F1 generation (Biol.) (heredity) glúin G1 fabric conditioners


inaugural report (Adm.) tuarascáil f3 tionscnaimhDownload 1.12 Mb.
Page3/28
Date08.12.2018
Size1.12 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28

inaugural report (Adm.) tuarascáil f3 tionscnaimh

incardinate v (Relig.) indeoisigh v


incidence of anti-social behaviour (Polic.) minicíocht f3 iompraíochta frithshóisialta

incidence of serious injury collisions (Polic.) minicíocht f3 na n-imbhuailtí a thugann gortuithe tromchúiseacha

Incident Book (Lib.) Leabhar m1 na dTeagmhas

*Incident Room (Polic.) Seomra m4 na dTeagmhas

*incident room (Polic.) seomra m4 teagmhais

incidence of serious injury collisions (Polic.) minicíocht f3 na n-imbhuailtí a thugann gortuithe tromchúiseacha

incipient plasmolysis (Biol.) plasmalú m tosaigh

incoherences in a text (Ed., Lit.) neamhréir(eanna) f2 i dtéacs

income continuance plan (Adm., Fin.) plean m4 leanúnachais ioncaim

income from office (Adm.) ioncam m1 ó oifig phoiblí

Income Support (Adm.) liúntas m1 tacaíochta ioncaim

income tax reference number (Adm., Fin.) uimhir f5 thagartha cánach ioncaim

incomplete metamorphosis (Biol.) meiteamorfóis f2 anfhoirfe

in conformity with (Adm.) i gcomhréir le, ag comhfhreagairt do

in conjunction with Eastern Health Board, Regional School of Psychiatric Nursing (Ed.) i gcomhar le Bord Sláinte an Oirthir, Scoil Réigiúnach an Altranais Shíciatraigh

increases in pension (Fin., Soc.) méaduithe mpl pinsin

increase the likelihood and cost of detection (Adm.) gur dóiche go mbéarfaí ar dhuine agus ur mó a bheadh sé thíos leis

immobilisation s (Biol.) (of enzyme molecule) díluailiú m (gs –lithe)

Immobilised a (Biol.) (of enzyme molecule) díluailithe a

immune system disorder (Med.) neamhord m1 córais imdhíonachta

implantation s (Physiol.) ionchlannú m (gs –nnaithe)

implementation body (Adm.) comhlacht m3 forfheidhmithe

inappropriate referral for physiotherapy, an (Med.) atreorú m neamhchuí i gcomhair

fisiteiripein a range of key areas (Adm.) i raon m1 de réimsí tábhachtacha

inluding speech and language services (Ed.)

lena n-áirítear séirbhísí urlabhra agus teangaincur costs, to (Adm., Com.) costais mpl atá le tabhú

Independent Commissioner for Police

complaints, the (Polic.) An Coimisinéir m3 Neamhspleách um Ghearáin ar Phóilíní

Indian hemp (Polic.) cnáib f2 Indiach

indicators of progress (Adm.) táscairí mpl maidir le dul chun cinn

indicator species (Biol.) táscspeiceas m1

individualisation s (Com.) indibhidiúlú m (gs –laithe)

individualise v (Com.) indibhidiúlaigh v

Indo-Iranian s (Ling.) Ind-Iaráinis f2

Indonesian s (Ling.) Indinéisis f2

indoor/outdoor murals (Art., Com.) múrmhaisithe mpl istigh/ amuigh

indoor sports centre (Leis., Sp.) ionad m1 spóirt faoi dhíon

induce v (Med.) (of birth, labour etc.) spreag v, an bhreith f2 a spreagadh

induced fit (Biol.) múnlú m aslaithe

induction course for teachers of pupils in the autistic spectrum (Ed.) cúrsa m4 ionduchtúcháin do mhúinteoirí daltaí uathacha

induction loop (Med.) lúb f2 ionduchtaithe

induction, progression and transfer of students (Ed.) ionduchtú m, dul chun cinn agus aistriú na ndaltaí

industrial automation (E., Ind., Mec.) uathoibriú m tionsclaíoch

industrially emergent country (Geog.) tír f2 i mbéal forbartha ó thaobh na tionsclaíochta,

tír I mbéal a tionsclaitheIndustrial Relations Act (Legis.) An tAcht m3 Caidrimh Thionscail

Industrial Relations Advisory Service, the (Adm.) An tSeirbhís f2 Chomhairleach um ChaidreamhIndustrial Revolution, The (Hist.) An Réabhlóid f2 Thionsclaíoch

industry s (Ed.) saothracht f3

inexcusable neglect (Polic.) faillí f4 dholeithscéil

infant s (Ed., Gen.) naíon m1 (pl naín)

infant formula (HomEc.) bainne m4 foirmle do naíonáin

x Infantry Battalion (Mil.) An x Cathlán m1 Coisithe (Dara, Tríú 7rl. nó 2ú, 3ú 7rl,) 

Infantry School (Mil.) Scoil f2Coisithe

Infantry School Headquarters (Mil.) Ceanncheathrú f5 na Scoile Coisithe

Infantry Weapons Wing (Mil.) Sciathán m1 na n-Armán Coisithe

infirmary s (Hist.) otharlann f2

inflatable life jacket (Ind.) seaicéad m1

tarrthála inséidteinflatable toys (WatSaf.) bréagáin mpl inséidte

info freak (Gen.) fraeic m4 eolais

infomediary s (Comp.) bróicéireacht f3 faisnéise

information s (Comp., I.T., Legis.) faisnéis

f2

Information and Communications Technology (Ed., IT) Teicneolaíocht f3 Eolais agus Chumarsáide

Information and Communication Technology

Policy Unit, the (ICT Policy Unit) (IT, Polic) Aonad m1 Beartas na Teicneolaíochta Eolais agus Cumarsáide (Aonad Beartas TEC)

Information and Research Policy Branch (Adm., Ed.) An Brainse m4 Eolais agus Beartas Taighde

Information Desk (Lib.) Deasc f2 Eolais

Information Officer (Adm.) Oifigeach m1 Faisnéise

Information Systems (IT) Dioplóma m4 Náisiúnta Staidéir Ghnó i gCórais Eolais Ghnó

information systems branch (IT) brainse m4 córas eolais

Information Systems Project Leader (Adm.) Ceannaire m4 Tionscadail Córais Faisnéise

Information Technology Flight (Mil.) An Eitleog f2 um Eolas Teicneolaíochta

Information Technology Training Section (It., Polic.) Rannóg Oiliúna na Teicneolaíochta Faisnéise

informed consent (Adm., Jur.) toiliú m eolasach

(in) good faith (Polic.) de mheon m1 macánta

inhaler s (Med.) (for asthma) análóir m3

inherent qualities (Adm.) buntréithe fpl

inhibitions spl (Psy.) urchoilleadh m (gs –llte)

initial the work (Ed.) inisiligh v an obair; túslitreacha a chur

initiating device (Polic.) gléas m1 tionscantach

in light of developments at our school (Ed.) i bhfianaise forbairtí sa scoil seo againne

Inner City South Belfast (Adm., Geog.) Ionchathair f5 Dheisceart Bhéal Feirste

inner control (Psy.) rialú m inmheánach

inner relief road (Geog., Pl.) bóthar m1 faoisimh laistigh

inoculating loop (Biol.) lúb f2 ionaclaithe

in-office communication (Adm.) cumarsáid f2 laistigh den oifig

Innovation Prize (Adm.) Duais f2 Nuálaíochta

insect bite (Med.) greim m3 feithide

insect sting (Med.) cealg f2 feithide; ga m4 feithide

insecure a (Ed., Psy.) neamhshlán a

insecurity, feelings of (Ed., Psy.) mothúcháin mpl neamhshláine

in-service training (Polic.) oiliúint m3 inseirbhíse

inshave s (Trades) (Coop.) ionscamhaire m4

Inspector of Guidance and Psychologist (Ed.) Treoirchigire m4 agus Síceolaí

Insp. of Guidance and Senior Psychologist (Ed.) Treoirchigire m4 agus Síceolaí Sinsearach

insider s (Journ., Pol., Soc.) duine m4 ar an taobh istigh

inspiratory reserve volume (Biol.) (of air in lungs) taiscthoirt f2 ionanálaithe

installation art (Art.) ealaín f2 suiteála

installation of equipment (Mec.) suiteáil f3 trealaimh

instant shower (Hom.Ec.) prapchith m3

instant film (Phot.) scannán m1 meandarach

instant messaging network problem (Comp.) fadhb f2 le/leis an líonra teachtaireachtaí meandaracha

instant messaging server (Comp.) freastalaí m4 teachtaireachtaí meandaracha

instar s (Biol.) ionstáir f2

Institute of Bioengineering & Agroecology

(IBA) (Biol.) An Institiúid f2 Bithinnealtóireachta agus Agra-éiceolaíochta (IBA)

Institute of Biomolecular and Biomedical

Research, The (Ed., Med.) An Institiúid f2 Taighde Bhithmhóilínigh agus Bithleighis

institution of court proceedings, by the (Jur., Polic.) trí imeachtaí mpl cúirte a thionscnamh

Institute of Taxation of Ireland (Adm., Fin.) An Institiúid f2 Cánachais in Éirinn

Institute of Technology, Tralee in conjunction with Southern Health Board,Tralee General Hospital (Ed.) Institiúid f2 Teicneolaíochta Thrá Lí i gcomhar le Bord Sláinte an Deiscirt, Ospidéal Ginearálta Thrá Lí

institiutional control (Adm., Com.) rialú m institiúideach

instructional leadership (Adm., Ed.) ceannaireacht f3 theagasach

instruments of accession (Jur.) ionstraimí fpl aontachais

insulin-dependent diabetes (HomEc.) diaibéiteas m1 inslinspleách

Integrated Child Credit Scheme, the (Adm.) An Scéim f2 Chreidmheasa Chomhtháite do Leanaí

Integrated Constructed Wetlands (Env.) Bogaigh mpl Thógtha Chomhtháite

integrated development plan (Adm.) plean m4 comhtháite forbartha

Integrated Transport Unit (Transp.) An tAonad m1 um Chóras Comhtháite Iompair

integrating literacy (into other subject areas) (Ed.) an litearthacht f3 a imeascadh (i réimsí eile)

integrated steelworks (Geog., Ind.) oibreacha fpl comhtháite cruach

integraged ticketing (Adm., Leis.) ticéadú m comhtháite

integration taxation processing initiative (Adm., Fin.) tionscnamh m1 um próiseáil cánachais chomhtháithe

intellectualism s (Lit.,Phil.) intleachtúlachas m1

intelligence-driven initiatives (Adm.) tionscnaimh mpl bunaithe ar fhaisnéis

intelligence-led policing (Polic.) póilíneacht f3 bunaithe ar fhaisnéis

Intelligence Section (Mil.) An Rannóg f2 Faisnéise

Intelligence Staff (Mil.) Foireann f2 Faisnéi

intention to contract (Adm., Com.) rún m1 conraithe

interactive kiosks (Comp.) bothanna fpl idirghníomhaíochta

intercept v (Mil.) tascar v

Intercollegiate Specialty Fellowship Examinations (Ed.) Scrúduithe mpl Sainchomhaltachta Idircholáistí

intercommunity youth projects (Adm., Soc.) tionscadail mpl idirphobail don óige

inter‑connecting pools (Env., Geog.) linnte fpl idircheangailte

intercountry adoption (Adm, Soc.) uchtú m idir thíortha

interculturalism s (Soc.) idirchultúrachas m1

inter-departmental co-operation (Adm.) comhoibriú m idir-Rannach

interdisciplinary basis (Adm., Ed.) bonn m1 idirdhisciplíneach

interesting but rare natural or near‑natural

communities (Env.) pobail mpl nádúrtha nó neasnádúrtha ar díol spéise iad cé gur tearc iad

Interfaculty Membership Development Group (IMDG) (Ed.) An Grúpa m4 Idirdháimhe um Fhorbairt Ballraíochta

interfaith centre (Relig.) ionad m1 idirchreidimh

Interlingua (International Auxiliary Language Association) (Ling.) Interlingua

interlocked operation (Mech.) (of filing cabinet) oibriú m comhghlasáilte

intermediate care (Med.) cúram m1 idirmheánach

internal audit (Adm.) iniúchadh m1 inmheánach

Internal Audit Unit (Adm.) An tAonad m1 Iniúchta Inmheánaigh

internal school review (Ed.) athbhreithniú m inmheánach scoile

internal temperature probe (Hom.Ec.) tóireadóir m3 teochta inmheánaí

International Business Linkage (Com.) (An) Nascáil Idirnáisiúnta Ghnó

international call shop and internet access centre (IT) siopa m4 glaonna agus ionad rochtana Idirlín idirnáisiúnta

International Co-operation Unit (Adm.) Aonad m1 Comhair Idirnáisiúnta

International Co-Operation Unit (Adm., Polic.) An tAonad m1 um Chomhoibriú Idirnáisiúnta

International Covenant on Civil and Political Rights, 1966 (Adm., Legis., Polic.) Cúnant m1 Idirnáisiúnta ar Chearta Sibhialta agus Polaitiúla, 1966

International Crisis Management (Mil.) Bainistíocht f3 Géarchéime Idirnáisiúnta

international fora (Adm.) fóraim mpl idirnáisiúnta

International Foster Movement (Adm., Soc.) Gluaiseacht f3 Idirnáisiúnta Altrama

international investment (Com.) infheistíocht f3 idirnáisiúnta

internationalisation s (Com.) idirnáisiúnú m (gs –naithe)

International Mutual Legal Assistance and Extradition Unit (Adm., Polic.) An tAonad

m1 Idirnáisiúnta um Chúnamh Frithpháirteach Dlí agus um Eiseachadadh

International Standards Organisation (ISO) (Adm.) Eagraíocht f3 Idirnáisiúnta na gCaighdeán (ISO)

international trade (Com.) trádáil f3 idirnáisiúnta

International Year of the Mountains (Adm.) Bliain f3 Idirnáisiúnta na Sléibhte

Internet access account (Com.) cuntas m1 rochtana Idirlín

Internet or traded services (Comp., IT) seirbhísí fpl Idirlín nó intrádála

internetworked company (Com) comhlacht m3 idirlíonraithe

interplay s (Gen.) idiroibriú m (gs –rithe)

interpretation s (Lit.) léirmhíniú, idirmhíniú m (gs –nithe)

interspecific a (Biol.) idirspeiceasach a

intervention s (Med.) idirghabháil f3

interview room seomra m4 agallaimh

interviews for mature students (Ed.) agallaimh mpl i gcomhair mac léinn lánfhásta

interview techniques (Adm.) teicnící mpl agallaimh

in the event of fire or power failure do not use lifts (Adm.) ná húsáidtear na hardaitheoirí i gcás dóiteáin nó cliseadh cumhachta

in the interim period (Adm.) idir an dá linn, san idirthréimhse

intifada s (Hist., Pol.) intifada (gan inscne)

Download 1.12 Mb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28
The database is protected by copyright ©sckool.org 2020
send message

    Main page