Interim Report for the Quality Assessment of Research


Other Camfferman, C. (07-08-2003). Verslaggeving beïnvloedt vermogenskosten niet. Het Financieele Dagblad. 2004Download 3.98 Mb.
Page25/31
Date09.11.2016
Size3.98 Mb.
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   31

Other
Camfferman, C. (07-08-2003). Verslaggeving beïnvloedt vermogenskosten niet. Het Financieele Dagblad.
2004:
Dissertation
Hibbit, C.J. (26-02-2004). External Environmental Disclosure and Reporting by Large European Companies: An economic, social and political analysis of managerial behaviour. Vrije Universiteit Amsterdam, 604 pp. (Amsterdam: Limperg Instituut). ((Co-)promot.: prof.dr J. Klaassen & prof.dr P.G.W. Jansen).
Academic Publications
In Journals
Budding, G.T. (2004). Accountability, environmental uncertainty and government performace: Evidence from Dutch municipalities. Management Accounting Research, 15(3), 285-304.

Budding, G.T. (2004). Managementhervormingen in de zorgsector - Een internationaal perspectief. Management Control & Accounting, 8(6), 41-43.

Budding, G.T. & Groot, T.L.C.M. (2004). New Public Management: Een zoektocht naar de excellente overheid - Inleiding op het thema. Accounting, 108(3), 2-4.

Budding, G.T. & Elsacker, J.W. van (2004). Resultaatbeheersing tegen wil en dank? Management Control & Accounting, 8(5), 28-31.

Budding, G.T. & Groot, T.L.C.M. (2004). The influence of New Public Management Practices on Product Costing and Service Pricing Decisions in Dutch Municipalities. Financial Accountability and Management, 20(4), 421-444.

Camfferman, C. & Cooke, T.E. (2004). The profitability of the Dutch East India Company's Japan trade. Abacus, 40(2), 49-75.

Dekker, H.C. (2004). Control of Inter-Organizational Relationships. Accounting, Organizations & Society, 29(1), 27-49.

Groot, T.L.C.M. & Budding, G.T. (2004). New Public Management: Een zoektocht naar de excellente overheid. Accounting, 108, 3, 2-4.

Huizink, J.B., Klein Wassink, A.J.M. & Zijlstra, S.E. (2004). De Nederlandse corporate governance code in de wet. NJB, 425-431.

Huizink, J.B. (2004). Deugdelijk vennootschapsrecht. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 6599, 909-910.

Schoute, M. (2004). Het gebruik van ABC in middelgrote, Nederlandse productiebedrijven: Enkele uitkomsten van empirisch onderzoek. Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 78, (9), 391-397.
Book Chapters
Budding, G.T. & Bac, A.D.. (2004). De gemeentelijk en de provinciale overheid. In M.N. Hoogendoorn, J. Klaassen, & J. Krens. (Eds.), Externe verslaggeving in theorie en praktijk. (pp. 1690-1714). Den Haag: Reed Business Information.

Camfferman, C. (2004). Jurisprudentie over externe verslaggeving tot 1970: Een vergelijking van Nederland en Engeland. In C. Camfferman, T.L.C.M. Groot,. & F. van der Wel (Eds.), Tussen de regels Liber Amicorum voor prof.dr. J. Klaassen RA (pp. 37-50). Groningen: Stenfert Kroese.


Books / Monographs
Groot, T.L.C.M. & Lukka, K. (2004). Cases in Management Accounting (Russian Edition). Harlow (U.K.): Financial Times/Prentice Hall/ Pearson Education, 415 pp.

Camfferman, C., Groot, T.L.C.M. & Wel, F. van der (Ed(s).). (2004). Tussen de regels Liber Amicorum voor prof.dr. J. Klaassen RA. Groningen: Stenfert Kroese, 253 pp.

Groot, T.L.C.M. (2004). Kwaliteit en productiviteit van wetenschappelijk onderzoek. In C. Camfferman, T.L.C.M. Groot, & F. van der Wel (Eds.), Tussen de regels, economische en institutionele grondslagen van de financiele verslaggeving (pp. 69-79). Groningen: Stenfert-Kroeze.
Professional Publications
Budding, G.T., Princen, P.M.A & Dubbeldeman, R.H. (2004). Kostenprijsberekening en fariefbepaling bij overheidsorganisaties - De complicaties van kostprijsberekening en tariefbepaling bij overheidsorganisaties uitgelicht. Accounting, 108(6), 29-34.

Budding, G.T., Princen, P.M.A. & Dubbeldeman, R.H. (2004). Wat is de oorzaak van de gemeentelijke tariefsverschillen? B&G, 31(3), 25-28.

Camfferman, C. (2004). Betekenis van onderzoek en theorievorming voor de praktijk van de externe verslaggeving. In Hoogendoorn, M.N, Klaassen, J. & Krens, F. (Ed.), Externe verslaggeving in theorie en praktijk. (pp. 29-51). Den Haag: Reed Business information.

Camfferman, C., Backhuis, J & Bosman, R. (Ed(s).). (2004). Het jaar 2003 verslagen. Amsterdam: Kluwer/NIVRA, 200 pp.

Claes, P.C.M. (2004). EVA bij Akzo Nobel: Duidelijke taal. Finance & Control, 3(6), 55-57.

Claes, P.C.M. (2004). Waardevol Management. Management Control & Accounting, 8(4), 30-33.

Claes, P.C.M. (2004). Economic Value Added (EVA) bij Akzo Nobel. In E. de With, B. Steens, & F. Roozen (Eds.), Handboek Management Accounting. (pp. D1830-D1830-32). Deventer: Kluwer.

Dekker, H.C. (2004). Prestatiemeting en Beloning. MCA, Tijdschrift voor Organisaties in Control, 8, 31-33.

Groot, T.L.C.M. (2004). KISS. Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 78(9), 374-375.

Groot, T.L.C.M. & Dekker, H.C. (2004). Management van Strategische Samenwerking. In Checklisten financieel Management (pp. I.B.3.10-0-I.B.13.10-). Deventer: Kluwer. CD-rom.

Groot, T.L.C.M. (2004). De Conjuctuur van Boekhoudschandalen. In Jaarboek 2003/2004 (pp. 149-151). Amsterdam: Uitgeverij Lemma/ESB.

Groot, T.L.C.M. (2004). De toekomst van Budgettering. In B. Uschman, M. Maes, & M. van Ruijven (Eds.), FINEM, Vereniging voor financieel-economisch managment 1974-2004 (pp. 18-19). Den Haag: Revue Arts Uitgevers.

Groot, T.L.C.M. (2004). Kostenbepalingen Budgettering. In D.J. Broertjes, F.P. Broere, L. Doornbos, & H. Buurma (Eds.), Veranderend ondernemen in de non-profitsector (pp. 1-29). Maarssen: Elseviers Gezondheidszorg.

Huizink, J.B. (2004). Enkele opmerkingen over privatisering van overheidsondernemingen. Onderneming & Financiëring, 62, 17-22.

Huizink, J.B. (2004). Het onderwijs. Tijdschrift voor Insolventierecht, 203-210.

Huizink, J.B. (2004). Pensioenfonds en bestuurdersaansprakelijkheid. Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken, 114-120.

Huizink, J.B. (2004). Personenvennootschappen en insolventie. Tijdschrift voor Insolventierecht, 76-84.

Huizink, J.B. (2004). Rechtpersonen supplement 184. Deventer: Kluwer, 97 pp.

Huizink, J.B. (2004). Rechtspersonen supplement 181. Deventer: Kluwer, 71 pp.

Huizink, J.B. (2004). Enkele opmerkingen over herstructurering en aansprakelijkheid. In Frederiklust, R.A.I. van, Huizink, J.B. & Bakker, H.J.C. (Ed.), Herstructurering van ondernemingen. (pp. 332-338). Amsterdam: LexisNexis.

Klaassen, J., Hoogendoorn, M.N. & Krens, F. (Ed(s).). (2004). Externe verslaggeving in theorie en praktijk, deel 2. Den Haag: Reed business information, 891 pp.

Klaassen, J., Hoogendoorn, M.N. & Krens, F. (Ed(s).). (2004). Externe verslaggeving in theorie en praktijk, deel 1. Den Haag: Reed business information, 823 pp.

Klaassen, J. (2004). Afscheidsrede; Goede jaarverslaggeving, vroeger en nu. Accounting (ACC), 16 pp.

Nagelkerke, J.J. (2004). 'Stortingsplicht en bankverklaring' Substance over form? Onderneming en Financiering, 44-49.

Nieuw Amerongen, C.M. van & Quadackers, L.M. (2004). Helpt het Risicomanagement van Bouwclienten de Risicoanalyse van de Accountant? In A.D. Bac (Ed.), Handboek Accountancy (pp. A5040-1-A5040-16). Deventer: Kluwer.

Quadackers, L.M. & Vergoossen, R.G.A. (03-04-2004). Meer uitleg nodig bij toekomstinformatie. Het Financieele Dagblad.

Quadackers, L.M. & Beurden, B.C.J.M. (12-05-2004). Zoeken naar 'In Control'-verslag. Het Financieele Dagblad.

Schoute, M. (2004). De effectiviteit van BSC: recente ontwikkelingen in onderzoek. MCA, Tijdschrift voor Organisaties in Control, 8(5), 24-25.

Schoute, M. (2004). De effectiviteit van activity-based costing: Recente ontwikkelingen in onderzoek. MCA, Tijdschrift voor Organisaties in Control, 8(1), 32-34.

Schoute, M. (2004). Onderzoek naar ABC. Finance & Control, 3(5), 25-26.

Schoute, M. (2004). Activity-based costing: Wetenschappelijke onderzoeksresultaten. In E. de With, F.A. Roozen, & H.B.A. Steens (Eds.), Handboek Management Accounting. (pp. B1590-1-B1590-20). Deventer: Kluwer.

Schoute, M. (2004). Determinants of the adoption and use of activity-based costing. ARCA Research Memoranda (Int. r. no. RM-04-15). Accounting (ACC), 37 pp.

With, E. de, Roozen, F.A. & Steens, H.B.A. (Ed(s).). (2004). Handboek Management Accounting. Deventer: Kluwer.
Editorship 2001-2004
Paul Claes, Editor of Economenblad. (2001, 2004)
Tjerk Budding, Editor of Economenblad. (2004).
Tom Groot:

Editor MAB: Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie. (2003, 2004).

Editor Tijdschrift Controlling. (2003, 2004).

Editor Accounting (2003, 2004).

Editor Journal of Management Accounting Research (US). (2001, 2004).

Editor Management Accounting Research (UK). (2003).

Editor ESB. (2003).

Editor Public controlling. (2003).


Jan Bernd Huizink:

Editor Onderneming en Financiering (2004).

Editor Tijdschrift voor Insolventierecht (2003).
Fred Lindahl, editor Journal of Accounting and Public Policy. (2004).
Award and nominations 2001-2004:

 

Dr. Henri Dekker (2003) received the best paper award from the journal Management Accounting Research for his paper “Value chain analysis in interfirm relationships: a field study”.


In 2004, Professor Tom Groot has been appointed Inaugural Don Trow Research Fellow at Victoria University in Wellington, New Zealand.
Professor Kees Camfferman won the best paper price, called the Basil Yamey Prize, for his paper “The apotheosis of holding company reporting: Unilever’s financial reporting innovations from the 1920s to the 1940s” best paper published in Accounting, Business and Financial History in the year 2003.
A russian translation of Tom Groot’s book “Cases in Management Accounting, Current Practices in European Companies” (Financial Times/Prentice Hall) is introduced in Russia in 2004.
7. Analysis, perspectives and expectations for the research programme
The three resarch areas are in different stages of development. Most ARCA researchers work in the Management Accounting area, while recently graduated PhD’s are currently helping to improve this programme. The major goal for the coming years is to enhance the quality of the research by strengthening the methodological basis even more. Our aim is to persuade companies to provide more archival data that will enable us to find more objective, empirical evidence. An emerging theme is accounting in non-profit and governmental organizations. Some research projects already made it into international journals. We expect this theme to become more important in the future, also in cooperation with the postgraduate programme for public controlling.

In the Financial Accounting programme we need to engage more researchers to build up critical mass. In addition to the PhD-students, it is urgent to add at least one more senior researcher to the team. However, our position is a reflection of a national trend: it is very difficult to contract good financial accounting scholars, not least because the large audit firms continue to exercise a powerful attraction on people with proven research skills. We have started to look outside the country for potential candidates. Meanwhile, to meet demand for teaching some new staff has been attracted, who have shown an interest in doing financial accounting research. However, it will take several years before a significant research output can be expected from this group.

The Auditing programme is gradually taking shape. The two recent research lines need to be strengthened. Our main concern here is to improve the research quality by applying sound research methods. A second concern is the availability of research data. Accounting firms consider engagement data proprietary and highly confidential. It turns out to be extremely difficult to collect empirical data from auditing firms. Nevertheless, we find it important to get more insight in how auditors work, and we are therefore willing to invest additional time and effort to open up audit data for our researchers.

Dynamic Organisations and Markets (1995-2002)
Programme Description
Programme mission and problem formulation

Spanning the four interrelated disciplines of organisational psychology, logistics, marketing and management science, the mission of this programme was to enhance the understanding of how new realities posed by environmental dynamics affect ways in which organisations select, develop, and maintain markets; that is, how they select, train, motivate and assess personnel; and how they manage personnel and market resources at both strategic as well tactical levels.


Objectives

Drawing on the extensive literature available within the main disciplines represented within the formulated research programme, the programme’s objective was to cover different aspects of the dynamics of organisations, and the personnel and customer markets in which they operate. Theory and methods from the fields of organisational psychology, logistics, marketing and management science are used to address specific issues relating to the internal management of organisations, and their external strategies for developing and maintaining markets.

Areas of inquiry

The research activities centred on three main themes that cover major areas of organisational dynamics from interdisciplinary perspectives, i.e.: (1) selection and socialisation of human resources, (2) strategic planning within a global context, and (3) intra-organisational processes for strategic change.


Theme i) Human Resources

This theme focused on questions relating to the selection and socialisation of (management) personnel, including gender-related issues. The issues within this theme proved to be very timely, given the changing motivations regarding career development (an internal factor for firms) and the de-regulation of highly controlled/monopoly industries, and the privatisation of public agencies (an external factor). These factors have a direct impact on the structure and evolving culture of management processes, and raise questions regarding the efforts to develop a learning organisation as well as the developing shift from an internal view of doing business to an external, client-oriented view. The latter aspect is also covered by the third theme on organisational changes.


Theme ii) Strategic planning in global markets

In the context of international business, strategic planning focuses on a firm’s current and future selection of markets and products. Compared to nationally operating organisations, this has important implications for both external and internal perspectives. Externally, the internationally operating organisation needs to understand the international customer market; this requires profound insight into the effect of cross-cultural differences on customer behaviour, and, consequently on strategic marketing planning for these markets. Internally, the international focus requires a profound understanding of how cross-border operations affect organisational processes such as selection and assessment of personnel (see Theme 1) and effective delivery of customer value through the supply chain (see Theme 3). Research within this theme focused on both perspectives.


Theme iii) Intra-organisational processes for strategic change

To meet the challenges of a rapidly changing business environment, firms are developing new ways of learning and implementing programmes designed to enhance flexibility, increase levels of effectiveness and strengthen their relationship with suppliers, partners, and customer groups. These activities often require firms to develop or adopt new processes and technologies in order to remain competitive. Within this research theme, research focused on the organisational challenges and problems relating to structural and behavioural changes that flow from the diffusion, adoption and implementation of new processes and technology.

Brief description: Research in this programme spans the four interrelated disciplines of organisational psychology, logistics, marketing and management science. The domain of the research includes investigating specific factors relating to the internal management of organisations and their external strategies for developing and maintaining markets.
1. Leadership

 

Programme coordinator: Prof.dr. P.G.W. Jansen


2. Strategy and Policy
The programme has been splitted into three new programmes. For strategy and policy, see new programmes: Human Resources, Marketing Strategy and Strategy and Organisation.
3. Academic Reputation
See new programmes: Human Resources, Marketing Strategy and Strategy and Organisation.
4. Research Staff


Name and present title
2001

2002

Full Professors

Prof.dr. G.J. Bamossy

0.04

0.04
Prof.dr. P.A.E. van de Bunt

0.00

0.00
Prof.dr. D.J. Eppink

0.13

0.13
Prof.dr. R.T. Frambach

0.36

0.36
Prof.dr. A.R. van Goor

0.00

0.00
Prof.dr. P.G.W. Jansen

0.27

0.27
Prof.dr. D. Keuning

0.21

0.21
Prof.dr. E.J.J.M. Kimman

0.00

0.00

Associate professors

Dr.ir. B.A.G. Bossink

-

0.34
Dr. E.C. van der Sluis

0.30

0.24

Assistant professors

Drs. J. Boter

0.09

0.18
Drs. O. Bouwmeester

0.10

0.08
Dr. F.P. Broere

0.00

0.00
Dr. S.G.M. van de Bunt-Kokhuis
0.09
Drs. D.A. Driver-Zwartkruis

0.08

0.20
Dr. H. van Herk

-

0.26
Dr. I.C.M. van Kooten

0.09

0.09
Dr. I.S.J. Maignan

-

0.40
Drs. M.M. Rietdijk

-

0.09
Drs.ir. P.J. Tack

0.00

0.00
Dr. E.G. van der Velde

0.27

-
Drs. J.K. Verduyn

-

0.17
Dr. C.J. Vinkenburg

0.08

0.18
Dr. W. de Vries

0.00

0.00

Other tenured staff

Dr. F. van Eenennaam

0.07

-
Drs. P.J.C. van Helsdingen

-

0.02

Total tenured staff
2.09

3.35

Non tenured staff

Drs. H.J.M. van Goor-Balk

0.00

0.00
Drs. G. de Graaf

-

0.33Drs. M.C. Schippers

-

0.18

PhD students

Drs. M.W. van Gelderen

0.70

0.70
Drs. J. Ardts

0.00

0.00

Total non tenured staff
0.70

1.21

Total research staff
2.79

4.56


Download 3.98 Mb.

Share with your friends:
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   31
The database is protected by copyright ©sckool.org 2020
send message

    Main page