F1 generation (Biol.) (heredity) glúin G1 fabric conditioners


profit at full capacity (Com.) brabús m1 faoi lánacmhainneachtDownload 1.12 Mb.
Page14/28
Date08.12.2018
Size1.12 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   28

profit at full capacity (Com.) brabús m1 faoi lánacmhainneacht


profiteroles spl (Cu.) profiteroles mpl

profound general learning disabilities (Ed.) míchumas m1 foghlama ginearálta trom

pro gel (Biol.) próghlóthach f2programmatic reviews (Ed.) athbhreithnithe mpl cláir

Programme for Educational Opportunity (Ed.) An Clár m1 um Dheiseanna Oideachasúla

Programme for Human Genomics (Med.) Clár m1 um Ghéanómaíocht Dhaonna

Programme for Prosperity and Fairness (Adm., Pol., Soc.) An Clár m1 um Rathúnas agus Cothroime

Programme Officer (Waste Management) (Adm., Env.) Oifigeach m1 Cláir (Bainistíocht Dramhaíola)

programme of live donor transplantation (Med.) clár m1 maidir le trasphlandú deontóra bheo

programme of professional development (Adm., Ed.) clár m1 forbartha gairmiúla

Programme Planner (Adm.) Pleanálaí m4 Cláir/Clár

programmer analyst (Comp.) anailísí m4 ríomhchláraitheora

programme refugee, a (Soc.) dídeanaí m4 cláir

progression paths (Adm., Ed., Com.) conairí fpl forchéimnithe

progressive s (of peson) (Phil.) forchéimní m4

progressive ageing of our populations (Soc.) aosú m forchéimnitheach ár ndaonraí

progressive music (Mus.) ceol m1 forásach

progressivism s (Phil.) forchéimnitheachas m1

project v (of data, statistics) (Stat.) réamh-mheas v

project v (of planning, policy) (Adm.) fortheilg vprojected a (Com.) (figures, etc.) réamh-mheasta a

projected profit and loss (Com.) cuntas m1 réamh-mheasta brabúis agus caillteanais

projectile vomiting (Med.) urlacan teilgthe

Project Management (Adm.) Bainistíocht f3 Tionscadail (uatha) /Bainistíocht f3 Tionscadal (iolra)

Project Management Services (Adm.) Seirbhísí fpl Bainistíochta Tionscadal

project preparation and evaluation (Adm.) ullmhú agus meastóireacht (an) tionscadail

project proposal (Ed.) togra m4 tionscadail

Project Support Analysis Branch (Adm.) An Brainse m4 um Anailís ar Thacaíocht Tionscadal

prolamines spl (Biol.) prólaimíní m4

Prom s (Leis.) (of dance) Prom

promiscuity s (Health, Soc.) saorchumasc m1

Promised Land, the (Hist.) Tír f2 Tairngire

promoting a healthy lifestyle (Health) ag cothú m cineáil sláintiúil saoil

promoting good practice and setting standards for the work of projects (Adm.) dea-chleachtas m1 a chur ar aghaidh agus caighdeáin a leagan amach d’obair na dtionscadal

Promotion of Social Inclusion (PSI) (Adm., Soc.) Cuimsiú m Sóisialta a Chothú (CSC)

proper procedures (Saf.) gnásanna mpl cuí

Property Management Unit (Adm.) An Rannóg f2 um Bainistíocht Sealúchais

prophlyactic s (Med.) próifiolacsach m1

prophylactic a (Med.) próifiolacsach a

propolis s (Biol.) gliú m4 beach

Proposal for an Irish speech synthesizer (Ling.) Togra m4 le haghaidh sintéiseora don

Ghaeilge


proposal form (Adm.) foirm f2 thogra

proposal from Institute to modify

programmes leading to the following new

award titles (Ed.) togra m4 ón Institiúid le

cláir a athrú i dtreo na gcáiliúchán nua seo a

leanas

proposed legislation (Adm., Legis.) reachtaíocht f3 mholta

propping (Ind.) maidí mpl taca a úsáid

Proprietary package plant (Com.) Monarcha f4 Pacáistíochta/Pacáistí Dílsithe

proprietary support system (Ind.) córas m1 tacaíochta dílsithe

prosector s (Anat.) réamhdhioscóir m3

prosthesis s (Med.) próistéis f2

prosthetics s (Med.) próistéitic f2

protease s (Biol., Hom.Ec) próitéáis f2

Protection for Persons Reporting Child Abuse Act, The, (Legis.) An tAcht m3 um Chosaintí do Dhaoine a Thuairisceoidh Drochúsáid Leanaí

protection of victims of domestic violence (Legis.) cosaint f3 íospartach foréigin teaghlaigh

Protection of Young Persons Employment Act, 1996 (Soc.) An tAcht m3 um Chosaint Daoine Óga (Fostaíocht), 1996

protection order (Jur., Soc.) ordú m cosanta

proteomics s (Med.) próitéamaíocht f3

Protestant ethic (Relig.) eitic f2 Phrotastúnach

prothorax s (Physiol.) prótóracs m4

protruding puncture objects (Ind.)

nithe mpl polltacha atá ag gobadh amachDownload 1.12 Mb.

Share with your friends:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   28
The database is protected by copyright ©sckool.org 2020
send message

    Main page