Контрольна робота з дисципліни: «Основи сексології та сексопатології. Психологія статі та гендерних відносин»Download 366.1 Kb.
Page1/2
Date21.07.2020
Size366.1 Kb.
TypeКонтрольна робота
  1   2
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського

«Харківський авіаційний інститут»

Факультет № 7


Кафедра 704

(заочна форма навчання)Контрольна робота

з дисципліни: «Основи сексології та сексопатології. Психологія статі та гендерних відносин»(назва дисципліни)

Виконала студентка 3 курсу гр. 7-93п2_________Вітренко Анастасія _____

(прізвище й ініціали студента)
Підпис

Викладач: к.психол.н., доц.каф. 704__________Жидко М.Є _______

(посада, науковий ступінь, прізвище й ініціали)
Оцінка: _____ ______________________
Підпис
Харків - 2020

ЗМІСТ


РОЗДІЛ 1 ТЕОРІЇ ФОРМУВАННЯ ГОМОСЕКСУАЛІЗМУ 3

РОЗДІЛ.2 ШКАЛА ВЕКТОРНОГО ВИЗНАЧЕННЯ СТАТЕВОЇ КОНСТИТУЦІЇ 16

2.1 Шкала векторного визначення статевої конституції у чоловіків .16

2.2 Шкала векторного визначення статевої конституції у жінок 17

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 20

РОЗДІЛ 1. ТЕОРІЇ ФОРМУВАННЯ ГОМОСЕКСУАЛІЗМУ


Термін “гомосексуальність” походить від поєднання двох слів: грецького(homos– “той самий”, однаковий і латинського sexus – “стать”.) Ця специфічна сексуальна поведінка проявляється в тому, що суб’єкт, який може бути як чоловіком, так і жінкою, отримує задоволення від статевого акту з представниками своєї статі. При цьому статева ідентичність гомосексуала відповідає біологічній статі, він має правильне самоусвідомлення, однак відчуває потяг до представників своєї статі.

Ще одним терміном, що характеризує статеві відносини між представниками однієї статі, є педерастія. Цей термін застосовувався набагато раніше, ніжгомосексуаліст. Слово педерастія походить від грецького слова pais (“хлопець”) та erastes (“коханець”). Г. Кочарян пише, що в період Відродження цей термін застосовувався в розумінні статевих взаємовідносин між чоловіком і хлопцем [6]. Oxford Compact Edition (1971) дає таке визначення: “Педераст — людина, яка практикує анальний зв’язок, особливо з хлопцем”. На думку Брокгауза і Ефрона: “Педерастія, мужоложство — вкрай розповсюджене з давніх часів збочене задоволення статевого почуття… Різноманітні витончені форми педерастії відомі під більш широкою назвою гомосексуалізму та уранізму”.

Поняття гомосексуалізму протягом історичного часу вкладалося в різні терміни. Серед них: збочення статевого почуття, сексуальна психопатія, содомія. Використання терміну протилежно направлене сексуальне почуття було запропоноване Карлом Вестфалем у 1870 р, моральне божевілляанглійським психіатром Джеймсом Каулз Причардом.

Жіночим варіантом терміну педерастії, який означає статеві стосунки між особами жіночої статі, є гінерастія.

Сучасна сексологія виділяє такі види гомосексуалізму: педерастія (анальний гомосексуальний статевий контакт), ефебофілія (сексуальний контакт між зрілим чоловіком і підлітком), лесбійська любов (жіночий гомосексуалізм), корофілія (сексуальний контакт між зрілою жінкою і дівчиною). Серед синонімів відносно жіночого гомосексуалізму називають сапфізм (від імені Сапфо, давньогрецької поетеси, яка жила на острові Лесбос у VI ст. до н.е. та оспівувала цю форму кохання) і трибадію; для обох статей – Інверсія.

Партнери при гомосексуальних контактах виконують різні функції. В залежності від того, яку функцію виконує особа, вона може бути активним чи пасивним партнером.Активний партнер— гомосексуальний партнер (як чоловік, так і жінка), що виконує в гомосексуальному контакті чоловічу “активну” роль; активний партнер в актах педикації іноді зветься педикатором.

Пасивний партнер — гомосексуальний партнер (як чоловік, так і жінка), що виконує в гомосексуальному контакті жіночу “пасивну” роль; пасивний партнер в актах педикації іноді зветься патікус або кінеде (поділ гомосексуалістів на “активних” і “пасивних” партнерів досить умовний, оскільки в процесі вчинення сексуальних дій, багато хто з них міняються ролями).

З кінця ХХ століття ставлення багатьох країн до такого явища як гомосексуалізм кардинально трансформується. На зміну періоду, коли до гомосексуалістів застосовувалися каральні дії в більшій частині світу, прийшов час майже цілковитого сприйняття даного способу життя і зведення його до розуміння норми. На зміну переконанням, що гомосексуальність є важкою патологією, приходять твердження, що це є одним із проявів сексуальності людини. Рух за легалізацію гомосексуалізму призводить до того, що в 1973 р. в Америці він зникає з переліку захворювань МКХ-10.

До 60-х років ХХ століття гомосексуалізм розглядався лише як відхилення. Однак після так званої “сексуальної революції” ставлення до сексуальності було повністю змінено. Такий кардинально різний підхід до питання змушує науковців звертатися до пошуку істини. Тим більше, що відчутний сильний тиск з боку ЛГБТ та феміністського політичних рухів, відбуваються активні спроби політизувати це питання. Адже від наукових досліджень залежить не лише розвиток науки (психології, сексології), але й сфера суспільного, національного здоров’я.

Згідно з ухвалою Американської Асоціації Психіатрії (ААП) у 1973 році був виключений з переліку психічних порушень. Саме в цей час вводиться новий термін — “порушення сексуальної орієнтації”. Він був створений для осіб, що не приймають свою гомосексуальність. У третьому виданні (DSM III) 1980 р. відбулася заміна останнього терміну на “его-дистонічну гомосексуальність”. За ним гомосексуалісти, які сприймають свою ідентичність, не мають розладу, в той час як особи, які не сприймають своєї гомосексуальності, мають розлад. У 1987 р. всі форми гомосексуалізму, включаючи его-дистонічну гомосексуальність, були остаточно видалені з DSM.

Трохи згодом, у 1991 році, слідом за рішенням Американської Асоціації Психіатрії, гомосексуалізм зник і з переліку захворювань Всесвітньої Організації Охорони Здоров’я (ВООЗ).

Дослідження Кінзі показали, що багато чоловіків в підлітковому віці щонайменше один раз вступають в гомосексуальні відносини. Серед дівчаток-підлітків такі відносини поширені в набагато меншому ступені. Останнім часом намітилося деяке зниження частоти гомосексуальних контактів серед підлітків. За даними Соренсон (Sorenson, 1973), вони мають місце тільки у 5% хлопчиків у віці 13-15 років і у 17% у віці 16-19 років. 6% опитаних цим автором дівчаток-підлітків щонайменше один раз вступали в гомосексуальні відносини. За даними Хасса (Hass, 1979), 11% дівчаток і 14% хлопчиків-підлітків по крайней мере один раз мали сексуальні відносини з особою однойменного статі, проте ці цифри видаються заниженими, так як багато опитаних не розглядали такі дитячі "гри" в якості статевого акту [1].

Слід мати на увазі, що окремі випадки сексуального спілкування між підлітками однієї статі необов'язково переростають в "гомосексуалізм". Більшість підлітків, залучати до такого роду контакти, не вважають себе гомосексуалами і, стаючи дорослими, не набувають гомосексуальної орієнтації. Проте у деяких підлітків розвивається почуття провини або стан неврівноваженості в зв'язку з одноразовим епізодом сексуального зв'язку з особою своєї статі; іноді це призводить до душевного сум'яття.

А французький судовий експерт А. Тардьє розцінював статевий потяг до осіб власної статі як вроджене моральне і фізичнепотворність, як слідство, виродження. Німецький невропатолог і психіатр К. Вестфаль визначив гомосексуалізм як вроджене зміна статевого почуття. Це не гріх і не сором, а вроджена патологія вегетативної нервової системи, «спотворює ... весь внутрішній світ власної статі». Італійський психіатр А. Тамассія назвав це стан інверсією (що означало «звернення», «перевертання», «вивертання навиворіт»), а його носіїв – инвертами або інвертованими.

Найавторитетніший дослідник сексуальності і психопатії цього періоду Р. барон фон Крафт-Эбинг вважав гомосексуальність проявом патології і виродження, хоча і наполягав на суворому розмежування вроджених і набутих форм інверсії. Лише в самому кінці життя Крафт-Эбинг переглянув свої погляди і відкрито визнав, що гомосексуальність зустрічається і у цілком нормальних людей

Детальний розгляд теми гомосексуалізму в психологічній науці спирається на термін „полорольова ідентифікація”. Спеціалісти з проблеми приділяють увагу тому, яким чином відбувається формування гомо- або гетеросексуальної ідентичності спершу дитини, а потім підлітка і дорослої людини, які психологічні чинники визначають її розвиток.

У літературі з питання згадується небагато теорій гомосексуалізму. Зиґмунд Фройд розрізняє вроджену і придбану гомосексуальність. До природжених гомосексуалів відносяться абсолютно інвертовані індивіди. За визначенням Фрейда, сексуальний об'єкт абсолютно інвертованих індивідів може бути тільки одного з ними статі, а протилежну стать ніколи не є предметом їх сексуального потягу і навіть викликає огиду. Отже, абсолютно інвертована особистість проявляє стійкі гомосексуальні потяги все своє свідоме життя. До гомосексуалів придбаної природи відносяться амфігенно і випадково інвертовані особистості. Сексуальний об'єкт амфігенно інвертованого індивіда (або психосексуального гермафродита) може належати як до його підлозі, так і до протилежного. випадково інвертовані при певних зовнішніх умовах (наприклад, в в'язниці, армії, через страх гетеро сексуальних відносин і т.д.) можуть обрати сексуальним об'єктом особа однакового з ними статі. Такий потяг може з'явитися до або після статевої зрілості, може періодично зникати, складати епізод в процесі нормального розвитку, може з'явитися в пізньому віці після закінчення тривалого періоду виключно гетеро сексуальних відносин [4].

В іншій своїй роботі «Аналіз фобії п'ятирічного хлопчика» З. Фрейд розвиває цю ідею: «У осіб, які стали згодом гомосексуалістами, ми зустрічаємо інфантильне переважання зони статевих органів і особливо чоловічого органу. І це піднесене чоловічого статевого органу стає фатальним для гомосексуалістів. Вони в дитинстві обирають жінку своїм сексуальним об'єктом доти, поки підозрюють у неї існування такого ж сексуального органу як у чоловіків; як тільки вони переконуються, що жінка обдурила їх у цьому пункті, вона стає для них неприйнятною в якості сексуального об'єкту. Вони не можуть собі уявити без пеніса особа, яка повинна їх залучати в сексуальному відношенні, і при сприятливому випадку вони фіксують своє лібідо на "жінці з пенісом", на юнакові з жінкоподібною зовнішністю. Отже, гомосексуалісти – це особи, які внаслідок эрогенного значення власних статевих органів позбавлені можливості взяти сексуальний об'єкт без статевих органів, подібних своїм»[4] .

Отже, З. Фрейд припускав, що діти у своєму психосексуальній розвитку проходять через етап, характеризується підсвідомим сексуальним потягом, спрямованим на батька протилежної статі, що супроводжується ворожістю до батька однієї з ним статі. Цей етап він назвав Едіповим комплексом. Аналізуючи теорію сексуальності Фрейда З., Дж. Сомервиль зазначає, що «Едипів комплекс є критичним моментом в процесі конструювання сексуальності людини». При нормальному розвитку Едипів комплекс дозволяється таким чином, що хлопчик ідентифікує себе зі своїм батьком, а його сексуальні бажання направляються на інших жінок, але не на матір, що свідчить про сформувалася гетеросексуальної орієнтації. У гомосексуальних індивідів, на думку Фрейда, внаслідок неправильного подолання Едипового комплексу, не змінюється характер потягу, а вибір сексуального об'єкта Психоаналітик І. Бибер та його колеги-послідовники досліджували ідею З. Фройда, згідно з якою до гомосексуалізму можуть призвести неправильні стосунки між батьками й дітьми. Вони з’ясували, що багато гомосексуалів мали занадто владних матерів та слабовільних, пасивних батьків; у гетеросексуалів подібне співвідношення ролей у сім’ї зустрічалось рідше. І. Бибер висловив також думку про зумовленість гомосексуальності страхом перед особами протилежної статі [4].

Біхевіористські теорії розглядають процес формування сексуальної орієнтації як вироблення у ранньому віці психологічних умовних рефлексів поряд з позитивним або негативним підкріпленням за певну сексуальну поведінку. На думку дослідників, сексуальний досвід із представниками своєї статі, що приносить задоволення, та спроби гетеросексуальних контактів, що спричинили переживання розчарування або навіть страху, цілком можуть визначати подальший розвиток полорольової ідентифікації. Біхевіористський підхід дозволяє пояснити той факт, що деякі люди становляться гомосексуалами у зрілому віці. Відомо, наприклад, що деякі жінки, які зазнали зґвалтування, становляться лесбіянками.

А. Молль, продовжуючи біхевіористичне ідеї, вважає, що у розвитку особистості є особливий період «підліткової интерсексуальности», коли статева збудливість дуже велика, а об'єкт ще не визначився. У цей період, який починається з першими ознаками статевого дозрівання (7-8 років) і закінчується приблизно в 20 років, сексуальний потяг ще не диференційовано по об'єкту і може направлятися на людей як протилежної, так і власного статі. У цей період статеве порушення нерідко виникає під впливом різних впливів, наприклад, при м'язовій напрузі під час боротьби з товаришем, приїзді в автомобілі, в поїзді, при випробуванні почуття болю, страху і т. д. Також в цьому віці між підлітками нерідко практикуються сексуальні ігри як гетеро-, так і гомосексуального характеру. І так як в цей період спрямованість статевого потяги не носить строго вираженого гетеросексуального характеру, може легко виникнути і зафіксуватися гомосексуальний потяг [8].

Ще одну точку зору на походження гомосексуальності в рамках эссенциальноого напрямку висловив психолог М. Стормс. Згідно з його теорії, еротична орієнтація виникає в результаті взаємодії між розвитком статевого потяги і соціальним розвитком в молодшому підлітковому віці. Статеве дозрівання викликає еротичні переживання у підлітка, а соціальне середовище і переважання в ній гетеро – і гомосоціальних зв'язків визначають їх спрямованість. Так як раніше статеве дозрівання припадає на предподростковый вік, коли зовнішнє оточення підлітка складають його однолітки, це сприяє розвитку гомоеротичних схильностей, а пізніше дозрівання, навпаки, сприяє гетеросексуальності. М. Стормс підтверджує це посиланнями на факти більш раннього пробудження у гомосексуалів еротичних потягів по порівняно з гетеросексуалами .

Інша група вчених-эссенциалистов вважає, що схильність до гомосексуальності є вродженою, але може і не проявитися в результаті «правильної соціалізації». Так, М. Сагір і Е. Робінс стверджують, що гомосексуальні реакції виявляються вже в ранньому віці. Р. Спаду також свідчить, що «35 % опитаних гомосексуалів відзначають перші гомосексуальні переживання у віці 10 років, і ще 41 % – між 10 і 14 роками» . Ф. Вайтем, критикуючи теорію гомосексуальних ролей, пише: «Більше половини гомосексуальних респондентів відзначають, що відчували сексуальний потяг до чоловіків до того, як дізналися про існування подібних відносин. Респонденти часто відзначають, що вони стали гомосексуалами до того, як вони почули термін "гомосексуал" і його еквіваленти, і до того, як вони дізналися, що такі відносини можливі»

Прямо протилежної думки дотримуються E. S. Abes і S. R. Jones, автори багатовимірної моделі ідентичності, яка описує структуру і динаміку формування ідентичності особи. Як виміри ідентичності їх ця модель уключає: расу, гендер, сексуальну орієнтацію, релігійні переконання, належність до тієї чи іншої культури і соціального класу. Співвідношення цих вимірів графічно представлене у вигляді пересічення кілець, оскільки, на думку авторів, жодне з вимірів ідентичності не може зрозуміти відособлено, у відриві від інших вимірів. У центрі цієї моделі знаходиться ядро – «відчуття Я», особова ідентичність людини. Дія зовнішніх чинників: родинних, професійних, соціокультурних і приводить до змін у змісті тих чи інших вимірів ідентичності. При цьому міра впливу зовнішніх («контекстних») чинників визначається різними характеристиками осмислення людиною власного життя: стійкістю, глибиною та ін., і регулюється особовими ідентифікаціями людини, які, таким чином, отримують пріоритет над соціальними [2; 7]. Таким чином, можна констатувати, що на сучасному етапі розвитку соціальної психології проблеми співвідношення соціальної та особистісної ідентичності людини залишаються невирішеними. Найбільш поширеною на сьогоднішній день є точка зору про те, що соціальна й особистісна ідентичність є взаємодоповнюючими, а не суперечать один одному компонентами ідентичності людин

Вітчизняні та зарубіжні дослідники вказують наступні негативні варіанти батьківсько-дитячих стосунків, що можуть сприяти формуванню гомосексуальної ідентичності підлітка:

а) антагонізм до родителя протилежної статі (наприклад, авторитарний батьки у дівчинки та страх перед ним);

б) часті свари між батьками, що сприяє формуванню презирства дитини до гетеросексуальних стосунків; прищеплені дитині негативні очікування від стосунків із людиною протилежної статі (наприклад, мати вчить дівчину: „Я на цьому обпеклась, хоч би ти не повторюй моїх помилок”);

в) недостатня увага з боку родителя як своєї статі, так і протилежної (у першому випадку у гомосексуальних відносинах доросла людина шукатиме тепла та близькості, які вона не отримала у дитинстві; у другому – відбувається формування гіперкомпенсаторної реакції. Наприклад, батько дівчини постійно нагадує їй, що бажав би мати сина, критикує за слабкість та „несерйозність” інтересів, тому дівчина привчається розглядати маскулінність як дещо більш гідне поваги).

Спеціалісти з проблеми зауважують, що вирішальну роль у формуванні полорольової ідентичності дитини грає пріоритет у родині на покарання та соціальні забобони Навіть якщо лідер у сім’ї – чоловік, він часто делегує повноваження у вихованні як дочки, так і сина дружині. Роль члена родини, що домінує в сім’ї, становиться для дитини стереотипом для формування власного соціального характеру. В майбутньому, багато притаманних йому рис будуть аналогічними рисам характеру родителя-лідера. „Пасивний” родитель – антитеза лідера; дитина несвідомо робить його еталоном майбутнього сексуального інтересу. Саме через цей факт дослідники пояснюють порівняно більшу кількість гомосексуальних чоловіків, а не жінок.

Окрім психологічної зумовленості гомосексуальної ідентичності, науковці виокремлюють також біологічну (хромосомні порушення) та соціальну. Соціальні причини гомосексуалізму полягають в устоях та нормах суспільства або середи, у яких формується особистість: сприятливими умовами в цьому випадку виступають приналежність людини до богеми, певного класу (ув’язнені, військовослужбовці, учасники експедиції або морського переходу) або нації; значний вплив може справити харизма значущої особистості

Саричев, Устенко, Сонник виділяють з найбільш поширених гіпотез і теорій походження гомосексуалізму такі:


 • гіпотези і теорії ситуаційної обумовленості і навчання (гомосексуальні контакти з ровесниками, гомосексуальне розбещення, наслідки випадкових і тимчасових гомосексуальних контактів);

 • гіпотези і теорії середовищної зумовленості (сімейна — материнська гіперопіка, негативно сприймаються батьки, негативний досвід контактів з братами і позитивний з сестрами, обізнаність з чоловічою оголеним тілом і відсутність такої стосовно жіночого тіла; професійна; спосіб життя);

 • теорія замісної обумовленості (наприклад, гомосексуальні контакти в ізольованих чоловічих колективах – в інтернатських закладах, в місцях позбавлення волі, у військових навчальних закладах і військових частинах, монастирях і теологічних навчальних закладах тощо);

 • гіпотеза особистісної зумовленості (наприклад, страх сексуальної невдачі, складнощі у власній статевій ролі/ідентичності, нарцисичний розвиток особистості, проблеми у налагодженні контактів з протилежною статтю, сексуальна “втеча” при невдалих сексуальних контактах з протилежною статтю тощо);

 • гіпотеза фантазійної обумовленості (наприклад, під впливом порнографії або супутніх мастурбації фантазій гомосексуального характеру);

 • гіпотези і теорії біологічної зумовленості (конституційна, генетична, органічного ураження головного мозку, нейроендокринна, ендокринна, антропологічна, пренатальна, філогенетично-ембріональна) [7].

Усі теорії походження гомосексуальності можна поділити на біологічні та психологічні. Навколо біологічної зумовленості сконцентрована головна дискусія.

Генетична теорія визначає гомосексуальність вродженим явищем і пов’язує її з дією одного або декілька генів.

У 1992 р. Річардом Піллардом і Джей Майклом Бейлі в Університеті Бостона були проведені генетичні дослідження жіночої гомосексуальності. Висновком дослідження стало твердження, що сексуальна орієнтація жінок зумовлена спадковістю наполовину. Вчені вважають, що, народжуючись з певними схильностями, людина за допомогою життєвого досвіду формує гетеросексуальні або гомосексуальні переваги.

Результати генетичних досліджень, які були опубліковані в журналі Science у 2019 році та про які згадувалося раніше, показали, що одного гену гомосексуалізму однозначно немає. Це дослідження ставить під сумнів генетичну теорію, хоча і не заперечує наявності генетичних впливів. Тим не менш, тепер можна стверджувати, що генетичного фактору, за яким можна передбачити гомосексуальність людини, не існує. 

Згідно нейроендокринної теорії, гомосексуалізм є наслідком порушень процесу статевої диференціації мозку в пренатальному періоді. При введенні естрогенного препарату у фемінізованих чоловіків-гомосексуалів були виявлені реакції жіночого типу, а в деяких жінок-гомосексуалів – чоловічого типу. У контрольній групі такі явища не спостерігалися. Це говорить про неповноцінну маскулінізацію мозку гомосексуальних чоловіків і його часткову маскулінізацію у гомосексуальних жінок. Причиною цього можуть бути  перекручення чутливості гіпоталамуса до гормональних впливів. Патологія ж перинатального періоду може тягнути за собою і порушення ендокринного забезпечення сексуальних функцій.

Отже, нейроендокринна та ендокринна теорії взаємодоповнюють одна одну. Більшість науковців притримуються думки, що ці теорії висвітлюють підґрунтя для перекручень статевої самосвідомості та не можуть бути однозначною причиною формування гомосексуального потягу. Нейроендокринне забезпечення є лише енергетичним компонентом лібідо.

Г.М. Кожина, Н.В.Георгієвська, І.В.Лещина, В.Є.Кришталь визначають поняття неправильної психосексуальної орієнтації як порушення спрямованості статевого потягу і форм його реалізації, яке називається також статевими збоченнями, сексуальними перверсіями або парафіліями. Розділяють істинні перверсії і перверсні тенденції.

Визначають декілька форм гомосексуалізму.

Гомосексуалізм, який сформувався внаслідок трансформації статевої ролі та передчасного психосексуального розвитку. У такій формі гомосексуальних зв’язків людина відіграє для свого партнера роль протилежної статі. Чоловіки беруть на себе жіночу функцію, можуть виглядати і поводити себе жіночно. При статевому акті приймають здебільшого пасивну жіночу роль. Їхні манери та поведінка стає більш фемінною. Жінки, навпаки, є більш маскулінними. Виконують у стосунках чоловічу роль. Більш агресивні та наполегливі. 

Форма гомосексуалізму, яка сформована без трансформації статевої ролі на фоні передчасного психосексуального розвитку, часто характеризується гіперрольовою поведінкою. Сексуальний потяг виникає рано, у хлопців спрямований на хлопців, а в дівчат – на дівчат.

Більш м’якою і менш вираженою є форма гомосексуалізму, яка формується на фоні затримки психосексуального розвитку. Вона є найбільш піддатливою до терапевтичної корекції, оскільки при цьому не порушується сутність особистості. Гомосексуальний потяг після перших проявів може певний час бути компенсований за допомогою занять спортом, творчістю, занятістю. Досить частими є випадки гомосексуальних контактів на фоні регулярного гетеросексуального статевого життя. Але, частіше, згодом один із потягів стає провідним, а інший – редукується. Причиною розвитку одностатевого потягу може бути вплив середовища та порушення спілкування з особами протилежної статі. Також несприятливим фактором для розвитку гетеросексуальних контактів стає негативний виховний вплив щодо осіб протилежної статі, коли батьки чи вихователі формують до осіб протилежної статі неприязне відношення. Або вони спостерігають це на прикладі відносин найближчих для себе людей. Якщо мама дівчини відчуває огиду до чоловіків внаслідок власного негативного досвіду, то це ставлення може сприймати дитина, формуючи подібне відношення до осіб протилежної статі.

Крім того, потрібно відрізняти гомосексуальний потяг і гомосексуальну поведінку. До того ж, не всі особи, які відчувають потяг до осіб своєї статі, приймуть його та будуть мати гомосексуальні зв’язки. Тих осіб, які не приймають свій гомосексуальний потяг називають его-дистоніками.

РОЗДІЛ 2. ШКАЛА ВЕКТОРНОГО ВИЗНАЧЕННЯ СТАТЕВОЇ КОНСТИТУЦІЇ


  1. Шкала векторного визначення статевої конституції у чоловіків.

Шкала векторного визначення статевої конституції чоловіка передбачає облік семи показників, параметріруємих незалежно один від одного : 1. Пробудження лібідо.

 2. Перша еяколяція.

 3. Трохантерний індекс.

 4. Волосяність.

 5. Максимальна кількість еяколяцій.

 6. Час входження у УФР після шлюбу.

 7. Час входження у УФР абсолютний вік.

Досліджуваний : Калюжний Микола Миколайович , 34 роки, 5 років у шлюбі.


Download 366.1 Kb.

Share with your friends:
  1   2
The database is protected by copyright ©sckool.org 2020
send message

    Main page