F1 generation (Biol.) (heredity) glúin G1 fabric conditioners


Sami minorities (Geog., Soc.) mionlaigh mpl ShámachaDownload 1.12 Mb.
Page19/28
Date08.12.2018
Size1.12 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   28

Sami minorities (Geog., Soc.) mionlaigh mpl Shámacha


Samoan s (Ling.) Samóis f2

Sample Media Coverage (Journ.) Sampla m4 de Chlúdach na Meán


samplers spl (Mus.) samplóirí mpl

sandalry s (Com., Trades) cuaránlann f2

sandblasting s (Constr.) greanroiseadh m (gs –ste)

sandwich bar (Cu.) beár m1 ceapairí


sandwich toasters (El., Hom.Ec.) tóstaeir mpl cheapairí

Sanforised linen (Tex.) línéadach Sanfóraithe m1

sanitary bins (HomEc.) boscaí mpl bruscair sláintíochta

sans‑culotte s (Hist.) sans-culotte m4 (pl sans-culottes)

Sarcodina spl (Biol.) Sarcodina

Sardinian s (Ling.) Sairdínis f2

saros s (Astr.) sáras m1

Sarsfield Barracks, Limerick (Mil.) Dún m1an tSáirséalaigh, Luimneach

SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) (Med.) Géarshiondróm m1 Trom Riospráide (SARS)/ (GTR)


satellite reception desks (Adm., Com.) deasca fpl satailíteacha fáiltithe

satellite television systems (El.) córais mpl teilifíse satailíte

saturate s (Ch.) sáitheán m1

saturated fat (Biol.) saill f2 sháithithe

saturation bombing (Hist., Mil.) bratbhuamáil f3

sawbill s (= sawbill duck) (Orn.) lacha f5 shábhghobach


Saturnine a (Geog.) Satarnach a

saucer bug (Ent.) fríd f2 sásair

sauna s (Health) sabhna m4

Sauna and Steam User Guide (Adm., Leis.) Treoir f5 d’ úsáideoirí na seomraí allais, an tseomra allais, sheomra na gaile

sauna baths (Health) folcadáin m1 sabhna

saurischians spl (Z.) sáiriscigh mpl

save face, to (Polic.) oineach m1 a chosaint

sawbill duck (Orn.) lacha f5 shábhghobach

scab/blackleg s (Journ.) sáraitheoir m3 stailce

scapus/scapulus s (Mar.Biol.) scapus/scapulus

scalloped oak moth (Crocallis elinguaria) (Ent.) dairleamhan m1 scolbach

scampi s (Cu.) sceaimpí m4

scarce chaser Libellula fulva (Ent.) ruagaire m4 tearc

scenario s (Gen., Lit.) cnámha fpl scéil

scented candles (Hom.Ec.) coinnle fpl cumhra

Schizophrenia Association of Ireland (Med., Soc.) Cumann m1 Scitsifréine na hÉireann

school attendence officer (Adm., Ed.) oifigeach m1 freastail scoile

School Completion Programme (Ed.) An Clár m1 Críochnaithe Scoile

School Development Planning Initiative (Ed.) Tionscnamh m1 Pleanála le haghaidh Forbairt Scoile

School of Athens (Art, Hist.) Scoil f2 na hAithine

School of Nursing (Med.) (An) Scoil f2 Altranais

school segregation (i SAM) (Ed.) idirdheighilt f2 sna scoileanna/sa chóras scolaíochta

schools serving areas designated as disadvantaged (Ed., Soc.) scoileanna fpl ag freastal ar cheantair a aithnítear a bheith faoi mhíbhuntáiste

school texts (Ed., Lib.) téacsanna mpl scoile

school warden (= Lollipop person) (Ed.) maor m1 scoile

science fiction (Lit.) ficsean m1 eolaíochta

Science: Biology (Lib.) Eolaíocht: Bitheolaíocht f3

Science: Chemistry (Lib.) Eolaíocht: Ceimic f2

Science: General (Lib.) Eolaíocht f3 Ghinearálta

Science: Physics (Lib.) Eolaíocht: Fisic f2

sci fi (Sc.Fict.) ficsean m1 eolaíochta

scissors lift (Ind.) ardaitheoir m3 siosúrtha

scolionophobia s (= scholionophobia) (Med., Psy.) uamhan m1 scoile, scoilineafóibe f4

Scotch whisky (Cu., Ret.) uisce m4 beatha Albanach

scoundrel s (Polic.) bithiúnach m1

scramble competition (Biol.) iomaíocht f3 sciob sceab

Scrap Metal (Env.) Dramh-mhiotal m1

screen filters (Comp.) scagairí mpl scáileáin

screen reader-compatible version of Ros (Comp.) leagan m1 de Ros atá comhoiriúnach le léitheoir scáileáin

screenshot s (Comp.) scáilghraf m1

screw-propeller s (Nau.) scriú-lián m1

scroller (Comp., IT) scrollóir m3

Scroll up or down (Comp.) Scrollaigh v suas nó síos

scuba diving (Sp.) tumadóireacht f3 scúba

SDLP (Hist., Pol.) Páirtí m4 Sóisialach Daonlathach an Lucht Oibre

SDLP (Social Democratic and Labour

Party) (Pol.) Páirtí m4 Sóisialta agus

Daonlathach an Lucht Oibre, SDLPsea campion (Silene maritima) (Bot.) coireán m1 mara

sealant s (Constr., Decor.) séaltán m1

sealice spl (MarBiol.) míolta mpl mara

Searched the web for _ (Comp., IT) Cuardaíodh _ ar an nGréasán

Search Words (Comp.) Focail mpl Chuardaigh

sea-reared rainbow trout (Ich.) breac m1 dea-dhathach mara

seared salmon (Cu.) bradán m1 ruadhóite

seaside pansy (Bot.) goirmín m4 trá

secant s (Mth) (abbrev.) sec

secateurs spl (Bot., Tls.) miondeimheas m1

Secondary Care Unit (Med.) An tAonad m1 Cúraim Thánaistigh

Second Catholic Reformation, the (Hist.) An Dara Reifirméisean m1 Caitliceach

second cousin (Soc.) col seisir (gs col seisir pl col seisreacha)

Second United Nations Emergency Force (UNEF II) (Adm.) Dara Fórsa m4 Éigeandála na Náisiún Aontaithe

second cousin (Soc.) col seisir (gs col seisir pl col seisreacha)

Secretary General (Adm.) Ard-Rúnaí m4

Secretary General’s & Secretariat Offices (Adm.) Oifig f2 an Ard-Rúnaí agus Oifig na Rúnaíochta

sectional warping (Tex.) deilbhiú m3 i ngach mír

sectoral a (Adm.) earnála gs as a

sectoral interest (Adm., Pol.) leas m3 earnála

sectors spl (Hist.) ceantair mpl

secured loan (Com.) iasacht f3 urraithe

Secure Socket Layer Technology (Comp.) Teicneolaíocht f3 Sraith Soicéad Slán

Security and Intelligence Branch (Adm., Polic.) An Brainse m4 Slándála agus Faisnéise

security zone (Hist.) crios m3 slándála

sedate v (Med.) támhaigh v

sedation s (Med.) támhú m (gs -mhaithe)

sedative a (Med.) támhaíoch a

seed-bearing a (Biol., Env.) pórach a

segregated collection bailiú m scagtha dramhaíola

selected list (Lib.) liosta m4 roghnaithe

selection box (Ret.) roghbhosca m4

selection criteria (Adm.) critéir mpl roghnúcháin

selection list (Lib.) roghliosta m4

selective list (Lib.) liosta m4 roghnaíoch

self-belief s (Psy.) féinmhuinín f2

self-discovery s (Psy.) féinfhollasú m (gs –saithe)

self-expression s (Art.) féinléiriú m (gs –rithe)

self-help group (Psy., Soc.) grúpa m4 féinchabhrach

self-help literature (Lib., Psy., Soc.) litríocht f3 féinchabhrach

Self Issue Machine (Lib.) Meaisín m4 Féin

eisiúna (Leabhar)self-portrait s (Art) féinphortráid f2

self-sufficiency s (Geog., Soc.) (of electrical power, etc.) féindóthain f4

self-starter s (Psy.) féintionscnóir f3 [ gníomhú as a stuaim féin/ar a chonlán féin]

SEM (sound efficient management) 2000 (Com.) bainistíocht f3 éifeachtach fhónta (BÉF) 2000

semester s (Ed.) seimeastar m1

semesterisation s (Ed.) seimeastrú m (gs –raithe)

semi-compiled a (Comp.) leatiomsaithe a

semiconductor chip topographies (Comp.) topagrafaíochtaí fpl sliseanna leathsheoltóra

Semitic-Khamitic languages (Ling.) Teangacha fpl Seimíteach-Cheamaiteacha

senility s (Med., Soc.) dímheabhair f5 na seanaoise

Senior Advisor (Adm.) Comhairleoir m3 Sinsir

senior citizen (Soc.) seanóir m3

Senior Economist (Adm.) Eacnamaí m4 Sinsir

Senior Educational Psychologist (Ed.) Síceolaí m4 Sinsearach Oideachais

Senior Hardball Singles Championship (Sp.) Craobhchomórtas m1 Crualiathróid Singil Sinsir

Senior Management Development (Adm.) Forbairt f3 Bainistíochta Sinsearaí

Senior Psychologist (Psy.) Síceolaí m4 Sinsearach

Senior Training Centre (Ed., Soc.) Ionad m1
Oiliúna Sinsearaí

Senior Vehicle Tester (Transp.) Tástálaí m4 Sinsir Feithiclí

sense of belonging (Psy., Soc.) braistint f2 chómhuintearais; muintearas m1

sense of hearing (Physiol.) éisteacht f3

sense of place, a (Env.) (leagan eile atá in úsáid) ómós m1 áite

sense of powerlessness articulated during the process, the (Adm.) an mothú m

éagumhachta a cuireadh in iúl le linn an phróisissense of pride and place, a (Env., Tour.) mórtas m1 cine is ceantair

sensitive document (Adm.) cáipéis f2/doiciméad m1 íogair

sensitivity of information (Adm.) íogaireacht f3 faisnéise

sensory analysis (HomEc.) (of food) anailís f2 chéadfach

sensory and mobility garden (Hort., Soc.) gairdín m4 na gcéadfaí agus na soghluaisteachtasensory disability (Biol., Ed., Psy.)

míchumas m1 céadfachsequences spl (Mus.) seichimh mpl

sequencing activities (Gen.)(of family

resource management) gníomhaíochtaí fpl

a sheicheamhúSerb s (Ling.) Seirbis f2

Serbo-Croat (civ.) (duine) Seirbea-Chrótach

serene a (Gen.) suaimhneach a

Sergeant in Charge Office (Polic.) Oifig f2

an tSáirsint i bhFeighilserial monogamy (Soc.) monagamas m1

srathachserious injury (Med.) tromghortú/ gortú m

trom


serotype s (Biol., Hom.Ec.) séiritíopa f4

serous coat (= serous membrane) (Biol.) seicin f2 shéiriúil

serve v (Adm.) (on a committee) fónamh m1 ar choiste

Servery (Cu.) Ionad m1 Freastail

service duct (Arch.) ducht m3 seirbhíse

service entrance (Adm., Gen.) seirbhísí fpl isteach

service pipe (Hom.Ec.) píopa m4 seirbhíse

service provider (Adm.) soláthraí m4 seirbhíse

Services Officer (Adm.) Oifigeach m1 Seirbhisí

Services Overview (Adm.,Com.) Achoimre f4 ar Sheirbhísí

Services/Telecommunications Section (Polic.) Rannóg f2 Seirbhísí/Teileachumarsáide

servitor s (Hist.) seirbheoir m3

set down area only (RoadSaf.) limistéar m1 tuirlingthe amháin

sets spl (Cloth.) foirne fpl

sets mpl (PhyEd.) (of repetitions) tacair mpl (athchleachtaí)

set the tone for X (Adm.) bunéirim f2 X a chur i láthair

setting factors (Psy.) tosca fpl suímh

settle-bed s (Hist., Furn.) leaba f shuíocháin

Seven Years War, the (Hist.) Cogadh m1 na Seacht mBliana

severability s(Adm.) inscoiteacht f3

severe bend ahead (RoadSaf.) cor m1 géar romhat

severe cold (Med.) slaghdán m1 trom

severe flu (Med.) fliú m4 trom

severe obesity (Med.) mórotracht f3

severe speech production problems

(Ed.,Med.)
fadhbanna fpl troma ginchumais

urlabhra


severe verbal dyspraxia (Ed., Med.)

diospraicse f4 briathartha tromsevere vomiting (Med.) urlacan m1 trom

sex s (Adm.) (on application form etc.) gnéas

m1

Sex Offenders Act (Legis.) An tAcht m3 um

Chiontóirí Gnéis, 2001sex realignment surgery (Med.) obráid f2 athailínithe gnéis

sextant s (Mec.) seiseamhán m1

sextant s (Mth.) an séú cuid de chiorcal

sexual abuse (Polic., Soc.) mí-úsáid f2 ghnéasach

sexual difference (Lit., Soc.) difríocht f3 ghnéis, difríocht ghnéasach

sexual harrassment (Adm., Soc.) ciapadh m gnéasach; gnéaschiapadh m (gs –ptha)

sexualised behaviour (Sex., Soc.) iompraíocht f3 ghnéasaithe

sexually-explicit remarks (Adm., Soc.) tagairtí fpl gáirsiúla, caint f2 gháirsiúil

sexual partner (Soc.) páirtí m4 gnéis

sfumato s (Art) sfumato m4

shackle s (Ind.) seaicil f2

shaded broad-bar s (Ent.)(moth) leathanbharrach m1 scáthaithe

shades of green (Archaeol.) imireacha fpl

den ghlasshade-tolerant a (Bot., Hort.)

scáthfhulangach aShadow Director (Adm.) Scáth-Stiúrthóir m3

shadow economy (Com.) scáthgheilleagar m1

shadow effect (Adm.) scáthéifeacht f3

Shakespearean sonnet (Lit.) soinéad m1 Shakespeareach

2 in 1 shampoo and conditioner (Toil.) seampú m4 agus feabhsaitheoir m3 2 in 1

shared resource teacher (Ed.) múinteoir m3 acmhainne i gcomhroinn

sharing of information (Adm.) roinnt f2 faisnéise

sharing of knowledge (Adm.) roinnt f2 eolais
Shavian a (of GBShaw) (Lit.) Shawach a

shaving gel (Toil.) glóthach f2 bhearrtha

shaving oil (Toil.) ola f4 bhearrtha

shear pin (Med.) pionna m4 fiair

sheet piles (Ind.) bratphílí mpl

Shelta s (Ling.) Seiltis f2

sheltered accomodation (Soc.) scáthchóiríocht f3

sheltered workshop (Soc.) ceardlann f2 fhoscúil

she presented with these symptoms (Med., Health) chuaigh v sí i láthair dochtúra agus na hairíonna seo uirthi

Sh’ia Muslim (Relig.) Moslamach m1 Síach

Ship’s Office (Mil.) Oifig f2 na Loinge

shirt dress (Hom.Ec.) gúna m4 léine

Sh’ite s (Hist.) (militia) Síteach m1

Sh’ite a (Hist.) (militia) Síteach a

shock s (Med., Psy.) suaitheadh m (gs -ite); croitheadh m (gs -ite)

shock, in (Med.) suaite a; croite a

shock-resistant memory (Comp.) cuimhne f4 thurraingfhriotaíoch

shock resistor (El.) friotóir m3 turrainge

shoe care (Hom.Ec., Toil.) cúram m1 bróg

shop fascias (Com., Constr.) éadain mpl siopaí

shop floor (Adm., Com.) urlár m1 na monarchan

Shore Operations (Mil.) Oibríochtaí fpl Cladaigh

shoring s (Ind.) frapáil f3

short back and sides (Fash.) (of hair) dlúthbhearradh m cúil agus taobhanna

shortening s (Cu.) brioscóir m3

short-loan collection (Lib.) bailiúchán m1/cnuasach m1 gearriasachta

short-service gratuity (Adm.) aisce f4 ghearrsheirbhíse

shortsleeved tops (Cloth.) barréidí fpl gearrmhuinchilleacha

short-toed eagle (Orn.) iolar m1 ladharghearr

short-term inherently self‑liquidating loan (STISL) (Com.) iasacht f3 ghearrthéarma atá féinleachtaitheach ó nádúr (IGFN)

shoulder bags (Cloth.) málaí mpl gualainne

shower s (Toil.) earraí mpl cithfholctha

Shower before entering Pools (Adm.) Sula dtéann tú isteach sna linnte bíodh cithfholcadh agat

showering s (HomEc.) ábhair mpl chithfholctha

show musical sensibility, to (Ed., Mus.) tuiscint f3 íogair don cheol a thaispeáint

Showjumping Association of Ireland (Sp.) Cumann m1 Seóléimní na hÉireann

show of hands (Adm.) comhaireamh m1 lámh

shrubby seablite (Suaeda fruticosa) (Bot.) blide f4 rosánach

side order (Cu.) taobhmhír f2

siderosis s (Med.) sidearóis f2

siege weapons (Hist., Weap.) airm mpl léigir

signed video (Ed., Soc.) fístéip f2 i dteanga chomharthaíochta

Sign In form (Comp., IT) foirm f2 iontrála

Sign In name (Comp., IT) ainm m4 iontrála

signs and designs (Com.) comharthaí mpl agus dearadh m (gs - rtha)

Sikh s (Relig.) Saíceach m1

Sikh a (Relig.) Saíceach a

Sikhism s (Relig.) Saíceachas m1

siki shark/ Portuguese dogfish (Centroscymnuf coelolepis) (Ich.) fíogach m1 Portaingéalach

silents films (Cin.) scannáin mpl gan focail

silent sketches (Th.) sceitseanna gan focail

silicon cosmeses (Med.) coisméisí fpl sileacain

silicule s (= silicula, silicle) (Biol.) silicín m4

silks spl (Cloth.) éadaí mpl síoda

silver s (HomEc.) gréithe fpl airgid

silver salver (Archaeol.) tráidire m4 airgid

Silver Strand (Geog) (Co. Wicklow) An Trá f4 Gheal

silverware s (Hom.Ec.) gréithe fpl airgid

silver-Y moth (Autographa gamma) (Ent.) leamhan m1 airgeadúil Y

simple non‑vascular spore‑bearing green plants (Bot., Env.) plandaí mpl glasa spóracha neamhshoithíocha simplí

simultaneous equations (Mth. ) cothromóidí fpl comhuaineacha

sin bin (Sp.) loca m4 pionóis

Sindhi s (Ling.) Sindis f2

single European currency (Com.) an t-airgeadra m4 Eorpach aonair

single member private limited company (Com.) cuideachta f4 phríobháideach theoranta aonbhaill

single module certification (Ed.) teistiúchán m1 (an) m(h)odúil aonair

single national lo-call 1890 telephone service (Adm., Tel.) seirbhís f2 náisiúnta aonair teileafóin lóghlao 1890

single-parent family (Adm., Soc.) teaghlach m1 aontuismitheora

single-use plan (Adm.) plean m4 aon-úsáide

Sinhala a (Typ.) Siolónach a

Sinhalese s (Ling.) Siolóinis f2

SIPTU [The Services, Industrial, Professional and Technical Union] (Disability Unit) (Adm., Soc.) CSTGT [An Ceardchumann Seirbhísí, Tionsclaíoch, Gairmiúil agus Teicniúil] (Aonad m1 Míchumais)

sister colleges (Ed.) comhcholáistí mpl

site manager (Env.) bainisteoir m3 láithreáin

sit-in s (Adm., Pol.) suí m4 istigh

sitting s (Jur.) (of court) suí m4

situational drama (Th.) drámaí mpl suímh

size s (Ph.) méid f2

ski lift (Geog., Tour.) ardaitheoir m3 sciála

skills development workshops on the applications of CAD (Computer-Aided Design) to Graphics and Construction (Ed.) ceardlanna fpl forbartha scileanna ar fheidhmiúcháin CAD (dearadh ríomhchuidithe) ar Ghrafaic agus Foirgníocht

skin s (Comp.) craiceann m1

skinheads spl (Soc.) maolchinn mpl

skip introduction (Comp.) ná bac an réamhra

skirt suits (Cloth.) cultacha fpl sciorta

Skopje s (Geog.) Scóipé f4

skydive, to (Sp.) bheith ag spéirthumadóireacht

skydiving s (Sp.) spéirthumadóireacht f3

slab anchor (Ind.) ancaire m4 leice

slab pot (Art) pota m4 leice

slab pottery (Art) criadóireacht f3 leice

slag ladle (Ind.) (of blast furnace) liach f2 slaige

slash s (Polic.) scoradh m (gs –rtha)

slash v (Polic.) scor v

slavery s (Hist.) sclábhaíocht f3

slate s (Gam.) (for hopskotch) scláta m4

slaughter v (of animals) (Polic.) maraigh v

slaughter v (of people) (Polic.) ár/eirleach m1 a dhéanamh

Slavic (= Slavonic) (Ling.) Slavóinis f2

Slavic language (Ling.) teanga f4 Shlavach

sliced pans (Cu., Ret.) builíní mpl slisnithe

slide car (Hist.) carr m1 sleamhnáin

slide master (Comp.) stiúrthóir m3 sleamhnán

slingbacks spl (Fash.) bróga fpl irischúil

slinger s (Ind.) crochántóir m3

sloped blanket bog (Env.) bratphortach m1 fánánach

sloth bear (Melursus ursinus) (Z.) béar m1 spadánta

Slovac s (Ling.) Slóvaicis f2

Slovenian s (= Slovene) (Ling.) Slóivéinis f2

slow acting antirheumatic drugs (Med.) drugaí mpl frithréamatacha mallghníomhacha

slow gravity filter bed (Hom. Ec.) ciseal m1 mallscagtha imtharraingthe

sludges spl sloda, cineálacha sloda

slur v (Biol., Med.) caint f2 a leathadh/a chrapadh

slurred speech (Biol., Med.) caint f2/urlabhra f4 leata

slush-fund s (Journ.) ciste m4 dubh

Slyne Trough (Geog.) Umar m1 Cheann Léime (na Gaillimhe)

slype s (Arch.) cosán m1 faoi dhíon

small and medium-sized enterprises (Com.) gnóthais mpl bheaga agus mheánmhéide

Download 1.12 Mb.

Share with your friends:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   28
The database is protected by copyright ©sckool.org 2020
send message

    Main page