F1 generation (Biol.) (heredity) glúin G1 fabric conditioners


Total Prepaid This Bill (Adm., Tel.) Iomlán m1 Réamhíoctha ar an mBille/Bhille SeoDownload 1.12 Mb.
Page24/28
Date08.12.2018
Size1.12 Mb.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28

Total Prepaid This Bill (Adm., Tel.) Iomlán m1 Réamhíoctha ar an mBille/Bhille Seo


total quality management (TQM) (Adm.) bainistíocht f3 láncháilíochta (BLC)

totipotent a (Physiol.) lánacmhainneach a

to transpose (EU directives) into law (Adm.)

treoracha fpl AE a thrasuí sa dlítoucan crossing (RoadSaf.) trasrian m1 túcánach

touch screen (Comp.) scáileán m1 tadhaill

touchpad s (Comp.) ceap m1 tadhaill

touch-tone phone (Tel.) fón m1 tadhalltoin

To un-zip a file (Comp.) Comhad m1 a dhízipeáil

to uphold a (planning) decision (Adm.) seasamh m le cinneadh (pleanála)

Tourism and Hospitality Studies (Ed.) Staidéar m1 Turasóireachta agus Fáilteachais

Tourism niche (Tour.) sainréimse m4

TurasóireachtaTournaisian basal clastics (Geol.) bonn-

chlastaigh mpl Thúrnaeiseachato use your public position to (Adm.) leas a bhaint as d’ionad sa saol poiblí (chun/le)

tow s (of fibre) (Tex.) barrach m1

to withdraw an appeal (Adm.) achomharc

m1 a tharraingt siar

town pigeon (Orn.) colm m1 sráide

Toxoplasma gondii (Biol.) Toxoplasma gondii

track pants (Cloth., Sp.) bríste m4 reatha/spóirt

track suit (Cloth., Sp.) culaith f2 reatha/spóirt

trade dispute (Adm.) aighneas m1 ceirde

tradeable s (Com.) pointe m4 inmhargála

Trade Effluent Control & Charges (Env.) Rialú m agus Muirir na nEisilteach Tráchtála

trade fairs (Com.) aontaí mpl trádála

trade magazine (Com., Lit.) sainiris f2 cheirde

traditional music (Mus.) ceol m1 traidisiúnta

traditional signwriting (Art., Com.) litritheoireacht f3 thraidisiúnta chomharthaítraffic grids (RoadSaf.) greillí fpl buí (tráchta)

Traffic Unit Office (Polic.) Oifig f2 an Aonaid Tráchta

trailing leads (El.) seoláin mpl shraoilleacha

Training Development Unit (Ed.) An tAonad m1 Forbartha OiliúnaTraining Officer (Adm.) Oifigeach m1 Oiliúna

training officer (Adm., Ed.) oifigeach m1 oiliúna

training on the job (Adm., Ed.) oiliúint f3 ar an láthair

Training Section (Ed.) An Rannóg f2 Oiliúna

Training Section (Mil.) An Rannóg f2 TraenálaTralee Volunteer Bureau (Soc.) Biúró m4 Thrá Lí do Ghrúpaí Deonacha

transexual a (Soc.) trasghnéasach a

transexual s (Soc.) trasghnéasach m1

transexualism s (Sex.) trasghnéasachas m1

trans fatty acid (Biol.) aigéad m1 sailleach trasach

transferable service (Adm.) seirbhís f2 inaistrithe

transfer of service (Adm.) aistriú m seirbhís

transferred service (Adm.) seirbhís f2 aistrithe

transfer report form (Adm.) foirm f2 thuairisce ar aistriú

transformationalist s (Com.) claochlaí m4

transient site (Adm., Soc.) láithreán m1 neamhbhuan

transistor logic (Comp.) loighic f2 thrasraitheora

transitional provision (Adm.) foráil f3 idirthréimhseach

ransistor radio (El.) raidió m4 trasraitheora

Translation of a Grant of Fairs to Sir Adam Colclough (Hist., Jur.) Aistriú m ar Dheonú Aontaí don Ridire Adam Colclough

Translation Studies (Ed.) Staidéar m1 ar Aistriúchán

translocate v (Med.) trasghluais v

transmission jack (Mec.,Veh.) seac m1 tarchuir

transplant(ation) s (Bot., Med.) trasphlandú m (gs -daithe)

transport anchor (Ind.) ancaire m4 iompair

Transport and Vehicle Maintenance School (Mil.) Scoil f2 Iompair agus Cothabhála Feithicilí

Transport Corps (Mil.) An Cór m1 Iompair

Transport Corps Section (Mil.) Rannóg f2 an Chóir Iompair

Transport Officer (Transp.) Oifigeach m1 Iompair

Transport Revolution, the (Hist.) An Réabhlóid f2 sna Córais Iompair

transvestite s (= cross-dresser) (Soc.) trasfheisteoir m3

Transylvania (Geog.) An Trasalváin

travel guides (Lib., Tour.) treoirleabhair mpl thaistil

travel shop (Tour.) siopa m4 taistil; gníomhaireacht f3 taistil

treasure hunt (Leis.) tóraíocht f3 taisce

Treatment/Observation (Med.) cóireáil f3/grinniú

Treatment Room (Med.) Seomra m4 Cóireála

tree house (Leis.) teachín/ tigín m4 crainn

tree wasp (Ent.) foiche f4 chrainn

trench box (Ind.) bosca m4 díge

triacetate s (Hom.Ec.) trí-aicéatáit f2

Triads spl. (Polic.) (Chinese mafia) na Triaid

Mpl

triathlon s (Sp.) triatlan m1

tribute band (Mus.) banna m4 ómóis

Download 1.12 Mb.

Share with your friends:
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28
The database is protected by copyright ©sckool.org 2020
send message

    Main page