InhoudstafelDownload 227.47 Kb.
Page4/6
Date09.11.2016
Size227.47 Kb.
1   2   3   4   5   6

Les 10 De woordtekens

a. Het deelteken of trema


We schrijven een deelteken of trema in afleidingen, ongelede woorden of grondwoorden (woorden die niet als samenstellingen of afleidingen beschouwd worden), en samengestelde telwoorden om te voorkomen dat twee opeenvolgende klinkerletters als één klank (klinker of tweeklank) gelezen kunnen worden. Dat gebeurt uitsluitend bij de volgende veertien lettercombinaties.
aa ae ai au

ee ei eu

ie

oe oi oo ou

ui uu
* Afleidingen:
- (altijd als er maar twee klinkerletters zijn) beëdigd, cafeïne, cocaïne, egoïsme, egoïst, farizeïsch, farizeïsme, geëmmer, geënga­geerd, geërgerd, geürbaniseerd, ideële, linguïst, zoöloog ...
- (als er meer dan twee klinkerletters zijn uitsluitend op een e of een i, maar nooit op een a, een o of een u) bantoeïstiek, beëin­digd, farizeeër, feeën, feeë­riek, geëerd, geëurope­ani­seerd, ideëel, jeuïg, jezuïet, knieën, moeë, onder­zee­ër, Pyre­neeën, smeuïg, weeïg, zeeën ...
- (maar nooit na een i in een combinatie van meer dan twee klinkerletters) aaien, artificieel, truien, uien ...
- (maar een koppelteken in afleidingen met achtig) lila-achtig, maffia-achtig ...
- (meervoud van zelfstandige naamwoorden die eindigen op -ie en de klemtoon hebben op –ie -ie + ën) melodieën, fantasieën, parodieën, allergieën, amfibieën, industrieën, biografieën, braderieën, calorieën, epidemieën ...
- (meervoud van zelfstandige naamwoorden die eindigen op -ie en de klemtoon niet hebben op -ie -ie + ¨n) poriën, provinciën, oliën, auspiciën, bacteriën, chemicaliën, ceremoniën, evangeliën, financiën, genitaliën, koloniën, fecaliën ...
* Ongelede woorden (grondwoorden):
- (altijd als er maar twee klinkerletters zijn) biënnale, coëfficiënt, coïncidentie, coöperatie, coöperatief, continuüm, coördinatie, creëren, druïde, hygiëne, Kaïn, Oekraïne, Oriënt, patiënt, poëzie, preëminent, reünie, ruïne, ruïne­ren, tetraëder, vacuüm ...
- (als er meer dan twee klinkerletters zijn uitsluitend op een e of een i, maar nooit op een a, een o of een u) bedoeïen, mozaïek, Oekraïens, naï­­­­­­­­ef ...
- (maar nooit na een i in een combinatie van meer dan twee klinkerletters) copieus, ooievaar, serieus ...
* Telwoorden:
tweeëntwintig, drieëndertig ...

Uit de bovenstaande regels leiden we bovendien af dat:


- bij ea en eo geen trema voorkomt: beademen, beoefenen, geautomati­seerd, geoordeeld, geout ...
- bij combinaties met meer dan twee klinkerletters andere letters dan de e en de i geen trema krijgen: geuit ...
- bij de combinaties i+j, e+ij, e+ui en i+i geen trema voorkomt: bijectie, beijveren, geuit, kopiist, begroeiing, glooiing, kleiig, uitroeiing ...
- De combinaties i+j, e+ij, e+ui en i+i leiden in een samenstelling wél tot de inlassing van een koppelteken: gummi-jas, vanille-ijs, college-uitstapje, sproei-installatie ...
We schrijven geen trema in woorden met de Franse en Latijnse uitgangen -ei, -eum, -eus en ‑ien(ne).
baccalaurei, extranei, atheneum, museum, baccalaureus, elektricien, lesbienne, opticien, petroleum ...
We schrijven ten slotte geen trema in woorden met de uitgang -uum als die nog als authentiek Latijn aangevoeld worden.
perpetuum mobile, per obliquum ...
Bij woordafbreking (op het einde van een regel) vervalt het trema.
beëindigd be-eindigd, onderzeeër onderzee-er, mozaïek moza-iek ...

Oefening 3.4 Schrijf het deelteken waar nodig.

 1. reeel

 2. geopereerd

 3. ministerieel

 4. Israelier

 5. atheneum

 6. kanoen

 7. voltooiing

 8. drieentachtig

 9. financien

 10. financieren

 11. ongeevenaard

 12. egoist

 13. beambte

 14. klasreunie

 15. neurien

 16. kopieerders

 17. efficient

 18. varieteiten

 19. gearresteerd

 20. geensceneerd


Oefening 3.5 Gebruik waar nodig het deelteken.

Er kunnen zinnen voorkomen waarin geen enkele woord aangepast moet worden.
1. Hoeveel brachten de geinde belastingen op?

2. Gister werd het maisdoolfhof feestelijk geopend.

3. De dietist heeft vader een streng dieet voorgeschreven.

4. De geallieerden wonnen de lange oorlog.

5. Zie je die reliefkaart van Belgie?

6. Geillustreerde tijdschriften lagen er bij de vleet.

7. Er werden drieendertig mecaniciens aangeworven.

8. Sommige kunstwerken in dat Oekraiense museum ogen nogal artificieel.

9. Die dokter heeft veel patienten verloren.

10. De advocaat zei dat zijn client verslaafd was aan heroine en cocaine.

11. Wat een buiig weer vandaag!

12. De ruine was prachtig geillumineerd.

13. Na de ramp konden heel wat drenkelingen niet meer geidentificeerd worden.

14. Je moet die motor eens olien.

15. We zagen een gevarieerd programma.b. Het koppelteken


* We schrijven een koppelteken in samenstellingen en in afleidingen op -achtig om te voorkomen dat twee opeenvolgende klinkerletters als één klank (klinker of tweeklank) gelezen kunnen worden. Dat gebeurt uitsluitend bij de volgende zestien lettercombinaties.
a
Dat zijn dezelfde lettercombinaties die leiden tot het gebruik van een trema bij afleidingen, ongelede woorden en samengestelde telwoorden.
a ae ai au


ee ei eu

ie

oe oi oo ou

ui uu
en
ij ii
- astma-aanval, auto-ongeluk, bio-energie, contra-alt, diepzee-expe­ditie, drie-een­heid, file-el­lende, gala-avond, gummi-jas, informa­tie-uitwisseling, kali-industrie, kiwi-ijs, koffie-uur, lila-ach­tig, macro-eco­no­mie, mede-inge­zete­ne, mee-eter, milieu-inspec­tie, mini-jurk, na-apen, neo-ex­pressionis­me, netto-op­brengst, para-uni­ver­si­tai­r, preci­sie-in­strument, ra­dio-om­roep, radio-uitzen­ding, stereo-installatie, stereo-uitzending, studie-uur, toe-eigenen, video-installatie, warm­te-een­heid, zebra-achtig, zee-engte, zo-even ...
- maar: zoiets
Uit deze regel leiden we bovendien af dat
- bij ao geen trema voorkomt: cameraoog, sodaoplossing ...

- bij ea en eo geen trema voorkomt: lenteavond, olieachtig, politieagent, fusieoperatie ...

- bij ia, io en iu geen trema voorkomt: miniadvertentie, semioverheidsbedrijf, antiutopie ...

- bij oa geen trema voorkomt: fotoalbum, fotoautomaat, giroafschrift ...

- bij ua, ue en uo geen trema voorkomt: bureauassistent, bureauegel, bureauomnibus ...

- bij aj, ej, uj en oj geen trema voorkomt: najaar, studiejaar, radiojongen, jiujitsu ...

- bij iji (ij+i) geen trema voorkomt: rijinstructeur, partijideoloog ...

- bij combinaties van een klinker met een y geen trema voorkomt: bodyart, bioyoghurt ...


* Het koppelteken staat na een hele reeks eng-verbonden voorbepalingen:
adjunct-, aspirant‑, assistent-, bijna‑, chef-, collega-, ex-, interim-, kandidaat-, leerling-, meester-, niet‑, non-, oud-, Sint-, St.-, sint-, stagiair-, substituut-
 adjunct- adjunct-chef, adjunct-commissaris, adjunct-directeur ...

 aspirant- aspirant-controleur, aspirant-lid, aspirant-minister ...

 assistent- assistent-manager, assistent-trainer ...

 bijna- bijna-doodervaring, bijna-ongeluk, bijna-stilstand ...

 chef- chef-dirigent, chef-kok ...

 collega- collega-econoom, collega-kunstenaar ...

 ex- (alleen in de betekenis ‘voormalig’) ex-aanvoerder, ex-bankier, ex‑bondscoach, ex-krijgsgevangene ...

maar: excentriek, exclamatie, experiment ...

 interim- interim-burgemeester, interim-coach, interim-regeling ...

 kandidaat- kandidaat-notaris(sen), kandidaat-international(s), kandidaat‑sponsor(s) kandidaat-voorzitter(s) ...

 leerling- leerling-apotheker, leerling-verpleger ...

 meester- meester-kok, meester-schilder, meester-timmerman ...

maar: meesterbrein, meestergast ...

 niet- niet-actief, niet-roker, niet-jood(s), niet-werkend, niet-westers ...

 non- non-activiteit, non-alcoholisch, non-interventie ...

 oud- (alleen in de betekenis ‘voormalig’) oud-burgemeester, oud-kamer­lid, oud-ploeggenoot ...maar: oudbakken, oudheid, Oudnederlands, Oudindisch, Oudrus­sisch ...

 Sint-, St.-, sint- Sint-Nicolaas, Sint-Maarten, St.-Jakobskerk, sint-ber­nards­hond, sint‑janskruid, sint-jakobsschelp ...

 stagiair- stagiair-advocaat, stagiair-leerling ...

 substituut- substituut-griffier, substituut-officier, substi­tuut-procu­reur ...


* Het koppelteken staat vóór vier eng-verbonden nabepalingen:
-generaal, -president, ‑verbaal, -militair
 -generaal directeur-generaal, secretaris-generaal ...

 -president minister-president

 -verbaal proces-verbaal

 -militair auditeur-militair


* Er staat geen koppelteken na de volgende reeks voorvoeg­sels en eng-verbonden voorbepalingen, behalve als dat het gevolg is van een klinkerbotsing (zie hierboven) of als het tweede deel met een hoofdletter geschreven wordt:
aero, anti, audi, auto, bi, bio, co, contra, de, des, di, duo, elektro, ere, extra, giga, intra, loco, macro, micro, mini, mono, multi, neo, para, pre, pro, proto, pseudo, quasi, re, retro, semi, socio, supra, thermo, tri, ultra, vice
Hieronder volgen voorbeelden bij een greep van die voorvoegsels en voorbepalingen.
 anti antiautoritair, antiastmamiddel, antifeministisch, anti­westers ...

maar: anti-imperialistisch, anti-Amerikaans, anti-Duits, anti‑Iraaks, anti-Joods ...

 co coassistent(schap), codirec­teur, copiloot, copromo­tor, cosponsor ...maar: co-educatie, co-ouder(schap) ...

 contra contraoffensief, contrareformatie, contrarevolutionair, contraspionage ...maar: contra-alt, contra-indicatie, contra-expertise ...

 de decriminaliseren, dedramatiseren, deactualiseren ...maar: de-escaleren ...

 des desinfecteren, desinformatie, desorgani­sa­tie, desori­ënteren ...

 duo duobaan, duovoorzitterschap ...

 ere ereambt, erebaan, eredivisie, erelint, erevoorzit­ter ...

 extra extramuraal, extraordinair, extrapoleren, extraterritoriaal ...

maar: (extra is hier een adjectief) een extra beloning ...

 loco (in de betekenis ‘plaatsvervangend’) locoburge­meester

 macro, micro macrokosmos, macrostructuur, microarchief, microfilm ...

maar: macro-economie, micro-economie, micro-elek­tronica, micro‑orga­nisme ...

 mini minicrisis, minidecreet, miniformaat, minigolf, mini­oor­log ...maar: mini-Europa, mini-enquête, mini-essay, mini-jurk ...

 multi multicultureel, multilateraal ...maar: multi-etnisch, multi-interpretabel ...

 neo neogotiek, neokolonialisme ...maar: neo-expressionisme ...

 para paramedisch, paranoia, parapsychologie ...maar: para-universitair ...

 pre preadvies, precolumbiaans, precommunistisch, prehistorisch, premenstrueel, prenataal, preolympisch, prepuberteit, prerevolutionair ...maar: pre-embryo, pre-existent, pre-islamitisch, pre-industrieel ...

 privé privédetective, privébelang, privéleger ...maar: (ook é + i is een klinkerbotsing) privé-initiatief, privéinstelling ...

 pro procommunis­tisch, prowesters ...maar: pro-Duits, pro-Engels ...

 pseudo pseudofilosofisch, pseudoweten­schap(pe­lijk) ...maar: pseudo-intellectueel

 quasi quasiauthentiek, quasidiepzinnig, quasiwetenschappe­lijk ...

 semi semiautomatisch, semimilitair, semiprof, semiweten­schappe­lijk ...

 sub subcommissie, subcultuur, subtopper, subtropisch ...

 vice viceadmiraal, vicepremier, vicepresident, vicevoorzitter(schap) ...
* Er staat een koppelteken in samenstellingen waarin het eerste deel een groep mensen of een werkstuk aanduidt, genoemd naar een persoon.
de zaak-Dutroux, de regering-Verhofstadt, de commissie-Pée-Wesselings ...
* Er staat een koppelteken in samenstellingen waarin een woord naar zichzelf verwijst (zelfnoemfunctie).
ik-roman, het-woord, jij-vorm ...
* Er staat een koppelteken in samenstellingen met een uitheemse woordgroep.
a capella a-capellakoor

ad hoc ad-hocbeslissing

haute couture haute-couturewinkel
* Er staat een koppelteken in samenstellingen met cijfers, initiaalwoorden, symbolen en letteraanduidingen.
80-jarige, e-mail, meervouds-s, tv-kijken, -teken, tl-buis, T-shirt, IQ-test ...

maar: (met letterwoorden) pincode, aidsvirus, petfles, bommoeder ...

toch: (letterwoorden met minstens één hoofdletter) Benelux-land, VUT-regeling, UEFA-beker ...
* Er staat een koppelteken in een samenstelling met een woordgroep die op een symbool, letter of cijfer eindigt.
Karel I-sigaar, Lodewijk XV-meubel, vitamine B12-kuur ...
* Er staat een koppelteken in samengestelde geografische namen.
- Centraal-Azië, Frans-Vlaande­ren, Midden-Amerika, Nieuw-Zeeland, Noord-Holland, Noord-Nederland, Oost-Groningen, West-Vlaanderen, Zeeuws-Vlaanderen, Zuidoost-Noord-Brabant, Zuidwest-Vlaanderen (= het zuidwesten van Vlaanderen), Zuid-West-Vlaanderen (= het zuiden van West-Vlaanderen), Vlaams-Brabant ...

- (met ’s) ’s-Hertogenbosch, ’s-Gravenhage, ’s-Herenelderen, ’s-Gravenvoeren, ’s-Gravenbrakel ...

- Knokke-Heist, Wortegem-Petegem, Zichen-Zussen-Bolder, Oostenrijk‑Hongarije, Heist-op-den-Berg, Herk-de-Stad, Sint-Jan-in-Eremo ...
* Er staat een koppelteken in alle afleidingen van de bovenstaande geografische namen.
Centraal-Aziatisch, Frans-Vlaams, Frans-Vlaming, Midden-Amerikaans, Nieuw-Zeelands, Noord-Atlantisch, Noord-Hollands, Noord-Brabander, Noord-Neder­lands, Oost-Groninger, West-Vlaams, West-Vlaming, Zeeuws-Vlaams, Zeeuws-Vlaming, Zuid-Nederlands, Vlaams-Brabants ...
* Er staat geen koppelteken in namen van talen met oud, middel, nieuw, standaard, hoog en plat.
- Nieuwgrieks, Oudindisch, Oudne­der­lands, Oudrussisch, Middelneder­lands, Standaardnederlands, Platduits, Hoogduits ...

- maar: (wel als er al een spatie of koppelteken staat in het deel na het voorvoegsel) Oud-West-Vlaams, Plat-New Yorks ...

- maar: (wel na Indo) Indo-Europeaan, Indo-Europees, Indo-Germaans ...
* Er staat een koppelteken in een woordgroep die één begrip vormt.
een kruidje-roer-me-niet, het staakt-het-vuren, het vrouw-zijn, een kant-en-klare maaltijd, laag-bij-de-gronds, een duivel-doet-al, Onze-Lieve-Vrouw ...
* Er staat een koppelteken in samenstellingen met gelijkwaardige delen.
- Heeswijk-Dinther, journalist-cabaretier, Knokke-Heist, mevrouw T.C.M. Renkema-Boersma, rood-wit-blauw, hotel-restaurant, politiek-ideologisch, cultureel-maatschappelijk ...

- (geen koppelteken tussen de gelijkwaardige delen en een volgend deel) woon-werkverkeer, kop-hals-rompboerderij, zwart-witfotografie, neus-keelholte ...

- (vergelijkbaar met de vorige samenstellingen) doe-het-zelfzaak, glas-in-loodramen, kat-en-muisspel, nek-aan-nekrace, heen-en-weerdienst ...
* Er staat geen koppelteken in:
a) drieledige samenstellingen met een meerdelige eigennaam:
(in twee woorden) Blinde Ezelstraat, Eerste Kamerzitting, Heilig Bloedprocessie, Heilig Hartkliniek, Heilig Landstichting, Middellandse Zeegebied, Rode Kruispost …
b) drieledige samenstellingen zonder eigennaam:
(aan elkaar) bijzonderebijstandsregeling, centralebankpresident, centraleverwarmingsinstallatie, collectievelastendruk, grotemensenwereld, hogesnelheidstrein, kortetermijndenken, lagedrukgebied, lagelonenland, langeafstandsraket, langetermijnontwikkelingen, langtermijnperspectief, onroerendgoedmarkt ...
c) drieledige samenstellingen waarvan het eerste deel een telwoord is
(in twee woorden) 11 juliviering, 50 eurobiljet, 24 uurseconomie ...

(aan elkaar) elfjuliviering, vijftigeurobiljet ...Oefening 3.6 Gebruik waar nodig het koppelteken. Soms moet je woorden aan elkaar schrijven. Bij twijfel kan je het Groene Boekje of een woordenboek gebruiken.

 1. Woon je nog altijd in Sint Job in ’t Goor?

 2. Ben je reeds naar Nieuwpoort Strand geweest?

 3. De schout bij nacht en de sergeant majoor logeerden bij mevrouw K. Kindt Daenen.

 4. In de Karel V laan werd een 30 jarige Belgacom agent aangereden.

 5. Het werd uiteindelijk een 2-1 overwinning.

 6. Het West Vlaamse a capella koor dreigt zijn subsidie te verliezen.

 7. Zijn er in het oude mannen huis talrijke twee persoonsbedden?

 8. Daar komt een VRT reporter; in zijn jeugd was hij een kruidje roer me niet.

 9. In het station van Gent Sint Pieters nam ik de trein naar Brussel Centraal.

 10. een anti Amerikaanse journalist

 11. back up programma

 12. een lagere school kind

 13. de minister president van Vlaanderen

 14. blauwe en rode inkt

 15. all round functie

 16. de Belgisch Duitse grens

 17. het + teken

 18. non ferro metalen

 19. full colour uitgave

20. een laag bij de grondse reactie

Oefening 3.7 Schrijf aan elkaar of van elkaar of gebruik een koppelteken.

1. 100 + jarige 11. olie + aandelen

2. computer + expert 12. rechter + oever

3. half + time 13. Schelde + oever

4. science + fiction 14. multi + cultureel

5. IBM + computer 15. 24 + uurs + staking

6. Amerika + lei 16. proces + verbaal

7. tele + ouder 17. zes + cilinder + motor

8. duo + baan 18. na + oorlogs

9. vastgoed + kantoor 19. symfonie-orkest

10. Noord + Afrikaan 20. cultuur + product

Oefening 3.8 Verbeter de onderstaande zinnen.

1. Hij is doctor in de rechten, zijn broer luitenant generaal en zijn neef chef kok.

2. De 30 jarige tbc patiënt kreeg die dag eventjes tweeentwintig brieven.

3. Eenheden van de Anglo Amerikaanse vloot achtervolgden de onderzeeer.

4. Nabij de St Jakobsmarkt woont een van mijn oud hoogleraren.

5. Zondag ll ontmoette ik in de Karel V laan het kruidje roer me niet van onze klas.

6. U weet, mijne heren, dat onze secretaris penningmeester zijn vakantie doorbrengt te Knokke Heist.

7. Gevaarlijk, zo’n gat te willen boren in zo’n half steens muurtje.

8. Aan de Belgisch Duitse grens verloor mevrouw Janssens Steen een geillustreerd tijdschrift.

9. Sint Niklaas ligt aan de E 17 auto weg.

10. Er heerste in de streek van Heist op den Berg een hevige epidemie.Download 227.47 Kb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6
The database is protected by copyright ©sckool.org 2020
send message

    Main page