F1 generation (Biol.) (heredity) glúin G1 fabric conditioners


small blue-tip Ischnura pumilio (Ent.) rinnghorm m1 beagDownload 1.12 Mb.
Page20/28
Date08.12.2018
Size1.12 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   28

small blue-tip Ischnura pumilio (Ent.) rinnghorm m1 beag


Small children must wear swim nappies (Adm.) Caithfidh páistí beaga clúidíní snámha a chaitheamh

Small Claims Court (Jur.) Cúirt f2 na nÉileamh Beag

small drawing room (Cat., Tour.) parlús m1 beag

Small Firms Association (Com.) Comhlachas m1 na nGnólachtaí Beaga

small redtail Ceriagrion tenellum (Ent.) earr-rua m4 beag

small round-structured viruses (Biol.) víris bheaga chruinnstruchtúrtha

small sedge-forming species‑rich mosaics (Env.) mósáicí fpl beaga cíbeacha ar mhórán speiceas

SMART (Specific, Measurable, Agreed, Realistic,Timing) (Adm., Com.) SICRU (Sonrach, Intomhaiste, Comhaontaithe, Réalaíoch, Uainithe)

smoke alarm (Adm., Ins.) aláram m1 deataigh

Smoke Free 2004 (Health.) 2004 - Saor ó Thobac

Smoking Kills! Every cigarette is doing you harm (Health.) Toradh Tobac - Bás! Tá gach toitín ag déanamh dochair duit

SMS (short message service) (Tel.) seirbhís f2 ghearrtheachtaireachtaí

snacks s (Cu., Ret.) sneaiceanna fpl

snapping turtle (Z.) turtar m1 sclamhach

snowboarding (Hom.Ec.) clársciáil f3 sneachta

snowy tree cricket (Oecanthus fultoni) (Ent.) criogar m1 crainn sneachtúil

soap operas (Broadc., Leis.) sobalchláir mpl

socketed bodkin‑bladed arrowheads (Archaeol.) reanna fpl saighde soicéadacha

bóidicínlannachasocial and affordable housing (Adm., Soc.) tithíocht f3 shóisialta inacmhainne

social and economic exclusion (Adm., Soc.) eisiamh m1 sóisialta agus eacnamaíoch

social conformity (Soc) comhfhoirmeacht f3 shóisialta

social constructivism (Phil.) tógachas m1 sóisialta

social economy, the (Com., Soc.) an geilleagar m1 sóisialta

Socialism in one Country (Hist.) An Sóisialachas m1 in aon Tír Amháin

socialite s (Soc.) péiceallán m1

socialization s (Soc.) sóisialú m (gs –laithe)

socially conditioned (Psy., Soc.) múnlaithe a go sóisialta

Social Security Inspectorate (Adm., Soc.) An Chigireacht f3 Leasa Shóisialta

Social Services Inspectorate (Adm., Soc.) Cigireacht f3 Seirbhísí Sóisialta

Social Welfare (Consolidation) Act (Legis.) An tAcht m3 Leasa Shóisialaigh (Comhdhlúthú)

Social Worker (Mil.) An tOibrí m1 Sóisialta

Social Work Services (Soc.) Seirbhísí fpl Oibre Sóisialta

society is fragile (Soc.) tá an tsochaí leochaileach

Society of St. Vincent de Paul, the (Relig., Soc.) Cumann m1 Naomh Uinseann de Pól

Society of the Irish Motor Industry (SIMI) (Veh.) Cumann m1 Thionscal Mótar na hÉireann

sociocritical a (Art.) soch-chriticiúil a

socio-economic a (Adm., Com., Soc.) socheacnamaíoch a

socio-economic indicators (Fin., Adm.) táscairí mpl socheacnamaíocha

socio-linguistic categories (Ling., Soc.) catagóirí mpl sochtheangeolaíocha

sociopath s (Polic., Psy., Soc.) sochapatach m1

sociopathic a (Polic., Psy., Soc.) sochapatach a

socio-political a (Pol., Soc.) sochpholaitiúil a

softball s (Sp.) bogliathróid f2

soft drugs (Med., Polic.) drugaí mpl boga

soft furnishings (Hom. Ec.) fearastú m bog

software support (Comp.) tacaíocht f3 bogearraí

soil accumulations (Env., Geog.) cruacha fpl ithreach

soil horizon (Geol.) sainchiseal m1 ithreach

solanine s (Biol., Hom.Ec.) solainín m4

solid fuel (Env.) breosla m4 soladach

solid-fuel range (Hom.Ec.) sorn m1 breosla sholadaigh

solitary bee (Orn.) beach f2 aonair

solo s (Sp.) ruathar m1 aonair

solo s (Mus.) aonréad m1

solvent s (Biol.) tuaslagóir m3

Somali s (Ling.) Somáilis f2

Sonaghen trout (Salmo nigripinnis) (Ich.) samlachán m1

Songhay s (= Songhai) (Geog.) (pobal) na Songaigh mpl

Songhay, Songhai s (Ling.) Songais f2

songs and ballads (Mus.) amhráin mpl agus bailéid mpl

sorbic acid (Hom.Ec.) aigéad m1 sorbach

Sorry, you have an invalid membership status, which prevents you from renewing items. Please contact a member of staff at the library for further information (Lib.)

Is oth linn a rá go bhfuil do stádas ballraíochta neamhbhailí, rud a chuireann cosc ort míreanna a athnuachan. Déan teagmháil le ball foirne ag an leabharlann, le do thoil, le tuilleadh eolais a fháilsortie s (Mil.) breabhaid f2

soul music (Mus.) anamcheol m1

sound a (Adm.) (for the purpose intended) slán a

Sound Porcupine (Frontier) Round (Geog.) Timpeall m1 an Torcáin Theas

soundtracks spl (Mus.) fuaimrianta mpl

source separated réamhdheighilte a

source separated waste dramhaíl f3

réamhdheighilteSouth and East Belfast Health and Social Services Trust (Adm., Soc.) Iontaobhas m1 Seirbhísí Sláinte agus Sóisialta Dheisceart agus Oirthear Bhéal Feirste

South East Asian Treaty Organisation (SEATO) (Adm., Pol.) Eagraíocht f3 Chonradh na hÁise Thoir Theas (SEATO)

South Eastern Education and Library Board (SEELB) (Lib) Bord m1 Oideachais agus Leabharlann an Oirdheiscirt (BOLOD)

South Eastern Regional Zoonosis Committee (Med.) Coiste m4 Réigiúnach an Oir-Dheiscirt um Zónóis

1 Southern Brigade (Mil.) Céad f2 Bhriogáid an Deiscirt

1 Southern Brigade (Mil.) Céad m4 Bhriogáid an Deiscirt

1 Southern Brigade Reserve (Mil.) Cúltaca m4 Chéad Bhriogáid an Deiscirt

Southern Education and Library Board (SELB) (Lib) Bord m1 Oideachais agus Leabharlann an Deiscirt (BOLD)

southern hawker Aeshna cyanea (Ent.) seabhcaí m4 an deiscirt

southern province of Kwangtung (Geog.) Kwangtung, cúige i ndeisceart na tíre

southern right whale (Z.) ceartmhíol m1 mór an deiscirt

Southport s (Geog.) Southport m4

sovereignty s (Polic.) flaitheas m1

Soviet Union, the (Geog.) An tAontas m1 Sóivéadach

soy sauce (Cu.) anlann m1 soighe

spaced out (Gen.) (de bharr óil nó drugaí) as a c(h)rann céille, spásáilte a

space mission (Ph.) misean m1 spáis

Spanish (European and Latin American variants) (Ling.) Spáinnis f2 (athraithigh Eorpacha agus Mheiriceá-Laidineacha)

Spanish wines (Cat., Cu.) fíon m3 Spáinneach

sparkling wines (Cat., Cu.) fíon m3 súilíneach

spatial planning (Env.) pleanáil f3 spásúlachta

spear dance (Aboriginal civ.) damhsa m4 na sleánna

Special Advisor (Adm.) Comhairleoir m3 Speisialta

Special Initiatives for Disadvantaged Adults Scheme (Soc.) Scéim f2 na dTionscnamh Speisialta do Dhaoine Fásta faoi Mhíbhuntáiste

special interest (Lib.) sainspéis f2

special interest group (Adm.,Com.) grúpa m4 sainleasmhar

special introductory price (Com.) praghas m1tosaigh speisialta

specialisms spl (Ed.) speisialachais mpl

specialist music (Mus.) saincheol m1

Specialist Support Agencies (Adm.) Sainghníomhaireachtaí fpl Tacaíochta

specialist worker (Adm.) sainoibrí m4

speciality s (Cu.) speisialtacht f3

speciality s (HomEc.) sainearraí mpl

speciality foods (Cat., Cu.) sainbhianna mpl

speciality paints (Decor.) sainphéinteanna fpl

special offers (Com., Ret.) tairiscintí fpl speisialta

Special Olympics World Games 2003-06-11 (Sp.) Cluichí mpl Oilimpeacha Speisialta Domhanda 2003

2003 Special Olympics World Summer Games, the (Sp.) Comórtas m1 Domhanda Samhraidh na gCluichí Oilimpeacha 2003

special savings account (Com., Fin.) cuntas m1 speisialta coigiltis

special savings incentives accounts (Fin.) cuntais spl speisialta dreasachta coigiltis

special value (Com., Ret.) luach m1 ar leith

speciality s (Cu.) speisialtacht f3

species‑rich mixture of grasses and low‑to-medium‑sized forbs (Biol., Env.) meascán m1 ar mhórán speiceas d’fhéara agus d'fhoirb ghiortacha go leathmhóra

specified quarry species (Env.) speiceas m1 sonraithe cairéil

specified risk materials (Adm., Ed.) ábhair mpl shonraithe phriacail

speckled bush cricket (Leptophyes punctatissima) (Ent.) dorsán m1 breac

speckled yellow (Agr.) an buí m4 breac

spectacled bear (Z.) béar m1 spéaclach

speculative language (Ling.) teanga f4 thuairimeach

speech bubble (Ed.) bolgán m1 cainte

speech marks/punctuation (Lit.) comharthaí mpl athfhriotail/ poncaíocht

SPEED KILLS (Saf.) Toradh m luais - bás

speed meter detectors (Polic.) brathadóirí mpl luasmhéadair

spermaduct s (= spermatic duct) (Physiol.) speirmeaducht m3

spermatic duct (= spermaduct) (Physiol.) ducht m3 speirmiteach

SPHE Support Service (Ed). Seirbhís f2 Tacaíochta OSPS

spiked hair (Cosmet., Fash.) gruaig f2 spíceach

spiking s (Med., Polic.) (of drink, etc.) spíceáil f3

spillages spl (Saf.) doirteadh m (gs –te)

spinal root (Physiol.) (nerves) fréamh f2

dhromlaigh

spin doctor (Journ., Pol.) claonbholscaire m4

spinneret s (Tex.) sníomhadán m4

spin, to (put a spin on, etc.) (Journ., Pol.) casadh m/claonadh m a chur ar....spiral design (Archaeol., Hist.) gréas m3 bíseach

Spire of Light (Env., Geog.) An Spíce m4 Solais

splendid alfonsino (Ich.) (Beryx splendens) alfainsín taibhseach

spoil back (Ind.Saf.) cartadh m leataoibh

spoiled vote (Adm.) vóta m4 millte

spongin s (Biol.) spúinsin f2

spoken word (Ed., Ling.) an focal m1 labhartha

Spongionella pulchella (MarBiol.) Spongionella pulchella

sponsoring Departments (Adm.) na Ranna fpl coimircíochta

sporangia spl (Biol.) spóragáin mpl

sporozoan a (Biol.) spórasónach a

sporozoan s (Biol.) spórasón m1

Sport: Gaelic (Lib.) Spórt: Na Cluichí mpl Gaelacha

Sport: General (Lib.) Spórt m1 Ginearálta

Sport: Motor Racing (Lib.) Spórt: Rásaíocht f3 Charranna/Ghluaisteán

Sports and Exercise Medicine Specialty (Med.) Speisialtacht f3 sa Mhíochaine Spóirt agus Aclaíochta

sports bags (Sp.) málaí mpl spóirt

spot check (Adm.) spotseiceáil f3

spots spl (Biol.) (on skin) spotaí mpl

spotted gnat (Ent.) corrmhíol m1 breac

Spouses’ and Children’s Contributory Pension Scheme (Adm.) An Scéim f2 Phinsin Ranníocaigh do Chéilí agus Leanaí


Share with your friends:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   28


The database is protected by copyright ©sckool.org 2019
send message

    Main page