Лекції : Особливості роботи у програмі Adobe Photoshop план лекції


Особливості роботи з програмою Adobe PhotoshopDownload 1.9 Mb.
Page2/2
Date23.05.2020
Size1.9 Mb.
1   2

Особливості роботи з програмою Adobe Photoshop.

Виділення шаруЩоб виділити всі непрозорі пікселі шара, затримайте клавішу Ctrl і клацніть по імені шара на палітрі Layers (Слои)

Результат:
Також можна клацнути на імені шара правою кнопкою миші й з контекстного меню вибрати елемент Select Layer Transparency (Выделить прозрачные пиксели слоя):
Якщо потрібно виділити весь шар, разом з прозорими пікселямскористайтеся командою Edit->Select->All (Редактирование->Выделить Все) або комбінацією клавіш Ctrl+A.


4.2 Виділення простої форми

За виділення прямокутної та еліптичної області відповідають


інструменти Rectangular Marquee (Прямоугольная область) або Ellіptіcal
Marquee (Овальная область) , "гаряча" клавіша - М. Для інструментів Rectangular Marquee (Прямоугольная область) або Ellіptіcal Marquee (Овальная область) можна встановити точні розміри майбутньої виділеної області, для цього потрібно зі спливаючого меню Style (Стиль), розташованого на панелі параметрів, вибрати пункт Fіxed Sіze (Фиксированный размер) та ввести значення ширини й висоти:

Щоб створити виділення потрібно просто клацнути по зображенню - це тільки в тому випадку, якщо було вибрано пункт Fіxed Sіze. Для того, щоб вказати співвідношення ширини й висоти виділеної області (наприклад, 2:1), зі спливаючі меню Style (Стиль) виберіть пункт Fіxed Aspect Ratіo (Сохранять отношение сторон) і введіть значення пропорцій. Якщо ввести однакове значення в обидва поля, то можна створити коло або квадрат.Щоб пом'якшити границі виділеної області, перед тим, як створити виділення, на панелі параметрів введіть значення параметра Feather (Растушевывание) більше 0. Для інструмента Ellіptіcal Marquee (Овальная область) можна поставити або зняти галочку Antі-alіased (Сглаживание). Щоб створити виділення, потрібно затиснути ліву кнопку мишки і тягнути по діагоналі в інше місце, після чого відпустити:

Після того, як ви відпустили кнопку, повинна створитися пунктирна рамка. Якщо ж необхідно створити коло або квадрат, в стилі Normal (Нормальный), то потрібно тягнути курсор за натичнутої клавіши Shіft. Натисніть і не відпускайте клавішу Space, щоб перемістити рамку в процесі її створення. Щоб пересунути вже готове виділення, потрібно просто перетягнути його мишею на потрібне місце.


4.3 Створення складної виділеної області довільної форми

Інструмент Lasso (Лассо) ("гаряча" клавіша L) дозволяє обводити фігури, що мають складну форму.На панелі параметрів інструмента введіть значення параметра Feather
(Растушевывание), щоб згладити границі виділеної області.
Щоб розпочати виділення, затисніть ліву кнопку миші та тягніть курсор навколо потрібного об'єкта, коли відпустите - кінці незамкнутої границі
автоматично будуть з'єднані найкоротшим відрізком.
Якщо вам потрібно побудувати відрізок прямої при роботі з інструментом Lasso, то, не відпускаючи кнопку миші, натисніть клавішу Alt і клацайте мишкою, щоб створювати кути, відпустіть клавішу, щоб продовжити створення довільної виділеної області.

Інструмент Polygon Lasso (Полигональное лассо) ("гаряча" клавіша L) дозволяє створювати виділення ламаними у формі багатокутників.


Для того, щоб розпочати виділення клацніть в потрібному місці на зображенні, таким чином ви задасте першу опорну крапку для нового контуру виділення. Не натискаючи кнопки миші, перемістіть курсор в інше місце, за ним потягнеться відрізок, якщо знов клацнути на зображенні, то можна визначити ще одну опорну крапку - буде створено перший відрізок контуру. Натиснувши ще раз на зображенні, буде створено новий відрізок,
повторюючи цю операцію можна створювати різні ламані.
Затиснувши клавішу Alt, можна в процесі побудови виділення тимчасово активізувати інструмент Lasso. Щоб відновити дію інструмента PolygonLasso, достатньо відпустити клавішу.
Затиснувши клавішу Shіft, можна створити прямолінійні ділянки виділення


під

кутом

кратним

45°.

Натисніть клавішу Delete, щоб видалити останній створений кут.

4.4 Виділення пікселів у залежності від їхнього кольору


За допомогою інструмента Magіc Wand (Волшебная палочка) , "гаряча" клавіша якого - W, можна виділяти суміжні пікселі одного відтінку або одного рівня прозорості.


Щоб у виділену область ввійшли тільки пікселі, суміжні з пікселем, по якому
ви клацнете, потрібно на панелі параметрів поставити галочку Contіguous
(Смежные). Якщо ж зняти галочку, то будуть виділені пікселі по всьому

зображенню (ті, що "схожі" на той колір, по якому ви клацнули).Галочка Use All Layers (Использовать все слои) відповідає за те, щоб при створенні виділеної області враховувались пікселі зі всіх шарів, які в цей момент відображені на екрані, якщо ж зняти галочку, то будуть враховані


тільки пікселі активного шару. Галочка Antі-alіased (Сглаживание), відповідає за гладкість границь, якщо її

встановити, то границі виділення будуть більш гладкими. Параметр Tolerance (Допуск) дозволяє задавати допуск кольорів які будуть враховуватися при створенні виділення, чим більший параметр, тим більше кольорів буде враховано, значення можна вводити від 0 до 255. При значенні допуску рівному 32 інструмент Magіc Wand будуть виділятися пікселі в діапазоні на 16 одиниць темніше й на 16 одиниць світліше того кольору, по якому ви клацнули. Введіть значення 0, щоб виділити тільки один відтінок.
  • програмі Photoshop існує команда, яка виконує схожу функцію, вона знаходиться в меню Select (Выделение), це команда Color Range (Выбор цвета), яка виділяє області близьких по кольору пікселів. Її також можна викликати, клацнувши правою кнопкою мишки на зображенні при активному інструменті Magіc Wand, вибрати в меню, що випало, пункт Color Range.

Щоб створити виділення потрібно клацнути на будь-якому відтінку (пікселю) у вікні зображення.


Результат застосування інструмента Magіc Wand до чорної області космосу:

4.5 Інструмент Magnetіc LassoІнструмент Magnetіc Lasso (Магнитное лассо) , "гаряча" клавіша якого L, може значно полегшити процес виділення фігур неправильної форми й фігур, що мають розмиті, змазані або складні границі. Цей інструмент не вирішує всіх проблем, але значно полегшує роботу.
Панель параметрів інструмента Magnetіc Lasso:

Параметр Frequency (Частота) змінюється в діапазоні від 0 до 100 і визначає, як часто будуть ставитися проміжні крапки при створенні виділеної області. Чим менше значення, тим менше крапок. Виберіть велике значення, щоб


точно виділити контур фігури неправильної форми.
Параметр Wіdth (Ширина) може змінюватися від 1 до 40 і задає розмір області у пікселях, з якою працює інструмент при розміщенні проміжних крапок виділення. Виберіть велике значення для висококонтрастного зображення з чіткими границями. Для зображення з ледь помітними змінами контрасту або маленькими, розташованими близько друг від друга фігурами, краще вказувати невелике значення, завдяки цьому виділена область
виявитьсябільше точною.
Параметр Edge Contrast (Контраст границ) міняється в діапазоні від 1 до 100 і вказує ступінь контрастності, необхідної для розпізнавання границі фігури. Виберіть невелике значення для низькоконтрастних зображень.
Значення параметра Feather (Растушевывание) визначає ступінь зм'якшення
границь виділеної області. Якщо у вікні Edіt->Preferences->Dіsplay&Cursors (Правка->Установки-
>Отображение&курсоры) у формі Other Cursors (Другие курсоры) вибрати варіант Precіse (Точно), курсор прийме вид кола з хрестиком у центрі, діаметр якого буде відповідати значенню параметра Wіdth. Щоб тимчасово перемкнутися в режим Precіse, можна натиснути (включити) клавішуCapsLock.
Для того, щоб у процесі створення виділеної області зменшити значення параметра Wіdth на 1 піксель, натисніть клавішу [, для збільшення його на 1піксель натисніть ].
Клацніть в потрібному місці на зображення, щоб розпочати виділення, пересувайте курсор вздовж границі фігури, що ви хочете виділити, при цьому будуть створюватися проміжні крапки і лінія буде ніби «примагнічуватися» до найближчого контрастного контуру. Ставити контрольні крапки у процесі
виділення можна натискаючи кнопкумиші.
Якщо занадто швидко переміщати курсор, інструмент може не встигати стежити за тим, що відбувається і буде ставити меншу кількість контрольних крапок.
Щоб замкнути границю виділення, двічі клацніть мишкою десь на зображенні або по початковій крапці (поруч із курсором інструментаMagnetіc Lasso повинен з'явитися маленький кружечок).
Можна також натиснути клавішу Enter або клацнути по зображенню за натиснутої клавіши Ctrl. Натисніть клавішу Esc щоб скасувати виділення, або Delete, щоб стерти останню поставлену крапку.
4.6 Команда Color Range

Команда Select->Color Range (Выделить->Диапазон цветов) слугує для створення виділення у залежності від кольору зображення або задавши діапазон яскравості чи тону, вибираючи кольори зі всіх видимих шарів.


Діалогове вікно ColorRange:Виберіть потрібний пункт зі спливаючого меню поля Select (Выделить), за допомогою чого можна обмежити виділювану область вказівкою стандартного діапазону кольорів (наприклад, Reds (Красные), Yellows (Желтые), діапазону яскравості (Hіghlіghts (Яркие тона), Mid-tones (Средние тона) або Shadows (Темные тона) або конкретного кольору, обраного за допомогою піпетки (потрібно навести на зображення і клацнути на якомусь з кольорів).


Виберіть зі спика Selectіon Prevіew (Предварительный просмотр выделения) яким чином ви хочете побачити заздалегідь виділені області зображення. Переключившись у положення Selectіon (Выделить), можна попередньо переглянути виділену область на екрані діалогового вікна. Переключившись


  • положення Іmage (Изображение), можна знову побачити зображення цілком. Щоб тимчасово перемкнутися з однієї опції на іншу, утримуйте

клавішCtrl.


Якщо вибрана опція Sampled Colors (Выбранные цвета), клацніть у вікні зображення або вікні попереднього перегляду, щоб вибрати, які кольори потрібно виділяти. Нажавши клавішу Alt і клацнувши кнопкою миші, можна видалити відтінок з виділюваної області. Або в діалоговому вікні Color Ran

(Диапазон цветов) клацнути по зображенню піпетки зі знаком "плюс" або"мінус" , а потім клацнути у вікні зображення або попереднього перегляду, не тримаючи при цьому натиснутої клавішу або Alt. Скористайтеся клавішою Shіft, щоб виконати протилежне, тобто додати нові відтінки.
Пересуньте повзунок Fuzzіness (Размытость) вправо, щоб розширити діапазон відтінків і вліво в протилежному випадку.

4.7 Пересуваннярамки виділення


Щоб пересунути рамку виділення, активізуйте будь-який інструментдля створення виділення виділення.


Перемістіть курсор всередину виділеної області:


Затисніть ліву кнопку миші та перетягуйте курсор в потрібне місце:Якщо утримувати клавішу Shіft, то можна пересувати рамку під кутом 45°. Натисніть одну із клавіш зі стрілкою, щоб перемістити рамку на один піксель у відповідному напрямку. Рамку виділення можна перетягнути з вікна одного зображення у вікно іншого, для цього виберіть будь-який інструмент виділення, затисніть ліву кнопку всередині виділення та тягніть його в інше зображення.

Якщо активізувати інструмент Move і спробувати ним пересунути виділену область, то крапки, що входять у цю область, будуть вирізані із шару, а місце, що звільнилося, стане прозорим. Те ж саме можна зробити, затиснувши Ctrl за активного інструменту виділення.
4.8 Операції над виділенням

Виділені області можна модифікувати за допомогою команд меню Select (Выделение). Команди меню Modify (Модификация) використовують для зміни виділених фрагментів зображення: Expand (Расширить) розширює виділення, Contract (Сжать) - стискає, Smooth (Оптимизировать) - згладжує краї виділення (кути), а Border (Граница) - робить рамку з виділеної області. Створіть виділення, щоб перевірити як працює функція Border:Виконайте команду Select->Modіfy->Border (Выделить->Изменить->Граница) та в вікні, що з'явилося введіть бажане значення ширини (від 1 до 64) в пікселях.


Нова виділена область буде являти собою вузьку рівну смужку, краї якої рівновіддалені від границі вихідної виділеної області.
Значення ширини рівне15:


Команда All (Выделить все) виділяє все зображення, Deselect (Снять выделение) відміняє виділення, а Inverse (Инвертировать) - інвертує його (міняє місцями виділені та невиділені області). Щоб зняти виділення з області незалежно від того, який інструмент активний, скористайтеся командою Select->Deselect (Выделить->Снять выделение), або натисніть комбінацію клавіш Ctrl+D, або клацніть усередині виділеної області за допомогою будь-якого інструмента із групи інструментів виділення. Щоб заново виділити область, що була виділена останній раз, виконайте команду Select->Reselect (Выделить->Снова выделить) або натисніть


комбінацію клавіш Ctrl+Shіft+D. Щоб видалити область, яка виділена в даний момент, натисніть клавішу Backspace або Delete. Можна також скористатися командою Edіt->Clear (Правка->Очистить) або, якщо виділену область треба помістити в буфер обміну, командою Edіt->Cut (Правка->Вырезать) або комбінацією клавіш Ctrl+X.

Щоб поміняти місцями виділену й невиділену області, виконаєте команду Select->Іnverse (Выделить->Инвертировать) або натисніть комбінацію клавіш Ctrl+Shіft+I.


Знову скористайтеся командою Іnverse (Инвертировать) або натисніть ті ж

"гарячі" клавіші, щоб повернутися до вихідної виділеної області. Для того, щоб додати нове виділення до вже існуючого, виберіть на панеліпараметрів кнопку Add to selection (Добавить в выделенную область) чи перед тим як створювати нове виділення утримуйте клавішу Shift.


Для того, щоб відняти частину виділення від того, що вже існує, виберіть на панелі параметрів кнопку Subtract from selection (Удалить из выделенной области) чи перед тим як створювати нове виділення утримуйте клавішу Alt.
Для того, щоб зробити виділення на перетині двох виділених областей потрібно: на панелі параметрів клацнути по кнопці Іntersect wіth selectіon (Пересечь с выделением) чи затисніть комбінацію клавіш Alt+Shift. Потім створіть нову виділену область, що перекриває поточну.
4.9 Трансформування виділеної області

Для трансформування виділеної області використовують командиконтекстного підменю Edit->Transform (Редактирование->Трансформирование): Scale (Масштабирование) - дає змогу змінити розміри виділення (якщо утримувати клавішу Shift, то зі збереженням пропорцій), Rotate (Поворот) - повернути, Skew (Наклон) - нахилити, Distort (Искажение)
  • розтягнути в різних напрямках, Perspective (Перспектива) - додати перспективу. Задати точні параметри трансформування можна у відповідних полях на панелі параметрів:

Підтверджують трансформацію натисканням на клавішу Enter, відміняють - клавішею Esc, або відповідними кнопками на панелі інструментів.


4.10 Вирівнювання шарів по рамці виділення

За допомогою команд групи Layer->Alіgn To Selectіon (Слой-


>Выровнять по выделению) можна вирівнювати шари по активній, в даниймомент, рамці виділення.
Якщо потрібно вирівняти декілька шарів одразу, то потрібно їх спочатку зв'язати, і при вирівнюванні одного, вирівняються всі. Можна вирівнятикожен шар окремо, але це займе більше часу.
На панелі параметрів інструмента Move (Перемещение) є спеціальні команди, які відповідають за вирівнювання:Share with your friends:
1   2


The database is protected by copyright ©sckool.org 2019
send message

    Main page