I. Định nghĩa Trong ngữ pháp, giới từ prepositionDownload 32.02 Kb.
Page1/3
Date26.08.2022
Size32.02 Kb.
#87796
  1   2   3
2.PREPOSITION EX
1. KIEN THUC CO SO 1 (PHAT HS), 4. BAI TAP PTH QUY NAP UNG DUNG PHUONG TICH, 703.IELTSReadingTest (2)

GIỚI TỪ - PREPOSITIONS
I. Định nghĩa
Trong ngữ pháp, giới từ (preposition) là một bộ phận lời nói giới thiệu, giới từ được đặt vào câu sẽ chỉ ra mối quan hệ giữa những điều được đề cập trong câu ấy.

II. Nguyên tắc sử dụng giới từ


1. Trước danh từ:
In the morning
On Monday
2. Sau động từ:
Có thể liền sau động từ, có thể bị 1 từ khác chen giữa động từ và giới từ
+ The book is on the table
+ I live in Ho Chi Minh city
+ He picked me up (from the airport) yesterday
3. Sau tính từ:
+ I’m not worried about living in a foreign country
+ He is not angry with you
II. MỘT SỐ GIỚI TỪ THƯỜNG GẶP VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN CHÚ Ý
1. Giới từ chỉ nơi chốn

Giới từ

Cách sử dụng

Ví dụ

IN

- Dùng trong một khu vực, khoảng không (mang nghĩa là trong)
- Dùng truớc cách địa danh như thị trấn, thành phố, quốc gia
- Dùng truớc các danh từ chỉ phương huớng
- Dùng trong một số cụm từ

+ in the bedroom: trong phòng ngủ
+ in hospital: trong bệnh viện
+ in the rain: trong cơn mưa
+ in a town
+ in Hanoi
+ in Vietnam
+ in the west/east/north/south...
+ in the middle of: ở giữa
+ in front of: ở trước
+ in the back of: ở phía sau

AT

- Dùng trước các địa điểm cụ thể (ở/tại)
- Dùng trong một số cụm từ:

+ at the airport, at the part, at the cinema, at the station, at the bus stop, at the meeting, at home...
+ at the end of: cuối của
+ at the beginning of: đầu của
+ at the top of: đỉnh của
+ at the bottom of: đáy của
+ at the age of: ở độ tuổi
+ at the center of: giữa của

ON

- Chỉ vị trí trên một bề mặt (trên/ở trên)
- Chỉ vị trí trên các tầng nhà
- Dùng trong một số cụm từ:

+ on the table
+ on the wall
+ on the beach
+ on the second floor
+ on the left/right (of): bên trái/phải (của)


Download 32.02 Kb.

Share with your friends:
  1   2   3
The database is protected by copyright ©sckool.org 2022
send message

    Main page