Karangan Jenis FaktaDownload 9.07 Kb.
Date09.09.2022
Size9.07 Kb.
#87844
Karangan Jenis Fakta - Pendahuluan (1)

Nama :
Kelas :


Karangan Jenis Fakta - Pendahuluan


Tulis pendahuluan bagi setiap tajuk karangan jenis fakta yang diberikan.  1. Tajuk : Kepentingan Amalan Membaca


  1. Tajuk : Faedah Aktiviti Sukan


  1. Tajuk : Cara-cara Untuk Menyihatkan Tubuh Badan


  1. Tajuk : Langkah-langkah Untuk Menjaga Keselamatan Diri


  1. Tajuk : Cara-cara Penjagaan Kebersihan Diri

Karangan Jenis Fakta (KJF)
1. cara 方法 / langkah 步骤 / strategi 策略
2. kesan 效果
kesan positif: faedah / manfaat / kebaikan / kepentingan 好处/益处
kesan negatif: keburukan / kelemahan 坏处/弱点
3. sebab / punca 原因

Kepentingan Amalan Membaca


1: Pendahuluan 开头
2: Isi 1 内容 (1)
3: Isi 2内容 (2)
4: Isi 3内容 (3)
5: Penutup 结尾
Download 9.07 Kb.

Share with your friends:
The database is protected by copyright ©sckool.org 2022
send message

    Main page