InhoudstafelDownload 227.47 Kb.
Page1/6
Date09.11.2016
Size227.47 Kb.
#1218
  1   2   3   4   5   6N ederlands in vogelvlucht Spelling - lespakket 3

Lespakket 3


INHOUDSTAFELLes 9 Het aaneenschrijven 3

a. Enkele praktische gevallen 5

b. De getallen 6

c. Enkele twijfelgevallen 8

d. Het aaneenschrijven van Engelse woorden 9

Les 10 De woordtekens 11

a. Het deelteken of trema 11

b. Het koppelteken 13

c. De apostrof of het weglatingsteken 20

d. Het klemtoonteken en het uitspraakteken 24

Les 11 De Engelse werkwoorden 26

Les 12 Herhalingsoefeningen 30

Oplossingen van de oefeningen 35AUTEURSRECHTEN

Het cursusmateriaal wordt ter beschikking gesteld onder een licentievorm die gratis gebruik in een onderwijscontext (non-profit) mogelijk moet maken, zijnde de Creative Commons-licentie ‘Naamsvermelding – NietCommercieel - GelijkDelen 2.0’.De licentie bepaalt de voorwaarden voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken. Volgens de licentie mag het lesmateriaal alleen gebruikt worden voor niet-commerciële doeleinden en mits er verwezen wordt naar de Vlaamse overheid. Het materiaal mag door gebruikers vrij worden aangepast indien de nieuwe lesmaterialen die zo ontstaan terug onder dezelfde voorwaarden ter beschikking worden gesteld. De Vlaamse overheid blijft eigenaar van het materiaal.

Belangrijk: bovenstaande samenvatting is enkel ter info, ze beperkt op geen enkele wijze de voorwaarden die in de volledige licentietekst beschreven worden; zie hiervoor http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/be/legalcode.nl.

Elk verkeerd gebruik van het cursusmateriaal in en buiten Vlaanderen zal bestraft worden.
Download 227.47 Kb.

Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6
The database is protected by copyright ©sckool.org 2022
send message

    Main page