Introduction в с т у пDownload 1.31 Mb.
Page1/19
Date09.09.2018
Size1.31 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


INTRODUCTION
В С Т У П
Метою навчального посібника є забезпечити формування іншомовної професійної комунікативної компетенції студентів педагогічного фаху і забезпечити досягнення ними рівня В2 згідно з визначеними рівнями володіння мовою у Загальноєвропейських рекомендаціях з мовної освіти. Згідно з українськими кваліфікаційними стандартами досягнення цього рівня володіння іноземною мовою є обов’язковим для тих, хто здобуває освітній ступінь бакалавра. Використання навчального посібника передбачає розвиток іншомовної комунікативної компетенції студентів на основі предметних знань та попереднього досвіду у межах ситуативного контексту, пов’язаного з навчанням і спеціалізацією.

Структурно посібник складається з вступу, 8 тематичних блоків, додаткових текстів для читання та обговорення, додатків. Кожний з тематичних розділів включає текст або ряд текстів для читання, вправи на розвиток лексико-граматичних навичок та умінь діалогічного і монологічного мовлення, вправи, розраховані на розвиток навичок і умінь спілкування іноземною мовою у ситуаціях повсякденної комунікації. Передтекстові завдання та післятекстові вправи спрямовані на актуалізацію мовних знань та мовленнєвих умінь і навичок, розв’язують завдання залучення студентів до активного іншомовного спілкування. Матеріали представлені у посібнику сприятимуть послідовному розвитку соціокультурної компетенції студентів.

Тексти і завдання другої частини посібника можуть бути використані як при організації самостійної та індивідуальної роботи студентів, так і з метою забезпечення диференціації і індивідуалізації при формуванні іншомовної комунікативної компетенції студентів. Вони безпосередньо пов’язані з тематичними блоками, представленими у першій частині посібника і логічно доповнюють їх.

Посібник розроблено на основі чинної «Програми з англійської мови для професійного спілкування» і може бути використаний як навчально-методичне забезпечення при вивченні дисципліни «Англійська мова» за кредитно-модульною системою.STUDENTS’ LIFE
Pre-reading Activities

1. Read the following international words paying attention to their pronunciation. Try to guess their meanings. Check your variant of their meanings consulting the dictionary.
a businessman [΄b ı z n ı s m ə n]

an officer [΄) f ı s ə]

a manager [΄m æ n ı d з ə]

an economist [ı : ΄k ) n ə m ı s t]

a pensioner [΄p e n ∫ ə n ə]

a student [΄s t ј u : d ə n t]

physics [΄f ı z ı k s]

mathematics [m æ θ ı ΄m æ t ı k s]

natural [n æ t ∫ r ə l]

a lecture [΄l e k t ∫ ə]

social [΄s o u ∫ ə l]

academic [æ k ə ΄d e m ı k]

a faculty [΄f æ k ə l t ı]

a university [ј u n ı ΄v ə : s ı t ı]


2. Match the names of the following professions with their definitions.


A doctor

A manager

A librarian

A driver


A builder

A book-keeper

A nurse


a person who looks after babies or sick people

a person who keeps business accounts

a person whose business is building homes

a person who drives a car, bus or train

a person in charge of a library

a person who practises medicine

a person who controls or directs a business3. Pay attention to the following synonyms:
a) to like something / doing something / to do something =

to be fond of something / doing something =

to be keen on something / doing something;

b) to take part in something = to participate in something.

Translate the following sentences into English giving all possible variants:

Model. Моя сестра любить співати.

likes singing / to sing.

My sister is fond of singing.

is keen on singing.


1) Я захоплююсь малюванням.

2) Мій молодший брат любить комп’ютерні ігри.

3) Мій батько любить читати цікаві книжки.

4) Моя бабуся любить дивитися телевізор.

5) Ми всі захоплюємося футболом.

6) Першокурсники беруть участь у святковому концерті.7) Мій друг бере участь у змаганнях з баскетболу.
4. Read and memorize the following words and word-combinations:
to introduce [ı n t r ə΄ d ј u : s] представляти

to be born [b ) : n] народитися

to consist of [k ə n΄ s ı s t] складатися з

grandparents [΄g r æ n ِ p ε ə r ə n t s] дідусь і бабуся

to knit [n ı t] в’язати

to sew [s o u] шити

secondary [΄s e k ə n d ə r ı] середній

to pass entrance exams [΄e n t r ə n s] скласти вступні іспити

first-year student [΄f ə : s t] першокурсник (- ниця)

early [ə : l ı] рано

usually [΄j u : з u ə l ı] звичайно

double period [΄d b l ΄p ı ə r ı ə d] пара (елемент навчального процесу)

a break [b r e ı k] перерва

a canteen [k æ n΄ t ı : n] їдальня

to have a snack [s n æ k] перекусити, перехопити щось (поїсти)

a notice board [΄n o u t ı s ΄b ) : d] дошка об’яв

a time-table [΄t a ı m ِ t e ı b l] розклад

etc. (et cetera) [ı t ΄s ə t r ə] (лат.) і так далі

to be over закінчуватися

to hurry [h r ı] поспішати

to stay behind [b ı΄ h a ı n d] залишатися

an enterprise [΄ e n t ə p r a ı z] підприємство

to spend time проводити час

to read up підготуватися

to have a rest відпочивати
Reading Activities
Read the following text and try to understand its general meaning. Make up and write down your own story about your family and studies. Make use of the words and word-combinations given in the brackets.

STUDENTS’ LIFE
Let me introduce myself. My name is ______ . I am seventeen (eighteen, nineteen) years old. I was born in 1991 in the city of Kharkiv (in the town of …, in the village of …).

My family is large (small, neither large nor small). It consists of seven persons: my father and mother, grandmother and grandfather, brother and sister. My father is forty-seven. He is a worker (a farmer, a businessman, a manager, an employee, a teacher, a builder, an officer, a driver). He works at the plant (at the office, at the research institute, on the farm). My mother is forty-five. She is a doctor (a nurse, a librarian, an economist, a book-keeper, a shop-assistant, a cook, a house-wife). She works at the hospital (at the shop, at the library, at the canteen, at school. She doesn’t work. She takes care of children). My sister is eleven. She is a school-girl. My brother is nineteen. He serves in the Army. My grandparents are retired.

My family is very friendly. We often spend time together but every member of my family has a hobby of his own. My father is fond of fishing (hunting, driving, playing tennis). My mother likes knitting, sewing and gardening. As for me, I am keen on modern music (drawing, dancing, reading interesting books and magazines, watching TV, playing computer games, etc.).

At the age of six I went to school. After finishing secondary school I passed entrance exams to Kharkiv G.S. Skovoroda National Pedagogical University. Now I am a first-year student at the faculty of physics and mathematics (natural sciences, primary education).

We study six days a week. The students study in two shifts. My working day begins early: the first lecture starts at eight o’clock in the morning. We usually have three or four double periods with breaks between them. During these breaks students can go to the canteen to have a snack or have a look at the notice board. There we can read various kinds of notices, our time-table, to learn what is going on at the University, etc.

When our daily programme is over, some students hurry home, but some stay behind to read up for the next classes in the reading hall or to participate in social and academic work. The students take exams three times a year: in December, April and June. The number of exams is never greater than five.

We have holidays in winter, spring and summer. In summer students have a rest and work at various enterprises. Some of them spend their holidays working with children in summer camps.

I try to study well and take an active part in the social life of the faculty and the University.


Post-reading Activities
1. Find in the text you have composed the answers to the following questions:

1) When and where were you born?

2) Is your family large or small?

3) How many persons does your family consist of?

4) How old are your parents?

5) What are your parents?

6) Do you have any brothers or sisters? If you have say a few words about them.

7) Do you have grandparents? How old are they?

8) What is your hobby?

9) Do your parents have any hobbies?

10) When did you go to school?

11) When did you finish secondary school?

12) Where do you study?

13) How many days a week do you study?

14) How many double periods do you have every day?

15) When does your first lecture begin?

16) When are your classes over?

17) What can you do during breaks?

18) What do students do after their classes?

19) When do students take exams?

20) How many times a year do they have holidays?

21) Where can students work in summer?


2. Practise the above questions with your group-mate. Work in pairs!
3. Translate the following words and phrases from Ukrainian into English. Make up ten sentences with the English equivalents of the following words:
середня школа

скласти вступні іспити

першокурсник (першокурсниця)

перерва


дошка об’яв

розклад


читальна зала

брати участь у суспільній роботі

працювати на різних підприємствах

літній табір


4. Translate the following sentences from Ukrainian into English:
1) Моя родина складається з п’яти осіб.

2) Мій батько працює у дослідному інституті, а моя мати – вчитель.

3) Його бабуся та дідусь не працюють, вони – пенсіонери.

4) Моя сестра пішла до школи, коли їй було шість.

5) Після закінчення школи мій брат працював будівельником, а потім служив в Армії.

6) Студенти вчаться шість днів на тиждень.

7) Перша лекція починається о восьмій годині ранку.

8) Наша денна програма закінчується о третій годині.

9) Ми складаємо іспити тричі на рік.

10) Влітку студенти відпочивають та працюють у літніх таборах.


5. Read and translate the following dialogue about students’ life:

Jane: Hello, Mary!

Mary: Hi, Jane!

Jane: Haven’t seen you for ages. How are you?

Mary: Fine, thank you. And what’s about you?

Jane: I’m fine. You know, I finished secondary school in June, had a short rest and then …

Mary: Sorry for interrupting, but I’m sure you took your entrance exams to a university or academy, didn’t you?

Jane: You are quite right. I have always dreamt of becoming a teacher. And my dreams have come true. I have passed entrance exams to Kharkiv G.S.Skovoroda National Pedagogical University. Now I’m a first-year student.

Mary: My congratulation! What a surprise! I’m a student of the same University too. It’s strange I didn’t meet you during entrance exams … And what faculty do you study at?

Jane: I study at the faculty of Physics and Mathematics. My major is Informatics.

Mary: I see. It’s but natural. As far as I know, you’ve always been crazy about computers. As for me, I hate sciences. I’m fond of drawing and love small kids. So I chose the Faculty of Primary Education. I’ll be a teacher of primary school. Besides, I’ll specialize in arts and drawing.

Jane: Is it difficult to study at your faculty?

Mary: No. As for me, the first months at the University were a fun …

Jane: Excuse me, I must be going. The second double period will begin in a few minutes.

Mary: I’m in a hurry too. I hope we’ll meet one of these days and discuss our student’s life in detail. Good-bye, Jane!

Jane: So long, Mary. It was a pleasure to see you.

6. Make up your own dialogue about students’ life making use of the text, questions and the dialogue above.


7. Decide if the following statements are true or false according to the text „Students’ Life”:
true

false

1) Students don’t study on Sundays.

2) Students have six double periods every day.

3) The third double period is over at 12.40.

4) Students take exams once a year.

5) The first lecture starts at seven o’clock in the morning.
6) A break between double periods lasts for forty-five minutes.

7) Students have holidays three times a year.


8. Read and translate (using the notes to the text) the following report of Ukrainian students’ summer activities. The text was originally published in the weekly „English. Language and Culture” (2007, 31-32).
Notes to the Text

to relax – відпочивати

to improve – удосконалювати

to represent – представляти

experience – досвід

tireless – невтомний

to inspire – надихати
For the second time students from Ukraine, Canada, Poland, and the USA came to Kosiv to relax, meet new friends and improve their English or Ukrainian. The camp was organized by Professor Roman from Winnipeg, Canada, and by his coordinator from Ukraine, Oksana Ruda, the former director of the private school „Persha Lastivka” from Ivano-Frankivs’k. Students who came to the camp represented different regions of Ukraine and provinces of Canada. They didn’t know each other before they met but by the end of their stay in the camp they became friends and were one big family of nearly 100 students.

All the students were happy to be in the camp – both those who had never been there and the ones who came for the second time said that it was the best experience of their lives. They had a lot of fun: interesting activities were prepared by a tireless, energetic and inspiring teacher – Oksana Androshchuk, who came from Austria to be with her friends. The campers liked the morning exercises prepared by Vitaliy Rediuk, a student from Ivano-Frankivs’k and they enjoyed trips to different places, sports competitions and parties.

It was not easy to say goodbye on our last day in the camp, students and teachers were crying and didn’t want to leave. We came to the camp knowing only a few people, but at the end we all became friends and now we get letters and e-mails from different parts of the world. The person who has a friend is said to be rich and what about the one who has a hundred friends?
9. Find the answers to the following questions in the above text:
1) What countries did the students come to Kosiv from?

2) Who was the director of the private school ”Persha Lastivka”?

3) Where did Oksana Androshchuk come to the summer camp from?

4) What did Vitaliy Rediuk prepare?

5) What can you say about various activities of the campers?
10. Read and translate (using the notes to the text) the following stories of the first-year students of various British universities. The text was originally published in the British youth magazine „Current” (2001, № 32).
Notes to the Text
self-motivated – самостійний, цілеспрямований, сумлінний

tutor [΄t j u : t ə] – керівник групи студентів

tutorial [t j u :΄ t ) r ı ə l] – заняття (індивідуальне або у малій групі)

to force – примушувати

to afford [ə΄ f ) : d] – дозволяти собі

to sit back – відпочивати, розслаблюватись

to fall behind – відставати

hall of residence – університетський гуртожиток

social place – місто для зустрічей

one-to-one teaching – індивідуальні заняття з викладачем

to lure [΄ l j u ə] – спокушати

to have fun – веселитися, розважатися

responsible – відповідальний

FIRST YEAR AT UNIVERSITY
Jeremy Farrington: You need to be very self-motivated in your first year. The tutors are very good. They give you great ideas. But at the end of the day, they can’t force you to do the work. You can’t afford to sit back and not to do the work for a week. It’s very easy to fall behind.
Ben Wilcox: I’m living in a hall of residence. In the hall there are flats, with five people sharing a kitchen and a bathroom. The kitchen is probably the most social place. We’re all busy people but we don’t mind cooking for each other.

There’s a lot of one-to-one teaching. We have two tutorials a week but if you want to see your tutor for extra help you can arrange a tutorial any time. The lectures haven’t been so important in our first year.Malin Paulsson: My advice to school leavers about to start their first year at university? You shouldn’t be lured by people who seem to be going out all the time and not doing any work. People do work, even if they don’t seem to. The first weeks are a party, having fun and meeting people. But you need to be responsible about your studies as well as having fun.
11. Find the answers to the following questions in the above text:

1) Why can’t a student sit back even for a week?

2) What, according to Ben Wilcox, is more important during the first year of university studies: lectures or tutorials?

3) How do British students live in a hall of residence?

4) What is the difference between tutorials and one-to-one teaching?

5) What is Malin Paulsson’s opinion of studies and social life?


12. Compare the life of British students with your own students’ life. What is similar and what is different between these two ways of life? The questions below will help you to make the comparison:
1) What is more important during your first-year studies: lectures or tutorials?

2) Do you have any one-to-one teaching?

3) How many students share a kitchen in your hall of residence?

4) What is the most important social place for the students of your faculty?

5) What is your own opinion of your first weeks at Kharkiv Pedagogical University?
13. Be ready to speak about your student’s life.

Focus on Grammar


 1. Insert articles a/an or leave a space (without a word).

Example: Tom is a nice boy. His parents are nice people too.


 1. In summer students work with _____ children in _____ summer camps.

 2. Have you got _____ camera?

 3. My aunt is _____ book-keeper. All my relatives are either _____ book-keepers or _____ economists.

 4. Students study _____ six days _____ week.

 5. My brother has _____ many friends.

 6. Do you collect _____ stamps?

 7. Jane is _____ teacher. Here parents are _____ teachers too.

 8. I am _____ first-year student. All my group-mates are _____ first-year students too.

 9. Let’s have _____ look at the notice-board!

 10. My parents have _____ hobbies of their own.

 1. Complete the following sentences. Write what his or her job is.

Example: Ann teaches biology. She is a teacher.


 1. Jane looks after patients in hospital. She _____ .

 2. Mr. Smith gives lectures for students. He _____ .

 3. I study at the Pedagogical University. I _____ .

 4. His sisters study at school. They _____ .

 5. My father builds houses. He ______ .

 6. Her grandparents work on a farm. They _____ .

 7. Ann’s mother works at the shop. She _____ .

 8. My elder brother drives a lorry. He _____ .

 9. Pete and Nick translate books from English into Ukrainian. They _____ .

 10. Helen works at the library. She _____ .


If you do not remember the correct words find them in the list below:

translator, driver, shop-assistant, doctor, lecturer, builder,

school-girl, farmer, librarian, student

 1. Transform the following sentences from singular into plural making use of the words in brackets.

Example: My elder sister is a student (we). We are students.


 1. I have many favourite films on CDs (She).

 2. My grandmother works on a farm (my grandparents).

 3. John is solving an equation (Mike and Jack).

 4. Look! A young man is coming into the reading hall (men).

 5. A child was making a sand castle (children).

 6. He was born in 1992 (his twin sisters).

 7. My father is fond of fishing (all members of my family).

 8. This university trains teachers (all pedagogical universities).

 9. I don’t know a new professor (our group-mates).

 10. Does he attend lectures six days a week (his friends)?
 1. Correct the following sentences. Write two correct sentences each time.

Example: The sun goes round the earth. The sun doesn’t go round the earth. The earth goes round the sun.


 1. Students study two days a week.

 2. The first lecture starts at ten in the morning.

 3. The sun rises in the west.

 4. We take exams six times a year.

 5. During the breaks students stay at their classrooms.

 6. In summer students study in the Pedagogical University.

 7. In winter we swim in the river.

 8. Students take text-books at the canteen.

 9. We sing and dance in the reading-hall.

 10. My friends play volley-ball at the skating-rink.


 1. Transform the following sentences into questions. Begin your questions with the words in brackets.

Example: My brother plays tennis. (How often?)

How often does my brother play tennis?

I get up at six o’clock. (What time?)

What time do you get up?


 1. We study six days a week. (How many days?)

 2. Our working day begins early. (When?)

 3. After their lectures students read up in the reading-hall. (Where?)

 4. Students have exams three times a year. (How often?)

 5. The first lecture starts at eight in the morning. (When?)

 6. In summer students work in summer camps with children. (With whom?)

 7. We often have a look at the notice-board to know what is going on at the faculty. (Why?)

 8. During the breaks students go to the canteen. (Where?)

 9. My elder brother works at the office. (Where?)

 10. Her family consists of eight persons. (How many persons?)
 1. Decide whether the verbs in these sentences are right or wrong. Correct those which are wrong. The verb is underlined.

Example: I don’t know your telephone number. right

Don’t make so much noise. I study. wrong (am studying)


 1. My elder brother works as an engineer. _______

 2. Turn off the TV, please. I’m reading. ________

 3. Her mother is working as a teacher. _______

 4. I’m liking music and dancing. _______

 5. The students usually have three double periods every day. _______

 6. Look! Jane tries to open the window. _______

 7. Can you hear the lecturer? What does he talk about? _______

 8. I’m in a hurry. The lecture starts at eight. I go to the University. ______

 9. My friends are taking exams three times a year: in winter, spring and summer.

 10. I’m trying to study well at the faculty of natural sciences.
 1. Read a sentence about the present and then write a sentence about the past.

Example: Nick usually gets up at seven.

Yesterday he got up at six.


 1. The first lecture starts at eight in the morning. Yesterday _______ .

 2. In summer my sister works at a children’s camp. Last summer _______ .

 3. In the evening John listens to the music. Last night _______ .

 4. My mother goes out into her garden every morning. Two days ago _______.

 5. Mary usually wakes up early. Yesterday morning _______ .

 6. His brother usually goes out in the evening. Yesterday evening _______ .

 7. My grandfather works on a farm. When he lived in the country _______ .

 8. Her sister often goes to the theatre. A week ago _______ .

 9. Jack is never late for work. Yesterday _______ .

 10. Kate has many friends. When she studied at school _______ .
 1. Use the correct form (Past, Future or Present Simple) of the verb in brackets.

Example: Yesterday we_______ a composition (write).

Yesterday we wrote a composition.


 1. Last summer they _______ their holidays working with children in a camp on the Black Sea cost (spend).

 2. Next winter my younger sister _______ to the Carpathian mountains (go).

 3. In a year we _______ second-year students (become).

 4. When it rained students _______ for a walk and _______ in the hall (not to go, dance).

 5. Tomorrow our group _______ an exam in History of Ukraine (take).

 6. When he was a boy, my father _______ of collecting stamps (be fond).

 7. During breaks students _______ with each other and _______ a snack in the canteen (talk, have).

 8. Next summer my elder brother _______ on a farm (work).

 9. When it was 9.20 students _______ a break (have).

 10. In 2012 Ukraine _______ everyone to a football competition (invite). 1. Read a sentence and then write another sentence with the same meaning.

Example: Students attend lectures.

Lectures are attended (by students).


 1. John translates a difficult text.

 2. Jane and Mary read an interesting book.

 3. Yesterday pupils wrote a dictation.

 4. On Monday we discussed an important problem.

 5. Tomorrow Professor Smith will correct our tests.

 6. Schoolchildren often write compositions.

 7. They built that house in 1958.

 8. Students will take exams in December.

 9. They invited Ann to the party.

 10. We shall complete the work in time.
 1. When were these famous people born? Choose the right year for each person:
1940 1564 1856 1814 1722 1871 1929


Example: Alexander Pushkin was born in 1799.


 1. Ivan Franco _______ .

 2. John Lennon _______ .

 3. Martin Luther King _______ .

 4. Grigory Skovoroda _______ .

 5. William Shakespeare _______ .

 6. Taras Shevchenko ________ .

 7. Lesya Ukrainka _______ .


And now answer the following questions:

When was your mother born?

When was your best friend born?

When were you born?English in Use
Adressing People

 1. Study the following forms of address.


When addressing people in English, we use Mr./Mrs./Miss followed by the surname:

Mr. ['mıstə] Brown – to a man;

Mrs. ['mısız] Brown – to a married woman;

Miss ['mıs] Brown – to a girl or unmarried woman.

Other forms of address are:

Sir – used to a man who is clearly older than oneself.

Professor – used either with or without the surname, depending on how formal or informal one wishes to be (Simply Professor is more formal).

Mrs or Miss (Brown) – used when addressing women-teachers.

Ladies and Gentlemen – to an audience.

Mr. or Madam Chairman – to the chairman of a meeting.

Waiter / Waitress / Porter / Nurse etc. – to people in certain occupations. Now people simply try to catch the waiter’s eyes, for example, or say Excuse me, (please).

Officer – to a policeman.
2. Choose the best answer.

1) When you address a middle-aged whose name you do not know, you say:

a) Mister; b) Sir; c) Officer.

2) If you want to address an eminent British scientist (Doctor John Lonsdale), you say:

a) Mr. Lonsdale; b) Dr. Lonsdale; c) John.

3) If you want to address a visiting English teacher Helen Parker (unmarried), you call her:a) Helen; b) Miss Helen; c) Miss Parker.


Getting Acquainted with People
1. Read and translate the following dialogues making use of the Word List below.

 1. Let me introduce myself to you. I am Olga Bilyk.

How do you do, Miss Bilyk. My name is Bill Porter.

  • How do you do, Mr. Porter. I am a teacher of English. And what are you? (What is your trade?)

  • I am a college instructor.

  • Pleased to know you, Mr. Porter.

  • Glad to get acquainted with you, Miss Bilyk.

 1. – Mr. Jones, this is Mr. Brown.

  • We’ve met before, haven’t we?

  • Sure. We played a game of tennis the other day.

  • And you won the game.

  • That’s right.

 2. – Allow me to introduce John Clark to you, Mr. Smith.

  • How do you do, Mr. Smith. Nice to meet you.

  • How do you do, Mr. Clark. Pleased to know you. How do you like this city?

  • I like it very much, though I haven’t seen much of it.

  • I can help you. We’ll make a car tour of the city one of the days.

  • It will be great!

Word List

 1. What are you? = What is your trade? – Хто ви за фахом?

 2. Glad to get acquainted with you. – Приємно з вами познайомитись.

 3. I haven’t seen much of it. – Я ще небагато бачив (у місті).

 4. We’ll make a car tour of the city. – Ми поїдемо на екскурсію по місту на машині.

 5. It will be great! – Це буде чудово!


2. Practise the dialogues above and learn any two of them by heart.
3. Complete the following dialogues with suitable words or phrases from the Word List and the dialogues above.


 1. – Let me ________ myself to you. I am Nick Petrenko.

– How do you do, Mr. Petrenko. I am John Bush.

  • ________, Mr. Bush.

  • Pleased to ________, Nick.

  • ________ to get acquainted with you, John.
 1. – Allow me to ________ Robert Black to you, Ms. Johnson.

  • How do you do, Mr. Black?

  • ________, Ms. Johnson.

  • How do you like this city?

  • ________, though I haven’t seen much of it.

  • I’ll help you. Let’s make a tour of the city.

  • ________ . Thank you, Ms. Johnson.


4. Learn the dialogues you have completed by heart.
Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


The database is protected by copyright ©sckool.org 2019
send message

    Main page