F1 generation (Biol.) (heredity) glúin G1 fabric conditioners


Proustian a (Lit.) Proustach aDownload 1.12 Mb.
Page15/28
Date08.12.2018
Size1.12 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   28

Proustian a (Lit.) Proustach a


provision for exceptionally able and talented students (Ed.) soláthar m1 do dhaltaí ardchumais agus ardtallainne

(provision of) hardstanding and drying wall (Constr.) soláthar m1 balla chrua-sheasta thriomaithigh

prowling s (Polic.) sirtheoireacht f3

PRSI deductions (Adm., Fin.) asbhaintí fpl ÁSPC

psammodromus s (Z.) samadrómas m1

pseudoephedrine s (Biol.) súideifidrín m4

psilocybin s(Biol.) silicíbin f2

psychedelic a (Art.) sícideileach a

psychiatric ward (Med.) barda m4 síciatrach

Psychologist s (Psy.) Síceolaí m4

psychology – child (Psy.) síceolaíocht f3 an pháiste

psychology – general (Psy.) síceolaíocht f3 ghinearálta

psychrophiles spl (Biol., Hom.Ec.) sícrifiligh mpl

psychrotrophs spl (Biol., Hom.Ec.) sícreatrófaigh mpl

pterosaur s (Z.) teireasár m1

pub & restaurant signs (Com.) comharthaí mpl do thithe tábhairne agus do bhialanna

pubic area (Physiol.) an réigiún m1 púbasach

pubic hair (Physiol.) caithir f2 (gs -thre)

Public Awareness, Educational and Information Measures (Adm., Ed.) Feasacht f3 Phoiblí, Bearta Oideachais agus Eolais

Public Health Nursing Services (Med.) Seirbhísí fpl Altranais Sláinte Pobail

public health profile (Adm., Med., Stat.) próifíl f2 na sláinte pobail

Public Sector Procurement Opportunities Portal (Adm., Comp.) Tairseach f2 Deiseanna chun Soláthar don Earnáil Phoiblí

public image (Gen.) íomhá f4 phoiblí

Public Office (Polic.) Oifig f2 Phoiblí

public opinion (Jur.) tuairimí fpl an phobail

public private partnership (Adm., Com.) comhpháirtíocht f3 phríobháideach phoiblí

Public Relations Section (Mil.) An Rannóg f2 Caidrimh Phoiblí

Public Service Broker (Adm.) Bróicéir m3 na Seirbhíse Poiblí

Public Service Identity/Identifier (Adm.) Aitheantas m1 Seirbhíse Poiblí

Public Service Vehicle Office (Polic.) Oifig f2 Feithicilí Seirbhíse Poiblí

public speaking (Gen.) óráidíocht f3 phoiblí

Public Transport Planning Division (Transp.) An Rannóg f2 um Pleanáil Córas Poiblí Iompair

Public Transport Regulatory Reform Division (Transp.) An Rannóg f2 um Athchóiriú ar Rialú Córas Iompair Phoiblí

Public Transport Sector (Transp.) Earnáil f3 an Chórais Phoiblí Iompair

pudu s (Z.) púdú m4 (pl –nna)

puffer fish (Ich.) iasc m1 bolgach

pull on the ball v (Sp.; Hurling) tarraing v ar an sliotar

Pull v (Gen.) (of door) Chugat v

Pulmonary Department (Med.) Rannóg f2 na Scamhóg

pulp literature (Lit.) garrlitríocht f3

pulp mill (Geog.) muileann m1 laín

PULSE/File Preparation (Polic.) PULSE/ Ullmhú m Comhad

Punch and Judy (Leis.) Punch agus Judy

Punjabi s (Ling.) Puinseáibis f2

Punjabi s (Geog.) (duine) Puinseábach m1

244.6 punt (Mth.) dhá chéad daichead a ceathair ponc a sé punt

pupil-centred approach (Ed.) cur m1 chuige daltalárnach

pupils at risk (Ed.) daltaí mpl i bpriacal/i mbaol

pupping sites (Z.) (of seals) neadacha fpl éin róin

purchase of service (Adm.) ceannach m1 seirbhíse

Purchasing Support Office (Adm.) An Oifig f2 Tacaíochta Ceannaíochta

pure form (Art.) (sa leagan “that art should be pure form”) glanfhoirm f2

purpose-built administrative centre (Adm.) ionad m1 riaracháin toiscdhéanta

purpose-built building (Arch., Pl.)

foirgneamh m1 saintógthapurposive a (Com.) cuspóiriúil a

purse-net spider (Ent.) damhán m1 alla peaslín

purse seine fishing (Fish.) peas-saighneoireacht f3

pursuant to the provisions of the Waste

Management Plan for ... (Env.)

pursuit of quality of service (Adm., Polic,) ar mhaithe le hardchaighdeán seirbhíse

Push v (Gen.) (of door) Uait v

push and pull factors (Com., Geog.) tosca fpl brú agus tarraingthe

pussyfooting around (Journ.) ag bualadh v boghaisíní timpeall ar an gceist/scéal etc

put into receivership (Com.) cuir v faoi ghlacadóireacht

puzzles spl (Gam., Leis.) puzail mpl

pygmy owl (Orn.) mionulchabhán m1pyrodextrin s (Biol.) pirideistrin f2

Q

quadrant s (Mec.) ceathramhán m1

quadrant s (Mth.) ceathrú m ciorcail

qualified majority voting (Adm.) vótáil tromlaigh cháilithe

qualifiying categories (Adm.) catagóirí mpl cáilitheacha

quality assurance (Adm.) dearbhú m cáilíochta

Quality Assurance Group (Adm.) An Grúpa m4 um Dhearbhú Cáilíochta

Quality Framework Initiative (Adm.) Tionscnamh m1 Creatlaí Cáilíochta

quality issues (Adm.) ceisteanna fpl cáilíochta

Quality Policy Advice (Adm.) Comhairle f4 faoi Bheartas Cáilíochta

quantitative and qualitative improvement (Adm.) feabhsú m cainníochtúil cáilíochtúil

quantitative survey (Stat.) suirbhé m4 cainníochtúil

quartz digital watch (Fash.) uaireadóir m3 digiteach grianchloiche

queen ant (Ent.) cráinseangán m1

quetzal (= quezal, resplendent trogon) (Pharomachrus mocinno) (Orn.) ceatsal m1

quick hitch (Ind.) nascaire m4 mear, nasc m1

mear


quick weight-loss programme (Health) clár m1 mearchailliúna meáchain

quick-mix cement (Trades) stroighin f2 mhearmheasctha

quick-mix concrete (Trades) coincréit f2 mhearmheasctha

Quitline s (Health) (for smokers) Stoplíne f4

quiz books (Ed., Leis., Lib.) quizleabhair mpl

Qumran s (Geog.) Qumran

quotations spl (Ed., Lit.) athfhriotail mpl

R

Race-course Road (Geog.) Bóthar m1 an Ráschúrsa

racial a (Pol., Soc.) ciniúil a, cine gs as a

racial equality (Adm., Pol., Soc.) comhionannas m1 ciníoch

Racial Equality Forum (Adm., Soc.) An Fóram m1 um Chomhionannas Ciníoch

racist a (Pol.,Soc.) ciníoch a

radial circuit (El.) ciorcad m1 gathach

radio repeater (Tel.) athchraoltóir m3 raidió

rafflesia s (Bot.) raiflíse

Rail Investment & Critical Infrastructure Division (Transp.) An Rannóg f2 um Infheistíocht in Iarnróid & Príomh-bhonneagair

Railway Inspecting Officer (Transp.) Oifigeach m1 Scrúdaithe Iarnród

rainbow trout (Fish., Ich.) breac m1 dea-dhathach

Rainbow Ward (Med.) Barda m4 an Stua Ceatha

Rajah Brooke’s birdwing butterfly (Ent.) féileacán m1 éaneiteach Rajah Brooke

rally navigator (Sp.) treoraí m4 railí

Ramapithecus (NatHist.) Ramapithecus

ramjet (engine) (= athodyd) (E., Mec.) rop-scairdinneall m1

Ramps ahead/road narrows (RoadSaf.) Rampaí mpl romhat/an bóthar ag caolú

Ram’s island (Geog.) Inis f2 Daigreann

Ranales spl (Biol.) Ranales

random selection (Comp.) roghnú m randamach

Randstad city (Geog.) cathair f5 Randstad

range of microphones spl (Mus.) raon m1 na micreafón

Range Warden (Mil.) An Raonbhardach m1

rank-order scaling (Com.) scálú m grádaithe

rapid gravity filter bed microstrainer (Hom.Ec.) mionsíothlán m1 ciseal mearscagtha imtharraingthe

Rapid Reaction Force (Hist., Pol.) An Fórsa Frithghnímh Mhear

rapier loom (Tex.) seol m1 ráipéir

rare brachiopod Neocrania anomala, the (Biol.) an bracapód m1 tearc Neocrania anomala


Share with your friends:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   28


The database is protected by copyright ©sckool.org 2019
send message

    Main page