F1 generation (Biol.) (heredity) glúin G1 fabric conditioners


repeated sequences (Biol.) athsheichimh mplDownload 1.12 Mb.
Page17/28
Date08.12.2018
Size1.12 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   28

repeated sequences (Biol.) athsheichimh mpl


Repeat Leaving Certificate (Ed.) Athscrúdú m Ardteistiméireachta

repetitions (reps) (Sp.) athchleachtaí mpl

repetitive strain injury (RSI) (Med.) gortú m athstraidhneála

rephasing of expenditure (Adm.) athchéimniú m ar chaiteachas

replant v (Bot.) athphlandaigh v

replica famine-ship project (Hist., Tour.) tionscadal m1 mhacasamhail na loinge ón nGorta Mór

reporting a child protection concern (Soc.) (ábhar) m1 imní i dtaca le cosaint leanaí a thuairisciú

Report of the Forum on Medical Manpower (2001) (Adm., Med.) Tuarascáil f3 an Fhóraim Daonchumhachta Leighis (2001)

Report of the National Joint Steering Group on the Working Hours of Non Consultant Hospital Doctors (2001) (Adm., Med.) Tuarascáil f3 an Chomhghrúpa Stiúrtha Náisiúnta um Uaireanta Oibre Doctúirí Neamh-Chomhairleacha Ospidéil (2001)

report writing (Lit.) scríbhneoireacht f3 tuarascálacha

representability s (Lit.) inléiritheacht f3

Representative Association for Commissioned Officers (RACO) (Mil.) Cumann m1Ionadaíochta na nOifigeach Coimisiúnta

representative bodies (Adm.) comhlachtaí mpl ionadaíocha

reprisals spl (Hist.) bearta mpl díoltais

reproduction s (Physiol.) síolrú m (gs –raithe)

Request for admission to MSc register (Ed., Adm.) Iarratas m1 ar chead isteach ar chlár MSc

request for permission to deliver the course (Ed.) iarratas m1 ar chead an cúrsa a thabhairt

Request for transfer from MSc register to PhD register (Ed., Adm) Iarratas m1 ar aistriú ó chlár MSc go dtí clár PhD

re-record v (Comp.) ataifead v

rerouted road (Env., RoadSaf.) bóthar m1 athródaithe

rescue excavation (Archaeol.) tochailt f2 tharrthála

Research & Development Office (Adm., Ed.) An Oifig f2 Thaighde agus Forbartha

reservations department (Adm., Com.) rannóg f2 áirithintí

31 Reserve Cavalry Squadron (Mil.) 31ú Scuadrún m1 Marcra Cúltaca

Reserve Defence Force Review Implementation Board (Adm., Mil.) Bord m1 Feidhmithe an Athbhreithnithe ar Chúltaca na bhFórsaí Cosanta

Reserved Versus Executive Functions Feidhmeanna fpl Forchoimeádta seachas Feidhmeanna Feidhmiúcháin

62 Reserve Field Artillery Regiment (Mil.) 62ú Reisimint f2 Airtléire Mhachaire

Chúltaca


Reserve Force’s Section (Mil.) Rannóg f2 na nÓglach Cúltaca

Reset Form (Adm., Comp.) Athshocraigh v an fhoirm

residency programme (Art.) clár m1 cónaitheachta

residential home (Health, Med., Soc.) ionad m1 cónaithe

residents' lounge (Cat.) tolglann f2 na n-aíonna

residual current device (Hom.Ec.) gaireas m1 srutha iarmharaigh

residual volume (of air in lungs) (Physiol.) an toirt f2 iarmharach (aeir sna scamhóga)

residual unemployment (Soc.) dífhostaíocht f3 iarmharach

residual waste (Env.) dramhaíl f3 iarmharach

Resistance and Liberation Day (Hist.) m na Frithbheartaíochta agus na Saoirse

Resolutions of the United Irishmen (Hist.) na rúin mpl a rith na hÉireannaigh Aontaithe

responsibility in the first instance shall rest with (Adm.) Ar an gcéad dul síos, is ar

responsive a (Adm., Psy.) freagrúil a

responsiveness s (Adm., Psy.) freagrúlacht f3

restated accounts (Adm., Fin.) cuntais mpl athshonraithe

Restoration drama (Lit.) dráma m4 Reistiréisin

Restricted Area (Transp.) Líomatáiste m4 Srianta

restructuring (Adm.) athchóiriú m (gs –rithe)

resublime v (Biol.) athnéalaigh v

resublimed iodine (Biol., Ch.) iaidín m4 athnéalaithe

Resuscitation/Trauma Bay (Med.)f4 Athbheochana/Tráma

Retention s (of planning permission) (Adm., Pl.) Coinneáil f3 (ceada pleanála)

retention rate (Ed.) (of pupils at school, college etc) ráta m4 coinneála

rete’ testis (Physiol.) líontán m1 na huiríreticulated python (Z.) píotón m1 líontánach

retinoic acid (Biol.) aigéad m1 reiteanóch

retinol and beta carotene (Biol.) reiteanól m1 agus béite-charaitéin

Retirement Planning Council of Ireland (Adm., Soc.) Comhairle f4 na hÉireann um Pleanáil do Lucht Scoir

retractable leash (Vet.) coniall f2 inghiorraithe

retractable reel systems (Ind.) córais mpl spóil inghiorraithe

retrieve and restore (Comp.) aisghabh v agus cuir v ar ais

retrospective a (Polic.) cúlghabhálach a

retrospective laws (Polic.) dlíthe mpl cúlghabhálacha

Return to Homepage (Comp.) Fill v ar an Leathanach Baile /Ar ais go Leathanach Baile

revamp v (Adm.) athchóirigh v

revenue district (Com.) ceantar m1 ioncaim

reversals s (Psy.) aisiompuithe mpl

reverse dictionary (Lib., Lit.) foclóir m3 aisiompaithe

revetment repair (Constr.) deisiú m sraodbhalla

review group for teacher education (Ed.) grúpa m4 athbhreithnithe um oideachas múinteoirí

review of literature (Ed., Lit.) léirbhreithniú m ar an litríocht ar an ábhar

revivalist s (Pol., Soc.) athbheochanóir m3

Reykjavik s (Geog.) Réicivíc f2

Rhizopus s (Biol.) (genus) Rhizopus m4

rhizopus s (Biol.) riseapas m1

rhomboid s (Mth.) rombóideach m1

Rhubarb Compote (Cu.) Compóit f2

Bhiabhóigerhythm guitar (Mus.) giotár m1 rithime

RIBA (Recombinant Immunoblot Assay) (Med.) Measúnacht f3 Imdhíonbhlaba Athchuingreach

rib cage (Anat.) creat m3 na n-easnacha

rice cakes (Cu.) cístí mpl ríse

Riding for the Disabled (Sp.) Marcaíocht f3 do Dhaoine faoi Mhíchumas

right-angled isosceles triangle (Mth.) triantán m1 comhchosach dronuilleach

right ascension (Astr.) dronairde f4

Right Honourable Rhodri Morgan, the An Ró-Onórach Rhodri Morgan

rights inherent to the freedom of movement (Soc.) cearta a bhaineann go dlúth le saoirse gluaiseachta

right of action (Polic.) ceart m1 caingne

right to action (Polic.) ceart m1 chun caingne

right to counsel (Polic.) ceart m1 chun comhairle dlí

right to decline (Adm., Com.) ceart m1 diúltaithe

right to privacy (Polic.) ceart m1 chun príobháideachta

rightsizing s (Com.) coigeartú m méide

right whale (Z.) ceartmhíol m1 mór

rigourist s (Phil.) dochtach m1

ring v (Bot.) fáinnigh v

ring binder s (Ed., Station.) ceanglán m1

ringbinders spl (Adm., Station.) ceanglóirí mpl fáinne

ringing experiment (Bot.) turgnamh m1 fáinnithe

Ring of the Nibelung, The (Mus.) Fáinne m4 na Nibelungen

rinse-hold cycle (Hom.Ec.) (of washing machine) cúrsa m4 sriansruthlaithe

riot control helmet (Polic.) clogad m1 (rialaithe) círéibe

risk-acceptor s (Psy.) glacadóir m3 rioscaí

risk‑avoider s (Psy.) seachantóir m3 rioscaí

risk-neutral persons (Psy.) daoine mpl riosca‑neodracha

Download 1.12 Mb.

Share with your friends:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   28
The database is protected by copyright ©sckool.org 2020
send message

    Main page