F1 generation (Biol.) (heredity) glúin G1 fabric conditioners


jewel anemone (Corynactis viridis) (MarBiol.) bundún m1 leice na séadDownload 1.12 Mb.
Page5/28
Date08.12.2018
Size1.12 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28

jewel anemone (Corynactis viridis) (MarBiol.) bundún m1 leice na séad


job enlargement (Adm.) jabfhairsingiú m (gs -githe)

job enrichment (Adm.) jabshaibhriú m (gs -rithe)

job placement (Adm., Com.) socrúchán m1 fostaíochta

job rotation (Adm.) jabrothlú m (gs -laithe)

Jobseeker’s Allowance (Adm.) Liúntas m1 do Lucht Cuardaigh Fostaíochta

jobshare s (Adm.) postroinnt f2

job skills (Com.) jabscileanna fpl

Jobstart (Soc.) scéim f2 tús oibre

job training (Adm., Ed.) jaboiliúint f3

joey s (Z.) cangarú m4 óg; “joey”

joggler s (Archaeol., Art) claibín m4

joint action (Polic.) comhghníomh m1

joint communiqué (Adm., Pol.) teachtaireacht f3 chomhpháirteach; comhráiteas m1

joint conference (Adm., Pol.) comhdháil f3 chomhpháirteach

joint declaration (Adm., Pol.) dearbhú m comhpháirteach

joint guardianship (Jur., Soc.) (of children) comhchaomhnóireacht f3

joint indictment (Polic.) comhdhíotáil f3

jointly with (Polic.) i gcomhpháirt le

joists decked (Ind.) giarsaí mpl faoi dheicre

joke s/v (Leis., Enter.) (to tell a joke) ag greanntaíocht

Joseph Stalin (Hist., Pol.) Iósaf Stailín

journeyman s (Hist.) saor m1 ar a phá

Joycean technique (Lit.) teicníc f2 Joyceach

Judaeo-Christian Creation story (Hist., Relig., Soc.) scéal m1 Giúd-Chríostaí Chruthú an Domhain

judgement seat (Polic.) suíochán m1 breithiúnais

Judicial Separation and Family Law Reform Act, 1989 (Legis.) An tAcht m3 um Idirscaradh Breithiúnach agus Athchóiriú an Dlí Teaghlaigh, 1989

jump leads (Veh.) preabsheoláin mpl

junction on bend (RoadSaf.) acomhal m1 ar an gcor

Junior Cycle Curriculum (Ed.) Curaclam m1 na Sraithe Sóisearaí

Junior Education Centre (Ed.) Ionad m1 Oideachais Shóisearaigh

14 junior suites & 3 executive suites (Cat.) 14 svuít f2 sóisear agus 3 svuít feidhmeannach

junior school warden (Ed.) maor m1 scoile sóisearach

junk s (Biol.) an t-iarmhar m1

junk art (Art.) dramhealaín f2

junkie s (Polic.) juncaí m4

jury’s deliberation (Polic.) breithniú m an ghiúiré

just-in-time (manufacturing) (JIT) (Adm., Com.) (monarú m) díreach in am (DIA)

Just Published (Lib., Lit.) Leabhair mpl Nua-Fhoilsithe

Juvenile Office (Polic.) Oifig f2 na nÓgchiontóirí

juvenile liaison officer (Adm.) oifigeach m1 idirchaidrimh don óige; oifigeach teagmhála don óige

K


Kafkaesque style (Lit.) stíl f2 Kafkach

Kalmyk s (Ling.) Cailmícis f2

Kanji a (Typ.) Ceansach a

Kannada s (Geog.) (duine) Cannadach m1

Kannada s (Ling.) Cannadais f2

Kannada a (Typ.) Cannadach a

karting s (Sp.) cairtíneacht f3

Kashmiri s (Ling.) Caismíris m1

Katakana a (Typ.) Catacánach a

kayak s (Sp.) cadhc m4 (pl –anna)

kayaking s (Sp.) cadhcáil f3

karaoke machines (El., Mus.) meaisíní mpl cáirióice

Kazakh s (Ling.) Casaicis m1

keeled skimmer (Orthetrum coerulescens) (Ent.) scimire m4 na sruthlán

keeping hole (Hist., Archaeol.) poll m1 an bhaic

keep out of water (Gen.) ná fliuch; coinnigh v glan ar an uisce

Kerry Family Resource and Counselling Service (Psy.) Seirbhís f2 Acmhainní Teaghlaigh agus Comhairleoireachta Chiarraí

Kerry slug (= spotted slug) (Z.) Geomaculus maculosus drúchtín m4 ballach

Kevin s (Hist., Relig.) Caoimhín m4

Key Book (Lib.) Leabhar m1 na nEochracha

key crime categories (Adm.) bunchatagóirí mpl coireachta

key cutting (Gen., Hom.Ec., Metal.) gearradh m eochracha

key deliverables (Com., Comp.) bunspriocanna fpl inghnóthaithe

key indicators (Adm.) eochairtháscairí mpl

key issue (Adm.) buncheist f2

keynote address (Adm., Ed.) spreagaitheasc m1

keynote speaker (Adm., Ed.) spreagchainteoir m3

key person insurance (Adm.) (of insurance) árachas m1 le haghaidh daoine riachtanacha

key players (Adm.) príomhpháirtithe mpl

Key Skills Awards (Ed.) Cáiliúcháin mpl Phríomhscileanna

key target areas (Adm.) bun-spriocréimsí mpl

Keywords Box (Comp.) Bosca m4 Eochairfhocal

keyword search (Lib.) cuardach m1 eochairfhocail

Keywords Results List (Lib.) Liosta m4 Torthaí Eochairfhocal

khaki s (Cloth., Col.) caicí m4

khaki a (Cloth., Col.) caicí a

Khmer a (Typ.) Ciméarach a

kickback s (Polic.) síneadh m láimhe

Kickham Barracks, Clonmel (Mil.) Dún m1 Chiceam, Cluain Meala

Kilbride Camp, County Wicklow (Mil.) Campa m4 Chill Bhríde, Contae Chill Mhantáin

Killarney National Park (Env., Tour.) Páirc f2 Náisiúnta Chill Airne

Killarney shad (= goureen) (Ich.) (Alosa fallax killarnensis) sead f2 fhallacsach Chill Airne

Killtipper Road (Tallaght) (Geog.) Bóthar m1 Choill Tuibear (Tamhlacht)

kilt s (Cloth.) filleadh m1 beag

Kilworth Camp, Kilworth, County Cork (Mil.) Campa m4 Uí Loinsigh, Cill Uird, Contae Chorcaí

kingdom of Monera (Biol.) ríocht f3 Monera

King Edward (Agr., Bot.) (variety of potato) King Edward

King George V (Hist.) An Rí m4 Seoirse V kin-group s (Hist.) fine f4

Kikuyu s (Ling.) Ciocúis f2

Kirghiz s (Geog.) (duine) Cirgiseach m1

Kish Basin (Geog.) Imchuach m4 na Cis

Kiswahili s (Ling.) Ciosvahaílis f2

kitchen cleaners (Hom.Ec.)glantóirí mpl cistine

kitchen foil (HomEc.) scragall m1 cistine

kitchen paper (HomEc.) páipéar m1 cistine

kitchen tiles (Constr., Decor.) tíleanna fpl cistine

kitchen utensils (HomEc.) uirlisí fpl cistine

kitchenware s (Hom.Ec.) earraí mpl cistine

kitesurfing s (= kiteboarding, sailboarding) (Sp.) clársheoltóireacht f3 eitleoige

kiwi s (Orn., Bot.) cíobhaí m4 (pl -onna)

knave s (Trades) (Thatching) giolla m4

knee jerk reaction (Soc.) tobfhreagairt f3

knickerbockers spl (pants) (Hom.Ec.) nicearbacair mpl

knight service (Hist.) seirbhís f2 ridireachta

knitwear s (Cloth.) éadaí mpl cniotáilte

know-how’ facilities (Com.) saoráidí fpl fios gnó

know-how’ facilities library (Com.) leabharlann f2 fios gnó

know-how’ officer (Com.) oifigeach m1 fios gnóknowledge s (Comp., I.T., Legis.) eolas m1

knowledge and innovation-based society (Adm.) sochaí f4 eolasbhunaithe agus nuáilbhunaithe

knowledge-based economy (Com.) geilleagar m1 eolasbhunaithe

knowledge management (Comp.) bainistíocht f3 eolais

kolkhoz/kolkhos/kolkoz (Hist.) calchas m1

Korean s (Ling.) Cóiréis f2

kosher meat (Relig.) feoil f3 kosher

Kristallnacht s (Hist.) Kristallnacht (Oíche na Gloine Briste)

Kyrgyz s (Ling.) Cirgisis f2

Kyrgyz Republic, the (Geog.) Poblacht f3 na Cirgise

Kurdish s (Ling.) Coirdis f2

kwashiorkor s (Med.) kwashiorkor (+ míniú)

L

label v (Ed.) lipéadaigh v; lipéad a chur ar

labelmakers spl (Station.) déantóirí mpl lipéad

labour law (Polic.) dlí m4 saothair

labour laws (Legis.) dlíthe mpl oibreachais

lacewing s (Neuroptera: Planipennia) (Ent.) lásóg f2

(common) lackey moth (Malacosoma neustria) (Ent.) leamhan m1 gíománach (coiteann)

lactalbumin s (HomEc.) lachtalbaimin f2

lactobacilli spl (Biol., Hom.Ec.) lachtbhachaillíní mpl

lactoglobulin s (HomEc.) lachtghlóbailin f2

LAD (= light affective disorder) (Med.) neamhord m1 mothachtála de dheasca solais

ladies boots (Fash.) buataisí fpl ban

ladies shoes (Cloth.) bróga fpl ban

ladies trainers (Cloth.) bróga fpl spóirt ban

Ladin(ian) s (Ling.) Laidinisf2

Ladino s (Ling.) Laidínis f2

Ladybird (Lib.) leabhair mpl Ladybird

Ladybird books (Lit.) leabhair mpl Ladybird

lady's bedroom (Cat., Tour.) seomra m4 leapa mná uaisle

lag phase (Biol.) (of bacterium) pas m4 moille

lagg s (Geol.) eascach m1

Lake Onega (Geog.) Loch m3 Onega

Lake Tana (= Lake Tsana) (Geog.) Loch m3 Tsana

lamb cutlets (Cu.) gearrthóga fpl uaineola

lamb mince (Cu.) uaineoil f3 mhionaithe

lambs’ hearts (Cu.) croíthe mpl uain

lambs’ kidneys (Cu.) duáin mpl uain

laminate flooring (Decor., Woodw.) urlárlaigh m1 lannacha

Landfill Directive (Env.) Treoir f5 maidir le Líonadh Talún

Land Registry (Adm.) Clárlann f2 na Talún

Language Awareness Training(Ed.) Oiliúint f3 ar Fheasacht Teanga

language families (Ling.) finte fpl teangacha

language family tree (Ling.) ginealas m1 teangacha

language of approximation (Ling.) friotal m1 neasaíochta

language of arithmetic, the (Ed.) teanga f4 na huimhríochta

language training centre (Ed.) ionad m1 oiliúna teangacha

language training room (Ed.) seomra m4 oiliúna teangacha

language translators (Ling.) aistritheoirí mpl teanga

laparoscopically-assisted radical

prostatectomy (Med.) próstaiteachtóime f4 fhréamhaí le cuidiú laparascópachta

laparoscopy s (Med.) laparascópacht f3

lap-dancer s (Leis., Soc.) damhsóir m3 téisiúil

large hawthorn sawfly (Ent.) sábhchuil f2 mhór (na) sceiche gile

large mats of bright green floating algae (Env.) mataí mpl móra algaí gléghlasa ar snámhLarge Patrol Vessel Squadron (Mil.) Mórscuadrún m1 Árthach Patróil

large red damselfly (Pyrrhosoma nymphula) (Ent.) béchuil f2 dhearg mhór

large skipper butterfly (Ochlodes venata) (Ent.) scipeálaí m4 mórlarge redeye Erythromma najas (Ent.) deargshúileach m1

Larne gun-running (Hist.) Tabhairt f3 i dtír na ngunnaí i Latharna

larva of Mayfly (Ent.) larbha m4 na cuile BealtaineLaser card (Com.) cárta m4 léasair
laser-guided bombs (Mil.) buamaí mpl faoi

threorú léasairlaser printers (Adm., Station..) printéirí mpl léasair

last addressed (Adm.) (of letter) a sheol tú go deireanach chuig

Last Judgement, The (Art) An Breithiúnas m1 Deireanach

Late Expanding Stage (Geog.) (of population) An Chéim f2 Bhorrtha Dhéanach

Latin Extended Additional (Typ.) Laidineach a Breisithe Breise

Latin Extended-A (Typ.) Laidineach a Breisithe A

Latin Extended-B (Typ.) Laidineach a Breisithe B

Latin-1 Supplement (Typ.) Forlíonadh m Laidineach 1

late prophase (Biol.) própas m4 déanach

Latvian s (Ling.) Laitvis f2

laughing hyena (Z.) hiéana m4 an gháire

launch a satellite, to (Ph.) satailít f2 a lainseáil

Download 1.12 Mb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28
The database is protected by copyright ©sckool.org 2020
send message

    Main page