F1 generation (Biol.) (heredity) glúin G1 fabric conditioners


Ming dynasty (Chinese civ.) ríshliocht m3 MingDownload 1.12 Mb.
Page8/28
Date08.12.2018
Size1.12 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   28

Ming dynasty (Chinese civ.) ríshliocht m3 Ming


minibus s (Transp.) mionbhus m4

minidisc s (Mus.) miondiosca m4

minidisc players (Mus.) seinnteoirí mpl miondiosca

minimum carrying capacity (RoadSaf.) íosacmhainn f2 iompair

minimum clearance height (RoadSaf.) íosairde f4 glanta

minimum turning circles (RoadSaf.) caschiorcail mpl íosta

minimum width (RoadSaf.) íosleithead m1

mining bee (Ent.) beach f2 tholltach

Minister for Home Affairs (Hist.) An tAire m4 Gnóthaí BaileMinister of State (Adm.) Aire m4 Stáit

Minister of the Interior (Hist., Pol.) An tAire m4 Gnóthaí Baile

Minister s (Adm.) Aire m4

Minister of State’s Office (Adm.) Oifig f2 an Aire Stáit

ministerial colleagues, my (Pol.) mo chomh-Airí mpl

Ministerial Driving and Protection (Polic.) Tiomáint f2 agus Cosaint Airí

Minister’s Constituency Office (Adm.) Oifig f2 Thoghlach an Aire

ministers of the Eucharist (Relig.) ministrí mpl na hEocairiste

minority language (Ling.) teanga f4 mhionlaigh

minoritize v (Lit.) mionlaigh v

minute glass (Ph.) orláiste f4 nóiméid

minuteman s (Hist.) minuteman m4 [agus é a mhíniú i ngnáth-Ghaeilge]

mir s (pl miri) (Hist.) mir f2 (pl mireanna)

mirror v (Com.) scáthánaigh v

miscellaneous a (Gen.Lib.) ilchineálach a

misleading a (Gen., Ed.) (of information) míthreorach a

missionary monk (Hist., Relig.) manach m1 misinéireachta

missionary work (Hist., Relig.) obair f2 mhisinéireachta

mitochondrial a (Biol.) miteacoindreach a

mix and match (Cloth.) measc agus meaitseáil

mixed kelp forests (Biol., Env.) foraoiseacha fpl ceilpeanna measctha

mixing desks to make instruments and voices zoom in and out (Tel.) deasca fpl meascacháin chun fuaim gléasanna agus glórtha a neartú is a lagú

mixtures of maerl, gravel and mud (Biol., Env.) meascáin mpl de mhaerla, ghairbhéal agus láib

mobile waste containers (Env.) coimeádáin mpl ghluaisteacha dramhaíola

mobility-impaired elderly husband (Adm.)

fear m1 céile scothaosta maolghluaistemock-up s (Com.) samhail f3

model [interim] guidance on the use of Irish (Adm.) réamhthreoir f5 [eatramhach] maidir

le húsáid na Gaeilgemodel-making s (Art.) déanamh m samhaltán

Model UN (Ed.) Samhail f3 na Náisiún Aontaithe

moderate general learning disabilities (Ed.) míchumas m1 foghlama ginearálta meánach

moderator muscle (Physiol.) matán m1 measraithe

Modern European History (Ed., Hist.) Nua-Stair f2 na hEorpa

modernisation s (Com.) nuachóiriú m (gs –rithe)

modernity s (Lit.) nua-aoiseacht f3

Modern Letters (Ed.) (sa Fhrainc) Nualitríocht f3

modifier s (Env.) maolaitheoir m3

modular study (Ed.) staidéar m1 modúlach

modules spl (Ed.) modúil mpl

Moldavian s (Ling.) Moldáivis f2

mole cricket (Gryllotalpa gryllotalpa) (Ent.) caoch-chriogar m1

Molecular Medicine Laboratories (Med.) Saotharlanna fpl na Míochaine Móilíní

molest v (Gen.) (annoy) cuir isteach ar

molest v (Jur.) (Sexual, etc) ainteagmhaigh v

monastic city (Archaeol., Hist.) cathair f5 mhainistreach

Monastic Way (Geog.) (ainm ar theach) Slí f4 na Manach

money advice (Fin.) comhairle f4 airgid

Money Advice and Budgeting Service (Fin.) Seirbhís f2 Bhuiséadta agus Chomhairle Airgid

moneyer s (Hist.) déantóir m3 airgid

money laundering (Com., Polic.) sciúradh m airgid

moneylender's licence (Adm., Com.) ceadúnas m1 iasachtóra

money-off voucher (Com.) dearbhán m1 praghasghearrtha

Mongolian a (Typ.) Mongólach a

Mongol languages (Ling.) teangacha fpl Mongólacha

monkey-eating eagle (Orn.) iolar m1 moncaí-iteach

monitoring the performance of projects (Adm.) faireachán m1 a dhéanamh ar fheidhmiú na dtionscadal

monitors spl (Mus.) monatóirí mpl

Monophasic defibrillator (Med.) dífhibrileoir m3 monapasach

monorail train (Transp.) Giúdaigh mpl aondiachúla

mono recording (Tel.) monathaifeadadh m (gs –eadta)

monounsaturated fatty acids (Biol.) aigéid mpl shailleacha mhonai-neamhsháithithe

monounsaturates spl (Biol.) monai-neamhsháitheáin mpl

mood s (Mus.) mothú m (an cheoil)

moorland emerald Somatochlora arctica (Ent.) smaragaid f2 an mhóintigh

moorland hawker Aeshna juncea (Ent.) seabhcaí m4 an phortaigh

mora/deepwater cod (Ich.) trosc m1 domhainmhara

morale s (Com.) (of staff) meanma f5

more adequate provision (Adm., Gen.) soláthar m1 níos fónta

more Gatso speeding detection systems (Polic.) breis f2 córas braite luais Gatso

more widspread semi‑natural communities (Env.) pobail mpl leathnádúrtha níos forleitheadaí

morning-after pill, the (Med.) piolla/piollaire m4 na maidine dár gcionn

Morse code (Tel.) cód m1 Morse

Mortgage Allowance Scheme (Fin.) Scéim f2 Liúntais Mhorgáiste

mortgage interest supplement (Adm., Fin.) forlíonadh m ús morgáiste

mortgage intermediaries' authorisation (Adm., Com.) údarú m idirghabhálaithe morgáiste

mortgage protection (Fin., Ins.) cosaint f3 mhorgáiste

Mortgage Protection Insurance Scheme (Fin., Ins.) Scéim f2 Árachais um Chosaint Morgáiste

morpheme s (Ling.) moirféim f2 (pl -eanna)

Moscow Underground (Transp.) meitreo m4 Mhoscó [nó é mhíniú mar iarnród faoi thalamh Mhoscó]

most/least popular student (Ed., Gen.) mac m1 léinn is mó/lú a bhfuil gean air/uirthi

Mother & Child Care (Soc.) Cúram m1 Máithreacha agus Leanaí

Mother and Child Scheme, the (Hist.) An Scéim f2 Mháthar agus Linbh

Mother Goddess (Relig.) Máthairdhia m

motivated team (Adm.) foireann f2 spreagtha

motivator s (Ed.) inspreagthóir m3

Motor Fines Office (Polic.) Oifig f2 na bhFíneálacha Mótair

motor skills (Biol., Psy.) scileanna fpl luaile

motor transport (Hist.) mótar-iompar m1

mottled umber moth (Erannis defoliaria) (Env.) leamhan m1 umbrach breac

mouflon s (Z.) caora f5 mouflon

Moulmein s (= Maulmain) (Geog.) Moulmein

Mount Etna (Geog.) Sliabh m1 Etna

Mount Fuji (Geog.) Sliabh m1 Fuji

mounting liquid (Biol.) leacht m3 gléasta

Mountjoy Prison (Hist.) Príosún m1 Mhuinseo

mouse pad kit (Comp.) fearas m1 ceapa luiche

mouse pad kits (Comp.) fearais mpl cheapa luiche

mouse pads (Comp.) ceapa mpl luiche

moveable-type printing press (Hist., Print.) clóphreas m3 cló inaistrithe

movement s (Physiol.) (of muscle etc.) corraí m (gs –aithe)

moving or stagnant water bodies, artificial in origin linnte fpl d'uisce reatha nó marbh, de bhunús saorga

MRI Suite (Med.) Seomra m4 MRI

mucosa s (Biol.) múcós m1

muck-raking s (Journ.) tochailt f2 salachairMucosal Immunology (Biol.) Imdhíonacht

f3 Mhúcóis

mud sedge (= bog-sedge) Carex limosa (Bot.) cíb f2 chorraigh

mudskipper s (Biol.) scinneadóir m3 láibe

mugging s (Polic.) mugáil f3

mullah s (Relig.) mullá m4 (pl -nna)

multi-agency provision (Adm., Soc.) soláthar m1 ilghníomhaireachtaí

multimedia presentation (Adm., Comp.) léiriú m ilmheán

multi-platform hardware and software environments (Comp.) timpeallachtaí fpl il-léibhinn crua-earraí agus bogearraí

multiple-cresset lamp (Archaeol.) lampa m4

ilcham


multiple deprivation (Adm., Soc.) díth f2 ilchineálach

multiple myeloma (Med.) mialóma m4 iolrach

multiple operating systems (Comp.) córais mpl il-oibriúcháin

multiples/supermarket multiples (Com.) il‑ollmhargaí mpl

multipurpose room (Med.) seomra m4 ilchúraimí

multiracial a (Soc.) ilchiníoch a

multivitamins spl (Health) (food supplements) (capsúil, piollairí, táibléid etc) ilvitimíní

multivolume national biography (Lib., Lit.) beathaisnéis f2 náisiúnta il-imleabhar

mumble v (Biol., Med.) caint f2 a mhungailt/a chogaint

muntjac s (Z.) muinseac m1

murder mysteries (Lib., Lit.) dúrúin mpl dúnmharaithe

Murder Squad (Hist.) scuad m1 an mharaithe

Muscat s (Geog.) Muscáit f2

muscle elasticity (Biol.) leaisteachas m1 na matán

Muscular Dystrophy Ireland (Med.) Diostróife f4 Mhatánach Éireann

musculoskeletal disorder (Med.) neamhord matánchnámharlaigh

musculoskeletal problems (Med.) fadhbanna fpl matánchnámharlaigh

musical biographies (Lib., Lit., Mus.) beathaisnéisí fpl ceoltóirí

music awards (Mus.) dámhachtainí fpl ceoil; duaiseanna fpl ceoil

music boxed sets (Mus.) boscraí mpl ceoil

music – classical (Mus.) ceol m1 clasaiceach

music - hip hop (Mus.) ceol m1 hip hap

music of the world (Lib., Mus.) ceol m1 domhanda

music room (Mus.) seomra m4 ceoil

music – traditional (Mus.) ceol m1 traidisiúnta

music trivia quiz (Gam., Mus.) tráth m3 na gceist ar mhionfhíricí ceoil

Mustelidae spl (Z.) Mustelidae

mycelia spl (Biol., Hom.Ec.) mícéiliamaí mpl

My Documents(Comp., IT) Mo chuid doiciméad

Mylar s (Plastics) (tradename) Mylar m4 ( mílear m1 más gá)

My Music (Comp., IT) Mo chuid ceoil

My Network Places (Comp., IT) M’ionaid líonra

Myanmar a (Typ.) Maenmarach a

myomeres spl (Biol.) mióimírí fpl

N

N69 realignment (Env., Transp.) athailíniú m an N69

N/A (= not applicable) (Adm.) N/B (= neamhbhainteach) a

naan bread (Cu.) arán m1 Naan

nacre s (= mother-of-pearl) (Mar.Biol.) néamhann m1

Nadi-Svedi s (Indian civ., Med.) (steam pipe) Nadaí-Sveidí m4

nail-biting s (Health, Psy.) ithe m4 na n-ingne

nail care (Cosmet.; Toil.) cúram m1 ingne

nakers spl (Mus.) nácaeirí mpl

"Name and Shame" Advertisement (Adm., Env.) Fógra m4 “Ainmnigh agus Aithisigh”

Napoleonic code (Hist.) cód m1 Napoléon

napthoquinone s (Biol.) naptacuineon m1 naphthoquinones (Biol.) naftacuineoin mpl

Narcotics Anonymous (Soc.) Andúiligh mpl Drugaí Gan Ainm

narratee s (Lit.) duine m4 a bhfuil an reacaireacht dírithe air/uirthi

narration s (Cin., Lit.) reacaireacht f3

narrative poetry (Ed., Lit.) scéalfhilíocht f3

narrative writing (Lit.) scríbhneoireacht f3 reacaireachta

narratology s Staidéar m1 ar chúrsaí reacaireachta

narrator s (Cin., Lit.) reacaire m4

National Aquatics Centre (Leis.) An Lárionad m1 Náisiúnta Uiscíochta

National Archives (Hist.) An Chartlann f2 Náisiúnta

National Association for Deaf People (Deaftech) (Med.) Cumann m1 Náisiúnta na mBodhar (Deaftech)

National Association of Regional Game Councils (Adm, Env.) Cumann m1 Náisiúnta na gComhairlí Áitiúla Géime

National Breastfeeding Week (Soc.) An tSeachtain f2 Náisiúnta um Beathú Cíche

National Bureau of Criminal Investigation (Polic.) An Biúró m4 Náisiúnta um Imscrúdú Coiriúil

National Car Testing Centre, The (Adm., Veh.) An tSeirbhís f2 Náisiúnta Tástála Carranna

National Certificate in Agriculture (Ed.) Teastas m1 Náisiúnta Talmhaíochta

National Certificate in Applied Social Studies in Social Care (Ed.) Teastas m1 Náisiúnta Staidéir Shóisialta Fheidhmigh i gCúram Sóisialta

National Certificate in Applied Social Studies in Vocational Rehabilitation (Ed.) Teastas m1 Náisiúnta Staidéir Shóisialta Fheidhmigh in Athinmheachán Gairme

National Certificate in Business Studies in Accounting (Ed.) Teastas m1 Náisiúnta Staidéir Ghnó i gCuntasaíocht

National Certificate in Business Studies in Business Administration (Ed.) Teastas m1 Náisiúnta Staidéir Ghnó i Riarachán Gnó

National Certificate in Business Studies in Computer Applications (Ed.) Teastas m1 Náisiúnta Staidéir Ghnó i bhFeidhmiúcháin Ríomhaire

National Certificate in Business Studies in Customer Care (Ed.) Teastas m1 Náisiúnta Staidéir Ghnó i gCúram Custaiméirí

National Certificate in Business Studies in Financial Services (Ed.) Teastas m1 Náisiúnta Staidéir Ghnó i Seirbhísí Airgeadais

National Certificate in Business Studies in Front Office Administration (Ed.) Teastas m1 Náisiúnta Staidéir Ghnó i Riarachán Oifige Tosaigh

National Certificate in Business Studies in Health Service Management (Ed.) Teastas m1 Náisiúnta Staidéir Ghnó i mBainistíocht Seirbhíse Sláinte

National Certificate in Business Studies in Hotel and Catering Supervision (Ed.) Teastas m1 Náisiúnta Staidéir Ghnó i Maoirseacht Óstáin agus Lónadóireachta

National Certificate in Business Studies in Marketing (Ed.) Teastas m1 Náisiúnta Staidéir Ghnó i Margaíocht

National Certificate in Business Studies in Office Information Systems (Ed.) Teastas m1 Náisiúnta Staidéir Ghnó i gCórais Eolais Oifige

National Certificate in Business Studies in Small Business Enterprise (Ed.) Teastas m1Náisiúnta Staidéir Ghnó i bhFiontraíocht Ghnóthas Beag

National Certificate in Business Studies in Transport and Distribution (Ed.) Teastas m1 Náisiúnta Staidéir Ghnó in Iompar agus Dáileadh

National Certificate in Computing (Ed.) Teastas m1 Náisiúnta Ríomhaireachta

National Certificate in Computing in Information Technology Support (Ed.) Teastas m1 Náisiúnta Ríomhaireachta i dTacaíocht Theicneolaíocht an Eolais

National Certificate in Computing in Systems Support (Ed.) Teastas m1 Náisiúnta Ríomhaireachta i dTacaíocht Chóras

National Certificate in Construction (Ed.) Teastas m1 Náisiúnta Foirgníochta

National Certificate in Construction Studies (Ed.) Teastas m1 Náisiúnta Staidéir Foirgníochta

National Certificate in Engineering in Agricultural Engineering (Ed.) Teastas m1 Náisiúnta Innealtóireachta in Innealtóireacht Talmhaíochta

National Certificate in Engineering in Biomedical Engineering (Ed.) Teastas m1 Náisiúnta Innealtóireachta in Innealtóireacht Bhithleighis

National Certificate in Engineering in Building Services (Ed.) Teastas m1 Náisiúnta Innealtóireachta i Seirbhísí Foirgníochta

National Certificate in Engineering in Civil Engineering (Ed.) Teastas m1 Náisiúnta Innealtóireachta in Innealtóireacht Shibhialta

National Certificate in Engineering in Computer Aided Engineering (Ed.) Teastas m1 Náisiúnta Innealtóireachta in Innealtóireacht Ríomhchuidithe

National Certificate in Engineering in Computer Engineering (Ed.) Teastas m1 Náisiúnta Innealtóireachta in Innealtóireacht Ríomhaireachta

National Certificate in Engineering in Electronic Engineering (Ed.) Teastas m1 Náisiúnta Innealtóireachta in Innealtóireacht Leictreonach

National Certificate in Engineering in Electronics (Ed.) Teastas m1 Náisiúnta Innealtóireachta i Leictreonaic

National Certificate in Engineering in

Electronics & Communication (Ed.) Teastas m1 Náisiúnta Innealtóireachta i Leictreonaic agus Cumarsáid

National Certificate in Engineering in Electronics and Communications Systems (Ed.) Teastas m1 Náisiúnta Innealtóireachta i Leictreonaic agus Córais Chumarsáide

National Certificate in Engineering in Electronics and Marine Communications Systems (Ed.) Teastas m1 Náisiúnta Innealtóireachta i Leictreonaic agus Córais Chumarsáide Mhuirí

National Certificate in Engineering in Electronic Engineering (Ed.) Teastas m1 Náisiúnta Innealtóireachta in Innealtóireacht Leictreonaice

National Certificate in Engineering in Environmental Engineering (Ed.) Teastas m1 Náisiúnta Innealtóireachta in Innealtóireacht Chomhshaoil

National Certificate in Engineering in Manufacturing Engineering (Ed.) Teastas m1 Náisiúnta Innealtóireaachta in Innealtóireacht Déantúsaíochta

National Certificate in Engineering in Marine Electronics (Ed.) Teastas m1 Náisiúnta Innealtóireachta i Leictreonaic Mhuirí

National Certificate in Engineering in Mechanical and Electronic Engineering (Ed.) Teastas m1 Náisiúnta Innealtóireachta in Innealtóireacht Mheicniúil agus Leictreonaice

National Certificate in Engineering in Mechanical Engineering (Ed.) Teastas m1 Náisiúnta Innealtóireachta in Innealtóireacht Mheicniúil

National Certificate in Engineering in

Mechatronics (Ed.) Teastas m1 Náisiúnta

Innealtóireachta i MeicitreonaicNational Certificate in Engineering in Medical Device Manufacturing (Ed.) Teastas m1 Náisiúnta Innealtóireachta i nDéantúsaíocht Feistí Leighis

National Certificate in Engineering in Mineral Engineering (Ed.) Teastas m1 Náisiúnta Innealtóireachta in Innealtóireacht Mhianraí

National Certificate in Engineering in Plastics Engineering (Ed.) Teastas m1 Náisiúnta Innealtóireachta in Innealtóireacht Phlaisteach

National Certificate in Engineering in Production Engineering (Ed.) Teastas m1 Náisiúnta Innealtóireachta in Innealtóireacht Táirgeachta

National Certificate in Hotel and Catering

Supervision (Ed.) Teastas m1 Náisiúnta

Maoirseachta Óstlainne agus LónadóireachtaNational Certificate in Humanities in Adult and Community Education (Ed.) Teastas m1 Náisiúnta Daonnachtaí in Oideachas Aosach agus Pobail

National Certificate in Humanities in Theology (Ed.) Teastas m1 Náisiúnta Daonnachtaí i nDiagacht

National Certificate in Legal Studies (Ed.) Teastas m1 Náisiúnta Staidéir Dhlí

National Certificate in Office Information Systems (Ed.) Teastas m1 Náisiúnta Córas Eolais Oifige

National Certificate in Science (Common First Year Course) (Ed.) Teastas m1 Náisiúnta Eolaíochta (Comhchúrsa sa Chéad Bhliain)

National Certificate in Science in Applied Biology (Ed.) Teastas m1 Náisiúnta Eolaíochta i mBitheolaíocht Fheidhmeach

National Certificate in Science in Applied Chemistry (Ed.) Teastas m1 Náisiúnta Eolaíochta igCeimic Fheidhmeach

National Certificate in Science in Applied Physics & Instrumentation (Ed.) Teastas m1 Náisiúnta Eolaíochta i bhFisic Fheidhmeach agus Ionstraimíocht

National Certificate in Science in Aquatic Science (Ed.) Teastas m1 Náisiúnta Eolaíochta in Eolaíocht Uisceach

National Certificate in Science in Industrial Science in Good Manufacturing Practice and Technology (Ed.) Teastas m1 Náisiúnta Eolaíochta in Eolaíocht Thionsclaíoch i nDea-Chleachtas Déantúsaíochta agus Teicneolaíocht

National Certificate in Science in Sterile Services Technology (Ed.) Teastas m1 Náisiúnta Eolaíochta i dTeicneolaíocht Seirbhísí Steiriúla

National Certificate in Small Business Management (Ed.) Teastas m1 Náisiúnta

Bainistíochta Gnóthas BeagNational Certificate in Technology in Audiovisual Media Technology (Ed.) Teastas m1 Náisiúnta Teicneolaíochta i dTeicneolaíocht Meán Closamhairc

National Certificate of Competence in Road Haulage (Adm., Veh.) Deimhniú m Náisiúnta Inniúlachta ar Tharlú Bóthair

National Clearinghouse on Family Violence, 1997 (Adm., Soc.) Teach m Náisiúnta Imréitigh maidir le Foréigean Teaghlaigh, 1997

National Co-ordinating Childcare Committee (Ed., Soc.) An Coiste m4 Náisiúnta Comhordaithe Cúraim Leanaí

National Collator’s Office (Polic.) Oifig f2 Náisiúnta an Chóimheastóra

National Council for Technology in Education (Ed., IT) An Chomhairle f4 Náisiúnta um Theicneolaíocht san Oideachas

National Council for the Blind of Ireland (Med.) Comhairle f4 Náisiúnta na hÉireann do na Daill

national devolved budgeting (Com.) buiséadú m cineachta náisiúnta

National Diploma in Applied Social Studies in Disability (Ed.) Dioplóma m4 Náisiúnta Staidéir Shóisialta Fheidhmigh i Míchumas

National Diploma in Applied Social Studies in Social Care (Ed.) Dioplóma m4 Náisiúnta Staidéir Shóisialta Fheidhmigh i gCúram Sóisialta

National Diploma in Applied Social Studies in Vocational Rehabilitation (Ed.) Dioplóma m4 Náisiúnta Staidéir Shóisialta Fheidhmigh in Athinmheachán Gairme

National Diploma in Architectural Technology (Ed.) Dioplóma m4 Náisiúnta Teicneolaíochta Ailtireachta

National Diploma in Art (Ed.) Dioplóma m4 Náisiúnta Ealaíne

National Diploma in Business in Information Technology (Ed.) Dioplóma m4 Náisiúnta Staidéir Ghnó i dTeicneolaíocht an Eolais

National Diploma in Business Studies in Accountancy (Ed.) Dioplóma m4 Náisiúnta Staidéir Ghnó i gCuntasaíocht

National Diploma in Business Studies in Advertising (Ed.) Dioplóma m4 Náisiúnta Staidéir Ghnó i bhFógraíocht

National Diploma in Business Studies in Business Information Systems (Ed.) Dioplóma m4 Náisiúnta Staidéir Ghnó i gCórais Eolais Ghnó

National Diploma in Business Studies in Electronic Business (Ed.) Dioplóma m4 Náisiúnta Staidéir Ghnó i Ríomhghnó

National Diploma in Business Studies in Electronic Commerce Systems (Ed.) Dioplóma m4 Náisiúnta Staidéir Ghnó i gCórais Ríomhthráchtála

National Diploma in Business Studies in

European Business Management (Ed.)

Dioplóma m4 Náisiúnta Staidéir Ghnó i

mBainistíocht Ghnó Eorpach

National Diploma in Business Studies in

European Languages and Business (Ed.)

Dioplóma m4 Náisiúnta Staidéir Ghnó i dTeangacha Eorpacha agus GnóNational Diploma in Business Studies in Financial Services (Ed.) Dioplóma m4

Náisiúnta Staidéir Ghnó i Seirbhísí AirgeadaisNational Diploma in Business Studies in Healthcare Management (Ed.) Dioplóma m4 Náisiúnta Staidéir Ghnó i mBainistíocht Chúraim Shláinte

National Diploma in Business Studies in Hospitality Information Technology (Ed.) Dioplóma m4 Náisiúnta Staidéir Ghnó i dTeicneolaíocht Eolais Fáilteachais


National Diploma in Business Studies in Information Technology with Spanish (Ed.) Dioplóma m4 Náisiúnta Staidéir Ghnó i dTeicneolaíocht an Eolais mar aon le Spáinnis

National Diploma in Business Studies in International Business (Ed.) Dioplóma m4 Náisiúnta Staidéir Ghnó i nGnó Idirnáisiúnta

National Diploma in Business Studies in Languages and Marketing (Ed.) Dioplóma m4 Náisiúnta Staidéir Ghnó i dTeangacha agus Margaíocht

National Diploma in Business Studies in Library Services (Ed.) Dioplóma m4 Náisiúnta Staidéir Ghnó i Seirbhísí Leabharlainne

National Diploma in Business Studies in Management (Ed.) Dioplóma m4 Náisiúnta Staidéir Ghnó i mBainistíocht

National Diploma in Business Studies in Management Finance (Ed.) Dioplóma m4 Náisiúnta Staidéir Ghnó in Airgeadas Bainistíochta

National Diploma in Business Studies in Parish Planning & Administration (Ed.) Dioplóma m4 Náisiúnta Staidéir Ghnó i bPleanáil agus Riarachán Paróistí

National Diploma in Business Studies in Public Relations (Ed.) Dioplóma m4 Náisiúnta Staidéir Ghnó i gCaidreamh Poiblí

National Diploma in Business Studies in Recreation and Leisure (Ed.) Dioplóma m4 Náisiúnta Staidéir Ghnó in Áineas agus Fóillíocht

National Diploma in Business Studies in Sustainable Rural Development (Ed.) Dioplóma m4 Náisiúnta Staidéir Ghnó i bhForbairt Inbhuanaithe Tuaithe

National Diploma in Business Studies in Tourism and Hospitality Studies (Ed.) Dioplóma m4 Náisiúnta Staidéir Ghnó i Staidéar Turasóireachta agus Fáilteachais

National Diploma in Communications in Graphic Design (Ed.) Dioplóma m4 Náisiúnta Cumarsáide i nDearadh Grafach

National Diploma in Computing (Ed.) Dioplóma m4 Náisiúnta Ríomhaireachta

National Diploma in Computing in Multimedia Programming (Ed.) Dioplóma m4 Náisiúnta Ríomhaireachta i Ríomhchlárú Ilmheán

National Diploma in Computing in Software Development (Ed.) Dioplóma m4 Náisiúnta Ríomhaireachta i bhForbairt Bhogearraí

National Diploma in Construction in Building Surveying (Ed.) Dioplóma m4 Náisiúnta Foirgníochta i Suirbhéireacht Foirgníochta

National Diploma in Construction in (Site Management), (Measuring and Estimating), (Health and Safety), (CAD) (Ed.) Dioplóma m4 Náisiúnta Foirgníochta (i mBainistíocht Láithreáin), (i dTomhas agus Meastachán), (i Sláinte agus Sábháilteacht), (i nDRC)

National Diploma in Construction in Building Surveying (Ed.) Dioplóma m4 Náisiúnta Foirgníochta i Suirbhéireacht Foirgníochta

National Diploma in Construction in Construction Economics (Ed.) Dioplóma m4 Náisiúnta Foirgníochta in Eacnamaíocht Foirgníochta

National Diploma in Construction in Construction Management (Ed.) Dioplóma m4 Náisiúnta Foirgníochta i mBainistíocht Foirgníochta

National Diploma in Construction in Construction Technology (Ed.) Dioplóma m4 Náisiúnta Foirgníochta i dTeicneolaíocht Foirgníochta

National Diploma in Construction in Health and Safety (Ed.) Dioplóma m4 Náisiúnta Foirgníochta i Sláinte agus Sábháilteacht

National Diploma in Construction in Measuring and Estimating (Ed.) Dioplóma m4 Náisiúnta Foirgníochta i dTomhas agus Meastachán

National Diploma in Construction in Site Management (Ed.) Dioplóma m4 Náisiúnta Foirgníochta i mBainistíocht Láithreáin

National Diploma in Construction Studies in Building Surveying (Ed.) Dioplóma m4 Náisiúnta Staidéir Foirgníochta i Suirbhéireacht Foirgníochta

National Diploma in Construction Studies in Site Management (Ed.) Dioplóma m4 Náisiúnta Staidéir Foirgníochta i mBainistíocht Láithreáin

National Diploma in Design Communication (Ed.) Dioplóma m4 Náisiúnta Cumarsáide Deartha

National Diploma in Design for Printing (Ed.) Dioplóma m4 Náisiúnta Deartha don Chlódóireacht

National Diploma in Design in Communications (Ed.) Dioplóma m4 Náisiúnta Deartha i gCumarsáid

National Diploma in Design in Fashion Design (Ed.) Dioplóma m4 Náisiúnta Deartha i nDearadh Faisin

National Diploma in Design in Printing (Ed.) Dioplóma m4 Náisiúnta Deartha i

gClódóireachtNational Diploma in Engineering in Agricultural Engineering (Ed.) Dioplóma m4 Náisiúnta Innealtóireachta in Innealtóireacht Talmhaíochta

National Diploma in Engineering in Automation and Control Technology (Ed.) Dioplóma m4 Náisiúnta Innealtóireachta in Uathoibriú agus Teicneolaíocht Rialúcháin

National Diploma in Engineering in Biomedical Engineering (Ed.) Dioplóma m4 Náisiúnta Innealtóireachta in Innealtóireacht Bhithleighis

National Diploma in Engineering in Civil Engineering (Ed.) Dioplóma m4 Náisiúnta Innealtóireachta in Innealtóireacht Shibhialta

National Diploma in Engineering in Computer Engineering (Ed.) Dioplóma m4 Náisiúnta Innealtóireachta in Innealtóireacht Ríomhaireachta


National Diploma in Engineering in Construction and Civil Works (Ed.) Dioplóma m4 Náisiúnta Innealtóireachta i bhFoirgníocht agus Oibreacha Sibhialta

National Diploma in Engineering in Electronic and Mechanical Engineering (Ed.) Dioplóma m4 Náisiúnta Innealtóireachta in Innealtóireacht Leictreonach agus Meicniúil

National Diploma in Engineering in Electronic Engineering (Ed.) Dioplóma m4 Náisiúnta Innealtóireachta in Innealtóireacht Leictreonaice

National Diploma in Engineering in Electronic Product Design (Ed.) Dioplóma m4 Náisiúnta Innealtóireachta i Ríomhdhearadh Táirgí

National Diploma in Engineering in Electronics (Ed.) Dioplóma m4 Náisiúnta Innealtóireachta i Leictreonaic

National Diploma in Engineering in Electronics and Information Technology (Ed.) Dioplóma m4 Náisiúnta Innealtóireachta i Leictreonaic agus Teicneolaíocht an Eolais

National Diploma in Engineering in Electronics – Manufacture and Service (Ed.) Dioplóma m4 Náisiúnta Innealtóireachta i Leictreonaic – Déantúsaíocht agus Seirbhís

National Diploma in Engineering in Electronics – Product Development (Ed.) Dioplóma m4 Náisiúnta Innealtóireachta i Leictreonaic – Forbairt Táirgí

National Diploma in Engineering in Electronics and Digital Communications (Ed.) Dioplóma m4 Náisiúnta Innealtóireachta i Leictreonaic agus Cumarsáid Dhigiteach


National Diploma in Engineering in

Electronics and Microcomputer Engineering (Ed.) Dioplóma m4 Náisiúnta Innealtóireachta i

Leictreonaic agus Innealtóireacht Mhicriríomhaire

National Diploma in Engineering in Environmental Engineering to National Diploma in Engineering in Building Services(Ed.) Dioplóma m4 Náisiúnta Innealtóireachta in Innealtóireacht Chomhshaoil go Dioplóma m4 Náisiúnta Innealtóireachta i Seirbhísí Foirgníochta

National Diploma in Engineering in Highway and Traffic Engineering (Ed.) Dioplóma m4 Náisiúnta Innealtóireachta in Innealtóireacht Mhórbhealach agus Tráchta

National Diploma in Engineering in Manufacturing Engineering (Ed.) Dioplóma m4 Náisiúnta Innealtóireachta in Innealtóireacht Déantúsaíochta

National Diploma in Engineering in Manufacturing Processes (Ed.) Dioplóma m4 Náisiúnta Innealtóireachta i bPróisis Déantúsaíochta

National Diploma in Engineering in Mechanical and Electronic Engineering (Ed.) Dioplóma m4 Náisiúnta Innealtóireachta in Innealtóireacht Mheicniúil agus Leictreonaice

National Diploma in Engineering in Mechanical Engineering (Ed.) Dioplóma m4 Náisiúnta Innealtóireachta in Innealtóireacht Mheicniúil

National Diploma in Engineering in Mechatronics (Ed.) Dioplóma m4 Náisiúnta Innealtóireachta i Meicitreonaic

National Diploma in Engineering in Plastics Engineering (Ed.) Dioplóma m4 Náisiúnta Innealtóireachta in Innealtóireacht Phlaisteach

National Diploma in Fine Art in Painting (Ed.) Dioplóma m4 Náisiúnta Mínealaíne i bPéintéireacht

National Diploma in Fine Art in Printmaking (Ed.) Dioplóma m4 Náisiúnta Mínealaíne i nDéanamh Priontaí

National Diploma in Fine Art in Sculpture (Ed.) Dioplóma m4 Náisiúnta Mínealaíne i nDealbhóireacht


Share with your friends:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   28


The database is protected by copyright ©sckool.org 2019
send message

    Main page