First in the World


Recipients of Bharat RatnaDownload 1.85 Mb.
Page14/16
Date05.11.2016
Size1.85 Mb.
#858
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

Recipients of Bharat Ratna


Name

Awarded in

Dr.Sarvepalli Radhakrishnan (1888 - 1975)

1954

Chakravarthi Rajagopalachari (1878 - 1972)

1954

Dr.Chandrasekhar Venkatraman (1888 - 1970)

1954

Dr.Bhagwan Das (1869 - 1958)

1955

Dr.Mokshagundam Viswesvaraya (1861 - 1962)

1955

Jawaharlal Nehru (1889 - 1964)

1955

Govind Vallabh Pant (1887 - 1961)

1957

Dr.Dhondo Keshav Karve (1858 - 1962)

1958

Dr.Bidhan Chandra Roy (1882 - 1962)

1961

Purushotham Das Tandon (1882 - 1962)

1961

Dr.Rajendra Prasad (1884 - 1963)

1962

Dr.Zakir Hussian (1897 - 1969)

1963

Dr.Pandurang Vamman Kane (1880 - 1972)

1963

Dr.Lal Bahadur Shastri (Posthumous) (1904 - 1966)

1966

Indira Gandhi (1917 - 1984)

1971

Varaha Giri Venkata Giri (1884 - 1980)

1975

Kumaraswami Kamaraj (Posthumous) (1903 - 1975)

1976

Mary Teresa Bojaxhiu (Mother Teresa) (1910-1997)

1980

Acharya Vinoba Bhave (Posthumous) (1895-1982)

1983

Khan Abdul Ghaffar Khan (1890 - 1988)

1987

M.G.Ramachandra (Posthumous) (1917 - 1987)

1988

Dr.B.R.Ambedkar (Posthumous) (1891 - 1956)

1990

Dr.Nelson Mandela (1918)

1990

Morarji Desai (1896 - 1995)

1991

Rajiv Gandhi (Posthumous) (1944 - 1991)

1991

Sardar Vallab Bhai Patel (Posthumous) (1875 - 1950)

1991

J.R.D. Tata (1904 - 1993)

1992

Satyajit Ray (1922 - 1992)

1992

Moulana Abul Kalam Azad (Posthumous) (1888 - 1958)

1992

Aruna Asaf All (Posthumus) (1909 - 1996)

1997

Gulzarilal Nanda (Posthumous) (1898 - 1997)

1997

A.P.J. Abdul Kalam (1931)

1997

M.S.Subbulakshmi (1916 - 2004)

1998

C.Subramaniam (1910 - 2000)

1998

Jayaprakash Narayan (Posthumous) (1902 - 1979)

1999

Dr.Amartiya Sen (1933)

1999

Pandit Ravi Shankar (1920)

1999

Gopinath Bordoloi (Posthumous) (1890 - 1950)

1999

Latha Mangeshkar

2001

Bismilla Khan

2001
Persons & Places


Bardoli

Sardar Patel

Belur

Ramakrishna Paramahamsa

Brindaban (U.P.)

Lord Krishna

Chittor, Haldighat

Rana Pratap

Corsica, Elba, Wateriloo

Napoleon

Fathepur Sikri

Akbar the Great

Jerusalem

Jesus Christ

Kapilavastu, Lumbini

Buddha

Kanchipuram

C.N.Annadurai

Macedonia

Alexander, the Great

Maniyachi

Vanchinathan

Mecca

Mohammed the Prophet

Paunar

Acharya Vinoba Bhave

Pondicherry

Aurobindo Ghosh

Porbandar, Rajghat, Sabarmathi

Mahatma Gandhi

Srirangapattinam

Tipu Sultan

Sriperumpudur

Rajiv Gandhi

Shakti Sthal

Indira Gandhi

Shanti Van

Jawaharlal Nehru

Trafalgar

Nelson

Tuticorin

V.O.Chidambaram Pillai

Ujjain

Mahavira

Vedaranyam

C.Rajagopalachari

Vijay Ghat

Lal Bahadur Shastri
Download 1.85 Mb.

Share with your friends:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
The database is protected by copyright ©sckool.org 2022
send message

    Main page