F1 generation (Biol.) (heredity) glúin G1 fabric conditioners


risk-taking s (Psy.) dul m3 i rioscaDownload 1.12 Mb.
Page18/28
Date08.12.2018
Size1.12 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   28

risk-taking s (Psy.) dul m3 i riosca

ringtone s (Tel.) clingthon m1


rinse aid (HomEc.) lacht m3 sruthlaithe

risk assessment (Adm.) measúnú m priacail

risk category (Com.) (of borrower) inrioscacht f3 [an iasachtaí] (ard/íseal etc.)

Rite of Marriage (Relig.) Deasghnáth m3 an Phósta

*river clubtail Gomphus vulgatissimus (Ent.) lorgearrach m1 na habhann

River Dnieper (Geog.) An Dnípir f2

*riverine clubtail (Ent.) lorgearrach m1 na sruthán

Road and Transport Department (Adm., Transp.) An Roinn f2 Bóithre agus Iompair

Road Freight Carrier’s Licence (Adm., Com.) Ceadúnas m1 Iompróra Fartha Bóthair

Road Haulage Division (Transp.) An Rannóg f2 um Tharlú Bóithre

roadmap s (Pol.) slí f4 (chun X, etc)

Road Passenger Transport Operator's Licence (Adm., Com.) Ceadúnas m1 Oibreora Iompair Paisinéirí de Bhóthar

Road Policy Division (Transp.) An Rannóg f2 um Polasaí Bóithre

Road Safety & Traffic Division (Transp.) An Rannóg f2 um Shábhailteacht Bóithre agus um Thrácht

Roads Sector (Transp.) Earnáil f3 na mBóithre

Road Transport Section (Mil.) An Rannóg f2 Iompair ar Bhóithre

roast chicken (Cu.) sicín m4 rósta

roast duck (Cu.) lacha f5 rósta

Rockhill House, Letterkenny (Mil.)

Áras m1 Chnoc na Carraige, Leitir Ceanainnrise and fall light (Over table) (Hom.Ec.)

solas m1 ardaithe agus íslitherisk evaluation (Adm.) meastóireacht f3 priacail

roast chicken (Cu.) sicín m4 rósta

roast duck (Cu.) lacha f5 rósta

roast lamb (Cu.) uaineoil f3 rósta

roast pork (Cu.) muiceoil f3 rósta

roast rack of lamb (Cu.) raca m4 uaineola rósta

roast turkey (Cu.) turcaí m4 rósta

robes spl (Cloth.) fallaingeacha fpl

Robespierre the Incorruptible (Hist.) Robespierre m4 Dochlaonta


Roche lobes (Astr.) lóbaí mpl Roche

Rockall Trough (Geog.) Umar m1 Rocal

rock armour (Env.) armúr m1 carraige

rock armour revetment (Env.) sraodbhalla m4 armúr carraige

Rocket Propelled Grenade (RPG) (Mil.) Gránáid f2 Roicéadtiomána

Rockhill House, Letterkenny (Mil.) Áras m1 Chnoc na Carraige, Leitir Ceanainn

rock wallaby (Z.) valbaí m4 carraige

rocky granite outcrops (Env., Geol.) lomáin mpl chreagacha eibhir

rogue Arab states (Hist.) stáit mpl Arabacha bhradacha

ROI (return on investment) (Com.) TAI (toradh m ar infheistíocht)

role card (Ed.) rólchárta m4

rollercoaster s (Leis.) rollchóstóir m3

roll lift (Sp.: Hurling) an t-ardú m chugat

roll-on roll-off ferry (Transp.) bád m1 farantóireachta róró

rollout s (of plans, etc) (Adm.) feidhmiú m céimneach

rollover protection (Ind.) (for vehicles) cosaint f3 iompaithe

Romance: Fact (Lib., Lit.) Fíorscéalta mpl Grá

Romance: Fiction (Lib., Lit.) Finscéalta mpl Grá

Roman Empire (Hist.)Impireacht f3 na Róimhe

Rome-Berlin Axis, the (Hist.) Ais f2 na Róimhe agus Bheirlín

roof box (Hist.) bosca m4 dín

roof plant: authorised personnel only (Adm., Saf.) gléasra m4 (an) dín: pearsanra údaraithe amháin

Room 01 Disabled (Adm., Med.) Seomra 01:

Daoine faoi Mhíchumasrooms table (Adm., Ed.) amchlár m1 na seomraí

rope mussels (MarBiol.) diúilicíní mpl téide

rope sling (Ind.) crochán m1 rópa

rose chafer beetle (Cetonia aurata) (Ent.) ciaróg f2 dheá (an) róis

rose comb (Z.) (in fowl) cuircín m4 rósach

rose end (Agr., Bot.) (of potato) an ceann m1 róis

rounding up/down (Fin., Mth.) slánú suas/síos

round-mouthed snail (Z.) seilide m4 béalchruinn

round necks (Cloth.) geansaithe mpl muineál cruinn

round-nosed grenadier (Ich.) gránádóir m3 cruinnsocach

round of ammunition (Weap.) urchar m1

roundshave s (Trades) (Coop.) cruinnscamhaire m4

round sum (Mth.) slánsuim f2

round table talks (Adm., Pol.) comhráití mpl comhstádais

royal charter (Hist.) cairt f2 ríoga

Royal National Lifeboat Institute (RNLI)

(WatSaf.) Institiúid f2 Náisiúnta Ríoga na

mBád Tarrthála (INRBT)Royal Sovereign (Bot., Agr.) (variety of strawberry) Royal Sovereign

Royal Town Planners Institute (Pl.) Institiúid f2 Ríoga na bPleanálaithe Bailte

RSE (Ed.) OCG

ruby crystal (Ph.) criostal m1 rúibín

ruddy darter Sympetrum sanguineum (Ent.) sciobaire m4 cosdubh

Rule of St. Benedict (Hist., Relig.) Riail f5 San Beinidict

Runic a (Typ.) Rúnach a

running dictation (Adm.) (commentary) deachtú m leanúnach

running s (Sp.) reathaíocht f3

run-off surface water (Env.) uisce m4

dromchla a ritheann chun srutharun-on lines (Lit.) línte fpl ursanaithe, línte

véarsaíochta a leanann ar aghaidhRussian Zone (Hist.) Crios m3 Rúiseach

rye bread (Cu.) arán m1 seagail

S

Saami s (Ling.) Sáimis f2

sabotage v (Polic.) sabaitéireacht f3 a dhéanamh ar ...

saccharomycetes spl (Biol., Hom.Ec.) siúcraimícéití fpl

Saccorhiza polyschides (MarBiol.) Saccorhiza polyschides

safe behaviour (Ed.) iompraíocht f3 shlán

Safe Cross Rhyme, the (Ed.) An Rann m1 Sábhála

Safe crossing rules (RoadSaf.) rialacha fpl chun trasnú go slán

safe house (Polic.) teach m1 sábháilte

safety boots (Ind.) buataisí fpl sábháilteachta

safety data sheets (Saf.) bileoga fpl sonraí sábháilteachta

safety order (Jur., Soc.) ordú m sábháilteachta

safety procedures and instructions (Saf.) nósanna mpl imeachta agus treoracha sábháilteachta

safety razor (Toil.) rásúr m1 sábháilte

Safety, Health and Welfare at Work Act, 1989 (Legis.) An tAcht um Shábháilteacht, Sláinte agus Leas ag an Obair, 1989

safety helmet (Ind.) clogad m1 sábháilteachta

Safety Statement Declaration for Áras Mháirtín Uí Chadhain (Adm.) Dearbhú m Ráiteas Sábháilteachta d'Áras Mháirtín Uí Chadhain

saguaro (= sahuaro) cactus (Carnegiea gigantea) (Bot.) cachtas m1 saguaró

Sahel region of Africa (Geog.) réigiún m1 na Saiheile san Aifric

sail-back dinosaur (Z.) dineasár m1 seoldromach

sailplane s (Av.) seoleitleán m1

saithe s (= coalfish, coley, black jack, black cod, green cod, sillock) (Pollachius virens) (Ich.) glasán m1

sales spl as a (qualifying) díolacháin gs as a

sales spl as a (of more than one sale) díolachán gpl as a

sales book (Com.) leabhar m1 na ndíolachán

salesman s (Com.) fear m1 díolacháin

sales management (Com.) bainistíocht f3 díolachán

sales manager (Com.) bainisteoir m3 díolachán

sales output (Com.) aschur m1 díolacháin

salesperson s (Com.) díoltóir m3

sales promotion (Com.) tionscnamh m1 díolacháin

sales target (Com.) sprioc f2 dhíolacháin

sales tax (Com.) cáin f5 díolacháin

sales techniques (Com.) teicnící fpl díolacháin

sales trend (Com.) treocht f3 díolachán

sales turnover (Com.) láimhdeachas m1 díolacháin

saline lake lagoon with a modified, sluiced outlet (Env., Geog.) murlach m1 locha shalanda agus sceithbhealach mionathraithe loc-chomhlaí ann

Sallynoggin College of Further Education (Ed.) Coláiste m4 Breisoideachais an Naigín

salmon cutlets (Cu.) gearrthóga fpl bradáin

salmon fillets (Cu.) filléid mpl bhradáin

Salmon Research Agency (Fish., Mar.Biol) An Ghníomhaireacht f3 um Thaighde ar Bhradáin

salmon steaks (Cu., Fish.) stéigeacha fpl bradáin

salt wet mount (Biol.) gléasadh m tais an tsalainn

Download 1.12 Mb.

Share with your friends:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   28
The database is protected by copyright ©sckool.org 2020
send message

    Main page