42 of the Constitution that the King cannot commit criminal offences since the King's acts are fully covered by ministerial responsibility. Kamerstukken 27 484 nr. 3, p. 9. This must be a slip of the pen, to put it mildly. For criticism of the view of the White Paper, see Kortmann 1999.

16. Although this may be politically charged as was the case when Queen Beatrix left for Austria on holiday shortly after Haider's party won the elections and the member states of the European Union were considering sanctions against Austria.

17. Jowell and Oliver 2000: viii.

18. Verhey 2001, p. 35 sqq.

19. Freedland 1999, p. 121.

20. Freedland 1999, p. 121.

21. Legislative proposal 27 426, for an Act regarding autonomous administrative bodies. For a thorough discussion of the position of autonomous administrative bodies, see Zijlstra 1997.

22. A list of such bodies can be found at http://www.overheid.nl.

23. Crince Le Roy 1969; Van Maarseveen 1973; Lubberdink 1982; Damen 1987; Commissie-Scheltema 1993; Elzinga 1994; Commissie-Holtslag 1998; Sorgdrager 1999; Bovens 2000; Verhey 2001.

24. Koopmans 1970 already called for an `agonising reappraisal' of the role of Parliament.

25. Scheltema 2000, p. 1862.

26. For a different view, see Zijlstra 2001.

27. Kortmann 1995. Kortmann & Bovend'Eert 2000, p. 116: `Also as far as criminal responsibility is concerned, it can be stated that this is completely eclipsed by political responsibility.'

28. This approach is also taken by Broeksteeg a.o. 2000.

29. Brants & De Lange 1996, with further references.

30. Resignations related to private affairs have been relatively rare - compared to other, political, reasons for resignation - in the Netherlands. However, they are possible, which may illustrate that the rule of confidence also concerns private behaviour, whereas ministerial responsibility only concerns official behaviour.

31. In the Netherlands the term `second chamber' refers to the directly elected lower house of parliament.

32. `Us' refers to the Crown.

33. The present cabinet (1998-2002) under Prime Minister Kok, has two ministers without portfolio.

34. See Bovend'Eert 1991.

35. Articles 355, 356, 358-363, 365, 366, 370, 371, 376 and 463 of the Criminal Code. See also Bax, in: Koekkoek 2000, p. 542.

36. Article 104 of the 1814 Constitution; Article 177 of the 1815 Constitution. The office of staatssecretaris was not mentioned in the Constitution until 1948.

37. Buijs 1883, p. 448; Bax in Koekkoek 2000, p. 542.

38. Bos 1976.

39. Van Laanen 2001, p. 1204-1205.

40. See especially Van der Jagt 2000.

41. For a discussion of some constitutional complications related to criminal prosecution of central government, see Hoogers 1998.

42. Cf. Schalken 2001: Should the municipality of Volendam be criminally prosecuted because of lacking fire prevention? For a discussion of the consequences of the Enschede disaster, see Roef 2001a.

43. TK 27 157 nr. 23, p. 6: `Het openbaar ministerie heeft uit het onderzoek geen indicatie gekregen om mij, in verband met de bijzondere procedure van artikel 483 WvSv, te informeren over personen, die ten tijde als hier van belang het ministersambt hebben bekleed.’

44. Roef 2001b.

45. HR 25 januari 1994, NJ 1994, 598.

46. HR 6-1-1998, NJ 1998, 367.

47. Broeksteeg a.o. 2000, p. 969.

48. See also Brants & De Lange 1996; Viering & Widdershoven 1998; Van Veen 2000; Viering & Widdershoven 2001; Roef 2001b.

49. The only district court which has a Military Chamber. All criminal prosecutions of military personnel are brought before this court.

50. Rechtbank Arnhem 1-3-2001, Case number 05/072597-97.

51. Brants & De Lange 1996; Roef 2001b.

52. According to an accepted view, expressed among others by Kortmann (1999), the Dutch Constitution only regulates legal relations in the Netherlands. Therefore, it has no bearing on the problems with regard to criminal liability under the Statute of the International Criminal Court.


Download 157.71 Kb.

Share with your friends:
1   2   3
The database is protected by copyright ©sckool.org 2020
send message

    Main page