F. Sbordone


Μῦθος ὁ τῶν ταύρων παραινῶν εἰς ὁμόνοιανDownload 125.92 Kb.
Page10/17
Date16.10.2022
Size125.92 Kb.
#87979
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   17
Aftonio,websites, fabulas
Μῦθος ὁ τῶν ταύρων παραινῶν εἰς ὁμόνοιαν.
Ταῦροι τρεῖς τὴν αὐτὴν δίαιταν ἐπεποίηντο, λέων δέ τις αὐτοῖς παρηκολούθει θηρᾶσαι βουλόμενος καὶ συνόντας μὲν ἑλεῖν οὐκ ἠδύνατο, διαστάντας δὲ προῃρεῖτο χειρώσασθαι καὶ συγκρούσας ἀλλήλους, ἐν μέρει διαστήσας ἀπέκρινε καὶ καθ' ἕκαστον προχειρότερον ἔφθειρεν, οὓς κοινῇ συνόντας ἠπόρει χειρώσασθαι.
Οὕτως ὁμόνοια τοῖς χρωμένοις σωτήριον.

F. Sbordone, Rivista Indo-Greco-Italica, 16 (1932), pp. 47-57.
Aphthonius 17 = Perry 351
Μῦθος ὁ τῆς ἐλάφου νουθετεῖν παραινῶν τὸν καὶ πράττειν δυνάμενον.
Ἔλαφον ἡ μήτηρ ἐνουθέτει << τί ταῦτα: >> λέγουσα << κέρας μέν, ὦ παῖ, παρὰ τῆς φύσεως εἴληφας, μεγέθει δὲ διενήνοχας σώματος καὶ οὐκ οἶδ' ὅ τι παθών, ἀποδιδράσκεις ἐπιόντας τοὺς κύνας. >> ταῦτα ἦν, καὶ κυνῶν δρόμος ἠκούετο πόρρωθεν: ἡ δὲ μένειν τῷ παιδὶ παραινέσασα, αυτὴ τῆς φυγῆς προκατήρξατο.
Παραινεῖν ἕτοιμον ἃ ποιεῖν ἀπορώτερον.

F. Sbordone, Rivista Indo-Greco-Italica, 16 (1932), pp. 47-57.
Aphthonius 18 = Perry 74
Μῦθος ὁ τοῦ ἐλάφου παραινῶν τὴν πεῖραν ἀναμένειν εἰς κρίσιν.
Ἔλαφον τὸ θέρος ἐπὶ ναμάτων ἐκόμιζε χρείαν: ἀφικόμενος δὲ παραστάς, ἑαυτὸν ἐθεᾶτο τοῖς νάμασι, καὶ τὸ μὲν κέρας τῆς πλοκῆς ἀπεθαύμαζε, κατῃτιᾶτο δὲ τῶν ποδῶν τὴν ἀσθένειαν. καὶ τὴν φύσιν κατ' ἄμφω τιμῶντός τε καὶ κακίζοντος, οἱ θηρῶντες προσῄεσαν: ὁ δὲ τοῖς μὲν κατηγορουμένοις διαφεύγει ποσί, τοῖς δὲ ἐπαινουμένοις ἁλίσκεται κέρασιν.

Aphthonius 19 = Perry 2
Μῦθος ὁ τοῦ κολοιοῦ παραινῶν μὴ μειζόνων ἐρᾶν.
Ἀετὸς αρνίον ἁρπάσας ἐντεῦθεν ἐτρέφετο: κολοιὸς δέ τις ἑωρακὼς ἐνεχείρει τοῖς ἴσοις καὶ καταπτὰς ἐπὶ ποίμνην, τῶν κριῶν λαβεῖν ἐπειρᾶτο τὸν μέγιστον καὶ περιπαρεὶς τοῖς ἐρίοις τοὺς ὄνυχας, ἑάλω μᾶλλον ἢ θηρᾶσαι δεδύνηται.
Τὸ μεῖζον ἀεὶ τοῖς καταδεεστέροις καθέστηκε σφαλερόν.

F. Sbordone, Rivista Indo-Greco-Italica, 16 (1932), pp. 47-57.
Aphthonius 20 = Perry 394


Download 125.92 Kb.

Share with your friends:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   17
The database is protected by copyright ©sckool.org 2023
send message

    Main page