F1 generation (Biol.) (heredity) glúin G1 fabric conditioners


MA in School Chaplaincy and Pastoral Care (Ed.) MA i Séiplíneacht Scoile agus Cúram TréadachDownload 1.12 Mb.
Page7/28
Date08.12.2018
Size1.12 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   28

MA in School Chaplaincy and Pastoral Care (Ed.) MA i Séiplíneacht Scoile agus Cúram Tréadach


mainstream education (Ed.) oideachas m1

príomhshruthamainstreaming s (Adm.) príomhshruthú m (gs

thaithe)


mainstream second level education (Ed.)

oideachas m1 dara leibhéal príomhshruthamaintenance clerk of works (Adm.) cléireach

m1 cothabhála oibreacha

Maintenance Management/ Planning &

Inspection Section (Mil.) An Rannóg f2 um

Bainistíochta Cothabhála/ Pleanála agus

Cigireachta

Maintenance Section (Mil.) An Rannóg f2

Cothabhálamajor centre of population (Hist., Geog.) mórionad m1 daonra

majority language (Ling.) teanga f4 thromlaigh

majority vote (Com.) vóta m4 tromlaigh

make fertile, to (Physiol.) a dhéanamh m torthúil

makeover s (Cosmet., Decor.) nuamhaisiú m (gs – sithe)

make pregnant, to (Physiol.) toirchigh v

making Ireland’s development sustainable (Adm.) forbairt f3 na hÉireann a dhéanamh inbhuanaithe

Malagasy s (Ling.) Malagáisis f2

Malay s (Ling.) Malaeis f2

Malayalam s (Geog.) (duine) Mailéalamach m1

Malayalam s (Ling.) Mailéalaimis f2

Malayalam a (Typ.) Mailéalamach a

malefactor s (Polic.) bíobha m4, coireach m1

Male Dry Changing (Gen., Adm.) Gléasadh m (gs.-sta) Tirim na bhFear

Male Staff Changing (Gen., Adm.) Seomra m4 Gléasta Foirne (Fir)

malnourishment s (Med.) míchothú m (gs -thaithe)

malt loaf (Cu.) builín m4 braiche

maltol s (Biol., Hom.Ec.) maltól m1

manageability s (Adm., Com.) inbhainistíocht f3

Management Advisory Committee (Adm.) Coiste m4 Comhairleach Bainistíochta

Management & Organization (Adm.) Bainistíocht f3 agus Eagrúchán

Management and Organisational Studies (Ed.) Staidéar m1 Bainistíochta agus Eagrúcháin

Management and Supervisory Training (Ed.) Oiliúint f3 Bhainistíochta agus Mhaoirseachta

management consultant (Adm., Com.) sainchomhairleoir m3 bainistíochta

Management Degree Office(Adm., Polic.) Oifig f2 na Céime Bainistíochta

Management Information Framework (Adm.) Creat m3 Faisnéise Bainistíochta

Management Information Framework

Section (Adm.) An Rannóg f2 um Fhrámaíocht Faisnéis Bainistíochta

Management Services Unit (Adm.) An tAonad m1 Seirbhísí Bainistíochta

Management Support (Adm.) Tacaíocht f3 Bainistíochta

Mandalay (Geog.) Mandalay

mangrove swamp (Geog.) corcach f2 mhangróbh

manorial document (Hist.) cáipéis f2 mhainéarach

Manpower, Recruitment and Planning (Mil.) Acmhainní fpl Daonna, Earcaíocht agus Pleanáil

mantra s (Relig.) mantra m4

manual handling injury (Adm.) díobháil f3 de bharr láimhsithe

manual handling operations (Saf.) oibríochtaí fpl a bhaineann le láimhsiú

manual handling training (Adm., Ed.) oiliúint f3 ar láimhsiú sábháilte

manufacturers’ instructions and

recommendations (Saf.) treoracha fpl agus moltaí na ndéantóirí

Maori s (Ling.) Maorais f2

Marathi s (Ling.) Maraitis f2

marbled chocolate mousse (Cu.) mús m1 seacláide marmarach

marble painting (Art) marmarphéinteáil f3

marbling inks (Art) dúigh mpl mharmaraithe

mare s (Trades) (Coop.) láir f5

Marina View (Adm., Geog.) Radharc m1 na Muiríne

marinated smoked salmon (Cu.) bradán m1 deataithe maranáidithe

Marine and Diving Sections (Polic.) Rannóga fpl Muirí agus Tumadóireachta

Marine Search and Rescue Services (Adm.) Seirbhísí fpl Cuardaigh agus Tarrthála ar muir

market driven a (Com.) faoi thiomáint an mhargaidh

market pricing (Com.) praghsáil f3 de réir an mhargaidh

market share pricing (Com.) praghsáil f3 de réir sciar den mhargadh

marking s (Sp.) marcáil f3

Mark’s gospel (Hist., Relig.) soiscéal m1 Mharcais

marriage gratuity (Adm., Fin.) aisce f4 phósta

marsh orchid (Bot.) magairlín m4 corraigh

marsh spotted orchid (= heath spotted orchid) Orchis ericatorum/Dactylorhiza maculata (Bot.) na circíní

Martial a (Geog.) Marsach a

Martin Ryan Marine Science Institute (Ed.) Institiúid f2 Muireolaíochta Mháirtín Uí Riain

Martians spl (Sc.Fict.) Marsaigh mpl

martyrdom of James the Apostle (Hist.) maritíreacht f3 Shéamais Aspal

Mary Connolly (née Duffy) (Soc.) Máire Bean Uí Chonghaile (née Ní Dhufaigh)

massacre v (Polic.) ár m1 a dhéanamh

massage s (Health.) suathaireacht

massagers spl (Health) gléasanna mpl suathaireachta

mass bouquet (Relig.) pósae m4 aifreann

mass communication theory (Comp.) teoiric f2 na hollchumarsáide

mass rallies (Hist.) na hollslógaí mpl/ na slógaí ollmhóra

mastectomy s (Med.) maisteachtóime f4

master chart (Com.) máistirchairt f2

master craftsman (Hist.) máistircheardaí m4

Master of Arts in Biblical Studies (Ed.) Máistir m4 Ealaíon i Staidéar Bíobalta

Master of Arts in Music (Ed.) Máistir m4 Ealaíon sa Cheol

Master of Arts in Scriptwriting (Ed.) Máistir m4 Ealaíon i Scríbhneoireacht Scripteanna

Master of Science in Applied Polymer Technology (Ed.) Máistir m4 Eolaíochta i

dTeicneolaíocht Pholaiméirí FheidhmeachMaster of Science in Computing in Education (Ed.) Máistir m4 Eolaíochta i Ríomhaireacht in Oideachas

Master of Science in Environmental, Health and Safety Management (Ed.) Máistir m4 Eolaíochta i mBainistíocht Timpeallachta, Sláinte agus Sábháilteachta

Master of Science in Environmental Protection (Ed.) Máistir m4 Eolaíochta i gCaomhnú Comhshaoil

Master of Science in European Construction Management (Ed.) Máistir m4 Eolaíochta i mBainistíocht Foirgníochta Eorpach

Master of Science in Laboratory Science in Education (Ed.) Máistir m4 Eolaíochta in Eolaíocht Saotharlainne in Oideachas

Master of Science in Software Development (Ed.) Máistir m4 Eolaíochta i bhForbairt Bhogearraí

Master of Science in Software Engineering (Ed.) Máistir m4 Eolaíochta in Innealtóireacht Bhogearraí

master race (Hist.) máistirchine m4

Masters in Religious Education (Primary) – M.R.Ed. (Ed.) Máistreacht f3 san Oideachas Reiligiúnach (Bunoideachas)

masterpiece s (Hist.) (of master craftsman) sárshaothar m1

master slide (Comp.) máistirshleamhnán m1

match v (Adm., Art) meaitseáil v

Matches for (Lib.) Meaitseanna mpl le haghaidh...

3 matches found (Comp.) Aimsíodh trí mheaits; Trí mheaits a aimsíodh

matching funds (Adm., Com.) cistí mpl comhfhreagracha

matching game (pairs) (Ed.) cluiche m4 meaitseála (péirí)

matchmaker s (Soc.) basadóir m3, fear m1 cleamhnais

material a (Com.) (to this proposal) ábhartha a

material fact (Adm., Com.) fíric f2 ábhartha

material resources (Adm.) acmhainní fpl ábhair

Materials s (Gen.) ábhair mpl

Materials Testing and Analysis Laboratory (Sc.Eq.) Saotharlann f2 Tástála agus Anailíse Ábhar

maths grind (Ed.) diancheacht m3 mata

matrilocal a (Soc.) matralogánta a

matron of honour (Soc.) mátrún m1 coimhdeachta

Matthew’s and Luke’s Gospel (Hist., Relig.) soiscéil mpl Mhaitiú agus Lúcáis

mausoleum s (Gk.civ., Hist.) másalaem m1

Maximum Carryover Prepaid Allowed (Adm., Tel.) Uasmhéid m4 Réamhíoctha Anonn atá Ceadaithe

mains switch at door (Saf.) lasc f2 na bpríomhlínte ag an doras

McKee Barracks, Blackhorse Avenue (Mil.)

Dún m1 Mhic Aoidh, Ascaill an ChiardhuibhMc Kee Bks Company (Mil.) Complacht m3 Dhún Mhic Aoidh

meadow grasshopper (Ent.) dreoilín m4 teaspaigh léana

meaningful communication (Ed.) cumarsáid f2 lánbhrí

meaningful teaching (Ed.) múinteoireacht f3 lánbhrí

means-tested non-repayable access bursaries (Adm., Soc.) sparánachtaí fpl rochtana de réir tástála acmhainne nach gá a aisíoc

measure v tomhais v (Past autonomous tomhaiseadh)

Meat Hygiene Service (Agr.) An tSeirbhís f2 Sláinteachas Feola

meat substitutes (HomEc.) ionadaigh mpl feola

Mechanical Engineering and Naval Dockyard (Mil.) Innealtóireacht f3 Mheicniúil agus an Longlann Chabhlaigh

Mechanical Engineering and Naval Dockyard Unit (Mil.) Aonad m1 na hInnealtóireachta Meicniúla agus na Longlainne Cabhlaigh

Mechanical Engineering Section (Mil.) An

Rannóg f2 Innealtóireachta Meicniúlamechanical peat extraction (Agr., Env.) baint f2 móna go meicniúil
mechatronics lab (El.) saotharlann f2 mheicitreonaice
mecoprop (MCPP) s (Ch.)mecroprop, MCPP
Media and Cultural Studies (Ed.) Staidéar m1

ar na meáin agus staidéar Cultúrtha

Media Arts, including Film, Television, Radio, Animation and Make-up/Special Effects and Production Design (Ed., Cin.) Ealaíona fpl na Meán, Scannánaíocht, Teilifís, Raidió, Beochan, Smideadh /Maisíocht agus Dearadh Léiriúcháin san áireamh

media information (Adm., Gen.) eolas m1 do na meáin

media personalities (Th.,Broad .) pearsantachtaí fpl sna meáin

Media Studies (Ed.) Staidéar m1 ar na Meáin

Medical & Allied Professions (Med.) Na Gairmeacha fpl Míochaine agus Gairmeacha Comhghaolmhara

medical condition (Med.) riocht m3 sláinte

Medical Corps (Mil.) An Cór m1 Liachta

Medical Day Unit (Med.) An tAonad m1 Míochaine Lae; An tAonad Liachta Lae

medically unfit (Adm., Med.) neamhábalta a de réir míochaine

Medical Practitioner (Med.) Liachleachtóir m3

Medical Records Dept (Med.) Roinn f2 na dTaifead Míochaine

Medical School (Mil.) Scoil f2 Liachta

Medical Services (Mil.) Seirbhísí fpl Liachta

medical supports (Med.) tacaí mpl míochaine

medical supports (Med.) tacaí mpl míochaine

medication s (Med.) (of course) réim f2 cógas

medicine s (Med.) cógas m1 leighis; buidéal m1 leighis

medio-European and perialpine areas (Env.) limistéir mpl mheán-Eorpacha agus

imalpachaMediterranean bread (Cu.) arán m1 na Meánmhara

medium-grain rice (Cu.) rís f2 mheánach

Meeting Point (Av.) Áit f2 Choinne

meeting point of creativity, technology and enterprise, at the (Gen.) áit f2 a dtagann an chruthaitheacht, an teicneolaíocht agus an fhiontraíocht le chéile

Megalosaurus s (Z.) (genus) Megalosaurus m4

megilp s (Art.) meigilp f2

mélange s (Cu.) mélange m4

Mellifont Abbey (Hist., Geog.) An Mhainistir f5 Mhó

melons spl (Cu.) mealbhacáin mpl

Member of the European Court of

Auditors (Adm., Com.) Comhalta m4 de Chúirt Iniúchóirí na hEorpa

Members of the Food Safety Promotion

Board (Adm., Health) Comhaltaí mpl an Bhoird Chothaithe Sábháilteachta Bia

membrana s (Biol.) membrana

memo books (Station.) leabhair mpl mheamram

memorandum of understanding (Adm.) meabhrán m1 tuisceana

mena(naptho)quinone s (Biol.) meinea(napta)cuineon m1

menadione s (Biol.) meanaidé-ón m

menapthone s (Biol.) meanaptón

menorah s (Relig.) meanóra m4

menorrhagia s (Med.) rómhíostrú m (gs –raithe)

men's toiletries (Toil.) earraí mpl maisíochta d’fhir

mental faculty (Ed., Med.) acmhainn f2 meabhrach

*mental health (Health, Transp.) meabhairshláinte f4 [leagan RaA]

Mental Health Association of Ireland (Med.) Cumann m1 na hÉireann um Shláinte Mheabhrach

mental health review (Med.) athbhreithniú m ar shláinte mheabhrach

mentally-impaired a (Ed., Psy.) lagintinneach a

mentoring suite (Ed.) seomra m4 meantóireachta

mercaptoethanol s (Ch.) mearcaipteatánól m1

Mercurial a (Geog.) Mearcarach a

Meredithia microphylla (MarBiol.) Meredithia microphylla

Merger Roadworks Ahead (RoadSaf., Adm.)

Oibreacha fpl Cumair RomhatMerit (Ed.) pas m4 le tuillteanas

merit bar (Adm.) teorainn f5 tuillteanais

mpl agus neamhthuillteanais an cháis

Merychippus s (Z.) Merychippus

Mesacmaea mitchellii (MarBiol.) Mesacmaea

Mitchellii

Mesohippus s (Z.) Mesohippus

mesophiles spl (Biol., Hom.Ec.) méisifiligh mpl

mesopolyhaline a (Eng., Geog.)

méiseapolahaileach aMesoproterozoic a (Geol.) Méiseaprótarasóch

mesothorax s (Biol.) méiseatóracs m4

message blocks (Adm., Station.) bloic mpl

theachtaireachtaímetal decking (Ind.) deiceáil f3 mhiotail

metal detector (Archaeol.) brathadóir m3 miotail

metalworker s (Archaeol., Hist.) gaibhneoir m3

metastasis s (pl metastases) (Med.) meiteastáis f2 (pl –eanna)

meter post (Adm.) post m1 frainceáilte

metathorax s (Biol.) meiteatóracs m4

methicillin-resistant Staphylococcus aureus (Med.) Staphylococccus aureus meiticillinfhriotaíoch

metonic cycle (Astr.) ciogal m1 Mheatói

metonym s (Lit.) meatonaim m4

microaerophilic a (Biol., Hom.Ec.) miocraeraifileach a

microcircuit s (El.) micrichiorcad m1

microphones spl (Mus.) micreafóin mpl

micro-element s (Ch.) micreadhúil f2

microliths spl (Archaeol) micrilití fpl

microwave accessories (El., HomEc.) oiriúintí fpl micreathonnáin

Midsummer Night’s Dream, A (Lit.) Brionglóid f2 Oíche Fhéile Eoin

midwifery s (Med.) cnáimhseachas m1

mifepristone s (Med.) mifipriostón m1

Migraine Association of Ireland (Med.) Cumann m1 Mígréine na hÉireann

migrant hawker (Aeshna mixta) (Ent.) seabhcaí m4 an fhómhair

Mikhail Gorbachev (Hist.) Míchail Gorbaitsov

mild general learning disabilities (Ed.) míchumas m1 foghlama ginearálta éadrom

Military activity (Mil.) Gníomhaíocht f3 mhíleata

Military Airworthiness Authority (Mil.) An tÚdarás m1 um Aerfhiúntas

Military Archive (Mil.) An Chartlann f2 Mhíleata

Military Barracks Monaghan (Mil.) Dún m1 Míleata Mhuineacháin

military contest (Mil.) coimhlint f2 mhíleata

military engagement (Mil.) comhrac m1

míleata


military establishment (Mil.) bunaíocht f3 mhíleata

military orchid (Orchis militaris) (Bot.) magairlín m4 míleata

Military Police Corps (Mil.) An Cór m1 Póilíní Airm

Military Police Corps Section (Mil.) Rannóg f2 an Chóir Póilíní Airm

Military Police School (Mil.) Scoil f2 Póilíní Airm

Military Police Section (Mil.) Rannóg Póilíní an Airm

military service (Mil.) seirbhís f2 mhíleata

Military Training School (Mil.) An scoil f2 Traenála Míleata

Millefeuille of Strawberries Romanoff (Cu.) Millefeuille Sútha Talún Romanoff

millennium, the (Gen., Hist.) an mhílaois f2 (nua)

2.4 million (Mth.) dó ponc a ceathair milliún

mind the step (Gen., Saf) seachain v an chéim

mineral wealth (Com.) saibhreas m1 mianraí

Download 1.12 Mb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   28
The database is protected by copyright ©sckool.org 2020
send message

    Main page