F1 generation (Biol.) (heredity) glúin G1 fabric conditioners


Freudian criticism (Lit.) léirmheastóireachtDownload 1.12 Mb.
Page2/28
Date08.12.2018
Size1.12 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28
Freudian criticism (Lit.) léirmheastóireacht
f3 Fhreudach

Friends of the Irish Environment (Adm, Env.) Cairde mpl Chomhshaol na hÉireann

Friends of Medieval Dublin (Hist.) Cairde mpl Bhaile Átha Cliath na Meánaoise

fritillary (= snake’s head) (Fritillaria meleagris) (Bot.) fritileán m1 ceann nathrach

front‑line management urbhainisteoirí mpl

front-line staff for primary care (Med.) foireann f2 tosaigh do chúram príomhúil

frozen meals (Cu.) béilte mpl reoite

frozen pond (WaterSaf.) linn f2 reoite, linn faoi oighear

frozen screen (Comp.) scáileán m1 reoite

frozen vegetables (Cu.) glasraí mpl reoite

fruit jelly (Cu.) glóthach f2 thorthaí

fudge v (Ind.) (Shoemaking) reang v

fudge wheel (Ind.) (Shoemaking) roth m3 reangtha

fuel-cell vehicle (Env., Veh.) feithicil f2 bhreosla-chille

fuel-poor household, a (Adm.) teaghlach m1 ar bheagán breosla

fulfil conditions (Adm.) coinníollacha fpl a chomhlíonadh

full degree submission (Ed.) aighniú m ar chéim iomlán

full plasmolysis (Biol.) lánphlasmalú m (gs –laithe)

full-time commitment (Polic.) tiomantas m1 lánaimseartha

fully accessible services (Adm.) seirbhísí fpl atá insroichte go hiomlán

fully blocked a (Wordpr.) lánbhlocáilte a

fully-equipped studio (Mus.) stiúideo m4 lánfheistithe

fully justifiable (Adm.) (of action) lán-inchosanta a

Fun and Learner Pool Safety (Adm.,Leis.) Sábháilteacht Linne do lucht spraoi agus foghlama.functional position of an organism (Biol., Env.) suíomh m1 infheidhme orgánaigh

fundamentalism s (Relig., Soc.) bunúsachas m1

fundamentalist a (Hist.) bunúsaíoch a

fundamentalist s (Hist.) bunúsaí m4

fundamentalist Islamic state (Hist.) stát m1 Ioslamach bunúsaíoch

functionalist a (Phil.) feidhmiúlach afunctionalist s (Phil.) feidhmiúlach m1

funfair s (Leis.) aonach m1 siamsaíochta

fuse boards (El.) cláir mpl fiúsanna

Futures market / trading in futures (Com.)

margadh todhchaíochtaí/trádáil i

dtodhchaíochtaí

FYRO Makedonija (FYRO Macedonia) (Geog.) I.Ph.I na Macadóine

G


Gaelic Players Association (Sp.) Cumann m1 Imreoirí Gael

Galen (Claudius Galenus) (Hist., Med.) Gailéan m1

Galicia s (Geog.) An Ghailís f2

Gallop, the (Env.) (of streetname) An Eachrais f2

Galway at the leading edge (Com., PR) Gaillimh f2 ar thús cadhnaíochta

Galway Chamber vouchers (Com.) dearbháin mpl Chumann Tráchtála na Gaillimhe

Galway City Council (Adm.) Comhairle f4 Cathrach na Gaillimhe

Galway Mayo Institute of Technology

(Castlebar Campus) in conjunction with

Western Health Board, St. Mary’s Hospital,

Castlebar (Ed.) Institiúid f2 Teicneolaíochta na

Gaillimhe Mhaigh Eo (Campas Chaisleán an

Bharraigh) i gcomhar le Bord Sláinte an Iarthair,

Ospidéal Naomh Muire, Caisleán an BharraighGalway West marketing plan (Com.) plean m4 margaíochta na Gaillimhe Thiar

game birds (Orn., Sp.) éanlaith f2 ghéim

game licence (Polic.) ceadúnas m1 géim

games room (Gam., Leis.) seomra m4 cluichí

gamma-ray transformation (El.) trasfhoirmiú m gáma-ghathach

Gammon s (Ling.) Gaimis f2

gammon steak (Cu.) stéig f2 ghambúin

Gandon Enterprises Gnóthais mpl Gandon

Garda Air Support Unit (Mil.) Aonad m1 Aerthacaíochta don Gharda Síochána

Garda Clearance Form (Polic.) Foirm f2 Imréitigh (Slándála) an Gharda Síochána

Garda Customer Charter (Polic.) Cairt f2 Chustaiméirí an Gharda Síochána

Garda Customer Liaison Officer (Polic.) Garda m4 Idirchaidrimh Custaiméirí

Garda Dog Unit (Polic.) Aonad m1 Gadhar an Gharda Síochána

Garda Fixed Penalty Office (Polic.) Oifig f2 an Gharda Síochána um Pionós Socraithe

Garda Internal Audit Section (Polic.) Rannóg f2 Iniúchta Inmheánaigh an Gharda Síochána

Garda Medical Department (Polic.) Rannóg f2 Míochaine an Gharda Síochána

Garda Mounted Unit (Polic.) Marcaonad m1 an Gharda Síochána/ Marc-Aonad an Gharda Síochána/ Marcaonad an Gharda Síochána

Garda National Immigration Bureau (Adm.) Biúró m4 Náisiúnta an Gharda Síochána um

Inimirce


Garda Racial and Intercultural Office (Polic.) Oifig f2 an Gharda Síochána um

Chiníochas agus IlchultúrachasGarda Síochána Complaints Board (Adm., Polic.) An Bord m1 um Ghearáin i gcoinne an Gharda Síochána

Garda Sub-Aqua Club (Polic.,Wat.Saf.) Club m4 Fo-Uisce an Gharda Síochána

Garda Sub-Aqua Unit (Polic.) Aonad m1 Fo-uisce an Gharda Síochána

Garda Water Unit (Polic.) Aonad m1 Uisce an Gharda Síochána

garden chafer beetle (Phyllopertha horticola) (Ent.) ciaróg f2 dheá ghairdín

gardening equipment (Hort.) trealamh m1 garraíodóireachta

garden peas (Cu.) piseanna fpl garraí

garden water safety (Ed., WatSaf) sábháilteacht f3 uisce sa ghairdín

gardening equipment (Hort., Tls.) trealamh m1 garraíodóireachta

garlic bread (Cu.) arán m1 gairleoige

garlic glass snail (Z.) seilide m4 gloine gairleoige

gas detector (Ind.) brathadóir m3 gáis

gaseous exchange (Ch.) malartú m gás

gas-flaring s (Ph.) bladhmadh m gáis

gastric stapling (Med.) stápláil f3 boilg

gastroenteritis s (Med.) gaistreintríteas m1

gastroenterological a (Med.) gaistreintreolaíoch a

gastroenterologist s (Med.) gaistreintreolaí m4

gastroenterology s (Med.) gaistreintreolaíocht f3

gastrointestinal a (Med.) gastraistéigeach a

gastrointestinal disorder (Med.) neamhord m1 gastraistéigeach

gastro-intestinal movement (Med.) oibriú m gastraistéigeach

Gavin s (personal name) Gábhán m1

Gaza Strip (Hist., Geog.) Stráice m4 Gaza

gazetteer s (Lit.) gasaitéar m1GDP in medical care (Med.) OTI i gcúram míochaine

gecko s (Z.) geiceo m4

gelatinization s (Biol.) geilitíniú m (gs – nithe)

Gelidiella calcicola (MarBiol.) Gelidiella calcicola

Gelidium maggsiae (MarBiol.) Gelidium maggsiae

gender equality policy (Adm.) beartas m1 comhionannais inscne

Genealogical Office (Hist.) An Oifig f2 Ginealais

general education (Ed.) oideachas m1 ginearálta

general education (Ed., Lib.) oideachas m1 ginearálta

general hardware (Constr., Ret.) crua-earraí mpl ginearálta

General Information on Dust (Env.) Eolas m1 ginearálta ar smúit

General Information on Odours (Env.) Eolas m1 Ginearálta ar Bholaithe

General Information on Vibration (Env.) Eolas m1 Ginearálta ar Chrith

general literature (Lib., Lit.) litríocht f3 ghinearálta

General Medical & Ophthalmic Services Branch Brainse m4 na Seirbhísí Ginearálta Míochaine agus Oftalmacha

General Military Hospital, Curragh (Mil.) An tOspidéal m1Míleata Ginearálta, An Currach

General Officer Commanding (Mil.) An Ginearáloifigeach m1 i gCeannas

General Officer Commanding, Defence Forces’ Training Centre (Mil.) An Ginearáloifigeach m1 i gCeannas, Airmheán Traenála Óglaigh na hÉireann

General Officer Commanding the Air Corps (Mil.) Ginearáloifigeach m1 i gCeannas an Aerchóir

General Duties Section (Mil.) An Rannóg Dualgas Ginearálta

General Military Hospital, Curragh (Mil.) An tOspidéal m1Míleata Ginearálta, An Currach

General Officer Commanding (Mil.) An m1 Ginearáloifigeach i gCeannas

General Officer Commanding, Defence Forces’ Training Centre (Mil.) An Ginearáloifigeach m1 i gCeannas, Airmheán Traenála Óglaigh na hÉireann

General Officer Commanding the Air Corps (Mil.) Ginearáloifigeach m1 i gCeannas an Aerchóir

General Politics (Lib., Pol.) Polaitíocht f3 Ghinearálta

general provision (Adm.) foráil f3 ghinearálta

general psychology (Psy.) síceolaíocht f3 ghinearálta

General Punctuation (Typ.) Poncaíocht f3 Ghinearálta

General Reference (Lib., Lit.) Tagairt f3 Ghinearálta

General Services Supervisor (Adm.) Maor

m1 Seirbhísí Ginearálta

generative nucleus (Biol.) núicléas m1giniúnach

generativity s (Ling.) giniúnacht f3

generic brand (Com.) branda m4 cineálach

genericity s (Comp.) cineálacht f3

genetic fingerprinting (Biol.) méarlorgaireacht f3 ghéiniteach

genetic modification (Biol.) modhnú m géiniteach

genetically modified food (Biol.) bia m4 géinathraithe

genetically modified organism (Biol.) orgánach m1 géinathraithe

genetic screening (Biol.) scagthástáil f3 ghéiniteach

Geneva Convention (Pol.) Coinbhinsiún m1 na Ginéive

genital area (Physiol.) réigiún m1 na mball giniúna

genitourinary a (= urogenital) (Physiol.) úraiginitiúil a

genomics s (Biol.) géanómaíocht f3

gentleman's bedroom (Cat., Tour.) seomra m4 leapa fir uasail

geodetic(al) a (Geog.) geodaiteach a

geographic information systems (Geog., IT) córais mpl eolais gheografaigh

geographic information systems (Geog., IT) córais mpl faisnéise geografaí

geographical distribution of deprivation, the (Adm.) dáileadh m geografach díothachta

George Gavin Duffy (Hist.) Seoirse Gabhánach Ó Dubhthaigh

Georgian s (Ling.) Seoirsis f2

Georgian a (Typ.) Seoirseach a

Georgian language s (Ling.) Seoirsis f2

Georgina s (personal name) Seoirsín f4

Germanic Languages (Ling.) teangacha fpl Gearmáinice

German wines (Cat., Ret.) fíon m3 Gearmánach

germ busters to the rescue (Gen.) naimhde mpl na bhfrídíní abú (go deo)!

germinal epithelium (Biol.) eipitéiliam m4 geirmeach

ghost swift moth (Hepialus humuli) (Ent.) mearleamhan m1 taibhsiúil

gift books (Lit., Ret.) leabhair mpl bhronntanais

gift voucher (Com.) dearbhán m1 bronntanais

get custody of the children (Jur., Soc.) coimeád m1 na leanaí a fháil

gharial s (Z.) gairiál m1

giant land snail (Z.) ollseilide m4 talún

gift s (Gen.) bronntanas m1

gift books (Lib.) leabhair mpl bhronntanais

gift shop (Com.) siopa m4 bronntanas/féiríní

Gila monster (Z.) ollphéist f2 Gila

gilet s (ladies top) (Hom.Ec.) cabhaileog f2

gill net (Fish.) eangach f2 gheolbhaí

gills spl (Bot., Hom.Ec.)(on mushrooms) duilleoga fpl

ginkgo s (Bot.) ginceo m4

GIS maps (Geog., IT) léarscáileanna fpl CFG

given (Mth.) (comhthéacs 1) tugtha

given under my official seal (Adm.) arna

thabhairt faoi mo shéala oifigiúilgiving children an even break (Ed.) cothrom na féinne do pháistí faoi mhíbhuntáiste

glance card (Ed.) cárta m4 sracfhéachana

glans’ penis (Physiol.) breall f2glare guard (= antiglare screen) (Comp.) sciath f2 frithdhallta

Glasnost (Hist.) gleasnast m1

glass gilding (Art., Constr.) órú m gloine glass lantern slide (Phot.) sleamhnán m1 gloine laindéir

Glendalough of the 7 Churches (Hist.) Gleann m3 Dá Loch na 7 dTeampall

glassblowing s (Ind.) séideadh m gloine

gliadin s (Biol.) gliaidin f2

gliding frog (Z.) frog m1 foluaineach

glitch s (Comp.) tuisle m4

Global Grandparents (Leis., Soc.) Seantuismitheoirí mpl Domhanda

global interconnectedness (Com.) idircheangailteacht f3 dhomhanda

globalisation s (Com.) domhandú m (gs­ –daithe)

globalisation drivers (Com.) gníomhaithe mpl a spreagann domhandú

global issues (Env., Pol.) ceisteanna fpl domhanda

global stratification (Com., Pol.) srathú m domhanda

global village, the (Com., Tel.) baile m4 na comhchruinne

glocalisation s (Com.) logdhomhandú m (gs –daithe)

glue ear (= secretory otitis media) (Med.) cluas f2 ghlaeúil

glutelins spl (Biol.) glútailiní f2

gluten free food (Cu., Med.) bia m4 saor ó ghlútan

glutenin s (Biol.) glútainin f2

glycerol monostearate (= glyceryl monostearate) (Biol.) monaistéaráit f2 ghliocróil

gnomic a (Lit.) gnómach a

goat moth (Cossus cossus) (Ent.) leamhan m1 gabhair

Golan Heights (Hist., Geog.) Arda mpl Golan

golden-ringed spiketail Cordulegaster boltonii (Ent.) snáthaid f2 mhór órfháinneach

Goliath beetle (Ent.) ciaróg f2 Ghóiliat

Goliath frog (Z.) frog m1 Ghóiliat

golf classic (Sp.) clasaic f2 gailf (pl clasaicí gailf)

gonorrhoea s (Med.) gónairith m3

good conduct (Polic.) dea-iompar m1

good cop/bad cop (polic.) Garda m4 bog/ Garda crua nó póilín m4 bog/ póilín crua

goods and chattels (Polic.) earraí mpl agus airnéis

Goods In (Adm., Gen.) Earraí mpl Isteach

goods in transit (Com.) earraí mpl faoi bhealach

golden-ringed dragonfly (Cordulegaster boltonii) (Ent.) snáthaid f2 mhór órfháinneach

Gormanston Camp (Mil.) Campa m4 Bhaile Mhic Gormáin

Gormanstown Camp Company (mil.) Comhlacht m3 Champa Bhaile Mhic Gormáin

Gormanstown Camp Company Comhlacht m3 Champa Bhaile Mhic Gormáin

Gospel Acclamation (Relig.) Gairm f2 an tSoiscéil

Gospel reading (Relig.) Sliocht m3 as an Soiscéal Naofa

goureen s (= Killarney shad) (Ich.) (Alosa fallax killarnensis) gabhairín m4

governance s (Adm., Com.) rialachas m1

government s(Pol.) rialtas

Governor General (Hist.) (of Irish Free State) Seanascal m1 Shaorstát Éireann

GP (= General Practitioner) (Med.) Dochtúir m3 Ginearálta (DG)

GP Clinic (Med.) Clinic m4 Dochtúra Ghinearálta

grab line (Ind.Saf.) greimthéad f2 (sábhála)

graded readers (Lit.) leabhair mpl chéimnithe léitheoireachta

Grades spl (Adm.) Gráid mpl

Graduate Diploma in Business and

Operations Management (Ed.) Dioplóma m4 Iarchéime Bainistíochta Gnó agus Oibríochtaí

Graduate Diploma in Business Studies in

Electronic Commerce (Ed.) Dioplóma m4 Iarchéime Staidéir Ghnó i Ríomhthráchtáil

Graduate Diploma in Business Studies in

Farm Financial Management (Ed.) Dioplóma m4 Iarchéime Staidéir Ghnó i mBainistíocht Airgeadais Feirme

Graduate Diploma in Business Studies in

Human Resource Management (Ed.) Dioplóma m4 Iarchéime Staidéir Ghnó i mBainistíocht Acmhainní Daonna

Graduate Diploma in Computing (Ed.) Dioplóma m4 Iarchéime Ríomhaireachta

Graduate Diploma in Computing in

Education (Ed.) Dioplóma m4 Iarchéime Ríomhaireachta in Oideachas

Graduate Diploma in Science in Chemistry in Education (Ed.) Dioplóma m4 Iarchéime Eolaíochta i gCeimic in Oideachas

Graduate Diploma in Science in Laborator

Science in Education (Ed.) Dioplóma m4 Iarchéime Eolaíochta in Eolaíocht Saotharlainne in Oideachas

Graduate Diploma in Theological Studies (Ed.) Dioplóma m4 Iarchéime i Léann na Diagachta

graduated subsidy (Adm.) fóirdheontas m1 céimnithe

Graduate Engineer (E.) Innealtóir m3 Iarchéime

grain legumes (Bot.) léagúim mpl ghráinneacha

granary bread (Cu.) arán m1 gráin

grand manner (Art.) ardnós m1

Grand Rapids lettuce (Agr., Bot.) leitís f2 Grand Rapids

Grants Scheme for People with Disabilities (Adm., Soc.) Scéim f2 Deontas do Dhaoine faoi Mhíchumas

granular cytoplasm (Biol., Hom.Ec.) cíteaplasma m4 gráinníneach

granulocyte s (Biol.) granalaicít f2

granulosa cell (Biol.) cill f2 ghráinníniúilgrapevine s (Adm., Soc.) dúirse dáirse [msh. chuala mé é dúirse dáirse]

graphic s (Comp.) (graphic character) grafaic f2 (pl –í)

Graphic Design (Ed., Art) Dearadh m Grafach

graphologist s (Polic.) grafeolaí m4

graptoloid s (Mar.Biol.) graptalóideach m1

gratinated a (Cu.) gráitíneáilte a

gratuity for injury (Adm.) aisce f4 dhíobhála

gratuity for non-pensionable persons (Adm.) aisce f4 i gcás daoine neamh-inphinsin

great drawing room (Cat., Tour.) parlús m1 mór

greatest common factor (= highest common factor) (Mth.) fachtóir m3 coiteann is mó

Great Hall, the (Cat., Tour.) An Halla m4 Mór

Greek a (Typ.) Gréagach a

Greek Extended (Typ.) Gréagach a breisithe

green beans (Bot., Cu.) pónairí fpl glasa

green cod, sillock) (Pollachius virens) (Ich.) glasán m1

greenhouse effect (Env.) iarmhairt f3 cheaptha teasa

greenhouse gases (Env.) gáis mpl cheaptha

teasa


green lacewing (Chrysopa pallens) (Ent.)

lásóg f2 ghlasGreenland white-fronted goose (Orn.)f4 bhánéadanach Ghraonlannach

green mirid bug (Ent.) fríd f2 mhirideach ghlas

green oak-roller moth (Tortrix viridana) (Ent.) leamhan m1 darach glas

green waste (Env.) dramhaíl f3 ghlas

Grenada s (Geog.) Grenada

grey dagger moth (Apatele psi) (Ent.) miodóg f2 liath

Greyhound Race Track (Sp.) Rás-Rian m1 Con

Greyhound Race Track Licence (Sp.) Ceadúnas m1 Rás-Riain Chon

grey seal calf/pup (Z.) lao m4 róin ghlais

grievous wound (Polic.) géarghoin f3

Griffith’s Valuation (Adm.) Luacháil f3 Uí Ghríofa

grilled courgette (Cu.) cúirséad m1 griollta

grind school (Ed.) scoil f2 dianteagaisc

grisaille s (Art.) grisaille

groomsman s (Soc.) fear m1 tionlacain, vaidhtéir m3

gross habitat map (Env.) léarscáil f2/mapa m1 (na h)ollghnáthóige

ground fault circuit interrupter (El.) idirscorthóir m3 ciorcaid i gcás fabht talmhaithe

ground hooking (Sp., Hurling) crúcáil f3 ar an talamh

ground hurling (Sp.; Hurling) iomáint f3 ar an talamh; iomáint f3 feadh na talún

ground substance (Biol.) (of chloroplast) bonnsubstaint f2

group marriage (Soc.) buíonphósadh m (gs –sta)

Grove Gardens and Tropical Bird

Sanctuary (Env., Hort., Orn.) Gairdíní mpl Garráin agus Tearmann Éan Trópaiceach

growing concerns (Adm.) údair mpl imní atá ag dul i méid

guansci relationships (Polic., Relig., Soc.) caidrimh mpl guansci

Guarani s (Geog.) (duine) Guaránach m1

Guarani s (Ling.) Guaráinis f2

guar gum (Biol.) guma m4 guair

guariupa s (Bot.) (hardwood tree) guarúpa m4

guerrilla s (Hist.) treallchogaí m4

guerrilla a (Hist.) treallchogaíoch a

guest lecturer (Ed.) aoi-léachtóir m3

guides spl (Lib., Lit.) treoirleabhair mpl

Gujurati s (Ling.) Gúisearáitis f2

Gulf War (Hist.) Cogadh m1 na Murascaille

Gunnery Section (Mil.) An Rannóg

Gunadóireachtagun runner (Polic.) smuigléir m3 gunnaí

gurdwara s (Relig.) (temple of worship for Sikhs) gurduárá m4

Gurmukhi a (Typ.) Gurmúcach a

guru s (Relig.) gurú m4 (pl -nna)

gypsy communities (Soc.) pobail mpl ghiofóg

gypsies spl (Soc.) giofóga fpl

H


hack s (Journ.) haic m4 (pl –eanna)

hag s (Trades) (Thatching) cailleach f2

haem s (Biol.) haem m1

haemic a (Biol.) haemach a

haem iron (Biol.) iarann m1 haeim

haemochromatosis s (Med.) haemacrómatóis

f2

haiku s (Lit.) haiku (pl –nna)

hair accessories (Cosmet., Toil.) oiriúintí fpl gruaige

hair care (Cosmet., Toil.) cúram m1 gruaige

hair colours (Fash.) datháin mpl ghruaige

hair dyes (Fash.) ruaimeanna fpl gruaige

hair gel (Cosmet., Toil.) glóthach f2 ghruaige

hair mousse (Cosmet., Toil.) mús m1 gruaige

hair spray (Cosmet., Toil.) sprae m4 gruaige

hair wax (Cosmet., Toil.) céir f5 ghruaige

hairy dragonfly (Brachytron pratense) (Ent.) snáthaid f2 mhór chlúmhach

Halcampoides elongatus (MarBiol.) Halcampoides elongatus

half-caste s (Polic., Soc.) leathcheast m4

Half-width and Full-width Forms (Typ.) Foirmeacha fpl leathleithid agus lánleithid

Halicnemia verticillata (MarBiol.) Halicnemia verticillata

hallmarks of the provision of a policing service (Adm., Polic.) comharthaí mpl sóirt a bhaineann le soláthar seirbhíse póilíneachta

halterneck top (Hom.Ec.) barréide f4 muineál irise

hamburgers spl (Cu.) burgair mpl mhairteola

hampers spl (Ret.) ciseanna fpl

ham slices (Cu.) slisíní mpl liamháis

hand care (Cosmet., Toil.) cúram m1 lámh

hand carved product (Com.) táirge m4

hand cutting of peat (Agr., Env.) baint f2 móna le sleán

hand-held game (Comp., Gam.) cluiche m4 láimhe

hand-held laser speed detection devices (Polic.) luasbhraiteoirí mpl léasair láimhe

handkerchief top (Hom.Ec.) barréide f4 chiarsúir

handpass s (Sp.: Hurling) pas m4 láimhe

handpass v (Sp.: Hurling) pasáil v (le láimh/lena láimh, etc.)

hand out a briefing to journalists (Adm., Gen.) bileog f2 eolais a scaipeadh ar iriseoirí

handset s (Tel.) sás m1 láimhe

hands-ona (Adm.) (approach to a job) cur m1 chuige teagmhálachhanging table (Hist., Furn.) bord m1 crochta

Hangman s (Gam.) An Crochadóir m3

Hangul a (Typ.) Hangalach a

Happy Hanukah (Relig.) Hanukah faoi mhaise

Happy Passover (Relig.) Cáisc f3 faoi mhaise

Happy Rosh Hashanah (Relig.) Rosh Hashanah faoi mhaise

Happy Yom Kippur (Relig.) Yom Kippur faoi mhaise

hardball s (Sp.) crualiathróid f2

hard drugs (Med., Polic.) drugaí mpl crua

hardworking a (Adm., Psy.) dícheallach a

harmonize v (Adm.) comhchuibhigh v

harp pegs (Mus.) pionnaí mpl cláirsí

harpoon worm (Z.) péist f2 harpúnach

harvest v (Com.) buain v

harvesting s (Com.) buaint, buainteoireacht

hat & coat stand (Furn.) seastán m1 hataí agus coati

hat & coat stands (Furn.) seastáin mpl hataí agus coati

hat trick (Sp.) trí cinn as a chéile

haul s (Polic.) gabháil f3

haunt v (Psy.) (of memories, etc.) lean v de
Have [you] had a heavy meal or consumed alcohol within 90 minutes? We would advise that you use the sauna for not more than 20 minutes at a time. Use of health suite is for adults only (Adm.) Ar ghlac tú béile mór nó deoch mheisciúil le nócha nóiméad anuas? Moltar duit gan an sabhna a úsáid ar feadh achair níos mó ná fiche nóiméad in aon tséisiúin amháin. Is do dhaoine fásta amháin na seomraí sláinte

have your waters broken? (Med.) ar phléasc do chuid uisce go fóill?

hawthorn shield bug (Achanthosoma haemorrhoidal) (Ent.) fríd f2 scéithe (na) sceiche gile

hazard analysis and critical control points (Sp.) anailís f2 guaise agus pointí rialúcháin criticiúla

hazardous waste (Env.) dramhaíl f3 ghuaiseach

hazards and risks (Adm.) guaiseacha fpl agus priacail

H-Block Protests (Hist.) Agóidí fpl H-Bhloc

HDL (high density lipid) cholestrol (Biol., Med.) colaistéaról m1 lipid ard-dlúis (LAD)

headboard s (Furn.) (of bed) clár m1 cinn na leapa

head-butting s (Sp.) mulchadh m1

Head Chaplain (Mil.) An tArdséiplíneach m1

headed stationery (Adm., Station.) páipéarachas m1 sainchlóite

head for heights, he has no (Gen.) tá sceimhle m4 na hairde air

head-hunt v (Com.) téigh v sa tóir ar …(chun é/í a earcú, etc.)

heading knife (Trades) (Coop.) scian f2 éadain

headline crime (Polic.) coir f2 cheannlíne

Head of Bills (Adm., Jur.) Cinn mpl Billí

Head of Corporate Affairs (Adm., Com.) Ceannasaí m4 Gnóthaí Corparáideacha

Head of Finance (Adm.) Ceannasaí m4 Airgeadais

Head of Information Systems(Adm.) Ceannasaí m4 Córais Faisnéise

Headquarters, 1 Southern Brigade (Mil.) Ceanncheathrú f5 Chéad Bhriogáid an Deiscirt

Headquarters, 2 Eastern Brigade (mil.) Ceanncheathrú f5 Dhara Briogáid an Oirthir

Headquarters, 4 Western Brigade (Mil.) Ceanncheathrú f5 heathrú Briogáid an Iarthair

Headquarters, Defence Forces Training Centre (Mil.) An Ceanncheathrú f5 Airmheán Traenála Óglaigh na hÉireann

Headquarters, Defence Forces Training Centre (Mil.) An Cheanncheathrú f5, Airmheán Traenála na bhFórsaí Cosanta

Headquarters Section (Mil.) An Rannóg f2 Ceanncheathrún

Head Services Officer (Adm.) Príomhoifigeach m1 Seirbhísí

Head Social Worker (Mil.) An Príomhoibrí m4 Sóisialta

heads or harps? (Gam., Sp.) ceann nó cruit?

Health Act 1970, section 71 (Legis.) An tAcht m3 Sláinte, alt 71

Health and Consumer Protection (Adm.) Sláinte f4 agus Cosaint Tomhaltóirí

Health and Personal Social Services (HPSS) (Adm., Med.) Seirbhísí fpl Sláinte agus (Seirbhísí) Sóisialta Pearsanta (SSSP)

Health and Safety (Mil.) Sláinte agus

SábháilteachtaHealth and Safety Section (Mil.) An Rannóg f2 Sábháilteachta agus Sláinte

Health Board, General Hospital, Castlebar

An tOspidéal Ginearálta, Caisleán an

Bharraigh

healthcare packages (Med.) pacáistí mpl cúraim shláinte

Health Contribution Exemption (Adm., Soc.)

Diolúine f4 ó Rannaíochtaí SláinteHealth Contributions Act (Legis.) An tAcht

m3 um Ranníocaí Sláinte

Health Education Programmes (Ed., Med.) Cláir mpl Oideachais Sláinte

Health-Promoting Hospitals Project (Med.) Tionscadal m1 na nOspidéal Cothaithe Sláinte

Health Promoting Hospitals – Sharing Best Practice in the Midland Health Board (Med.) Ospidéil mpl Chothaithe Sláinte – an cleachtas is fearr á roinnt sa Bhord Sláinte Lár Tíre

Health Promoting School (HPS) (Ed., Health)

Scoil f2 a chuireann an tSláinte chun CinnHealth Promotion Corner (Health.) Cúinne m4 um Chothú na Sláinte

Health Promotion Officer (HPO) (Adm., Health) Oifigeach m1 um Chur chun Cinn na Sláinte

Health Estates (Adm., Med.) Na hEastáit mpl Sláinte

health farm (Health) feirm f2 shláinte

Health Research Board, the (Med.) An Bord Taighde Sláinte

Health Service Audit (Adm., Med..) Iniúchadh m ar an tSeirbhís Sláinte

Heard Island and McDonald Islands (Geog.) Oileán m1 Heard agus Oileáin McDonald

HEA research and initiative (Ed.) taighde m4 agus tionscnamh an Údaráis um Ardoideachas

hearing aid (Med.) áis f2 éisteachta

hearing impairment (Med.) lagú m éisteachta

Heart Health Task Force (Health) Tascfhórsa m4 Sláinte Croí

heart transplant (Med.) trasphlandú m croí, Fam. aistriú m croí

heat s (Sp.) (of event) dreas m3

heathland skimmer Orthetrum coerulescens (Ent.) scimire m4 na sruthlán

heat packs (Med.) pacaí mpl teasa

heat-sensitive a (Biol., HomEc.) teas-íogair a

heat-stable a (Biol.) teaschobhsaí a

heat-stable toxin, a (Biol., Hom.Ec.) tocsain

theaschobhsaíHebrew a (Typ.) Eabhrach a

Hebridean black house (Arch., Hist.) teach m dubh Inse Ghall

Hedge Brown butterfly (= gatekeeper) (Pyronia tithonus) (Ent.) geatóir f3

hedge clippers (Hort., Tls.) deimhis m1 fáil

hegemonic culture (Soc.) cultúr m1 ceannais

height above ordnance datum (Geog.) airde f4 os cionn tagra ordanáis

hegemony s (Hist., Pol.) mórcheannas m1

Helicoptor Patrol Vessel Squadron (Mil.) Scuadrún m1 Árthach Patróil Héileacaptair

Hellenic languages (Ling.) teangacha f4 Heilléanacha

hen night (Leis., Soc.) oíche f4 na mbáb

hen party (Leis., Soc.) cóisir f2 na mbáb

hepatic vein (Physiol.) féith f2 heipiteach

hepatobiliary system (Physiol.) córas m1 heipiteadhomlasach

herald moth (Scoliopteryx libatrix) (Ent.) leamhan m1 araltach

herbal medicines (Med.) cógais mpl luibhe

Heritage Officer (Adm.,Tour.) Oifigeach m1 Oidhreachta

hermeneutics s (Lit.) heirméineotaic f2

Herod the Great (Hist.) Héaród m1 Mór

herpetology s (HomEc.) reiptíleolaíocht f3

hers a (Cloth.) don bhean

Herut party (Hist., Geog.) páirtí m4 Herut

hexachlorobenzene s (Ch.) heicseaclóraibeinséin f2

hexachlorobutadiene s (Ch.) heicseaclórabútaidéin f2

hexachlorocyclohexane s (Ch.) heicseaclóraicioglaiheacsán m1

hexamethylene adipamide (Ch.) adapaimíd f2 heicsimeitiléine

Hezbollah s (Hist., Pol.) Hezbollah (gan inscne)

Hiberno‑Norse a (Archaeol.) Gael-Lochlannach a

hibridoma cells (Biol.) cealla fpl hibriodóma

hidden dip ahead (RoadSaf.) log m1 folaithe romhat

hierarchy of needs (Psy.) tosaíochtaí fpl na riachtanas

hi-fi s (El., Mus.) trealamh m1 Hi-Fi

high a (Gen.) (on drugs) ar na ribí

High Altitude Low Opening (HALO) (Mil.) (of parachute jump) Airde Mhór/ Ísealoscailt

high biological value proteins (HomEc.) próitéiní fpl ina bhfuil luach bitheolaíoch ard

High Church (Relig.) Uaseaglais f2

High Church a (Relig.) Uaseaglasta a

High Contracting Parties (Jur.) Na hardpháirtithe mpl Conarthachta

High Density Polyethylene (HDPE) Poileitiléin f2 ard-dlúis (PEAD)

Higher Education Grants Scheme (Ed.) Scéim f2 Dheontas Ardoideachais

Higher Executive Officer (Adm.) Ardoifigeach m1 Feidhmiúcháin

Higher Professional School, Ceské

Budejovicé (Ed.) Ardscoil f2 Ghairmiúil, Ceské Budejovicé

Higher Professional Technical Officer (Ed.) Ard-Oifigeach m1 Teicniúil Gairmiúil

High Stationary Stage (Geog.) (of population) An Ardchéim f2 Sheasta

Higher Vocational School of Information Services, Prague Ard-Ghairmscoil f2 Seirbhísí Eolais, Prág

highest common factor (= greatest common factor) (Mth.) fachtóir m3 coiteann is airde

Highland darter (Sympetrum striolatum 'nigrescens') (Ent.) sciobaire m4 coiteann crón

highlights (spl.) (Fash.) (of hair) gealáin mp

High Modernism (Lit.) Ard-Nua-Aoiseachas m1l

high moisture foods(Hom.Ec.) bianna mpl ar mhórán maothais

High Performance Sports (Sp.) Spóirt mpl Ardghníomhaíochta

high ratio flour (HomEc.) plúr m1 ardchóimheasaHigh Renaissance (Hist.) An tArd-Renaissance m4

hightech visuals (Tel.) físigh mpl ardteic

hijab s (Cloth.) hídseab m4 (pl –anna)

hijacking s (Hist.) fuadach m1

hill-top enclosure (Archaeol.) imfhálú m bairr chnoic

hill walking (Leis., Sp.) cnocadóireacht f3

hip hop music (Mus.) ceol m1 hip hap

hipster skirt (Hom. Ec.) sciorta cromán

Hiragana a (Typ.) Hireagánach a

hire sth. for s.o. (Com.) rud a fhruiliú do dhuine

hire sth. from s.o. (Com.) rud a fhruiliú ó dhuine

hire sth. to s.o. (Com.) rud a fhruiliú le duine

history of the space race (Hist., Pol.) stair f2 an spásráis

History: Irish (Lib., Lit.) Stair f2 na hÉireann

History: Reference (Lib., Lit.) Stair f2: Tagairt

hitching post (Hist.) bacán m1 téide

hit list (Journ.) (military, terrorism etc) scriosliosta m4

hive s (Med.) ball m1 aodh

hi visibility vest (Ind.) veist f2 shofheicthe

hobbies (Leis.) saghsanna mpl/bealaí mpl caithimh aimsire

hold-ups spl (Cloth.) (of stockings) stocaí mpl gan chrochóga

holistic development (Psy.) forbairt f3 iomlánaíoch

hollock s (Hist.) (cineál fíona) hollóg f2

holocaust s (Hist.) uileloscadh m (gs –oiscthe)

Holocaust, the (Hist.) An tUileloscadh m (gs –oiscthe)

holt s (Z.) poll m1 an mhadra uisce

holy wishing tree (Hist.) crann m1 beannaithe

home banking(Com.) baincéireacht f3 bhaile

homebaking s (Cu., HomEc.) bácáil f3 bhaile

Home Buyer’s Tax (Adm.) Cáin f5 Ceannaitheoirí Tí

Home Improvement Grant Scheme (Adm.) Scéim f2 Deontas um Fheabsúcháin Tí

homeland s (= native land) (Hist., Pol.) tír f2 dhúchais

Homeless Policy Unit (Adm., Soc.) An tAonad m1 Beartas um Dhaoine gan Dídean

homeostasis s (Biol.) hoiméastáis f2

Home Purchase Annuity Loan (Adm., Fin.) Iasacht f3 Bhlianachta um Cheannach Tí

Homeric a (Lit.) Hómarach a

Home Rule Bill (Hist.) An Bille m4 Rialtais Dúchais

Home Rule Crisis (Hist.) An Ghéarchéim f2 Rialtais Dúchaishome-school liaision officer (Ed.) oifigeach m1 teagmhála baile/scoile

Home Tuition Service (Ed.) An tSeirbhís f2 Teagasc Baile

home working (Adm.) obair f2 ón mbaile

homoeoteleuton s (Lit.) hoiméiteiliútón m1

homologation s (Jur.) homalógú m (gs -aithe)

homophones spl (Ling.) homafóin mpl

honey and ginger stirfries (Cu.) suaithfhriochtaí mpl meala agus sinséir

honey balsamic reduction (Cu.) laghdú m balsamach meala

hooded sweaters (Cloth.) geansaithe mpl cochaill

Hooghly River (Geog.) An Hooghly, Abhainn f5 an Hooghly

hooking s (Sp.: Hurling) crúcáil f3

hooligan s (Soc.) amhsóir m3

hooliganism s (Soc.) amhsóireacht f3

hoover s (HomEc.) húvar m1

hoovering s (HomEc.) (Fam.) húvaráil f3

Horror s (Lib., Lit.) Uafás m1

horse-drawn hoe (Agr., Hist.) an ghrafóg f2 chapaill

horse-drawn mowing machine (Hist.) buainteoir m3 capaill

horse-drawn sled (Hist.) carr m1 sleamhnáin capaill

Horseracing Ireland (Sp.; Horseracing) Rásaíocht f3 Chapall Éireann

hospital canteen (Cat., Med.) bialann f2 (an) ospidéil

hospital management (Adm.) bainistíocht f3 (an) ospidéil

Hostage Rescue Team (Polic.) An Fhoireann f2 Tarrthála Giall

host v (Adm.) (of meeting, conference) óstáil v [RaA] [bheith ina óstach do…]

host cell(Biol.) óstchill f2

Host name (Comp.) Óstainm m4

hot-cast a (Art.) teotheilgthe a

hot cross buns (Cu.) crosbhorróga fpl

hot desert climate (Geog.) aeráid f2 fásaigh the

hotel catering (Cat.) lónadóireacht f3 óstáin

hotel guides (Lib., Tour.) treoirleabhair mpl óstán

hot-formed a (Art.) teofhoirmithe a

hotwire v (El., Veh.) teoshreangaigh v

hot smoking of fish (HomEc.) teodheatú m

hours: 00.15 hours, 21.00 hours, 03.00 hours

(Adm.) 00.15 a chlog

Household Benefits Package (Adm., Soc.) Pacáiste m4 Sochar Teaghlaigh

household goods (Hom.Ec.) earraí mpl

household cleaning (Hom.Ec.) glanadh m

household junk (HomEc.) mangarae m4

House of Fashion (Fash.) Teach m Faisin

house swap (Tour.) malartú m tithe

household cleaning (HomEc.) glanadh m

household s (HomEc.) earraí mpl

household dwelling (Env.) teaghais f2 teaghlaigh

household safety (Saf.) sábháilteacht fpl
Housing Office (Adm., Env.) Oifig f2 Tithíochta

Housing Rights Service, the (Adm., Legis.) Seirbhís f2 maidir le Cearta ar Thithíocht

household dwelling (Env.) teaghais f2

teaghlaighhousehold waste (Env.) dramhaíl f3

howel s (Trades) (Coop.) habhal m1

Howth gun-running (Hist.) Tabhairt f3 i dtír na ngunnaí I mBinn Éadair

HPSS (Health and Personal Social Services) Legislation Unit (Adm.) An tAonad m1 Reachtaíochta SSSP

HRM Management Section (Mil.) An Rannóg f2 um Bainistíocht Acmhainní Daonna

HRT (hormone replacement therapy) (Med.) teiripe f4 athsholáthair hormón (TAH)

HSCL scheme (Home/ School/ Community

liaison scheme) (Ed.) scéim f2 theagmhála

baile, scoile agus an phobailhubris s (Lit.) húbras m1

human computer interaction (Comp.)

idirghníomhaíocht f3 daoine le ríomhairíhuman immuno-deficiency virus (Med.) víreas m1 easpa imdhíonachta daonna

humanitarian aid (Pol., Soc.) cabhair f5 dhaonnúil

Humanitarian Crisis (Mil.) Géarchéim f2 Dhaonnúil

Humanitarian relief (Soc.) Faoiseamh m1 daonnúil

Human Resource Development Unit (Adm.)

An tAonad m1 Forbartha Acmhainní

Daonna

human resource management and research

(Com.) bainistíocht f3 agus taighde acmhainní

Daonna


Human Resources Management (Mil.)

Bainistíocht f3 Acmhainní Daonnahuman rights protection (Soc.) cosaint f3 ar

chearta an duineHuman Science, specifically psychology

applied to ergonomics/usability of new media

(Ed., Psy.) Eolaíocht f3 Dhaonna, go háirithe

síceolaíocht mar a chuirtear i bhfeidhm ar

eirgeanamaic agus inúsáidteacht meán nua

hummock/hollow systems (Env., Geog.) córais

mpl tulóga/log

Humour: Comic Strip (Lib., Lit.) stiallchartúin

mpl ghrinn

Humour: General (Lib., Lit.) greann m1

hunter-gatherer s (Hist.) fiagaí m4 cnuasaitheoir

(pl fiagaithe cnuasaitheoirí)hurling s (Sp.) (of game) iomáint f3

Hydraulic Process (Mec.) brúiteoir m3 hiodrálach

Hydrology Ireland (Env.) Hidreolaíocht f3

Éireann


hydrolysate s (Geol.) hidrealáit f2

Hymenoptera spl (Ent.) Hymenoptera mpl

hyoid bone (Biol.) (of larynx) an chnámh f2 hióideach

hype s (Journ.) áibhéil f2

hyped a (Journ.) áibhéalta a

hypereutrophication s (Env.) hipireotrófú m (gs -faithe)

hyperglobalist s (Com.) hipeardhomhandaí m4

hyphal a (Biol.) hífeach a

hypnotherapy s (Med.) hipniteiripe f4

hypostyle s (Art.) hipistíl f2

I

Iapetus s (Gk.civ.) Iaipéiteas m1

Iapetus Ocean (Astr.) Aigéan m1Iaipéitis

IBA Gene Flow Laboratory (Biol.) Saotharlann f2 Sreabhadh Géinte IBA

iceberg lettuce (Bot., Cu.) leitís f2 oigheargheal

ice-cream cone (Cu., Gen.) cón m1 uachtair reoite

iced cakes (Cu.) cístí mpl reoánta

ice lolly (Ret.) líreachán m1 reoite

icing on the cake (Gen.) dlaoi f4 mhullaigh, barr m1 maise

iconography s (Comp.) íocónagrafaíocht f3

iconostasis s (Art.) íocónastáis f2

ICS Building Society (Fin.) Cumann m1 Foirgníochta ICS

id s (Psy.) úd m1

IDA (Industrial Development Agency)

Ireland (Adm., Com.) GFT (Gníomhaireacht f3 Forbartha Tionscail) Éireann

identify v (Jur., Polic.) céannaigh v

identify and target a need (Adm., Soc.) (of deprivation) díth f2 a aithint agus díriú uirthi

identifying main sequences in a drama plot (Th.) na príomhsheichimh i scéal dráma a aithint

identifying marks (Polic.) marcanna mpl aitheantais

identity s (Jur., Polic.) (of marks, etc.) céannacht f3

identity s (Mth. Set.) céannacht f3

identity element (Mth. Set.) ball m1 céannachta

identity function (Mth. Set.) feidhm f2 chéannachta

identity mapping (Mth. Set.) mapáil f3 chéannachta

identity matrix (Mth.) maitrís f2 chéannachta

identity operation (Mth.) oibríocht f3 chéannachta

identity operator (Mth.) oibreoir m3 céannachta

IFA (Agr.) Feirmeoirí mpl Aontaithe na hÉireann

IF YOU CARE, SLOW DOWN (RoadSaf.) Más miste leatsa, moilligh

I had my fortune told (Leis.) rinneadh v m’fháistine a léamh dom

illegal compulsory purchase (Polic.) ceannach m1 éigeantach neamhdhlíthiúil

illegal gambling den (Polic.) teach m1 cearrbhachais neamhdhlíthiúil

illegal immigrant smuggling (Polic.) smuigleáil f3 neamhdhlíthiúil inimirceach

illegality s (Jur., Polic.) neamhdhleathacht f3

illegal trade in radioactive and nuclear materials (Polic.) trádáil f3 neamhdhlíthiúil in ábhair radaighníomhacha agus núicléacha

illicit trade in human organs and tissue (Polic.) trádáil f3 aindleathach in orgáin agus i bhfíocháin dhaonna

illuminated script (Hist.) script f2 dhathmhaisithe

Illustrated Guide to Safe Swimming (WatSaf.) Treoirleabhar m1 Maisithe Sábháilteachta Snámha

immediate cause (Hist.) siocair f5

immediate family (Soc.) an neasteaghlach m1

Immigration and Citizenship Division (Adm., Polic.) An Rannán m1 Inimirce agus Saoránachta

immobilisation of vehicles (Polic.) bac m1 gluaiseachta ar fheithiclí

Immunovirology (Biol.) víreolaíocht f3 imdhíonachta

IMPACT (Irish Municipal, Public and Civil Trade Union) Ceardchumann Rialtas Áitiúil, Sheirbhís Phoiblí agus Státseirbhís na hÉireann

imperial anemone (Aureliania heterocera) (MarBiol.) bundún m1 leice impiriúil

implanted a ina/lena bhfuil sé/sí suite/greamaithe

implications spl (Hist.) impleachtaí fplimplicit function (Mth.) feidhm f2 infhillte

improvise v (Mus.) tobchum v

Download 1.12 Mb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28
The database is protected by copyright ©sckool.org 2020
send message

    Main page