F1 generation (Biol.) (heredity) glúin G1 fabric conditioners


Intolerable Acts (Hist.) Achtanna mpl DofhulaingtheDownload 1.12 Mb.
Page4/28
Date08.12.2018
Size1.12 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28

Intolerable Acts (Hist.) Achtanna mpl Dofhulaingthe


Intoxilyzer s (Polic.) (trádainm) Intoxilyzer m4; anáileadán Intoxilyzer

intra-articular a (Physiol.) ionaltach a

intralobular a (Physiol.) ionmhaothánach a

intraspecific a (Biol.) inspeiceasach a

intrathoracic a (Physiol.) iontóracsach a

intrazonal a (Geog.) inchriosach a

intra-uterine foetal death (Med.) bás m1 féatais ionútaraigh

introduce teachers in an active way to… (Ed.) tús eolais a thabhairt do mhúinteoirí ar bhealach gníomhach chun...

introduction s (Adm., Lit. etc.) réamhrá m4

introduction of the euro (Fin.) tabhairt f3isteach an euro

introduction rites (Relig.) deasghnátha mpl tosaigh

introduction to participating in the event (Adm.) réamheolas m1 ar pháirt a ghlacadh san ócáid

introductory meeting (Adm.) cruinniú m tionscnaimh

introductory session (Adm.) seisiún m1 tosaigh

Inuk s (Geog.) (duine) Ionúc m1

Inuktitut s (= Inuktituk) (Ling.) Ionúitis f2

Inuktitut s (Ling.) Ionúitis f2

inurement s (Adm.) tuaradh m (gs –rtha)

inurement clause (Adm.) clásal m1 tuartha

invasive a (Med.) (of cancer, etc.) ionrach a

invasive treatment (Med.) cóireáil f3 ionrach

invasive weeds (Biol., Hort) fiailí fpl ionracha

invent v (Com., Gen.) ceap v

invent v (Gen.,Hist.) airg v (+ cuspóir díreach)

inventive a (Com., Psy.) airgtheach a

investigating engineer (Adm.) innealtóir m3 imscrúdaithe

investigator s (Polic.) imscrúdaitheoir m3

investment – domestic (Com.) infheistíocht f3 bhaile

investment in excellence (Sp.) (mana) ag saothrú chun feabhais

investment – international (Com.) infheistíocht f3 idirnáisiúnta

Investment Monitoring Unit (Adm.) An Rannóg f2 um Fheitheoireacht ar Infheistíocht

invitation to treat (Com.) cuireadh m1 chun déileála

in vitro fertilization (Physiol.) toirchiú m in vitr

in-year monitoring (Adm., Med.)

monatóireacht f3 na bliana sinionizer s (Ch.) ianaitheoir m3

ipe s (Bot.) (hardwood tree) ipe m4

IRA (Irish Republican Army, the) (Hist.) An

tIRA


Ireland-Palestine solidarity campaign

feachtas m1 comhbhá na hÉireann leis an

bPalaistín

Ireland in an age of war and revolution (Hist.)

Éire f5 in aois chogaidh agus réabhlóideIreland's Best Kept Towns Competition (Env.) Comórtas m1 na mBailte is Feistiúla in Éirinn

Ireland’s Premier Music Venue (Leis., Mus.) Ard-Ionad m1 Ceoil na hÉireann

Irish s (Ling.) Gaeilge f4

Irish Amateur Handball Association (Sp.; Handball) Cumann m1 Liathróid Láimhe Amáitearach na hÉireann

Irish Amateur Handball Union (Sp.; Handball) Aontas m1 Liathróid Láimhe Amáitearach na hÉireann

Irish annals (Hist.) annála fpl Éireannacha

Irish art (Art) ealaín f2 Éireannach

Irish Association for Spina Bifida and Hydrocephalus (Med., Soc.) Cumann m1 na hÉireann um Spina Bifida agus Hidriceifileas

Irish Association of Older People (Soc.) Cumann m1 na hÉireann um Dhaoine Breacaosta

Irish Association of Professional Archaeologists (Archaeol.) Cumann m1 Seandálaithe Gairmiúla na hÉireann

Irish Association of Teachers in Special Education, The (Ed.) Cumann m1 na hÉireann um Múinteoirí Oideachais Speisialta

Irish Biscuits Ltd. (Com.) Brioscaí mpl Éireann Teo.

Irish Blood Transfusion Service (Med.) Seirbhís f2 Fuilaistriúcháin na hÉireann

Irish bluet Coenagrion lunulatum (Ent.) goirmín m4 corránach

Irish Cancer Society (Med., Soc.) Cumann m1 Ailse na hÉireann

Irish Clearing House for Health Outcomes (Med.) Teach m1 Imréitigh na hÉireann um Thorthaí Sláinte

Irish Coast Guard (Adm., WatSaf.) Gardaí mpl Cósta na hÉireann

Irish Committee for Specialist Training in Dentistry (ICSTD) (Dent.) Coiste m4 na hÉireann um Shainoiliúint san Fhiaclóireacht (ICSTD)

Irish Council of People with Disabilities (ICPD) (Med.) Comhairle f4 na hÉireann um Dhaoine faoi Mhíchumas (CÉDM)

Irish Creamery Milk Suppliers' Association (ICMSA) (Agr., Com.) Cumann m1 Soláthraithe Bainne Uachtarlainne

Irish damselfly (Coenagrion lunulatum) (Ent.) béchuil f2 an chorráin, an corránach

Irish Deaf Society (Med.) Cumann m1 Bhodhair na hÉireann

Irish Dimension, the (Hist.) Diminsean m1 Éireannach

Irish Epilepsy Association (Med.) Cumann m1 Titimis na hÉireann

Irish Family History Association (Hist., Tour.) Cumann m1 na hÉireann um Stair Theaghlach

Irish Fishermens’s Organisation (Adm., Fish.) Eagraíocht f3 Iascairí na hÉireann

Irish Football Association (IFA) (Sp.) Cumann m1 Sacair (Thuaisceart) na hÉireann

Irish forestry (Env.) foraoiseacha fpl na hÉireann

Irish guides (Lib., Tour.) treoirleabhair mpl Éireannacha

Irish Haemophilia Society (Med.) Cumann m1 Haemaifilia na hÉireann

Irish Heart Foundation (Med.) Foras m1 Croí na hÉireann

Irish Horse Trials Society (Sp.) Cumann m1 Trialacha Capall na hÉireann

Irish Independent Hostels Association (Leis., Tour) Cumann m1 Brúnna Neamhspleácha na hÉireann

Irish Institute of Purchasing and Materials (Com.) An Foras m1 um Cheannacht agus Bainistíocht Ábhar

Irish Kidney Association (Med.) Cumann m1 Duán na hÉireann

Irish language books (Ling., Lit.) leabhair mpl Ghaeilge

Irish Life & Permanent plc (fin.) Irish Life & Permanent plc

Irish Life and Permanent Plc trading as

TSB Bank (fin.) Irish Life and Permanent Plc ag trádáil mar Bhanc TSB

Irish literature (Lib., Lit.) litríocht f3 Éireannach

Irish maps (Geog., Mapm.) léarscáileanna fpl Éireannacha

Irish Medium Education (Ed.) oideachas m1 trí Ghaeilge

Irish Medium Nursery Education (Ed.) naí-oideachas m1 trí Ghaeilge

Irish Medium Primary Education (Ed.) bunoideachas m1 trí Ghaeilge

Irish Medium Secondary Education (Ed.) meánoideachas m1 trí Ghaeilge

Irish Medium University Education (Ed.) ollscolaíocht f3 trí Ghaeilge

Irish Museum of Modern Art (Art.) Músaem m1 Nua-Ealaíne na hÉireann

Irish music (Mus.) ceol m1 Éireannach

Irish National Accreditation Board (Hom.Ec.) An Bord m1 Náisúnta um Chreidiúnú

Irish National Organisation for the Unemployed (Adm.) Eagraíocht f3 na hÉireann do Dhaoine Dífhostaithe

Irish Nationwide Building Society (Com., Fin.) Cumann m1 Foirgníochta Forleitheadach na hÉireann

Irish Politics (Pol.) Polaitíocht f3 na hÉireann

Irish Republican Army, the (Hist.) Óglaigh mpl na hÉireann

Irish Road Haulage Association (Com.) Comhlachas m1 Tarlú Bóthair na hÉireann

Irish Ship Agents’ Association (Com.) Comhlachas m1 Gníomhairí Loingis na hÉireann

Irish Small and Medium Enterprises (ISME) (Com.) Gnóthais mpl Bheaga agus Mheánacha na hÉireann

Irish Small and Medium Enterprises (Com.) Comhlachas m1 Ghnóthas Beag agus Meánmhéide na hÉireann

Irish Society for Autism (Med.) Cumann m1 Uathachais na hÉireann

Irish Society for Crohns Disease & Colitis (Med.) Cumann m1 na hÉireann um Ghalar Crohn agus Drólainníteas

Irish Society for Immunology (Med.) Cumann m1 na hÉireann um Imdhíoneolaíocht

Irish Society for Quality in Healthcare (Med.) Cumann m1 na hÉireann um Cháilíocht i gCúram Sláinte

Irish Speech Group (Ling.) Grúpa m4 Urlabhra na Gaeilge

Irish Stammering Association (Med.) Cumann m1 Stadaireachta na hÉireann

Irish stoat (Mustela erminea hibernica) (Z.) easóg f2 Éireannach

Irish Traveller Movement (Soc.) Gluaiseacht f3 Taistealaithe na hÉireann

Irish Volunteer Force / Irish Volunteers (Hist.) Óglaigh mpl na hÉireann

Irish Water Safety’  (Env.) Sábháilteacht f3 Uisce na hÉireannIrish Water Safety Association (Ed., WatSaf.) An Cumann m1 Sábháílteachta Uisce

Irish-Welsh Dictionary (Ling.) Foclóir m3 Gaeilge-Breatnaise

Irish Wheelchair Association (Med.) Cumann m1 Cathaoireacha Rothaí na hÉireann

Irish whiskeys (Cat., Ret.) uisce m4 beatha Éireannach

Irish Wildlife Trust (Adm., Env.) Iontaobhas m1 Fiadhúlra na hÉireann

Irish World Music Centre (Mus.) Ionad m1 Cheol Cruinne na hÉireann

iron filings (Ph.) mionrabh f2 iarainn

Iroquois spl (Geog., Soc.) Iroquois mpl

Irregulars, the (Hist.) Na Neamhrialtaigh mpl

ischaemia s (Med.) ioscaeime f4

Islamic fundamentalism (Hist.) bunúsachas m1 Ioslamach

Island Nation (Adm., Pol.) Náisiún m1 Oileánda

isochrony s (Lit.) iseacronacht f3

isogloss (Ling.) teoirlíne f4

issues relating to economic and monetary union (Com.) a bhaineann le haontas eacnamaíoch agus airgeadaíochta

i-stream service (IT) seirbhís f2 i-shrutha

Italian wines (Cat., Ret.) fíon m3 Iodálach

itemised bill (Adm., Com.) bille m4 miondealaithe

Items left at owner’s risk (Adm.) Ar phriacal m1 an úinéara a fhágtar earraí anseo

I, the undersigned, Revenue Commissioner, hereby prescribe x (Adm.) Déanaimse, Coimisinéir Ioncaim, a bhfuil mo shíniú anseo thíos, x a fhorordú

I.T. hub room (Comp., IT) lársheomra m4 T.E

It is intended to complement the calendar of

Incareer Development events (Adm.) is í an aidhm atá leis ná féilire ócáidí d’Fhorbairtí Ionghairme a chomhlánú

IT Manager (Adm.) Bainisteoir m3 TF

IVF treatment (Med.) cóireáil f3 IVF, toirchiú m in vitro

I will make representations on your behalf to the Minister (Adm.) Déanfaidh mé uiríolla ar do shon leis an Aire

Iyadola s (African Myth.) Iadala f4

J

jab lift (Sp.: Hurling) an t-ardú m uait

Jacobin s (Hist.) Seacaibíneach m1

Jacobite s (Hist.) Seacaibíteach m1

jam doughnuts (Cu.) taoschnónna mpl suibhe

jam tarts (Cu.) toirtíní mpl suibhe

Japanese spider crab (MarBiol.) portán m1 faoilinne Seapánach

jasmine rice (HomEc.) rís f2 seasmaine

Javanese s (Ling.) Iáivis f2

jaw-wiring s (Med.) sreangú m giall

jersey s (Cloth., Sp.) geansaí m4 spóirt

jet-ski hire (Sp.) trealamh m1 scairdsciála ar cíos

Download 1.12 Mb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28
The database is protected by copyright ©sckool.org 2020
send message

    Main page