General Education January 2014Download 0.93 Mb.
Page8/12
Date30.08.2022
Size0.93 Mb.
#87813
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
900.Gen.Ed

Partnership

 1. In SBM, who is empowered to lead the school and the community for improvement?

 1. The parent leaders

 2. The school head

 3. The principal

 4. The teachers


Situation 3. (#129-131)
SEASONS OF LOVE

I Love was spring
When feelings bloomed As we first said hello
And looked into each other’s eyes together

II Love become summer
When passions rose cold
As we held hands
And said our vows
Without each other

III Love turned to autumn when we fell apart
As things went sour
And we just can’t stay

IV Love changed to winter
When the nights grew
As we travelled life’s road
Without each other
R.J.V.L
 1. “Spring” in the first stanza represents all but one of the following? .

 1. a budding relationship

 2. the beginning of love

 3. colorful world of people in love

 4. the end of bachelorhood
 1. The word “summer” in the second stanza suggests? .

 1. hot environment

 2. mixed feelings

 3. vacation from school

 4. heightened emotions
 1. In the third stanza, “autumn” may mean all the following, except? .

 1. irreconcilable differences waning of feelings

 2. problem faced by lovers

 3. falling out of love

 4. death of the love


Situation 4. (#132-134)
Maraming katulad ang buhay ng tao. Ito’y katulad ng putahe na “sweet and sour dish.” May matamis at maasim na lasa. Katulad din ito ng panahon, may mabagyo at maaraw. Nakararanas tayo ng malulungkot na pangyayari at kung minsan ay masasayang karanasan.
Kailangan ay lagi tayong handa. Anuman ang pangyayaring dumating ay dapat nating harapin ng buong tapang, maging ito’y mapait na karanasan. Kung mabagyo ang buhay, lagi nating sabihin ang ganit: “Kung kaya nila itong nararanasan ko, kakayanin ko rin. Hindi ito ibibigay ng Panginoon kung hindi ko kaya. Nagtitiwala ako sa kanya dahil hindi niya ako papabayaan.” 1. Ano ang mahalagang pag-uugali ng tao ang pinapahiwatig ng binasang talataan?

 1. Maging makatarungan tayo sa lahat ng bagay, tao at panahon

 2. Humanda tayo lagi sa mga suliraning darating sa ating buhay

 3. Maging positibo tayo sa pag-iisip at pagbibigay pasiya

 4. Gawin natin lagi ang magagandang bagay, ang pagtawag at paghingi ng tulong sa Diyos

 1. Ano ang pangunahing paksa na inilahad sa talataan?

 1. Harapin ang buhay at isipin ang kasabihang umasa sa Diyos na hindi magpapabaya

 2. Pagkat kaloob ng Diyos sa tao ang pagdurusa, sikat at suliranin, nariyan Siya upang tayo ay damayan

 3. Harapin nang buong tapang ang buhay na may lungkot ay ligaya, at magtiwala sa Poong Maykapal

 4. Buong giting na humarap sa buhay mabagyo man o maaraw

 1. Saan itinulad ng akda ang ating buhay?

 1. Sa malakas na bagyo

 2. Sa masarap na putahe

 3. Sa init at lamig ng panahon

 4. Sa putahe at sa panahonDownload 0.93 Mb.

Share with your friends:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
The database is protected by copyright ©sckool.org 2022
send message

    Main page