F. Sbordone


Ἄνθρωπος πένης καὶ ΘάνατοςDownload 125.92 Kb.
Page2/17
Date16.10.2022
Size125.92 Kb.
#87979
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
Aftonio,websites, fabulas

Ἄνθρωπος πένης καὶ Θάνατος

(el hombre Pobre y la Muerte)

Ἄνθρωπος πένης καὶ Θάνατος


The Poor Man and Death = Perry 60 (English translation: Oxford Aesop 484)
Ἄνθρωπός τις ἦν πένης, ὃς καὶ ξύλων γόμον ἐπὶ τῶν νώτων ἐβάσταζε. κατὰ δὲ τὴν ὁδοιπορίαν ἰλιγγιάσας ἐκαθέσθη καὶ τὸν γόμον κατέθετο καὶ τὸν Θάνατον οἰκτρῶς ἐνεκαλεῖτο, λέγων “ὦ Θάνατε.” αὐτίκα γοῦν ὁ Θάνατος ἔφθασε καὶ πρὸς αὐτὸν ἔφη “τίνος χάριν ἐκάλεσάς με;” λέγει πρὸς αὐτὸν ὁ ἀνήρ “ἵνα τὸν γόμον ἀπὸ τῆς γῆς συνεξάρῃς μοι.”
Οὗτος δηλοῖ ὅτι πάντες ἄνθρωποι φιλόζῳοι τυγχάνουσιν, εἰ καὶ θλίψεσι καὶ ἀνάγκαις συνέχονται.
From Ben Perry’s Aesopica (Urbana IL: 1952).

Perry 399: Gibbs (Oxford) 303 [English]


Perry 399: L'Estrange 158 [English]
Perry 399: Townsend 133 [English]
Perry 399: Aphthonius 2 [Greek]
Perry 399: Chambry 173 [Greek]
Chambry 173 = Perry 399
Κύκνος ἀντὶ χηνὸς ἀπαχθείς.
Ανὴρ εὐπορῶν χῆνά τε ἅμα καὶ κύκνον ἔτρεφεν, οὐκ ἐπὶ τοῖς αὐτοῖς μέντοι· τὸν μὲν γὰρ ᾠδῆς, τὸν δὲ τραπέζης ἕνεκεν. Ἐπεὶ δὲ ἔδει τὸν χῆνα παθεῖν ἐφ' οἷς ἐτρέφετο, νὺξ μὲν ἦν, καὶδιαγινώσκειν ὁ καιρὸς οὐκ ἀφῆκεν ἑκάτερον. Ὁ δὲ κύκνος, ἀντὶ τοῦ χηνὸς ἀπαχθείς, ᾄδει τι μέλος θανάτου προοίμιον, καὶ τῇ μὲν ᾠδῇ μηνύει τὴν φύσιν, τὴν δὲ
τελευτὴν διαφεύγει τῷ μέλει.

Ὁ μῦθος δηλοῖ ὅτι πολλάκις ἡ μουσικὴ τελευτῆς ἀναβολὴν ἀπεργάζεται.

Perry 60: Chambry 78 [Greek] Γέρων καὶ θάνατος..
Γέρων καὶ θάνατος..
Perry 60: Gibbs (Oxford) 484 [English]
Perry 60: Jacobs 69 [English]
Perry 60: L'Estrange 112 [English]
Perry 60: Townsend 85 [English]
Perry 60: Chambry 78 [Greek] Γέρων καὶ θάνατος..
Perry 60: Syntipas 2 [Greek]
Chambry 78 [Greek] Γέρων καὶ θάνατος..
Γέρων ποτὲ ξύλα κόψας καὶ ταῦτα φέρων πολλὴν ὁδὸν ἐβάδιζε, καὶ διὰ τὸν πολὺν κόπον ἀποθέμενος ἐν τόπῳ τινὶ τὸν φόρτον, τὸν Θάνατον ἐπεκαλεῖτο. Τοῦ δὲ Θανάτου παριόντος καὶ πυνθανομένου τὴν αἰτίαν δι' ἣν αὐτὸν ἐκάλει, δειλιάσας ὁ γέρων ἔφη· Ἴνα μου τὸν φόρτον ἄρῃς.
Ὁ μῦθος δηλοῖ ὅτι πᾶς ἄνθρωπος φιλοζωεῖ, εἰ καὶ δυστυχεῖ καὶ πτωχός ἐστι.


Download 125.92 Kb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
The database is protected by copyright ©sckool.org 2022
send message

    Main page