F1 generation (Biol.) (heredity) glúin G1 fabric conditioners


voyeurism s (Psy.) gliúcaíocht f3Download 1.12 Mb.
Page28/28
Date08.12.2018
Size1.12 Mb.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28
voyeurism s (Psy.) gliúcaíocht f3
V-time (Hom.Ec.) V-am m4
vulnerable minorities (Soc.) mionlaigh mpl leochaileacha
vulva s (Physiol.) pit f2
vulvular a (Physiol.) pite gs as aWwaged a /unwaged a (Adm.) ar pá/ gan phá

wakeboarding s (Sp.) clársheoltóireacht f3

iarthoinnewakeskating s (Sp.) scátáil f3 iarthoinne

Waiting (Gen., Adm.) Láthair f5 Feithimh

waiting area (Adm.) láthair f5 feithimh

walk safe - walk tall (Saf.) siúil v slán – siúil

misniúil


Walk Tall programme (Ed.) Misneach m1 [in

abairt: an clár Misneach…]

wallcoverings spl (Decor.) clúdaigh mpl bhalla

walled city (Hist.) cathair f5 mhúrtha

wall-mason wasp (Ent.) foiche f4 shaoir bhalla

wall-walk s (Arch., Hist.) siúlán m1 barrbhalla

walnut comb (Z.) (in fowl) cuircín m4 gallchnóch

Wan-ton prawns in pastry (Cu.) cloicheáin mpl Wan-ton faoi thaosrán

warbler finch (Orn.) glasán m1 ceoil

wards via stairs (Adm., Med.) bardaí via an

staighre


war guilt clause (Hist., Mil.) clásal m1 ciontachta cogaidh

warhouse s (Mil.) teach m cogaidh

war of liberation (Hist.) cogadh m (na) saoirse

warring factions (Polic., Soc.) grúpaí mpl cogaíochta

Warsaw Pact (Hist.) Comhaontú m Vársá

washing decontamination (Env., Med.)

díshalú m níocháinwashing tablets (Hom.Ec.) táibléid mpl níocháin

washing-up liquid (Hom.Ec.) leacht m3 níocháin

wasp beetle (Clytus arietus) (Ent.) ciaróg f2

fhoiche


waste collection permit (Env.) cead m3 bailithe

dramhaíolawaste container (Env.) coimeádán m1 dramhaíola

Waste Electrical (Env.)  Dramhaíl f3 Leictreach

waste-electrical and electronic equipment

(WEEE) (Env.) dramhthrealamh m1 leictreach

agus leictreonach (DTLL)Waste Management (Permit) Regulations,

1998 (Env.,Legis.) Na Rialacháin mpl um

Bainistiú Dramhaíola (Cead), 1998Waste Management Act, 1996 (Env., Legis.) An tAcht m3 um Bainistiú Dramhaíola, 1996

Waste Oils (Env.)  Dramh-olaí fpl

waste water treatment works discharge

standards (Env.) caighdeáin mpl doirte as

oibreacha cóireála fuíolluiscewater biscuits (Cu.) brioscaí mpl uisce

waterbuck s (Z.) poc m1 uisce

water colour painting (picture) (Art.) pictiúr

m1 uiscedhatha

water frame (Hist.) fráma m4 uisce

water ice (Ret.) reoiteog f2 uisce

water measurer (Sc. Eq.) tomhsaire m4 uisce

Water Resources Working Group (Hist.)

Grúpa m4 Oibre na nAcmhainní Uiscewater safety (Ed., WatSaf.) sábháilteacht f3

uisce


water safety at home (WatSaf.) sábháilteacht

f3 uisce sa bhaile

water safety badge (WatSaf.) suaitheantas m1

sábháilteachta uisceWater Service Dept. (Env.) Roinn f2 Seirbhíse

Uisce


Waterville Water Supply and Sewerage

Scheme Improvement Site Investigation

Contract (Env.) Conradh m3 Imscrúdaithe

Láithreán d’Fheabhsú Scéim Soláthar Uisce agus

Séarachais an Choireáin

water wet mount (Biol.) gléasadh m tais an uisce

watermelons spl (Bot., Cu.) mealbhacáin mpl uisce

way of life (Hist.) modh m3 maireachtála

Weapons Electrical Unit (Mil.) An tAonad m1

Leictreachais le haghaidh Armánweapons of mass destruction (WMD) (Mil., Pol.) airm mpl ollscriosta, AOS

Wear appropriate swimwear including pool

caps (Adm.) Caithigí feisteas snámha cuí, lena n- áirítear caipíní snámha

wear away (HomEc.) ídigh v, caith v; ag idiú, ag caitheamh

wear down (Psy.) snoigh v, traoch v

wear through (HomEc.) caith v; ag

caitheamhwebcam s (Comp.) ceamara m4 gréasáin

web mail (Comp.) postas m1 gréasáin

web page producer (Comp.) táirgeoir m3 leathanach gréasáin

we deliver (Com., Gen.) seirbhís f2 seachadta ar fail

weighted scores and rankings (Stat.) scóranna mpl agus rangúcháin ualaithe

Weight Limit Ahead (RoadSaf.) Teorainn f5 Meáchain Romhat

weight restriction (RoadSaf.) Srianadh m Meáchain

Welcome to ‘Clearwater’ Tesco’s, Finglas (Ret.) Fáilte f4 go siopa/hOllmhargadh “Clearwater” Tesco, Fionnghlas

welfare officer (Adm., Soc.) oifigeach m1 leasa

Welfare Reform Initiative and Modernisation Programme (Adm.) An Clár m1 um Thionscnamh Leasaithe agus Nuachóiriú Leasa

Welfare Reform Programme, the (Legis.) An Clár m1 Leasaithe Leasa (Shóisialaigh)

well-adjusted a (Psy.) stuama a

well-advised: you’d be well-advised to...

(Gen.) mholfainn go láidir duit ...

well-bred a (Soc.) múinte a

well-brought up (Soc.) múinte a

well-connected person (Gen.) duine a bhfuil

cairde céimiúla aige/aiciwell-defined assemblage of plants (Bot., Env.)

cluichreán m1 plandaí léirshainithewell-documented a (Adm.) a bhfuil bunús

maith leiswell-kept a (HomEc.) slachtmhar a

West Bank, the (Hist.) An Bruach m1 Thiar

West Bloc (Hist.) Bloc m1 an Iarthair

4 Western Brigade Custume Barracks (Mil.)

Ceathrú Briogáid f2 an Iarthair, Dún

Chostúim

Western Care Association (Med., Soc.)

Cumann m1 Cúraim an IarthairWestern Education and Library Board

(WELB) (Lib) Bord m1 Oideachais agus

Leabharlann an Iarthair (BOLI)westernisation s (Com.) iartharú m (gs –raithe)

West Midlands (Sasana) (Geog.) Lár-Réigiún m1 Thiar, an

West Wind Current (Geog.) Feacht m3 na

nGaoth Aniarwest wing (Sp.: Rugby) cliathán m1 thiar

wet broad-leaved semi-natural woodland

(Env.) coillearnach f2 leathanduilleach

leathnádúrtha fhliuchwet mount (Biol.) gléasadh m tais

whale shark (Rhincodon typus) (Z.) míolsiorc m3

What can be done to minimize cost of Trade

Effluent Charges? (Env.) Céard is féidir a

dhéanamh chun costas mhuirir na nEisilteach

Tráchtála a choinneáil íseal?

What is Trade Effluent? (Env.) Céard is

Eisilteach Tráchtála ann?wheatgerm s (Bot., Cu.) ginidín m4 cruithneachta

wheatgerm oil (Biol., HomEc.) ola f4 ginidín

cruithneachtawheel balancer (Mec.,Veh.) cothromóir m3

rothaí


wheel bearings (Mec., Veh.) imthacaí mpl

gránacha na rothaíwheelchair accessible taxi (Transp.) tacsaí m4

oiriúnach do chathaoir rothaí

Wheelchair Service Point (disabled) (Adm.,Soc.) Pointe m4 Seirbhíse do dhaoine faoi mhíchumas

wheeled bin or wheely bin (Env.) araid f2 rothaí

Wheelie bin tag (Env.) Clib f2 araide rothaí

wheel-play detector (Veh.) brathadóir m3 ligean rothaí

whiplash s (Med.) (of injury) fuiplasc f2

whirlwinds spl (Geog.) síthe

mpl gaoithe Airm Bhriogáid X (a

hAon, a Dó, srlwhistle-stop tour (Pol.)

sciuirdturas m1white helleborine (Cephalanthera damasonium)

(Bot.) cuaichín m4 bán

White Paper on Early Childhood

Education (Ed.) Páipéar m1 Bán ar an

Oideachas Luath-Óigewhite sliced pans (Cu.) builíní mpl slisnithe bána

Who is liable to pay Trade Effluent charges?

(Env.) Cé air a bhfuil sé dlite muirir na

nEisilteach Tráchtála a íoc?whole‑grain flour (Cu.) plúr m1 slánghráin

whole milk (Hom.Ec.) bainne m4 gan bhearradh

whole number (Mth.) slánuimhir f5

whole-school evaluation (Ed.) meastóireacht f3 scoile uile

who won the toss? (Sp.) cé ghnóthaigh v an

caitheamh?Why do Trade Effluent discharges need to be

controlled? (Env.) Cén fáth a gcaithfear

sceitheadh na n-Eisilteach Tráchtála a rialú?Wicklow Historic Gaol (Hist., Tour.) Príosún m1 Stairiúil Chill Mhantáin

Wicklow Port (Adm., Env.) Calafort m1 Chill Mhantáin

Wicklow Town Centre (Adm., Env.) Lár m1 Bhaile Chill Mhantáin

wideranging public consultation (Adm.) comhairliúchán m1 forleitheadach pobail

wide screen (El., Leis., Tel.) scáileán m1 leathan

Widowed One-Parent Family Payment (Adm., Soc.) Íocaíocht f3 um Theaghlach Aontuismitheora ar Baintreach (Fir) í/é

Widowed Parent Grant (Adm., Soc.) Deontas m1 do Thuismitheoir ar Baintreach (Fir) í/é

widow's allowance (Adm., Soc.) liúntas m1 baintrí

Widow’s and Widower’s Pension Section (Adm., Soc.) Rannóg f2 na bPinsean Baintrí (Fir)

wildcard search (Comp.) cuardach m1 saoróige

wild carrot (Daucus carota) (Bot.) bliúcán m1

wild dog (Z.) fiamhadra m4

wild fowl reserve (Env.) anaclann f2 éanlaithe fiáine

wild leopard (Z.) fia-liopard m1

wild water kayaking (Sp.) cadhcáil f3 fia-uisce

Will all visitors please call to Reception – upstairs (Gen.) A chuairteoirí, buailigí isteach san Oifig Fáilte thuas staighre

Williamites spl (Hist.) Clann f2 Bhullaí; na hUilliamaítigh

William the Conqueror (Hist.) Liam Concar

willow grouse (Orn.) cearc f2 fhraoigh na sailí

win/lose v (Com.) buaigh/caill v

win/win v (Com.) bua m4 ag gach taobh

wind a clock (Gen.) clog m1 a thochras

wind down activity (Gen.) gníomhaíocht f3 a thabhairt chun críche

wind its way (Gen.) (of procession) gluais v

wind its way (Gen.) (of river) snigh v

wind its way (Gen.) (of road) gabh v

window box (Hort.) bláthbhosca m4 fuinneoige

window cleaners (Hom.Ec.) glantóirí mpl

fuinneog


windthrow s (Env., Geog.) gaothstoitheadh m

(gs-ite)windthrow v (Env., Geog.) gaothstoith v

windup a (Gen.) clabhsúr m1 a chur le ...

wind up a car window (Gen.) fuinneog f2 cairr a chur suas

wine gum (Ret.) guma m4 fíona

Wing HQ (Mil.) Ceanncheathrú f5 an Sciatháin

winter aconite (Eranthis hyemalis) (Bot.) dáthabha m4 geimhridh

winter at Valley Forge (Hist.) campa m4 geimhridh in Valley Forge

winter wear (Cloth.) éadaí mpl geimhridh

wintering waterfowl (Env., Orn.) éin mpl uisce gheimhrithe

wintering wildfowl (Env., Orn.) fia-éin mpl gheimhrithe

wireless a (Tel.) gan sreang

with a sweet chilli dipping sauce (Cu.) le tumadh in anlann milis cillí

Withdrawal Policy for students following courses in Marketing with Languages (Ed.) Polasaí m4 Aistarraingthe do mhic léinn i mbun cúrsaí Margaíochta mar aon le Teangacha

within the Department’s remit (Adm.) taobh istigh de théarmaí tagartha na Roinne

within the remit of the association (Adm.) laistigh de théarmaí tagartha an chumainn

wolf-whistle v (Soc.) fead f2 a dhéanamh le bean

Wolof s (Geog.) (duine) Volafach m1

Wolof s (Ling.) Volaifis f2

woollens spl (Cloth.) éadaí mpl olla

Women’s Aid Federation (Adm.) Cónaidhm f2 Ghrúpaí Cúnta na mBan

Women’s LEI (Local Employment Initiatives) (Soc.) Tionscnaimh mpl Fostaíochta Áitiúla do Mhná

women’s suffrage (Hist., Soc.) ceart m1 vótála do mhná

wonder a (Gen.) (cure, drug) thar na bearta

wood ant (Ent.) seangán m1 coille

woollens spl (Cloth.) éadaí mpl olla

word derivation (Ed., Term.) díorthú m focal

word families (Ed., Ling., Term.) aicmí mpl focal

Word Search (Gam., Leis.) Cuardach m1 Focal

words with general positive/negative force (Ed., Ling.) focail mpl a bhfuil brí dhearfach/dhiúltach leo i gcoitinne

worker‑directorship (Adm.) stiúrthóireacht f3 oibrí

workflow systems (IT) córais mpl sreafa oibre

Working Group for Road Safety in Donegal, the (RoadSaf.) Meitheal f2 Sábháilteachta Bóthair Dhún na nGall

working group on victims (Adm.) meitheal f2 i leith íospartach

working out (Phys.Ed) traenáil f3

working population (Soc.) pobal m1 oibre

work out s (Phys.Ed) (dreas, babhta etc) traenála

works committee (Adm.) coiste m4 monarchan

work-sharing s (Adm.) comhroinnt f2 oibre

worksheet s (Comp.) bileog f2

oibre/shaothairworks of short fiction (Lit.) saothair mpl ghearrfhicsin

World AIDS Day (Soc.) An Lá m Domhanda SEIF

World Champion Baker (Cu.) Duaisbháicéir m3 Domhanda

World Environmental Day (Soc.) m Domhanda an Chomhshaoil

World Food Day (Soc.) An Lá m Domhanda Bia

world locational geography (Geog.) suíomhgheografaíocht f3 an domhain

world music (Mus.) ceol m1 domhanda

World Music Top 10 (Mus.) Rogha f4 10 an Cheoil Dhomhanda

World Press Freedom Day (Soc.) m Domhanda Shaoirse an Phreasa

World Time Zones (Geog.) Amchriosanna mpl an Domhain

worm anemone (Scolanthus callimorphus) (Mar. Biol.) bundún m1 leice na péiste

wormery s (Biol., Fish.) piastlann f2

wounding comment (Soc.) caint f2 ghoineach

wraps spl (Cloth.) cídeoga fpl

wrap up’ session (Adm.) seisiún m1 clabhsúirwreak havoc, to (Gen.) robach m1 a dhéanamh

writeable a (Comp.) inscríofa a


X

X Brigade Military Police Company (Mil.) Complacht m3 Póilíní Airm, Briogáid X

X Brigade Training Centre (Mil.) Airmheán m1 Traenála Briogáid X

X Field Communications and Information Services Company (Mil.) Complacht m3 X [a Cúig, etc.] Seirbhísí Cumarsáide agus Eolais Mhachaire

X Logistics Support Battalion (Mil.) Cathlán m1 X Tacaíochta Lóistíochta

X-Ray/A&E (Med.) X-Ghathú/T & É

X-Ray Department (Med.) An Roinn f2 X-Ghathaithe

X-Ray Department (Med.) An Rannóg f2 X-Ghathaithe

X-Ray Reception (Med.) Deasc f2 Fáiltithe na Roinne X-Ghathaithe

X-Ray Reception (Adm., Med.) Fáiltiú m na Rannóige X-Ghathaithe

x’ will be deemed elected (Adm.) measfar ‘x’ a bheith tofaY

250 Year Diary – Date Reference Guide (Adm.) Dialann f2 250 Bliain – Treoir Dhátaí

year-on-year increase (Com.) an méadú m bliain ar bhliain

yellow chamomile (Anthemis tinctoria) (Bot.) camán m1 meall buí

yellow meadow ant (Ent.) seangán m1 buí féir

yellow ophion (Ophion luteus) (Ent.) oifeach m1 buí

yellow peppers (Bot., Cu.) piobair mpl bhuí

yellow-ringed emperor Anax parthenope (Ent.) impire m4 buífháinneach

yellowtail moth (Euproctis similis) (Ent.) leamhan m1 earrbhuí

yellow-winged darter Sympetrum flaveolum (Ent.) sciobaire m4 buí-eiteach

Ymir s (Norse Myth.) Ímir m4

yob s (Soc.) amhsóir m3

yoctosecond s (Ph.) iochtasoicind m4

yoghurt drinks (Cu.) deochanna fpl iógairt

yoghurts spl (Cu.) iógairt mpl

Yoruba s (Geog.) (duine) Iarúbach m1

Yoruba s (Ling.) Iarúibis f2

You can now access information and support through the pages of our new Web site (Comp., IT) is féidir teacht ar fhaisnéis agus ar thacaíocht ar ár laithreán Gréasáin úr

You currently have no fines (Lib.) Níl fíneálacha ort faoi láthair

young offenders' institute (Polic., Soc.) ionad m1 d'ógchiontóirí

Young Progressive Democrats (Pol.) Páirtí m4 na nDaonlathach Óg

You should not use Sauna or Steam if you suffer from heart disease, high or low blood pressure or from any condition which may effect your reaction to heat. Are you suffering from [an] infectious skin disease, sores, or wounds (Adm., Leis.)

Ní cóir duit an sabhna nó an seomra gaile a

úsáid má bhíonn galar croí, nó brú fola ard nó

íseal ag cur ort nó aon riocht leighis a

chuireann isteach ar do chumas teas a

fhulaingt. An mbíonn deacracht agat le haon

ghalar cnis tógálach, cneácha nó gonta?

Youth Diversion Projects’ Office (Soc.) Oifig f2 na dTionscadal Athstiúrtha don ÓigeYouth Information Website (Adm., Ed.) Láithreán m1 Gréasáin Eolais don Óige

Youth Safe Travel Council (Ed.) Comhairle f4 Slántaistil na nÓg

Youthreach and Senior Traveller Training/Centre Programmes (Ed., Soc.) Cláir mpl Ionad Oiliúna Ógtheagmhála agus Taistealaithe Sinsearach
Youthreach Centre (Ed., Soc.) Ionad m1
Ógtheagmhála

Youth Service, the (Adm., Soc.) an tSeirbhís

f2 don Óige

Z

Zairean s (Geog.) (citizen of Zaire) Sáíreach m1

zap v (Comp., Leis.) zaipeáil v

Zarma s (Ling.) Zarmais f2

Zarma s (Geog.) (pobal) na Zarmaigh mpl

zebra crossing (RoadSaf.) trasrian m1 síogach

zemstvo s (Hist.) seimstvea m4

Zimbabwean a (Geog.) Siombábach a

Zimbabwean s (Geog.) Siombábach m1

zombie s (Soc.) zombaí m4

zoomorphic patterns (Archaeol) pátrúin mpl

mhíolchruthachazones of inhibition (Biol.) criosanna mpl na

gcosc


zygomycete s (Biol.) sigeamícéit f2
Ainmneacha ar Imreoirí ó na Contaetha Éagsúla:

Na Cláraigh, Na Luimnígh, Na Ciarraígh, Na Corcaígh, Na Déisigh, Na Carmanaigh, Na Baile

Átha Cliathaigh, Na Gaillimhigh, Na Conallaigh, na hEoghanaigh
Fir/Mná Aontroma/Ard Mhacha/an Chabháin/Mhuineacháin/an Dúin/Dhoire/Fhear

Manach/Mhaigh Eo/Cheatharlach/ Liatroma/an Longfoirt/Uíbh Fhailí/Thiobraid Árann/na

Mí/na hIarmhí/Chill Dara/Chill Mhantáin/Laoise/Lú

- agus ar ndóigh, d'fhéadfaí fir/mná etc a chur roimh cheann ar bith de na contaetha eile thuaschomh maith, fir Thír Eoghain/Dhún na nGall etc
Download 1.12 Mb.

Share with your friends:
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28
The database is protected by copyright ©sckool.org 2020
send message

    Main page