Лекції : Особливості роботи у програмі Adobe Photoshop план лекціїDownload 0.65 Mb.
Page1/2
Date23.05.2020
Size0.65 Mb.
  1   2
Лекції : Особливості роботи у програмі Adobe Photoshop

ПЛАН ЛЕКЦІЇ


  1. Інтерфейс програмиAdobe Photoshop ;

  2. Особливості роботи з програмою Adobe Photoshop.
    1. Інтерфейс програмиAdobe Photoshop

Adobe Photoshop є найкращою програмою для обробки зображень.Головне меню містить дев'ять пунктів: File (Файл), Edit (Редактирование), Image (Изображение), Layer (Слой), Select (Выделение), Filter (Фильтр), View (Вид), Window (Окно), Help (Помощь). Ліворуч від робочого поля розміщена панель інструментів, праворуч - плаваючі панелі (палітри).


Створення, збереження та відкриття документів
Для створення документа використовують команду File->New (Файл->Новый). У діалоговому вікні задають: у полі Name (Имя) - ім'я; у полях Width (Ширина) та Height (Высота) - відповідно ширину та висоту (одиниці вимірювання вибирають у полях праворуч); у полі Resolution (Разрешение) - роздільну здатність; у полі Mode (Режим) - колірну модель; у рамці Contents (Содержимое) - тло документа: White (Белый цвет) - біле, Background color

(Фоновый цвет) - фонового кольору, заданого перед створенням документа,


Transparent (Прозрачная основа) - прозоре:

Якщо якесь зображення перебуває в буфері обміну, то у вікні New автоматично будуть заповнені дані пов'язані з його розмірами. Щоб дані не заповнювались автоматично, потрібно викликати команду Fіle->New


тримаючи натиснуту клавішу Alt. Зберігають документ командою File->Save (Файл->Сохранить). Якщо це робиться вперше, то відкриється діалогове вікно Save as (Сохранить как):


У полі Folder (Папка) обирають теку; у полі Save As (Сохранить) - формат, багатошарові зображення можуть бути збережені тільки у форматах

Photoshop, Advanced TІFF й Photoshop PDF; у полі Name (Имя файла) задаютьім'я файлу.


  • групі параметрів Save (Сохранить) потрібно поставити необхідні галочки: Layers (Слои) - будуть збережені всі шари зображення, якщо поставити галочку, в іншому випадку шари буде втрачено і утвориться один єдиний шар. Якщо зняти галочку, то автоматично ставиться галочка As a copy (Как копия) - до імені файла додається слово "copy" ("копия") - що дає змогу

зберегтикопіюфайла.


Також якщо хочете, щоб з кожним зображенням, що містить шари, автоматично зберігалася копія без шарів, поставте галочку Maxіmіze backwards compatіbіlіty іn Photoshop formats (Максимальная совместимость форматов Photoshop). Це корисно, якщо зображення буде експортоване в інші програми.
Наступний запис цією командою проходить без діалогу.
Команда File->Save a Copy (Файл->Сохранить копию) зберігає копію,
однак робота продовжується далі з вихідним файлом. Відкривають наявний документ командою File->Open (Файл->Открыть). Слід також відзначити, що Photoshop є багатовіконним графічним редактором, тому можна відкривати одночасно кілька зображень, перехід до кожного з яких здійснюють вибором імені у меню Window (Окно), або мишкою. Для відкриття деяких форматів потрібні спеціальні вбудовані модулі, наприклад Scіtex Ctrl або PІCT Resource. Дістатися до них можна вибравши команду меню Fіle->Іmport (Файл->Импорт).
Для того, щоб вказати конкретний формат файлу при його відкритті, виконаєте команду меню Fіle->Open As (Файл->Відкрити як) і з меню, що випадає, виберіть необхідний формат, потім клацніть на кнопку Open (Открыть).
Для того, щоб знову відкрити нещодавно закритий файл, оберіть його ім'я з підменю Fіle->Open Recent (Файл->Недавно открытые).
Для швидкого переходу між відкритими вікнами зображень
скористайтеся клавішами Ctrl+Tab.
2.2 Зміна параметрів зображення
Щоб змінити розміри зображення, потрібно застосувати команду Image->Image Size (Изображение->Размер изображения). В діалоговому вікні потрібно задати нові розміри зображення у відповідних полях рамки Pixel Dimension (Размерность) (у відсотках або пікселях) або Print Size (Размер печатного оттиска) (в лінійних одиницях), або змінити роздільну здатність в полі Resolution (Разрешение). Опція Constrain Proportions (Сохранить пропорции) призначена для автоматичного збереження пропорцій зображення.

Якщо потрібно перевернути зображення, то можна скористатися команди з підменю Image->Rotate Canvas (Изображение/Повернуть холст): 180° - повертає зображення на 180°, 90° CW (90 по часовой) - повертає на 90° за годинниковою стрілкою, 90° CCW (90 против часовой) - повертає на 90° проти годинникової стрілки, Arbitary (Произвольно) - на довільний заданий кут, Flip Horizontal (Зеркально по горизонтали) - відзеркалює зображення по горизонталі, Flip Vertical (Зеркально по вертикали) - відзеркалює зображення по вертикалі.


2.3 Розміри зображень для Web-графіки
Перед тим, як створювати зображення для мережі Інтернет, спочатку потрібно оцінити приблизний розмір вікна оглядача користувача, що залежить від роздільної здатністі його монітора. У більш ніж половини користувачів роздільна здатність моніторів становить 1024х768 пікселів. Якщо відняти частину, яку можуть займати панелі та різні додаткові функції оглядача та врахувати те, що він у багатьох користувачів не заповнює весь екран, то залишиться простір розміром приблизно 924x700 пікселів. Проте багато користувачів використовують досить старі монітори, тому часто розраховувати більше, ніж на роздільну здатність 800х600, не доводиться. Тому створіть порожній малюнок розмірами 800х600 пікселів, 72 пікселі на дюйм і використайте його як шаблон. Під час роботи розташовуйте малюнок


  • вигляді фону, аби при створенні зображень для Web-сторінки знати, яку частину екрана він займає.

2.4 Зміна масштабу перегляду зображення за допомогою інструментаZoom

Для зміни масштабу використовують інструмент Zoom (Масштаб) ("гаряча" клавіша Z).

Клавіші, які відповідають за керування розмірами зображення:


Збільшити (не змінюючи розмірів вікна) - Сtrl+"плюс"
Зменшити (не змінюючи розмірів вікна) - Сtrl+" мінус"
Збільшити (змінюючи розміри вікна) - Ctrl+Alt+"плюс"

Зменшити (змінюючи розміри вікна) - Сtrl+АН+"мінус" Режим Actual pіxels/масштаб 100% - Ctrl+Alt+О (нуль) Підігнати по розмірові екрану - Ctrl+О (нуль)


Знявши галочку Resіze Wіndows to Fіt (Изменять размер окон для подгонки) на панелі параметрів, можна зробити так, щоб розмір вікон не змінювався при зміні масштабу перегляду. Якщо встановити галочку Іgnore Palettes (Игнорировать палитры), то це дозволить розкривати зображення навесь екран:

Якщо потрібно збільшити зображення, клацніть на піктограму із зображеним "+" на панелі параметрів та клацніть у вікні зображення або затиснувши клавішу Shift зробіть рамку навколо області, що хочете збільшити:Аналогічно для зменшення масштабу. Щоб швидко змінити напрямок масштабу перегляду, затисніть клавішу Alt, тоді масштабування буде протилежним. Щоб побачити реальний розмір зображення, клацніть по кнопці Actual Pіxels (Реальный размер), що розташована на панелі параметрів.Клацніть по кнопці Print Size (Размер при печати), розташованій на панелі параметрів, щоб зображення було відображено так, як буде виглядати під час друку.
Якщо потрібно тимчасово переключитися на інструмент Zoom в той час, як активним є інший інструмент або відкрите діалогове вікно зможливістю попереднього перегляду, натисніть комбінацію клавіш Alt+пробіл.
2.5 Показ одного зображення у двох вікнах
Одночасно можна відкрити стільки зображень, скільки дозволить місце на диску та в оперативній пам'яті. Одне зображення можна відкрити в різних вікнах: одне буде, наприклад, з більшим масштабом, щоб розглядати більш дрібні деталі, а друге - з меншим масштабом, щоб можна було бачити зображення повністю (або, щоб переглядати зображення в іншому режимі). Для того, щоб відкрити те саме зображення, але в іншому вікні, виберіть в меню Vіew->New Vіew (Вид->Новый вид) - палітра Hіstory для обох вікон буде ідентична і при зміні одного зображення, інше теж буде змінюватися.
2.6 Зміна кольору робочого полотна
Для всіх відкритих зображень колір робочого полотна однаковий. Щоб змінити колір робочого полотна, потрібно спочатку збільшити вікно зображення, так щоб було видно хоча б частину робочого полотна та обрати потрібний колір (основним).


  • потім за допомогою інструмента Paіnt Bucket (Ведро с краской) ("гаряча" клавіша Shіft+G), затиснувши клавішу Shіft, клацніть по полотну:


Змінений колір не можна буде повернути назад, але можна залити робоче полотно новим кольором (перед цим, поставивши колір, який був раніше)Якщо потрібно відновити колір, яки був встановлений за замовчуванням, то потрібно поставити основний колір #CDCDCD.
2.7 Закриття зображення
Клацніть по кнопці закриття, розташованої у верхньому правому куті вікна зображення (Хрестик). Закрити зображення можна також, обравши пункт меню Fіle->Close (Файл->Закрыть) або натиснувши комбінацію клавіш Ctrl+W.
Якщо ви спробуєте закрити зображення, що було змінено після останнього збереження, з'явиться вікно з попереджуючим повідомленням. Клацніть по кнопці Don't Save (He сохранять), щоб закрити файл без внесених змін, або по кнопці Save (Сохранить), щоб зберегти файл на диск перш ніж закрити його, або по кнопці Cancel (Отменить), щоб не закривати зображення.
Інструменти програми
Всі інструменти у програмі Photoshop містяться на спеціальній панелі:


Деякі інструменти позначені маленьким трикутником. Якщо натиснути на піктограму і зачекати пару секунд, розкриється спливаюча палітра, де можна обрати інструмент, що входить до тієї ж групи. Для вибору інструмента з набору слід перемістити на нього курсор миші і клацнути по ньому:При наведенні курсора на інструмент висвічується підказка, якщо увімкнута опція Show Tool Tip (Подсказки по инструментам) діалогового вікна Preferences (Установки), що відкривається командою File->Preferences-


>General (Файл->Установки->Основные). Дуже зручно викликати інструменти за допомогою клавіатури (запам'ятаєте букви, призначені для кожного інструмента). Якщо ви забули клавішну комбінацію, наведіть курсор на піктограму інструмента, затримаєте на кілька секунд, і спливаюча підказка нагадає її вам:

Щоб почергово викликати інструменти, які входять в певну групу, піктограми котрих зараз приховано, натискайте клавішу Shіft і відповідну "гарячу" клавішу. Також можна, затиснувши клавішу Alt, клацнути по


піктограмі видимого інструмента. Для кожного інструмента задаються свої власні параметри (наприклад, режим змішування, значення непрозорості) на панелі налаштувань, розташованій вгорі екрану. Склад налаштувань на панелі змінюється залежно від того, який інструмент активний:

Панель налаштувань для інструмента Burn:
Панель налаштувань для інструмента Paint Bucket:


Курсор може мати вигляд такий самий, як піктограма інструмента або вигляд перехрестя. Це можна змінити в діалоговому вікні Edіt->Preferences->Dіsplay&Cursors (Правка->Установки->Отображение&курсоры), обравши
потрібний варіант. Якщо спробувати використати певний інструмент там, де цього зробити не можна, з'явиться піктограма заборони. Клацнувши мишкою, можна побачити текст, який розповість детальніше про помилку і чому не можна використати цей інструмент в даний момент.

3.1 Інструменти виділення


До інструментів виділення належать Rectangular (Область) ,


Elliptical (Овальная область) , Single Row (Горизонтальная строка) ,
Single Column (Вертикальная строка) , Lasso (Лассо) , Polygon Lasso
(Многоугольное лассо) , Magnetic Lasso (Магнитное лассо) та Magic
Wand (Волшебная палочка) .
Інструмент Rectangular (Область) виділяє прямокутні області, Elliptical
(Овальная область) - еліптичні, Single Row (Горизонтальная строка) та
Single Column (Вертикальная строка) - відповідно горизонтальні та
вертикальні смуги товщиною 1 піксель. Інструмент Lasso (Лассо) дає змогу виділяти області неправильної форми, намальовані на екрані курсором,
Polygon Lasso (Многоугольное лассо) - області у формі багатокутників, вузли яких утворюються натисканням мишею (для завершення вводу слід
клацнути двічі), інструмент Magnetic Lasso (Магнитное лассо) дозволяє виділяти області на основі розмежовування кольорів. Інструмент Magic Wand

(Волшебная палочка) виділяє області на основі подібності кольорів.


Близький за змістом інструмент Crop (Рамка) служить для обрізання країв
зображення, а Move (Перемещение) використовують для пересування

вибраних областей. Практично в усіх режимах роботи (за винятком Hand ) пересування здійснюється за затисненої клавіші Ctrl, при Ctrl+Alt здійснюється переміщення з клонуванням, і при Ctrl+Alt+Shift маршрут переміщення проходитиме суворо під кутом 90°.


3.2 Інструменти редагування

До інструментів редагування належать Clone Stamp (Штамп) ,


Pattern Stamp (Текстура) , Smudge (Палец) , Blur (Размытие) ,
Sharpen (Резкость) , Dodge (Осветлитель) , Burn (Затемнитель) та
Sponge (Губка) .
Clone Stamp (Штамп) - інструмент для клонування: ним обирають деяку ділянку зображення (зажавши клавішу Alt клацають на потрібному місці, потім відпускають) і копіюють її в інше місце. Інструмент Pattern Stamp
(Текстура) клонує наперед обрану текстуру. Інструмент Smudge (Палец) "розмазує" кольори, створюючи ефект малювання аквареллю. Інструмент

Blur (Размытие) розмиває різкі краї (зменшує чіткість), а Sharpen


(Резкость) - навпаки, виявляє на зображенні всі подробиці. Інструменти
Dodge (Осветлитель) та Burn (Затемнитель) відповідно освітлюють або
затемнюють ділянки зображення, а Sponge (Губка) збільшує або зменшує інтенсивність кольорів.

3.3 Інструменти створення і редагування контурів


Інструментами для роботи з контурами є Pen (Перо) , Direct


Selection (Стрелка) , Add anchor point (Перо +) , Delete anchor point
(Перо —) і Convert anchor point (Угол) .
Інструмент Pen (Перо) призначений для створення контурів, які зазвичай використовують для формування масок - електронних трафаретів, що захищають певні ділянки зображення від змін. Інструмент Direct Selection

(Стрелка) дає змогу виділяти контури для подальшого пересування та


редагування. За допомогою інструментів Add anchor point (Перо +) і
Delete anchor point (Перо —) можна додавати і вилучати точки прив'язування з контурів. Інструмент Convert anchor point (Угол) перетворює криволінійні контури у прямолінійні і навпаки (для цього використовують клавіші Shift та Alt).
3.4 Текстові інструменти

Для введення тексту є два основних інструменти: Туре (Текст) та


Type Mask (Текст-маска) . Інструмент Туре (Текст) відразу створює
текстовий надпис у новому шарі, а Type Mask (Текст-маска) формує виділення у формі тексту, яке можна заповнити довільним кольором.
Інструменти Vertical Туре (Вертикальный текст) та Vertical Type Mask
(Вертикальный текст-маска) виконують аналогічні операції з вертикально розташованим текстом.

3.5 Інструменти переглядуІнструмент Zoom (Масштаб) збільшує або зменшує (якщо утримувати клавішу Alt) коефіцієнт масштабування зображення без зміни
розмірів вікна. Інструмент Hand (Рука) (клавіша Spacebar) дає змогу «прокрутити» зображення у його вікні і переглянути ті ділянки, які розміщені за межами екрану.
3.6 Елементи керування


  • нижній частині панелі інструментів можна побачити спеціальні піктограми та кнопки, які відповідають за основний та фоновий колір,


перехід/вихід з швидкої маски, розташування вікна і т.д.: