I. Định nghĩa Trong ngữ pháp, giới từ prepositionDownload 32.02 Kb.
Page2/3
Date26.08.2022
Size32.02 Kb.
#87796
1   2   3
2.PREPOSITION EX
1. KIEN THUC CO SO 1 (PHAT HS), 4. BAI TAP PTH QUY NAP UNG DUNG PHUONG TICH, 703.IELTSReadingTest (2)
BY/NEXT
TO/BESIDE

Dùng với nghĩa là gần/bên cạnh

My house is next to/beside/by a school.

UNDER

Dùng với nghĩa là bên dưới

The children are playing under the trees.

BELOW

Thấp hơn cái khác nhưng cao hơn mặt đất

The fish are below the surface.

OVER

Dùng với nghĩa:
- bị bao phủ bởi cái khác
- nhiều hơn

put a jacket over your shirt


over 16 years of age

ABOVE

- Dùng với ý nghĩa: vị trí cao hơn một cái gì đó

a path above the lake

AMONG

- Dùng với nghĩa là: ở giữa
(hơn 2 người/ 2 vật)

She is among the crowd of fans.

BETWEEN

Dùng với ý nghĩa: ở giữa
(2 người/ 2 vật)

He is sitting between his girlfriend and his sister.

BEHIND

Dùng với nghĩa là: ở phía sau

Behind my house is a river.

OPPOSITE

Dùng với nghĩa là: đối diện

My school is opposite a hotel

2. Giới từ chỉ thời gian


Giới từ

Cách sử dụng

Ví dụ

ON

- Thứ trong tuần
- Ngày trong tháng/năm
- Trong một số cụm từ:
+ on holiday: đi nghỉ
+ on vacation: nghỉ việc

+ on business: đi công tác


+ on duty: đang làm nhiệm vụ
+ on an excursion: trong một chuyên du ngoạn
+ on purpose: có chủ định
+ on time: đúng giờ
….

+ We have English lessons on Monday and Friday.
+ I was born on May 5th 1987.

+ She went on holiday with her family.


+ He doesn’t have anything to do because he has been on vacation.
+ The manager and the secretary are on business.
+ I'm sorry but I am on duty, so I can't join you.
+ Last week, my class was on an excursion to Halong Bay.
+ I think they did it on purpose.
+ He is always on time. You can rely on him

IN

- Tháng/năm/mùa
- Buổi trong ngày
- Trong một số cụm từ:
+ in the future: trong tương lai
+ in the past: trong quá khứ
+ in (good) time for: kịp giờ
+ in eood/bad mood: tâm trạng tốt/tệ
+ in the end: cuối cùng
+ in the beginning: lúc đầu

+ In March/In 2017/In summer
+ In the morning/afternoon/evening

+ I wish to be a doctor in the future.


+ My village was very poor in the past.
+ Luckily, we are in good time for the meeting.
+ Today, I'm in bad mood. I don't want to do anything.
+ In the end, we get married though we hated each other in the beginning.

AT

- Trước các ngày lễ
- Cho cuối tuần
- Trước giờ
- Cho một mốc thòi gian nhất định:
+ at night: vào ban đêm
+ at noon: vào buổi trưa
+ at lunch time: vào giờ ăn trưa
+ at midday: vào giữa ngày
+ at the moment/ at present: bây giờ
+ at times: thỉnh thoảng
+ at dawn: khi bình minh
+ at dusk: khi hoàng hôn
+ at the same time: cùng lúc

+ at Christmas: vào giáng sinh
+ at weekend
+ at 7 o'clock

+ It's cooler at night and hotter at noon.


+ I often read newspapers at lunch time.
+ At midday everyone would go down to Reg’s Café.
+ I am busy at the moment.
+ At times, we go out for lunch.
+ Mv parents work hard from at dawn to dusk.

+ The phone rang at the same time you knocked the door.SINCE

Từ khoảng thời gian nhất định trong quá khứ đến hiện tại

I have lived here since 1997.

FOR

Một khoảng thời gian nhất định tính từ quá khứ đến hiện tại

She has been waiting for you for 3 hours.

BEFORE

Trước khoảng thời gian

I got up before 6am.

AFTER

sau khoảng thời gian

Don't come back home after 10pm.

FROM.. TO

Từ... đến

I worked for the company from 2000 to 2007.

TILL/ UNTIL

Đến, cho đến

I will wait here until you come back.

BY

Vào, tính tới •

By last month, they had published more than 30 reference books.

BETWEEN.. AND

Giữa... và

He promised to turn up between 8 am and 10 am.

DURING

Trong suốt

During the lesson, all of us kept silent.3. Giới từ chỉ chuyển động

Giới từ

Cách sử dụng

Ví dụ

ACROSS

Dùng với ý nghĩa: băng qua, băng qua về phía bên kia

The blind man is trying to walk across

INTO

Dùng với nghĩa là: vào trong

A strange man came into the building this morning.

TOWARDS

Dùng với nghĩa là: di chuyển về hướng

He went 5 steps towards the house.

ALONG

Dùng với nghĩa là: dọc theo

She was walking along the beach.

BY

Dùng với nghĩa là: ngang qua

I usually walk by the park.

OVER

Dùng với nghĩa: vượt qua một cái gì đó

+ He walked over the bridge.
+ The thief climbed over the wall.

FROM ...TO

Dùng với nghĩa: từ ... đến

It takes me 30 minutes to travel from my house to school.

ROUND
AROUND

Dùng với nghĩa: quanh

If you are free, I will show you round the city.

THROUGH

Dùng với nghĩa: xuyên qua

He walked through the forests.

OUT OF

Dùng với nghĩa: ra khỏi

Please get out of my room.

UP>

Dùng với nghĩa: lên >< xuống

He often runs up the stairs for exercise


4. Giới từ chỉ cách thức


Giới từ

Nghĩa

Ví dụ

WITH

với

I'm shopping with my brother.

WITHOUT

không, không có

If you come late, we will go without you.

ACCORDING TO

theo như

According to the archives, he was born in Paris.

IN SPITE OF

mặc dù

In spite of the rain, he turned up on time.

INSTEAD OF

thay vì

I'll have coffee instead of tea.

LIKE

giống như

He walked like an old man.


5. Các loại giới từ trong tiếng Anh khác
Mục đích hoặc chức năng: for, to, in order to, so as to (để)
For + V-ing/Noun
VD: We stopped for a rest. (Chúng tôi dừng lại để nghỉ ngơi)
To/In order to/ So as to + V-bare infinitive
VD: I went out to/in order to/so as to post a letter. (Tôi ra ngoài để gửi thư)
Nguyên nhân: for, because of, owning to + Ving/Noun (vì, bởi vì)
VD: We didn’t go out because of the rain. (Vì trời mưa nên chúng tôi không đi chơi.)
Tác nhân hay phương tiện: by (bằng, bởi), with (bằng)
VD: I go to school by bus. (Tôi tới trường bằng xe buýt.)
You can see it with a microscope. (Anh có thể quan sát nó bằng kính hiển vi.)
Sự đo lường, số lượng: by (theo, khoảng)
VD: They sell eggs by the dozen. (Họ bán trứng theo tá.)
Sự tương tự: like (giống)
VD: She looks a bit like Queen Victoria. (Trông bà ấy hơi giống nữ hoàng Victoria.)
Sự liên hệ hoặc đồng hành: with (cùng với)
VD: She lives with her uncle and aunt. (Cô ấy sống cùng với chú thím.)
Sự sở hữu: with (có), of (của)
VD: We need a computer with a huge memory. (Chúng tôi cần một máy tính có bộ nhớ thật lớn.)


III. 151 CỤM GIỚI TỪ THÔNG DỤNGGiới từ

Cấu trúc

Nghĩa

ABOUT

 1. To be sorry about St

 2. To be curious about St

 3. To be careful about St

 4. To be careless about St

 5. To be confused about St

 6. To be doubtful about St

 7. To be excited about St

 8. To be enthusiastic about St

 9. To be sad about St

 10. To be serious about

 11. To be reluctant about St (or to] St

 12. To be uneasy about St

 13. To be worried about St

 1. + lấy làm tiếc, hối tiếc về cái gì

 2. + tò mò về cái gì

 3. + cẩn thận về cái gì

 4. + bất cẩn về cái gì

 5. + nhầm lẫn về cái gì

 6. + hoài nghi về cái gì

 7. + hứng thú về cái gì

 8. + nhiệt tình, hào hứng về cái gì

 9. + buồn về cái gì

 10. + nghiêm túc về

 11. + ngần ngại, hững hờ với cái gì

 12. + không thoải mái

 13. + lo lắng về cái gì

AT

 1. To be amazed at St

 2. To be amused at St

 3. To be angry at sb

 4. To be annoyed at sb

 5. To be bad at st

 6. To be brilliant at

 7. To be good/clever at st

 8. To be efficient at st

 9. To be expert at st

 10. To be mad at sb

 11. To be present at

 12. To be skillful at st

 13. To be surprised at st

 14. To be quick at st

 1. + kinh ngạc, sửng sốt vì cái gì

 2. + thích thú với cái gì

 3. + tức giận với ai

 4. + bực mình với ai

 5. + yếu kém về cái gì

 6. + thông minh, có tài

 7. + giỏi/sắc sảo về cái gì

 8. + có năng lực về cái gì

 9. + thành thạo về cái gì

 10. + tức điên lên với ai

 11. + có mặt

 12. + khéo léo cái gì

 13. + ngạc nhiên với

 14. + bén về cái gì/nhanh chóng làm gì

FOR

 1. To be available for sth

 2. To be bad for

 3. To be good for

 4. To be convenient for

 5. To be difficult for

 6. To be dangerous for

 7. To be eager for

 8. To be eligible for

 9. To be late for

 10. To be liable for sth

 11. To leave for

 12. To be famous/well-known for

 13. lo be fit for

 14. To be greedy for

 15. To be grateful for sth

 16. To be helpful/useful for

 17. To be necessary for

 18. To be perfect for

 19. To prepare for

 20. To be qualified for

 21. To be ready for sth

 22. To be responsible for sth

 23. To be suitable for

 24. To be sorry for

 25. To apologize for st/doing St

 26. To thank sb for st/doing St

 27. To be useful for

 1. + có sẵn (cái gì)

 2. + xấu cho

 3. + tốt cho

 4. + thuận lợi cho...

 5. + khó...

 6. + nguy hiểm...

 7. + háo hức cho

 8. + đủ tư cách cho

 9. + trễ...

 10. + có trách nhiệm về pháp lí

 11. + rời khỏi đâu

 12. + nổi tiếng

 13. + thích hợp với

 14. + tham lam...

 15. + biết ơn về việc...

 16. + có ích/có lợi

 17. + cần thiết

 18. + hoàn hảo

 19. + chuẩn bị cho

 20. + có phẩm chất

 21. + sẵn sàng cho việc gì

 22. + có trách nhiệm về việc gì

 23. + thích hợp

 24. + xin lỗi/lấy làm tiếc cho

 25. + xin lỗi vì cái gì/vì đã làm gì

 26. + cảm ơn ai vì cái gì

 27. + có ích, hữu dụng

FROM

 1. To borrow st from sb/st

 2. To demand st from sb

 3. To draw st from St

 4. To emerge from St

 5. To escape from

 6. To be free from

 7. To prevent st from

 8. To protect sb/st from

 9. To prohibit sb from doing St

 10. To separate st/sb from st/sb

 11. To suffer from

 12. To be away from st/sb

 13. To be different from St

 14. To be far from sb/st

 15. To be safe from St

 16. To save sb/st from

 17. To be resulting from St

 1. + vay mượn của ai/cái gì

 2. + đòi hỏi cái gì ở ai

 3. + rút cái gì

 4. + nhú lên cái gì

 5. + thoát ra từ cái gì

 6. + không bị, không phải

 7. + ngăn cản ai cái gì

 8. + bảo vệ ai/bảo vệ cái gì

 9. + cấm ai làm việc gì

 10. + tách cái gì ra khỏi cái gì/tách ai ra khỏi ai

 11. + chịu đựng đau khổ

 12. + xa cách cái gì/ai

 13. + khác về cái gì

 14. + xa cách ai/cái gì

 15. + an toàn trong cái gì

 16. + cứu ai/cái gì khỏi

 17. + do cái gì có kết quả

IN

 1. To be absorbed in

 2. To believe in st/sb

 3. To delight in st

 4. To be engaged in st

 5. To be experienced in st

 6. To include st in st

 7. To indulge in st

 8. To be interested in st/doing St

 9. To invest st in st

 10. To involved in st

 11. To persist in st

 12. To be deficient in st

 13. To be fortunate in st

 14. To be rich in st

 15. To be successful/succeed in

 1. + say mê, say sưa

 2. + tin tưởng cái gì/vào ai

 3. + hồ hởi về cái gì

 4. + tham dự, lao vào cuộc

 5. + có kinh nghiệm về cái gì

 6. + gộp cái gì vào cái gì

 7. + chìm đắm trong cái gì

 8. + quan tâm cái gì/việc gì

 9. + đầu tư cái gì vào cái gì

 10. + dính líu vào cái gì

 11. + kiên trì trong cái gì

 12. + thiếu hụt cái gì

 13. + may mắn trong cái gì

 14. + dồi dào, phong phú

 15. + thành công

OF

 1. + To be ashamed of

 2. + To be afraid of

 3. + To be ahead of

 4. + To be aware of

 5. + To be capable of

 6. + To be confident of

 7. + To be certain of

 8. + To be doubtful of

 9. + To be fond of

 10. + To be full of

 11. + To be hopeful of

 12. + To be independent of

 13. + To be proud of

 14. + To be jealous of

 15. + To be guilty of

 16. + To be innocent of

 17. + To remind sb of

 18. + To be sick of

 19. + To be scare of

 20. + To be short of

 21. + To be suspicious of

 22. + To be joyful of

 23. + To be typical of

 24. + To be tired of

 25. + To be terrified of

 1. + xấu hổ về …

 2. + sợ, e ngại…

 3. + trước

 4. + nhận thức

 5. + có khả năng

 6. + tự tin

 7. + chắc chắn về

 8. + nghi ngờ

 9. + thích

 10. + đầy

 11. + hi vọng

 12. + độc lập

 13. + tự hào

 14. + ganh tị với

 15. + phạm tội về, có tội

 16. + vô tội

 17. + gợi cho ai nhớ tới

 18. + chán nản về

 19. + sợ hãi

 20. + thiếu

 21. + nghi ngờ về

 22. + vui mừng về

 23. + tiêu biểu, điển hình

 24. + mệt mỏi

 25. + khiếp sợ về

ON

 1. + To be dependent/ depend on st/sb

 2. +To be keen on st

 3. +To be based on st

 1. + lệ thuộc vào cái gì/ vào ai

 2. + mê cái gì

 3. + dựa trên, dựa vào

TO

 1. To be grateful to sb

 2. To be harmful to sb/st

 3. To be important to

 4. To be indifferent to

 5. To be identical to

 6. To be kind to sb

 7. To be kind of sb

 8. To be likely to

 9. To be lucky to

 10. To be loyal to

 11. To be necessary to sth/sb

 12. To be next to

 13. To be open to

 14. To be opposed to

 15. To be pleasant to

 16. To be preferable to

 17. To be profitable to

 18. To be responsible to sb

 19. To be rude to

 20. To be similar to

 21. To be useful to sb

 22. To be willing to

 1. + biết ơn ai

 2. + có hại cho ai (cho cái gì)

 3. + quan trọng

 4. + bàng quan, thờ ơ

 5. + giống hệt

 6. + tốt với ai

 7. + lòng tốt của ai

 8. + có thể

 9. + may mắn

 10. + chung thuỷ với

 11. + cần thiết cho việc gì / cho ai

 12. + kế bên

 13. + cởi mở

 14. + phản đối

 15. + hài lòng

 16. + đáng thích hơn

 17. + có lợi

 18. + có trách nhiệm với ai

 19. + thô lỗ, cộc cằn

 20. + giống, tương tự

 21. + có ích cho ai

 22. + sẵn lòng

WITH

 1. To be acquainted with

 2. To be angry with sb

 3. To be busy with st/doing St

 4. To be bored with = to be fed up with

 5. To be consistent with St

 6. To be content with St = to be satisfied with

 7. To be crowded with

 8. To be covered with

 9. To cope with

 10. To deal with

 11. To be disappointed with

 12. To be patient with St

 13. To be impressed with/by

 14. To be popular with

 15. To be wrong with

 1. + quen biết, quen thân

 2. + tức giận với ai

 3. + bận với cái gì/làm việc gì

 4. + chán ngán, chán ngấy

 5. + kiên trì chung thuỷ với cái gì

 6. + hài lòng với

 7. + đầy, đông đúc

 8. + bao phủ với

 9. + đương đầu với

 10. + xử lí, giải quyết với

 11. + thất vọng với

 12. + kiên trì với cái gì

 13. + có ấn tượng/xúc động với

 14. + phổ biến, quen thuộc với

 15. + có vấn đề với

PREPOSITION EXERCISES
Download 32.02 Kb.

Share with your friends:
1   2   3
The database is protected by copyright ©sckool.org 2022
send message

    Main page