F1 generation (Biol.) (heredity) glúin G1 fabric conditioners


Phakellia ventilabrum (MarBiol.) Phakellia ventilabrumDownload 1.12 Mb.
Page12/28
Date08.12.2018
Size1.12 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   28

Phakellia ventilabrum (MarBiol.) Phakellia ventilabrum

Phakellia vermiculata (MarBiol.) Phakellia vermiculata


Phalangist s (Hist.) (militia) Falangaí m4

Phanerozic a (Geol.) Fanarasóch a

pharmacy s (Health, Med.) cógaslann f2

phase of exponential growth (Biol.) pas m4 an fháis easpónantúil

phased implementation (Adm.) cur ibhfeidhm de réir a chéile

phatic a (Lit.) fatach a

pheasant's eye (Adonis annua) (Bot.) Adónas m1 bliantúil

pheasant shooting (Sp.) lámhach m1 piasún

phellem s (Biol.) feillim f2

phellogen s (Biol.) feilligin f2

phonology s (Lit.) fóineolaíocht f3

phosphoprotein s (Biol.) fosfapróitéin f2

photocopier s (Adm., Mec.) (machine) gléas m1 fótachóipeála

photocopier s (Adm.) (person) fótachóipeálaí m4

photocopying room (Adm.) seomra m4 fótachóipeála

photograph albums (Station.) albaim mpl ghrianghraf

photographic equipment (El., Phot.) trealamh m1 grianghrafadóireachta

photo-imaging mobile phones (Tel.) fóin mpl phóca fóitíomháithe

photojournalist s (Journ.) fóta-iriseoir m3

photolyase s (HomEc.) fótaláis f2

Phragmition species (Bot., Env.) speicis mpl Phragmition

phrasal verb (Lit.) briathar m1 frásach

phyllo(naptho)quinone s (Biol.) fillea(napta)cuineon m1

phylloquinone s (Bot., Ch., Med.) filleacuineon m1

Phymatolithon polymorphum (MarBiol.) Phymatolithon polymorphum

physical and mental torture (Soc.) céasadh m intinne agus coirp

physical conditioning (Phys.Ed., Sp.) aclú m fisiciúil

physical conditioning agents (Biol., Hom.Ec.) cuibhitheoirí mpl fisiceacha

Physicist’s Office (Med.) Oifig f2 an Fhisiceora

Physics with Astrophysics (Ed.) Fisic mar aon le Réaltfhisic

phytates spl (Biol.) fíotáití fpl

phytosociology s (Physiol.) fíteashocheolaíocht f3

phytic acid (Biol.) aigéad m1 fíteach

pickle s (Cu.) picil f2

picnic area (Leis.) láthair f5 picnicí

pictorial composition (Art.) comhdhéanamh m1 pictiúir

picture frames (Decor., Hom.Ec.) frámaí mpl pictiúir

picture library (Lib.) leabharlann f2 phictiúr

picturesque a (Art.) pictiúrtha a

piecework s (Adm.) tascobair f2

pied crow (Corvus albus) (Orn.) caróg f2 alabhreac

pied shield bug (Sehirus bicolor) (Ent.) fríd f2 scéithe alabhreac

piggy bank (Gen.) muicín m4 taisce

pilfer v (Polic.) mionghoid v

pilot fish (Ich.) píolótach m1

PIN (Personal Identification Number) (Lib.) UAP (Uimhir f5 Aitheantais Phearsanta)

pinacocyte s (Biol.) pineacaicít f2

pinocytic a (Biol.) pinicíteach a

pinstripe suit (Hom.Ec.) culaith f2 mhionstríocach

pin up (Leis.) (of a star) gean-samhail pioneers (Hist.) ceannródaithe mpl

piping hot drink, a (Cu.) deoch f deas te

pixel s (Comp.) picteilín m4

placard s (Com.) plaiceard m1

place of worship (Relig.) ionad m1 adhartha

place mats (HomEc.) mataí mpl boird

place of origin (Adm.) (of food) ionad m1 tionscnaimh

Placoderm fossils (Geol.) iontaisí fpl Placaideirmeacha

plain weave (Tex.)f4 phléineáilte

Plakortis simplex (MarBiol.) Plakortis simplex


planetotherium s (Z.) pláinéadaitéiriam m4

Planner s (Adm.) Féilire m4 Pleanála

Planner s (Adm.) Pleanálaí m4

Planning (Organisation & Establishment) (Mil.) Pleanáil f3 (Eagraíocht agus Bunaíocht)

Planning and Policy Section (Mil.) An Rannóg f2 um Pleanáil agus Beartas

planning engineer (En.) innealtóir m3 pleanála

Planning Unit (Adm.) An tAonad m1 Pleanála

plant a bomb, to (Polic.) buama m4 a chur

plantain sward (Bot., Env.) báinseach f2 slánlusanna

plant a microphone, to (Polic.) micreafón m1 a chur faoi cheilt

Plant and Machinery Section (Mil.) An Rannóg f2 um Ghléasra agus Innealra

Plant Cell Biology (Biol.) Bitheolaíocht f3 Cealla Plandaí

Plant and Filtration (Com., Ind) Gléasra m4 agus Scagadh

plant hire (Com., Ind) gléasra m4 ar cíos

Plant Molecular Biology (Biol.) Bitheolaíocht f3 Mhóilíneach Plandaí

Plant and Pay-off (Lit.) leid f2 is léire

plant room (Adm., Constr., Mec.) seomra m4 an ghléasra

plants that are not differentiated into roots, stems and leaves (Bot.) plandaí mpl nach bhfuil dealaithe ina bhfréamhacha, ina ngais is ina nduillí

plasmagel s (Biol.) plasmaghlóthach m1

plasmasol s (Biol.) plasmasól m1

plastering trowels (Constr., Tls.) liáin mpl phlástrála

plastic bags (Gen., Ret.) málaí mpl plaisteacha

plasticiser s (Ind.) plaisteachán m1

platform runners (Hom.Ec.) bróga fpl reatha bonn-arda

Download 1.12 Mb.

Share with your friends:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   28
The database is protected by copyright ©sckool.org 2020
send message

    Main page