F1 generation (Biol.) (heredity) glúin G1 fabric conditioners


Platonic a (Gk. civ., Lit.) Platónach aDownload 1.12 Mb.
Page13/28
Date08.12.2018
Size1.12 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   28

Platonic a (Gk. civ., Lit.) Platónach a


platonic relationship (Soc.) caidreamh m1 platónach, gaol m1 platónach

play-off s (Sp.) cluiche m4 réitigh

Play/Waiting (Gen., Adm.) Láthair f5 Spraoi/Feithimh

Plaza Complex (Com.) Ollionad m1 Pláis

Playstation s (Comp., Gam.) Playstation m4

please come again (Ret.) tar ar ais arís, le do thoil

please do not litter (Adm., Env.) ná caitear bruscar, le bhur dtoil

please note (Adm.) tugtar v faoi deara, le do thoil; Fam. tabhair faoi deara, le do thoil

Please record preferences on ballot paper(s) (Adm., Pol.) Cláraigh v do roghanna ar an pháipéar/ar an bpáipéar ballóide

Please select a link to the appropriate screen (Lib.) Roghnaigh nasc go dtí an scáileán cuí le do thoilPlease shower before using the pool (Adm.) Gabh faoin gcith sula rachaidh tú isteach sa linn.

please take one (Gen.) tóg ceann, le do thoil

plesiadapis s (Z.) pléiseadapas m1

Pliohippus s (Z.) Pliohippus

PLO (Palestinian Liberation Organisation) (Hist.) Eagraíocht f3 Shaoirse na Palaistíne, PLO

plug v (Comp.) plugáil v

plug and play (Comp.) plugáil v agus seinn v

plumbing tools (Constr., Tls.) uirlisí fpl pluiméireachta

plume s (Ent.)(moth) cleiteog f2

Plutonian a (Geog.) Plútónach a

pneumonic plague (Med.) plá f4 scamhógach


pod razor shell (Ensis siliqua) (Mar.Biol.) scian f2 mhara fhaighneogach

podium s (Adm., Furn.) póidiam m4

Poet Laureate (Lit.) Poet Laureate, file m4 an Stáit

poetic licence (Lit.) díolúine f4 ealaíontóra ( díolúine an fhile, más filíocht atá i gceist)

pogrom s (Hist.) pogram m1

pointillist a (Art.) pointíleach a

pointsman s (Polic.) treoraí m4 tráchta

poise s (Polic., Soc.) (composure, confidence, etc) staidiúir f2

police officers (polic.) póilíní mpl

policing-related developments (Polic.) forbairtí fpl (atá) bainteach le cúrsaí póilíneachta

policing responsiveness (Adm., Polic.) freagrúlacht f3 phóilíneachta

Policy & Accounting Unit (Adm., Com.) An tAonad m1 Beartas agus Cuntasaíochta

Policy Accounting (Adm., Com.) Cuntasaíocht f3 Bheartas

policy of economic self-sufficiency (Hist., Com.) beartas m1 neamhthuilleamaí eacnamaíoch

policy-makers spl (Adm.) lucht m3 déanta beartas

policy position paper (Adm.) staidpháipéar polasaí

polio vaccine (Med.) vacsaín f2 polaimiailítis

political “pull” (Gen.) cara m sa chúirt (i measc na bpolaiteoirí)

politico-religious a (Adm., Soc.) polaitreiligiúnda a

politics – general (Pol.) polaitíocht f3 ghinearálta

politics – Irish (Pol.) polaitíocht f3 na hÉireann

polite literature (Lit.) litríocht f3 nósmhar

polo necks (Cloth.) geansaithe mpl muineál póló

pollo vegetarian (HomEc.) veigeatóir m3 circeola

pollution control licence (Env.) ceadúnas m1 um rialú ar thruailliú

polydactyly s (Biol.) poladachtaile f4

polyester cotton (= polycotton) (Tex.) cadás m1 poileistir

polyethene terephthalate (Ch.) teireataláit f2 pholaitéine

Polyethylene Terephthalete (PET) teireataláit f2 phoileitléine (TPE)

polygyny s (Soc.) polaigíneas m1

polysaccharide s (Biol.) polaisiúicríd f2

polyunsaturated fatty acids (Biol.) aigéid mpl shailleacha pholai-neamhsháithithe

polyunsaturates spl (Biol.) polai-neamhsháitheáin mpl

Pontactrates (MarBiol.) Pontactrates

pontil s (Trades) pointil f2

pooch bed (Hist., Furn.) cúil-leaba f5

Pool caps to [be] worn in pool (Adm.) Ní mór caipíní snámha a chaitheamh sa linn.Pool viewing (Leis.) Ionad m1 amhairc ar an linn

pooper scooper (Env., Vet.) sluaistín m4 caca

poorly developed macro‑algal communities (Env.) pobail mpl mhacra-algacha lagfhorbartha

pop out pictures (Ed., Lib., Lit.) pictiúir mpl inscortha

pop-socks spl (Cloth.) popstocaí mpl

popular culture (Gen.) cultúr m1 pobail

popular fiction (Lib., Lit.) ficsean m1 móréilimh

popular front for the liberation of Palestine (Hist.) fronta m4 pobail i gcomhair shaoirse na Palaistíne

population base (Geog., Stat.) bonn m1 daonra

population profile (Geog., Stat.) próifíl f2 daonra

Population Reference Intake (HomEc.) Iontógáil f3 Tagartha don Phobal

populations of polychaetes, burrowing anemones and bivalves (Biol., Env.) pobail mpl pholacaet, bundún leice uachaise agus débhlaoscach

position paper (Adm.) páipéar m1 seasaimh

puffer (Ich.) iasc m1 torcánach

pop-up pictures (Lib., Lit.) pictiúir mpl aníos

Porcupine Bank (Geog.) Banc m1 an Torcáin

porcupine fish (= balloon fish, globefish, puffer) (Ich.) iasc m1 torcánach

pork sausages (Cu.) ispíní mpl muiceola

pornography s (Polic.) pornagrafaíocht f3

portable uninterruptible power supplies (Comp.) soláthair mpl iniompartha dhobhriste chumhachta

Positive Science(s) (Ed.) Eolaíocht f3 Dheimhneach/ na hEolaíochtaí Deimhneacha

positron emission tomography (Med.) tomagrafaíocht f3 astaithe posatrón

Postal Agency (Adm.) Gníomhaireacht f3 Poist

Postal Agency Contract (Adm.) Conradh m Gníomhaireachta Poist

postal bags (Adm., Station.) málaí mpl poist

100% post consumer waste card (Env.) cárta m4 100% as dramhaíl tomhaltóirí

Postgraduate Diploma in Art and Design Education (Ed.) Dioplóma m4 Iarchéime Oideachais Ealaíne agus Deartha

Postgraduate Diploma in Science in Environmental Protection (Ed.) Dioplóma m4 Iarchéime Eolaíochta i gCaomhnú Comhshaoil

Postgraduate Medical and Dental Board (Ed., Med.) An Bord m1 Iarchéime Míochaine agus Déidliachta

postgraduate officer (Adm., Ed.) oifigeach m1 na n-iarchéimithe

Postgraduate Training and Continuing

Professional Development (Ed.) Oiliúint f3 Iarchéime agus Forbairt Ghairmiúil Leanúnach

Post-Leaving Certificate Course (Ed.) Cúrsa

m4 Iar-Ardteistiméireachta

postmodernist a (Lit.) iar-nua-aoiseach a

post-natal depression (Med.) dúlagar m1 iarbhreithe

Post Office Investigation Unit (Adm., Polic.) An tAonad m1 Imscrúdaithe Oifigí Poist

post-Restoration literature (Lit.) litríocht f3

iar-Reistiréisin

potato gratin (Cu.) gráitín m4 prátaí

potato puffs (Ret.) smailceacha fpl prátaípotential exposure (Med.) taispeánadh m poitéinsiúil

pot scrubbers (Hom.Ec.) sciúrthóirí fpl pota

Potted Salmon (Cu.) Bradán m1 Potaithe

pouch s (of kangaroo) (Z.) púitse m4

pouch animal (Z.) ainmhí m4 púitse

poultry s (Cu.) éineoil f3

poverty line (Soc.) an líne f4 bhochtaineachta

poverty proofing guidelines (Adm.) treoirlínte fpl faoi phromhadh ó thaobh na

bochtaineachtapoverty-proofing statement (Adm.) ráiteas m1 maidir le promhadh ó thaobh na

bochtaineachtapower browser (Comp., IT) brabhsálaí m4 cumhachtach

power floating (Ind.) barrmhíniú m cumhachta

power key (Comp.) cumhachteochair f5

power loom (Art, Hist.) seol m1 cumhachta

Powerpoint presentation (Adm., Comp.) cur m1 i láthair Powerpoint

power-sharing executive (Adm., Pol.) feidhmeannas m1 comhroinnte cumhachta

power‑sharing executive (Hist., Pol.) feidhmeannas m1 roinnte cumhachta

power tools (El., Tls.) uirlisí fpl cumhachta

practical achievement task (Ed.) tasc m1 praiticiúil le cur i gcrích

Practice and Education Council for Nursing and Midwifery (Med.) An Chomhairle f4 um Chleachtas agus Oideachas maidir le hAltranas agus Cnáimhseachas

pragmatic dimension (Adm., Ed.) diminsean m1 pragmatach

praline s (Cu.) prailín m4

prawn cocktail (Cu.) manglam m1 cloicheán

Prayers of the Faithful (Relig.) Guí f4 an Phobail

precautionary principle (Adm., Saf.) prionsabal m1 réamh-aireach/ réamhchúramach

precautions to be taken (Saf.) réamhchúraimí mpl atá le déanamh

precedent acting partner (Adm.) comhpháirtí m4 gníomhach tosaíochta

precinct s (Polic.) maighean f2

precinct s fearann m1 baile

precision s (Polic.) mionchruinneas m1

predictor s (Med.) (of device) réamhaithriseoir m3

pregnancy test (Health, Med.) tástáil f3 le haghaidh toirchis

prelature s (Relig.) prealáideacht f3

Pre-med student (Ed., Med.) mac m1 léinn

réamhleighispremiership s (Sp., Soccer) príomhroinn f2 (peile)

premium beers (Cat., Ret.) scothbheoracha fpl

Preparation for University and College Course (PUCC) (Ed.) Cúrsa m4 Ullmhúcháin i gcomhair Coláiste agus Ollscoile (CUCO)

preparing the ground (Gen.) (of report) an bealach m1 a réiteach/ ullmhú do...

pre-Romanesque a (Arch.) réamh-Rómhánúil a

prescribe v (Med.) (of drugs, etc.) ordaigh v [cógas a ordú]

prescribed place (Env.) áit f2 fhorordaithe

prescribed processes (Hom.Ec.) próisis mpl atá leagtha síos

prescription drugs (Med., Pharmacol.) drugaí mpl ar oideas

prescription exemption fraud (Adm., Med.) calaois f2 díolúine oideas

present v (Med.) (with symptoms) téigh v i láthair dochtúra (agus airíonna ort, etc.)

present and accounted for (Saf.) i láthair agus tuairisc air/orthu

presentation s (Adm.) cur m1 i láthair

presentation sets (Ret.) tacair mpl bhronntanais

Preservation of the Curragh lands (Mil.) Caomhnú m (-gs naithe) ar thailte an Churraigh

preserved benefit (Adm.) sochar m1 coinnithe

preservers spl (Woodw.) leasaithigh mpl

Presidium s (= Praesidium) (Adm., Hist.) Praesaidiam m4

Press Advisor (Adm.) Comhairleoir m3 Preasa

Press and Public Relations Unit (Adm.) An tAonad m1 Preasa agus Caidrimh Phoiblí

press-bed s (Hist., Furn.) leaba f5 an chaibhéid

press conference (Media.) preasagallamh m1

Press Office & Information Office (Adm.) An Phreasoifig f2 agus an Oifig Eolais

Press Officer (Adm.) Preasoifigeach m1

Press/Public Relations Office (Polic.) Preasoifig/Oifig f2 Chaidrimh Phoiblí

presynaptic neurone (Biol.) néarón m1 réamhshionapsach

preventer s (Med.) (for asthma) coisctheoir m3

prey-predator relationship (Biol.) gaolmhaireacht f3 idir creachóirí agus a gcreach

price range (Com.) praghasraon m1

primary source (Hist.) foinse f4 phríomha

primitivism s (Art.) primitíbheachas m1

Princess-line dress (Hom.Ec.) gúna m4 líne an bhanphrionsa

principal s (Com., Fin.) bunairgead m1

principle of conferral (Adm.) prionsabal na tabhartha

Principal Officer (Adm.) Príomhoifigeach m1

Printable Version of this Page (Comp.) leagan m1 inphriontáilte den leathanach seo

Printed on Recycled Paper (Env.) Priontáilte a ar pháipéar athchúrsáilte

print-rich environment (Ed.) timpeallacht f3 ábhair i bprionta

print run (Publ.) rith m3 cló

prioritisation s (Adm.) beartú m tosaíochta

private funding initiative (Adm.) tionscnamh m1 um chistiú príobháideach

Private Secretary (Adm.) Rúnaí m4 Pearsanta

Private Secretary to the Minister (Adm.) Rúnaí Príobháideach an Aire

Private Secretary to the Minister of State (Adm.) Rúnaí m4 Príobháideach an Aire Stáit

Priscoan a (Geol.) Prioscóch a

Prisoners of Conscience (Soc.) Príosúnaigh mpl Coinsiasa

prisoners' relief organisation (Soc.) eagraíocht f3 fóirithinte ar phríosúnaigh

Prisons’ Transition Team (Polic.) Foireann f2 um Aistriú ón bPríosún

Proban finish (Cloth.) bailchríoch f2 Proban

Probation & Welfare Service (Adm., Soc.) An tSeirbhís Phromhaidh agus Leasa

procaryote s (= prokaryote) (Biol.) prócarót m1

procaryotic a: (prokaryotic) (Biol.) prócarótach a

procedure s (Adm.) nós m1 imeachta

procedure s (Med.) gnáthamh m1

procedural writing (Lit.) scríbhneoireacht f3 ghnásúil

procedures for liaising with other agencies (Adm.) gnásanna mpl teagmhála le

gníomhaireachtaí eileprocessed peas (Cu.) piseanna fpl próiseáilte

Procession of the Gifts (Relig.) Tabhairt f3 Aníos na mBronntanas

processors spl (Mus.) próiseálaithe mpl

process writing (Journ.) scríbhneoireacht f3 phróisis

Procurement s (Adm.) Soláthar m1

Procurement Office (Adm., Ed.) An Oifig f2 Soláthair

produced within the curtilage of a building (Adm.) a tháirgtear laistigh de

producer co-operative (Com.)

comharchumann m1 táirgeoiríproduct churning (Com.) táirgí mpl a thriail ar an margadh

production sharing (Com.) táirgeacht f3 roinnte

pro gel (Biol.) próghlóthach f2

production studio (Broadc., Tel.) stiúideo m4 léirithe

products liability insurance (Ins., Com.) árachas m1 dliteanais táirgí

Professional & Practice Domains (Ed.) Réimsí mpl Gairmiúla agus Cleachtaidh

professional development (Adm., Ed.) forás m1 gairmiúil

professional education development fellowships (Ed.) ánrachtaí fpl don fhorbairt oideachais ghairmiúil

professional placement (Ed.) socrúchán m1 gairmiúil

professionals spl (Adm.) lucht m3 gairme


Download 1.12 Mb.

Share with your friends:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   28
The database is protected by copyright ©sckool.org 2020
send message

    Main page