F1 generation (Biol.) (heredity) glúin G1 fabric conditioners


National Diploma in Horticulture (Ed.) Dioplóma m4 Náisiúnta GairneoireachtaDownload 1.12 Mb.
Page9/28
Date08.12.2018
Size1.12 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   28

National Diploma in Horticulture (Ed.) Dioplóma m4 Náisiúnta Gairneoireachta


National Diploma in Hotel and Catering Management (Ed.) Dioplóma m4 Náisiúnta Bainistíochta Óstlainne agus Lónadóireachta

National Diploma in Humanities in Applied Cultural Studies (Ed.) Dioplóma m4 Náisiúnta Daonnachtaí i Staidéar Cultúrtha Feidhmeach

National Diploma in Humanities in Communications (Multimedia) (Ed.) Dioplóma m4 Náisiúnta Daonnachtaí i gCumarsáid (Ilmheáin)

National Diploma in Humanities in Montessori Education (Ed.) Dioplóma m4 Náisiúnta Daonnachtaí in Oideachas Montessori

National Diploma in Human Resource Management (Ed.) Dioplóma m4 Náisiúnta Bainistíochta Acmhainní Daonna

National Diploma in Humanities in Languages and Business Administration (Ed. Dioplóma m4 Náisiúnta Daonnachtaí i dTeangacha agus Riarachán Gnó

National Diploma in Humanities in Theology (Ed.) Dioplóma m4 Náisiúnta Daonnachtaí i nDiagacht

National Diploma in Humanities in Training and Development (Adult Basic Education – Management) (Ed.) Dioplóma m4 Náisiúnta Daonnachtaí in Oiliúint agus Forbairt (Oideachas Bunata Aosach – Bainistíocht)

National Diploma in Management Studies (Ed.) Dioplóma m4 Náisiúnta Staidéir

BhainistíochtaNational Diploma in Modelmaking & Design for Film and Media (Ed.) Dioplóma m4 Náisiúnta i nDéanamh Samhlacha agus i nDearadh i gcomhair Scannán agus Meán

National Diploma in Nursing in Psychiatric Nursing (Ed.) Dioplóma m4 Náisiúnta Altranais in Altranas Síciatrach

National Diploma in Product Design in Ceramics (Ed.) Dioplóma m4 Náisiúnta Deartha Táirgí i gCeirmeacht

National Diploma in Professional Accounting (Ed.) Dioplóma m4 Náisiúnta Cuntasaíochta Gairmiúla

National Diploma in Science in Analytical Chemistry (Ed.) Dioplóma m4 Náisiúnta Eolaíochta i gCeimic Anailíseach

National Diploma in Science in Applied Biosciences – Continued Recognition (Ed.) Dioplóma m4 Náisiúnta Eolaíochta in Eolaíochtaí Bitheacha Feidhmeacha - leanúint den aitheantas

National Diploma in Science in Applied Physics & Instrumentation (Ed.) Dioplóma m4 Náisiúnta Eolaíochta i bhFisic Fheidhmeach agus Ionstraimíocht

National Diploma in Science in Cell and Molecular Biology (Ed.) Dioplóma m4 Náisiúnta Eolaíochta i mBitheolaíocht na gCeall agus Bitheolaíocht Mhóilíneach

National Diploma in Science in Chemical Technology (Ed.) Dioplóma m4 Náisiúnta Eolaíochta i dTeicneolaíocht Cheimiceach

National Diploma in Science in Environmental Protection (Ed.) Dioplóma m4 Náisiúnta Eolaíochta i gCaomhnú Comhshaoil

National Diploma in Science in Food Science and Technology (Ed.) Dioplóma m4 Náisiúnta Eolaíochta in Eolaíocht agus Teicneolaíocht an Bhia

National Diploma in Science in Health Science and Physiology (Ed.) Dioplóma m4 Náisiúnta Eolaíochta in Eolaíocht Sláinte agus Fiseolaíocht

National Diploma in Science in Nautical Science (Ed.) Dioplóma m4 Náisiúnta Eolaíochta in Eolaíocht Loingseoireachta

National Diploma in Science in Occupational Safety and Health (Ed.) Dioplóma m4 Náisiúnta Eolaíochta i Sábháilteacht agus Sláinte Cheirde

National Diploma in Science in Pharmaceutical Science (Ed.) Dioplóma m4 Náisiúnta Eolaíochta in Eolaíocht Chógaisíochta

National Diploma in Science in Sterile Services Managemnt (Ed.) Dioplóma m4 Náisiúnta Eolaíochta i mBainistíocht Seirbhísí Steiriúla

National Diploma in Science in Toxicology (Ed.) Dioplóma m4 Náisiúnta Eolaíochta i dTocsaineolaíocht

National Diploma in Technology in Furniture Conservation and Restoration (Ed.) Dioplóma m4 Náisiúnta Teicneolaíochta i gCaomhnú agus Athchóiriú Troscáin

National Diploma in Technology in

Manufacturing Technology (consortium) (Ed.) Dioplóma m4 Náisiúnta Teicneolaíochta i dTeicneolaíocht Déantúsaíochta (cuibhreannas)

National Diploma in Technology in Telecommunications Electronics to National Diploma in Engineering in Telecommunications Electronics (Ed.) Dioplóma m4 Náisiúnta Teicneolaíochta i Leictreonaic Theileachumarsáide go Dioplóma Náisiúnta Innealtóireachta i

Leictreonaic TheileachumarsáideNational Disability Authority (Adm., Soc.) An tÚdarás m1 Náisiúnta Míchumais

National Drugs Strategy (Adm., Soc.) An Straitéis f2 Náisiúnta Frithdhrugaí

National Educational Psychological Service (Ed., Psy.) An tSeirbhís f2 Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais

National Educational Welfare Board, The (Ed.) An Bord m1 Náisiúnta um Leas Oideachais

National Examining Board for Supervision and Management (Ed.) An Bord m1 Náisiúnta Scrúdúcháin um Maoirseacht agus Bainistíocht

National Executive (Adm., Pol.) An Feidhmeannas m1 Náisiúnta

National Federation of Pensioners' Associations (Leis., Soc.) Cónaidhm f2 Náisiúnta na gCumann Pinsinéirí

National Federation of Voluntary Bodies providing services to people with intellectual disability (Adm., Soc.) Cónaidhm f2 Náisiúnta na gComhlachtaí Deonacha a sholáthraíonn seirbhísí do dhaoine faoi mhíchumas intleachtúil

National Health Promotion Strategy (Adm., Med.) An Straitéis f2 Náisiúnta um Chur chun Cinn na Sláinte

nationality adjectives (Ed., Lit., Soc.) aidiachtaí fpl náisiúntachta

National Longitudinal Study of Children (Adm., Soc.) Staidéar m1 Fadaimseartha ar Leanaí

National Museum of Country Life (Archaeol.) Ard-Mhúsaem m1 Shaol na Tuaithe

National Museum of Folklife, Turlough Park House (Hist.) Músaem m1 Náisiúnta Shaol na Tuaithe, Páirc Thurlaigh, Caisleán an Bharraigh

National Office for Social Inclusion (Adm., Soc.) An Oifig f2 Náisiúnta don Chuimsiú Sóisialta.

National Parents' Council – Primary (Ed.) An Chomhairle f4 Náisiúnta Tuismitheoirí - Bunbhrainse

National Parents' Council (Post-Primary) Ltd. (Ed.) An Chomhairle f4 Náisiúnta Tuismitheoirí (Iar-bhunoideachais) Teo.

National Photographic Archive (Hist.) An Chartlann f2 Náisiúnta Ghrianghrafadóireachta

National Ploughing Championships (Agr.) An Comórtas m1 Náisiúnta Treabhdóireachta

National Qualifications Authority in Ireland (Ed.) An tÚdarás m1 Náisiúnta Cáilíochtaí in Éirinn

National Quality of Service Bureau (Adm., Polic.) An Biúro m4 Náisiúnta Cáilíochta Seirbhíse

National Radiological Protection Board (Med.) An Bord m1 Náisiúnta um Chosaint Raideolaíoch

National Reading Surveys (Ed.) Suirbhéanna mpl Náisiúnta Léitheoireachta

National Rehabilitation Hospital (Med.) An tOspidéal m1 Náisiúnta Athshlánúcháin

National Research Centre for Sensor Research, The (Ed., Med.) An Lárionad m1 Náisiúnta Taighde ar Bhraiteoirí

National Retention Policy for Local

Authority Records (Adm.) Beartas m1 Náisiúnta Coinneála i leith Thaifid na nÚdarás Áitiúil

national systems of innovation (Com.) córais mpl náisiúnta nuálaíochta

National Tourism Certification Board (Tour.) Bord m1 Náisiúnta Dheimhniúchán na Turasóireachta

National Training and Develoment Institute, The (NTDI) (Ed.) An Institiúid f2 Náisiúnta um Oiliúint agus Forbairt (INOF)

National Union of Dockers (Hist., Com.) Aontas m1 Náisiúnta na nDugairí

National Union of Seamen (Hist., Nau.) Aontas m1 Náisiúnta na Mairnéalach

National Virus Reference Laboratory (Med.) An tSeirbhís f2 Tagartha Náisiúnta maidir le Víris

National Vocational Qualifications (Ed.) Cáilíochtaí fpl Náisiúnta Gairmoideachais

National Voluntary Childcare Organisations (Soc.) Eagraíochtaí fpl Náisiúnta Deonacha um Chúram Leanaí

National Volunteers, the (Hist.) Na hÓglaigh mpl Náisiúnta

National Waymarked Ways Advisory Committee (Irish Sports Council) (Sp.) Coiste Náisiúnta Comhairleach na Slite Slímharcáilte (Comhairle Spóirt na hÉireann)

National Youth Orchestra of Ireland, the (Mus.) Ceolfhoireann f2 Náisiúnta Óige na hÉireann

native of Galway (Geog.) Gaillimheach m1

NATO (North Atlantic Treaty Organisation) (Hist., Pol.) ECAT (Eagraíocht Chonradh an

Atlantaigh Thuaidh)Natural elastic recovery (Hom.Ec.) athléimneacht f3 leaisteach nádúrtha

natural family planning (Physiol.) pleanáil f3 nádúrtha clainne

natural food (Cu.) bia m4 nádúrtha

natural foods (Cu.) bianna mpl nádúrtha

natural history (Biol., Env.) stair f2 an dúlra

natural selection (Biol.) roghnú m nádúrtha

nature identical (Biol.) comhionann a le substaint nádúrtha

Naughts and Crosses (Gam.) An Madra m4 Rua agus an Ghé

Nauru s (Geog.) (duine) Nárúch m1

Nauru s (Ling.) Nárúis f2

nautical measurement (Naut.) muirthomhas m1

Navajo Indians (Geog., Soc.) na Navachóigh mpl

Naval Computer Centre (Mil.) Airmheán m1

Ríomhaireachta na Seirbhíse CabhlaighNaval Dockyard (Mil.) An Longlann f2 Chabhlaigh

Naval Maritime College, the (Mil., Nau.) An Coláiste m4 Muirí Cabhlaigh

Naval Service (Mil.) An tSeirbhís f2 Chabhlaigh

Naval Service College. (Mil.) Coláiste m4 na Seirbhíse Cabhlaigh

Naval Service, Haulbowline, Cobh, County Cork (Mil.) An tSeirbhís f2 Chabhlaigh, Inis Sionnach, An Cóbh, Contae Chorcaí

Naval Service Headquarters (Mil.) Ceanncheathrú f5 na Seirbhíse Cabhlaigh

Naval Service Military Police Section (Mil.) Rannóg f2 Póilíní Airm na Seirbhíse Cabhlaigh

Naval Service Operations Command (Mil.) Ceannasaíocht f3 Oibríochtaí na Seirbhíse Cabhlaigh

Naval Service Recruiting Office (Mil.) Oifig f2 Earcaíochta na Seirbhíse Cabhlaigh

Naval Service Reserve (Mil.) Cúltaca m4 na Seirbhíse Cabhlaigh

Naval Service Support Command (Mil.) Ceannasaíocht f3 Tacaíochta na Seirbhíse Cabhlaigh

Naval Technical Stores (Mil.) Stórais mpl Theicniúla an Chabhlaigh

navigation by the global positioning system (Mil.) loingseoireacht f3 leis an gcóras suite domhanda

Navigation Section (Mil.) An Rannóg f2 Loingseoireachta

Navigations/ Fleet Operations/ Anti Submarine Warfare Training (Mil.) Traenáil f3 Loingseoireachta, Oibríochtaí Cabhlaigh, agus Cogaíocht Frithfhomhuireáin

Nazi swastikas (Hist.) svaisticí f4 Naitsíocha

NCEA Foundation Certificate (Ed.) Bonnteastas m1 CNCO; Bonnteastas m1 Chomhairle Náisiunta na gCáilíochtaí Oideachais

NCEA Foundation Course (Ed.) Bonnchúrsa m4 CNCO; Bonnchúrsa m4 Chomhairle Náisiunta na gCáilíochtaí Oideachais

NCO Wing (Mil.) Sciathán m1 na nONC

nebulizer treatment (Med.) cóireáil f3 le néalaitheoir

neck of sperm (Biol.) muineál m1 na speirme

necrosis s (Biol.) neacróis f2

nectar guides (Bot.) treoracha fpl neachtair

need for fulfilment (Psy.) riachtanas m1 comhlíontachta [ an gá le comhlíonta

need for investment in science (Adm., Ed.) an gá m4 le hinfheistíocht san eolaíocht

need for self-esteem (Psy.) riachtanas m1 féinmheasa [ an gá le féinmheas]

need to be liked (Psy.) an riachtanas m1/gá m4 go dtaitneofá le daoine eile

need to be secure in work (Psy.) an riachtanas m1/gá m4 a bheith slán i do phost negotiating skills (Adm., Ed.) scileanna fpl idirbheartaíochta

neighbourhood community (Adm., Soc.) pobal m1 comharsanachta

Nemalion helminthoides (MarBiol.) Nemalion helminthoides

NeoCeltic style (Archaeol) stíl f2 nua-Cheilteach

neocolonialist a (Phil.) nuachoilínaíoch a

Download 1.12 Mb.

Share with your friends:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   28
The database is protected by copyright ©sckool.org 2020
send message

    Main page