Pasyong dapat Ipag-alab ng Puso ng Taong Baba sa Kalupitan ng FraileDownload 12.44 Kb.
Date06.03.2020
Size12.44 Kb.
#84591
Pasyong dapat ipag alab sa puso ng mambabasa-marcelo-del-pilar
Pasyong dapat ipag alab sa puso ng mambabasa-marcelo-del-pilar
Pasyong dapat Ipag-alab ng Puso ng Taong Baba sa Kalupitan ng Fraile

Marcelo H. Del Pilar1

O Fraileng lubhang malupit

Na wala nang inisip

Kundi manlupig ,manggahis

Frailend hindi na nahapis

Sa dugo ng inocentes.

2

Fraileng lubhang alisagaMataas magmamunakala

At palalo kung maghaka

Isipin mong matiyaga

Lahat mong lihis na gawa

3

Fraile na lubhang suwailWala munti mang panimdim

Ang parati mong hangad din

Ang lumigaw at manikil

Siya mong minamagaling

4

Di ka nagdadalang- awasa bangkay ng mga dukha

ang gawa mo’y pawang daya

mang-ulol,mag-upsala

manlupig,mangalunya

5

Fraile iyong matatamoHirap,sakit sa inferno,

Hunghang,masakim na tao,

Sa apoy mo ibubunto

Pagdaya kay Hesuskristo

6

Maghahari kayong hayopNa tinutulutan ng Diyos

Umaral ng likoat baluktot

Ngunit tigni’t sumusipot

Mga Elias at Enoc

7

Manggugulong di-kawasaSa mga tao sa lupa,

Bakit ngayon namumutla,

Hindi mabigkas ang dila

At nawawalan ng diwa?

8

Kasakiman mo’y pagbawa,Ngayon ay mag-isip ka na,

Pagsisihan ang tanang sala,

At kung hindi pirme ka nang

Lilipad sa dinamita!Download 12.44 Kb.

Share with your friends:
The database is protected by copyright ©sckool.org 2022
send message

    Main page