Masaryk university brno faculty of educationDownload 3.57 Mb.
Page14/14
Date03.05.2017
Size3.57 Mb.
#18929
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


9. List of Abbreviations
ACR - The Army of the Czech Republic

AFB - Air Force Base

ALC - American Language Course

ALCPT - American Language Course Placement Test

BILC - Bureau for International Language Coordination

CAEL - Canadian Academic English Language

CASE - Cambridge Assessment of Spoken English

DLI - Defence Language Institute

DLIELC - Defence Language Institute English Language Center

ESP - English for Specific Purposes

IELTS - the International English Language Testing System

ILR - the Interagency Language Roundtable

LMS - Learning Management System

MoD - Ministry of Defence

NATO - North Atlantic Treaty Organisation

SAC - the Self-Access Centre

SLP - Standardised Language Profile

STANAG 6001 - Standardization Agreement 6001

TOEFL - Test of English as a Foreign Language

UD - University of Defence

Bibliografický záznam

ŠOLTÉSOVÁ, Karla. The English Language Training in the Czech Armed Forces. Brno: Masaryk University, Pedagogical faculty, Department of the English language and literature, 2010, 47 1., 22 1. příl.

Vedoucí práce PhDr. Alena Kašpárková.

Anotace

Tato bakalářská práce “Výuka anglického jazyka v Armádě České republiky” se zabývá výukou angličtiny profesionálů České armády. Podrobně informuje o systému výuky určené vojákům, t.j. procvičení anglického jazyka, získání nezbytných dovedností a znalosti technické terminologie a dále definuje kritéria a úrovně jazykové vybavenosti podle standardizované normy NATO.


Hlavní cíle této práce jsou zaměřeny na vývoj výuky angličtiny v Armádě České republiky od roku 1993 až po současnost, která zahrnuje motivaci studentů a praktické užití anglikého jazyka v jejich profesním životě. Závěr je věnován celkovému pohledu a vyhodnocení výuky anglického jazyka v Armádě ČR.
Annotation
This bachelor thesis “The English Language Training in the Czech Armed Forces” deals with teaching English to professionals of the Army of the Czech Republic. It gives details about the system of training designed to provide military personnel with practice of the English language, acquiring necessary skills and knowledge of technical terminology and defines the criteria and language proficiency levels according to the NATO standardization document.
The principal aims of this work are focused on the development of the English language training in the Czech Armed Forces from 1993 up to now including motivation of the learners and practical usage of the English language in their professional career. The conclusion is dedicated to the overall view and evaluation of the English language training in the Czech Armed Forces.

Klíčová slova

NATO, Armáda České republiky, STANAG 6001, výuka anglického jazyka, motivace, jazyková vybavenost.Keywords

NATO, the Czech Armed Forces, STANAG 6001, the English language training, motivation, language proficiency.Download 3.57 Mb.

Share with your friends:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
The database is protected by copyright ©sckool.org 2023
send message

    Main page