Geskiedenis voorbeeld van take vir


SECTION B: ESSAY QUESTIONDownload 2.29 Mb.
Page4/8
Date09.11.2016
Size2.29 Mb.
#1247
1   2   3   4   5   6   7   8

SECTION B: ESSAY QUESTION
Verduidelik waarom die Swartmagbeweging in die middel-1960s as ’n vorm

van swart protes in die Verenigde State na vore gekom het. [50]

/100/
Naam van skool

Kwartaal 1 2014

Gestandaardiseerde Toets 1

Graad 12: Geskiedenis

ADDENDUM


Tyd: 2 uur

Punte: 100 punte

Eksaminator:

Interne moderator:


Instruksies:


  • Hierdie gestandaardiseerde toets word in twee afdelings verdeel. Elke afdeling bevat een vraag:

Afdeling A: Brongebaseerde vraag (50 punte)

Afdeling B: Opstelvraag (50 punte)  • Kandidate moet albei vrae beantwoord

  • WAT WAS DIE VERSKILLENDE REAKSIES OP DIE RASSE-INTEGRASIE BY CENTRAL HIGH SCHOOL, LITTLE ROCK, ARKANSAS IN 1957?


BRON 3A

In hierdie uittreksel van haar outobiografie, beskryf Elizabeth Eckford wat gebeur het toe sy aan die begin van die 1957-skooljaar by Central High, Little Rock opgedaag het. Eckford was een van die eerste swart leerders om by Central High toegelaat te word.


Die vorige aand, toe die goewerneur op televisie was en aangekondig het dat hy die Arkansas Nasionale Garde opgeroep het, het ek gedink hy doen dit om die beskerming van alle studente te verseker. Ons het nie ’n telefoon gehad het. Dit was dus onvermydelik dat ek nie gekontak is om my te laat weet dat Daisy Bates van die NAACP gereël het dat ’n paar predikante die studente in ’n groep begelei nie. So het ek toe alleen daar aangekom ...
Ek het uit die bus geklim ... ek onthou dat ek die geruis van ’n skare gehoor het. Maar toe ek by die hoek kom waar die skool was, is ek gerusgestel om te sien dat daar soldate rondom die skoolterrein was. En ek het studente gesien wat op pad skool toe was. Ek het gesien hoe die wagte uit gelid tree toe studente die sypaadjie nader sodat hulle kon deurgaan na die skool toe.
En toe ek die wagte op die hoek nader, soos ek gesien het die ander studente doen, het hulle in gelid getree ... toe loop ek maar verder by die lyn wagte af waar daar nog ’n sypaadjie was om daar te probeer deurgaan. Maar toe ek nader tree, het hulle hul gewere gekruis ... dit was eers toe dat ek besef dat hulle my blokkeer sodat ek nie die skool binne kan gaan nie ...
Ek het in die teenoorgestelde rigting geloop waar daar nog ’n bushalte was. Veiligheid het vir my beteken dat ek by die bushalte moes uitkom. Ek dink ek het lank daar gesit voordat ’n bus gekom het. In die tussentyd het mense agter my geskree. Wat ek voorheen as ’n skare sou beskryf, het vir my ore soos ’n menigte geklink.
[Uit: FHAO, Eyes on the Prize: A Study Guide (Blackslide, 2006) bl. 30-31]

BRON 3B

Hierdie foto wys hoe ’n jong vrou, Hazel Bryan, vir Elizabeth Eckford met beledigende woorde uitjou. Op die agtergrond is ouers, studente en die Nasionale Garde wat toekyk. Vyf jaar later, in 1962, het Bryan vir Ekford om verskoning gevra vir haar optrede en gesê: “Ek het nie vir myself gedink nie...”


[Uit die Internet-webtuiste: http://ethicsbob.files.wordpress.com/2011/12/little_rock_desegregation_1957.jpg Toegang verkry op 15 September 2013]


BRON 3C

In hierdie foto word Elizabeth Eckford toegang tot die skool geweier deur ’n lid van die Alabama Nasionale Garde. Eckford word na ’n ander ingang gestuur, maar die soldate laat toe dat ’n wit student deurloop na die skool toe.

Download 2.29 Mb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8
The database is protected by copyright ©sckool.org 2023
send message

    Main page