Kỳ thi học sinh giỏi lớP 12 thpt cấp tỉnh năm học: 2019 – 2020Download 70.54 Kb.
Page1/15
Date30.11.2022
Size70.54 Kb.
#88032
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
thuvienhoclieu.com-De-Thi-HSG-Tieng-Anh-12-Quang-Nam-2020 (1)

www.thuvienhoclieu.com

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
QUẢNG NAM

KỲ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 12 THPT CẤP TỈNH
Năm học: 2019 – 2020


ĐỀ CHÍNH THỨC


(Đề thi gồm có 12 trang)

Môn thi : TIẾNG ANH

Mã đề thi: 132
Thời gian : 90 phút (Không kể thời gian giao đề)
Ngày thi : 10/6/2020

(Thí sinh làm bài trên Phiếu trả lời trắc nghiệm)
Họ và tên thí sinh:……………………………………….Phòng thi ………Số báo danh: ……


SECTION I: LISTENING
HƯỚNG DẪN PHẦN THI NGHE HIỂU

  • Mỗi phần được nghe 2 lần, mở đầu và kết thúc mỗi phần có tín hiệu.

  • Mọi hướng dẫn cho thí sinh (bằng tiếng Anh) đã có trong bài nghe.

Part 1: You will hear people talking in eight different situations. For questions 1- 8, mark the letter A, B, or C on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.
Question 1: You hear a mother talking about her baby. What has the baby just learnt to do?
A. count B. walk C. talk
Question 2: You hear a man buying some flowers. What colour does he buy?
A. red B. yellow C. white
Question 3: You hear a girl talking to her friend on the phone. What has happened?
A. She didn't remember to do her homework.
B. She left her homework at home.

Download 70.54 Kb.

Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
The database is protected by copyright ©sckool.org 2023
send message

    Main page