Ia201 Tekstong ImpormatiboDownload 14.64 Kb.
Date10.01.2022
Size14.64 Kb.
#86543
fil tekstong impormatibo

IA201

Tekstong Impormatibo

Bulakan


Ang Bulakan ay isa sa pambansang probinsya na tinatawag na may mayaman na kultura at historya dahil sa mga naiwan na lugar na hanggang ngayon ay tila naprepreserba ng mga tao katulad nalang ng tahanan ni Joaquin Gonzales na kung saan ito ay naging kauna-unahang munisipyo ng Baliwag na ngayon ay naging museo at silid aklatan dahil sa tamang pagprepreserba ng bahay. Ang mga taong hinangaan ng marami sa pagiging artista ay halos galing sa Bulacan katulad na lamang ni Guillermo Tolentino bilang iskurtor at Ernani Cuenco bilang isa sa mahuhusay na manunulat ng kanta at pagmumusiko. Ang piyesta sa Bulacan ay tila isa sa mga inaabangan ng mga sambabayanan, paggawa ng mga banderitas, pagpapaputok, pagtitinda ng mga manlalako na makikita mong patok sa mga bata dahil sa kakaibang laro at premyo na inihahain, pagpruprusisyon at ang mga masasarap na pagkain na pinagsasaluhan ng mga kakilala. Sikat man ang Bulacan dahil sa historya at kultura na mayroon ito ngunit hindi din mawawala ang pagiging malikhain ng mga Bulakeno, ang pag tayo ng mga bahay at bagay na gamit ang bamboo, paggawa ng masarap na puto, kunchinta, pastillas at mga chicharon na kung saan hindi ka maaaring umalis ng Bulacan na hindi ito nalalasahan o natitikman man lang. Madaming tao ang makikita mo na nagsisibilihan ng mga bagay bagay pang pasalubong sa ibang bansa man o sa paligid man lang ng Pilipinas dahil sinasabi ngang masasarap at magagaling ang pagkakagawa ng mga produkto.
Download 14.64 Kb.

Share with your friends:
The database is protected by copyright ©sckool.org 2022
send message

    Main page