Exact Sciences Master Guide2005/2006Download 4.26 Mb.
Page35/38
Date09.11.2016
Size4.26 Mb.
#1233
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   38
naam

Inleiding wetenschapsfilosofie

code

150006

docent

prof.dr. J.A. Radder (kamer 13a-32, tel. (020) 59 86689, e-mail j.a.radder@ph.vu.nl)

studiepunten

6

periode

1

doel

Het op een inleidend niveau verwerven van kennis van en inzicht in de belangrijkste stromingen en problemen in de hedendaagse wetenschapsfilosofie. Dit impliceert ook kennis en inzicht ten aanzien van de verwevenheid van wetenschap en technologie en de ethische en maatschappelijke vragen die deze oproepen.

inhoud

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • De klassieke wetenschapsfilosofie;

 • Het historische en sociologische wetenschapsonderzoek;

 • De problematiek van realisme en reductionisme;

 • Filosofie van de sociale en menswetenschappen;

 • De relaties tussen wetenschap en technologie;

 • Maatschappelijke en ethische vragen rond wetenschap en technologie.

werkwijze

Per week zijn er zes contacturen. In 2x2 uur worden twee aspecten van het betreffende onderwerp behandeld. De andere twee uur worden besteed aan opdrachten, oefening, video's e.d.

literatuur

De verplichte literatuur bestaat uit het boek van Gerard de Vries, De ontwikkeling van wetenschap (Groningen: Wolters-Noordhoff, alleen de 3e of hogere druk) en uit de bij de VU-boekhandel verkrijgbare reader Inleiding Wetenschapsfilosofie. Zie voor de volledige literatuurlijst de studiehandleiding.

toetsing

Schriftelijk tentamen over de collegestof en literatuur. Uitvoeren opdrachten tijdens colleges.
naam

Inleiding wijsgerige antropologie

code

150005

docent

dr. L.D. Derksen (kamer 13a-40, tel. (020) 59 86684, e-mail l.d.derksen@ph.vu.nl)

studiepunten

6

periode

5

doel

Dit college is bedoeld als een eerste oriëntatie in wijsgerige theorieën over de mens en als een introductie tot theoretische benaderingen van het vak.

inhoud

In The Mind's I komen diverse wijsgerig-antropologische vragen aan de orde: vragen naar het zelfbesef van de mens, de menselijke identiteit, de verhouding lichaam-hersenen-geest, het bestaan van de ziel, de verhouding mens en dier, de aard van het denken en de subjectiviteit. Het boek bevat bijdragen van o.a. Borges, Turing, Dawkins, Searle, Nagel, Dennett en Hofstadter.

werkwijze

Hoor- en werkcollege. Probleemgericht college.

literatuur

D.R. Hofstadter en D.C. Dennett, The Mind's I. London, Penguin, 2001.

toetsing

schriftelijke tentamen.
naam

Inleiding wijsgerige ethiek

code

150007

docent

dr. A.C.M. Roothaan (kamer 13a-27, tel. (020) 59 86680, e-mail a.c.m.roothaan@ph.vu.nl)

studiepunten

6

periode

2

doel

Vertrouwd raken met ethische begrippen en stromingen. Kennis verwerven van hedendaagse stromingen in de ethiek, en van hun wijsgerige inhoud. Door gezamenlijke discussie leren welke standpunten in ethische casussen kunnen worden ingenomen.

inhoud

Naar aanleiding van casussen uit de gezondheidsethiek worden hedendaagse ethische stromingen onder de loep genomen. Dat wil zeggen: zowel de stromingen die de laatste decennia het beeld van de ethiek hebben bepaald (waarin zelfbeschikking van mondige mensen het uitgangspunt is en waarin gezocht wordt naar principes voor het maken van goede keuzen), alsook stromingen die zoeken naar aanvullingen hierop, om meer recht te doen aan de situatie van zogenaamde 'wilsonbekwamen' en om zicht te krijgen op de relaties met anderen en op de persoonlijke levensloop, die mede de context van morele keuzen bepalen. Veel aandacht zal besteed worden aan de wijsgerige wortels van deze stromingen, zoals de filosofie van Kant, maar ook 20e eeuwse wijsgerige stromingen zoals  fenomenologie, hermeneutiek en existentialisme.

werkwijze

Hoor- en werkcollege.

literatuur

 • Reader met teksten;

 • G. Widdershoven, Ethiek in de kliniek, Boom, 2000.

toetsing

Schriftelijk tentamen.
subject

Integer and Combinatorial Optimization

code

400411

credits

6

period

1 and 2

target audience

mMath

remarks

 • As this course is part of the joint national master programme registration via http://mastermath.nl 

 • Location Utrecht
subject

Intelligent Interactive Distributed Systems

code

400152

credits

8

period

2 and 3

lecturers

dr. F.M.T. Brazier; dr. B.J. Overeinder

aim

The aim of this course is twofold. The first aim is to acquire knowledge and insight in conceptual design of knowledge intensive systems in multi-agent environments.

The second aim is to acquire skills in the following areas:analysing and modelling complex domains and complex tasks in general;analysing and modelling multi-agent environments in particular, analysis of recent relevant literature; writing reports; presenting results.

content

In this course the main focus is on analysing, modelling and implementing realistic, interactive, intelligent, distributed systems. A realistic example domain involving trading agents is explored in the   course and (mostly) implemented.

form of tuition

A combination of lectures, meetings and practical work.

literature

To be announced during the course (notably articles).

mode of assessment

On the basis of exercises.

entry requirements

The courses Distributed Systems (400130) and BusinessMOdelling and Requirements Engineering (400010) are recommended for Computer Science students. The courses Design of Multi-agent systems (400054) and Behavioural Dynamics (400113) aanbevolen are recommended for Artificial Intelligence students.

target audience

mCS, mAI

remarks

Attendance of lectures/meetings is obligatory; pre-registration is obligatory for this course.
subject

Intelligent Web Applications I

code

400153

credits

8

period

4 and 5

lecturers

prof.dr. F.A.H. van Harmelen; dr. H. Stuckenschmidt

aim

How to intelligently utilize huge, rich and shared web resources and
services taking into account heterogeneity of sources, user preferences and mobility.

content

The World-Wide Web today is a huge network of information resources which was built in order to broadcast information for human users. Consequently, most of the information on the Web is designed to be suitable for human consumption: The structuring principles are weak, many different kinds of information co-exist, and most of the information is represented as free text. With the increasing size of the web and the availability of new technologies such as mobile applications or smart devices, there is a strong
need for making the information on the World Wide Web accessible to computer programs which search, filter, convert, interpret, and summarize the information for the benefit of the user.
The Semantic Web is a synonym for a World Wide Web whose accessibility is similar to a deductive database where programs can perform well-defined operations on well-defined data or even derive new information from existing data.

This course addresses methods to create and use such a Semantic Web. It extends and complements the "Web-based Knowledge Representation" course by.

I.  deepening the understanding of the formal foundations of knowledge representation and reasoning on the web

    A) Semantics of web languages


     B) Reasoning in Semantic Web LanguagesII. investigating typical application scenarios concerned with the use of distributed and heterogeneous information on the web 

    C) Information Extraction


     D) Information Integration
    E) Information Access

form of tuition

Intensive lectures (in English) 3 times per week in the first 3 weeks, and a practical assignment in the following weeks

literature

Set of research paper.

entry requirements

Web-based Knowledge representation (required).
Knowledge Based Systems (preferred).

target audience

mAI
subject

Interactive Communication

code

470562

co-ordinator

prof.dr. J.F.G. Bunders-Aelen

lecturer

drs. B.J. Regeer (and others)

credits

3

period

12.12.05-23.12.05

aim

 • To acquire insight into the need of different ways of (professional) communication

 • To understand the dilemmas and constraints, which have been identified for interactive communication

 • To establish a framework for analysis of research conducted on interactive communication and to conduct the research

 • To practice skills in interactive communication

content

Changes in society have resulted in a growing need for (more) interactive communication. Within this course we analyze the change from Public Relations as a one way stream (such as Postbus 51 commercials) to interactive communication (such as debates, conversations) at three levels. First of all, we assess the changes which have occurred within the societal context which reduced the success of the one-way stream. What does the transformation of the industrial society towards the network society mean and what limitations are faced by interactive communication at the macro-level (such as lock-in, resilience, institutional tradition). Secondly, what does this mean for communication tools? For example, what is the difference between one-way and two-way health communication? How do you recognize the difference between a genuine open dialogue and a debate between different points of view? Thirdly, what are the constraints of interactive communication at the individual level? How can you recognize these within conversations and debates? Assessment of the relations and connections between the different levels forms an essential part of the course.

form of tuition

Lecturers, self study, workshops, training workshops and individual assignments.

literature

Reader

mode of assessment

Individual assessment based on assignments and active participation

target audience

Optional course for Master students Management, Policy Analysis and Entrepreneurship in health and life sciences (MPA), M/CE-differentiation of the Health, Life & Natural Sciences, Biology, Health sciences, Biomedical Sciences, (e.g. diff. International Public Health).

remarks

Attendance of workshops and training workshops is compulsory.

For information and application: ciska.heuvelman@falw.vu.nl


subject

Interactive Health Technology Assessment

code

470578

lecturer

K.M. van der Wilt (co-ordinator)

credits

3

period

14.11.05 - 25.11.05

aim

 • To learn the difference between interactive HTA and conventional HTA In terms of assumptions, objectives, and methods.

 • To improve your skills in collecting data through interviews.

 • To learn how to reconstruct interpretive frames of stakeholders,

 • Distinguishing between their judgement of (technological) solutions, problem definitions, background theories, and normative preferences.

 • To improve your skills in translating claims and concerns of Stakeholders in research questions.

 • To improve your skills in finding relevant information and assessing its validity.

 • To improve your skills in conducting a project as a team.

content

In this course you learn how to conduct an interactive health technology assessment. `Interactive¿ here refers to interaction among different stakeholders: people who (1) are involved in the development or manufacturing of a technology, (2) use it as part of their professional work, (3) may experience the benefits or burdens of the technology, (4) are responsible for the appropriate use and funding of the technology, etc. People with different perspectives on a technology may have rather different ideas as to what it is that makes it valuable. As evaluator, you may have to decide, then, who the audience of your assessment is: for whom are you conducting the assessment, whose questions are going to be addressed? Such a decision determines for whom the results of your assessment will be relevant (and valid). iHTA aims to circumvent this problem by achieving a greater degree of consensus among stakeholders as to the relevant issues that need to be addressed. Basically, the interaction is about the question: `What is it that we don¿t know, and that matters?¿ In other words: what is it that we need to know about this technology, in order to appreciate its value? iHTA also differs from conventional approaches in HTA in that it is problem-oriented, rather than technology-oriented. It aims to retrieve what is considered problematic about a particular situation, and what solutions are envisaged and preferred by the various stakeholders. After a brief introduction and training, you will be taking interviews with stakeholders. You will analyse your data and present them to your colleague-students, who have been interviewing other stakeholders. You will search the literature for answers to questions that came up during the interviews. Together, you are going to write a brief report on a particular subject of topical interest. The report will contain the state-of-the-art as well as important issues that need to be addressed. The main findings will be presented during a final meeting.

form of tuition

Lectures, workshops, self study

literature

Reader

mode of assessment

Basic knowledge of Health Technology Assessment is advised. Assessment is based on the contribution of the overall project and on the basis of an individual exam.

target audience

Optional course for Master students Management, Policy Analysis and Entrepreneurship in health and life sciences (MPA), M-differentiation of the Health, Life & Natural Sciences, Biology, Health sciences, Biomedical Sciences, (e.g. diff. International Public Health).

remarks

For information and application: ciska.heuvelman@falw.vu.nl
subject

Intermolecular and Surface Forces

code

435632

lecturers

dr. E. Eiser (main lecturer); dr. G.H. Wegdam

credits

6

period

4

aim

provides the students with basic knowledge and understanding of the interactions across solid-liquid/gas interfaces

content

the nature of surface interactions (electrostatic, van der Waals, steric and others), simple theories to describe these interactions (Lifshitz and DLVO theory), and their influence on the thermodynamic stability of complex systems (eg. self-assembly).

form of tuition

lectures

literature

Jacob Israelachvilli, 'Intermolecular and surface forces', 1991, 2nd ed., ISBN 0-12-375181-0

mode of assessment

written examination

entry requirements

BSc in Physics or Chemistry or Materials Science

target audience

1st year master Computational and Theoretical Chemistry, master Condensed Matter Science and Physics

remarks

 • Course: at the latest three weeks prior to the start of the course via the UvA 'studieweb': http://studieweb.student.uva.nl (`werkgroepen').
  Examination: at the latest one week prior to the date of the examination via studieweb (`tentamen'). Registration is also possible at the Education Office.

 • contact: dr. E. Eiser, Tel. 020-5256916, eiser@science.uva.nl. For more schedule information please consult the UvA course schedules or the Education Office, Tel. 020-5257049, svhouten@science.uva.nl.
subject

Intermolecular and Surface Forces

code

420032

lecturers

dr. E. Eiser (UvA, phone: +31 (0)20 525 6916, e-mail: eiser@science.uva.nl); dr. G.H. Wegdam (UvA)

credits

6

period

4

aim

Provides the students with basic knowledge and understanding of the interactions across solid-liquid/gas interfaces.

content

The nature of surface interactions (electrostatic, van der Waals, steric and others), simple theories to describe these interactions (Lifshitz and DLVO theory), and their influence on the thermodynamic stability of complex systems (eg. self-assembly).

form of tuition

Lectures.

literature

Will be announced.

mode of assessment

Written examination.

entry requirements

BSc in Physics or Chemistry or Materials Science.

target audience

mPhys, mCh

remarks

Registration via http://studieweb.student.uva.nl three weeks prior to the start of the course. Course registration includes registration for the examination. Registration is also possible at the Education Office, phone: +31 (0)20 5257100, e-mail: ondwns@science.uva.nl. For the course schedules consult the separate schedule guide or see http://www.student.uva.nl/
naam

Internet: juridische toepassingen

code

201544

 

voorheen Verdieping informatietechnologie voor juristen

studiepunten

9

docenten

prof.mr. A. Oskamp; mr. A.R. Lodder

periode

week 6 - 15

doel

Het behandelen van de mogelijkheden van internet binnen het recht, zowel vanuit een praktische als vanuit een theoretische invalshoek. De centrale vraag is hoe internet door en voor juristen kan worden toegepast en vervolgens welke voorwaarden aan dat gebruik vanuit juridisch perspectief moeten worden gesteld.

inhoud

Op het internet zijn vele juridische toepassingen te vinden. Het OM wordt geadviseerd door een computerprogramma bij het bepalen van de straf (www.om.nl/bos), belastingaangifte kan via het internet, stemmen (straks) ook. Veel informatie is elektronisch raadpleegbaar, zoals jurisprudentie (www.rechtspraak.nl), wetgeving (www.wetten.nl) en kamerstukken (www.overheid.nl). Juristen dienen kennis te dragen van de mogelijkheden en beperkingen van deze en andere juridische toepassingen op internet. De leerstof wordt behandeld aan de hand van een aantal thema¿s zoals e-Government, on-line- geschillenoplossing, intelligent agents (slimme programmatuur). Daarnaast vindt een logische analyse plaats van tenminste een rechterlijke uitspraak en een wettelijke regel teneinde vast te kunnen stellen of hetgeen juridisch beoogd werd ook daadwerkelijk als resultaat wordt verkregen.
Na het volgen van dit vak is de jurist in staat op een efficiënte, en niet minder belangrijk, kritische en daarom verantwoorde wijze gebruik te maken van juridische toepassingen op internet.
De student dient een eindwerkstuk te maken dat een analyse geeft van een zelf gekozen rechtsterrein met het oog op een mogelijke internet-toepassing.

werkwijze

Werkgroepen met practicum.

literatuur

On-line studiemateriaal. Aanbevolen wordt A. Oskamp & A.R. Lodder (red.), Informatietechnologie voor Juristen, Kluwer, Deventer 2002,  2de druk.

toetsing

De deelnemers maken gedurende de collegeperiode een aantal schriftelijke opdrachten. Aan het eind van de collegeperiode maken zij een eindwerkstuk dat zij aan hun medecursisten presenteren en verdedigen. Het eindcijfer wordt bepaald op basis van de schriftelijke werkstukken. Er is ook een afsluitend tentamen.

voorkennis

Dit vak kan pas gevolgd worden als er minimaal 150 studiepunten in de bachelor zijn behaald. Het behalen van het voorsorteertraject IT, internet en recht is een voorwaarde voor het behalen van de Master IT, internet en recht.

voorkennisvak

200379 : IT, internet en recht (B3/M) (en een voorsoorteervak naar keuze)
subject

Interpersoonlijke communicatie

code

991000

co-ordinator

drs. I. Pauw

lecturer

drs. J.H. Zloch

credits

3

period

28-11-2005/09-12-2005

aim

Development of:

 • insight in interaction processes/ how communication takes place in groups;

 • skills for communicating in groups effectively, especially in management roles.

content

This module is concerned with gaining insight in interaction patterns that take place in a group. Your own contribution to the communication as a member of a group and your possibilities to fulfill a "leader's role" are discussed.

We work with the Interpersonal Teacher's Behavior Model, which is used in the secondary teacher training program but which is also applicable in other situations. Effects of the "leader's" behavior on that of group members are analyzed. Also, "effective" behavior will be trained.form of tuition

Seminars and workshops during which video images will be analyzed; identifying interaction patterns; training/rehearsing of behavioral skills.

literature

F. Oomkes: Communicatieleer. ISBN 9053525378, plus articles issued during meetings.

mode of assessment

On the basis of an assignment (e.g. via a video fragment), of which the results will be displayed in the portfolio.

entry requirements

none

target audience

All Master's students of FALW and FEW.

remarks

Course is taught in Dutch. Maximum participants: 20.
subject

Intracellular Networks

code

470622

co-ordinator

dr. K. Krab

lecturers

prof.dr. H.V. Westerhoff; prof.dr. J. Heringa; dr. J.L. Snoep; dr. K. Krab

credits

6

period

3 - 28 Apr 2006 (week 14 - 17)

aim

To train the students to analyse networks of cellular processes in terms of systems properties (System Biology). Integration of knowledge about individual processes and (spatial, temporal and organisational) structure of networks in biological systems.

content

Enzyme kinetics; Metabolic and Hierarchical control Analysis; properties of metabolic and signalling networks. Analysis of quantitative kinetic models of such networks ('Silicon cells').

form of tuition

Lectures, self-study and computerpracticals

literature

Lecture notes (ca, ¿ 10)

mode of assessment

written exam + computer assignment

target audience

Masterstudents with a background in Bioloogy, Medical Biology, Bioinformatics, Physics and Mathematics with an interest in the quantitative analysis of the behaviour of biological systems.

remarks

The course is taught in the English language
subject

Introduction to Bio-Complexity

code

430050

co-ordinators

prof.dr. S.M. van der Vies; prof.dr. C.F. Schmidt

lecturers

prof.dr. S.M. van der Vies; prof.dr. C.F. Schmidt; dr. R.J. Wijngaarden; guests

credits

6

period

1

aim

To gain an understanding of the fundamental properties of complex systems with an emphasis on biology and the typical scientific approaches that are used for research on complex systems

content

Complexity is the rule rather than the exception in biology, society economics and many other areas. The scientific study of complex systems, be they ocean currents or molecules, neurons in the brain or bits within a computer, requires new approaches to quantitatively describe the collective behaviour of many basic but strongly interacting units. Basic concepts of complexity will be discussed and specific examples will be considered, with a focus on biological systems. We will browse through Nature from small- to large-scale phenomena, from the (self)organisation of atoms into biological macromolecules, proteins into extensive functional structures in cells, and cells into organisms. Pattern formation will be a recurring theme, visible in simple non-equilibrium chemical reactions, in the shapes of bacterial colonies or the stripes of zebras.

form of tuition

 • Lectures

 • Tutorials/discussions of book material, lecture notes

 • Self-study

literature

Review papers and syllabus, books will be recommended for additional reading

examination format

written interim examination

entry requirements

Bachelor Medical Natural Sciences, Physics, Chemistry, (Medical) Biology or Pharmaceutical Sciences

target audience

MSc Students with Bachelor in Medical Natural Sciences, Physics, Chemistry, (Mecial) Biology, Pharmaceutical Sciences with an interest in the interface between Physics, Chemistry and Biology

remarks

Applications should be directed to Prof. van der Vies (phone. 47548, E-mail: SM.van.der.Vies@few.vu.nl) or Prof. Schmidt (phone: 47972, E-mail: cfs@nat.vu.nl) at the latest two weeks before the starting date of the course.
subject

Introduction to Lasers and Techniques

code

420033

lecturers

dr. W. Vassen; dr. R. Sprik (UvA); prof.dr. W. Buma (UvA); dr. M. Janssen (UvA)

credits

6

period

1

content

An introduction will be given into lasers and various experimental techniques used in the laboratory. The working principles of lasers and coherent radiation will be discussed. Basic properties of optical cavities, frequency selection and ultrafast pulse generation are covered. The various types of gas, dye, semiconductor and solid state lasers will be presented. Standard techniques encountered in the laboratory like laser-induced-fluorescence, multi-photon ionization, Raman, sub-Doppler, saturation and nonlinear spectroscopy will be discussed, with emphasis on experimental aspects. Labvisits, demonstrations, and some hands-on experimental work will be part of the course.

form of tuition

Lectures and tutorials.

literature

Reader, http://www.science.uva.nl/~sprik/masterlaser/

mode of assessment

Written.

target audience

mPhys, mCh

remarks

Registration for this course via https://tisvu.vu.nl/tis/menu, two weeks prior to the start. This course is part of the master programmes 'Biophysics and Physics of Complex Systems' and 'Laser Sciences'.
subject

Introduction to Stochastic Processes

code

400406

credits

6

period

1 and 2

target audience

mMath

remarks

 • As this course is part of the joint national master programme registration via http://mastermath.nl 

 • Location Utrecht
subject

Introductory Quantum Field Theory

code

420081

tutor

prof.dr. P.J.G. Mulders

credits

6

period

1 and 2

aim

Quantum field theory is indispensable to theoretical physics. Applications of quantum field theory can be found in statistical physics, solid state physics and subatomic physics. Also in the analysis of experiments, in particular in particle physics, insight in field-theoretical methods is of great importance.

content

The course aims to treat several of the basic aspects of quantum fields using examples that relate as closely as possible to contemporary interests in the various application areas. Among them:

 • Poincare-group and relativistic equations of motion.

 • Classical field theory, lagrange formalism, symmetries, currents and conservation laws.

 • Path integral formalism, quantization, Feynman diagrams.

 • Gauge theories with applications in quantum electrodynamics.

 • Reaction cross sections and decay processes.

 • Introduction to nonabelian gauge theories.

literature

Lecture notes will be made available. Usefull books are: Introduction to Quantum Field Theory, M.E. Peshkin and D.V. Schroeder, Addison Wesley.

Quantum Field Theory, L.H. Ryder, Cambridge University Press.

mode of assessment

Exercises and oral examination

target audience

mPhys

remarks

Registration for this course via https://tisvu.vu.nl/tis/menu, two weeks prior to the start. This course can be extended with 2 credit points in period 3.
subject

Investments

code

60332090

credits

6

contact

24 hours (24 lecture)

 

supplemented with cases/assignments.

period

4

lecturers

prof.dr. A. Lucas; prof.dr. J.M.G. Frijns

aim

This course aims to make students familiar with the insights from investments and portfolio management theory. Students also have to be able to apply these insights in practical situations involving portfolio decisions and investment management for both individuals and institutions.

content

Investment decisions take a prominent role in everyday life. We can think of investment decisions taken by institutional investors (banks, insurance companies, pension funds, mutual funds), but also financial decisions taken by individual households (additional pension savings, saving for ones children's education (and how), buying a house, etc.) Investment theory is also strongly linked with risk management. The importance of sound decision making in this field has been underlined by recent experiences on financial markets, law suits involving complex financial products for retail clients, the debate about the (in)solidity of pensions, etc. The Investments course aims to provide an overview of the principles of investment analysis. A framework is developed that allows one to address a variety of (at first sight) completely different investment problems in a unified way. The theoretical underpinnings are developed from modern portfolio theory, with mean-variance optimization and the CAPM as key ingredients. The second component of the course deals with the empirical research for financial markets and the actual mechanisms driving these markets. Factor models for returns on financial products are very important here. The third component consists of valuation and risk attribution (including performance attribution) for individual financial products as well as portfolios of these products.

literature

Zvi Bodie, Alex Kane and Alan J. Marcus, Investments, 6th edition 2004/2005, McGraw Hill.

examination format

written interim examination
Exam questions are meant to test the candidate's theoretical insight as well as analytical and computational skills.

entry requirements

 • Economics students: Finance 1.4, 2.2, and 2.4 ( roughly chapters1-15, 20-23, 27-30 of the book of Brealey and Myers, Principles of Corporate Finance, 7th edition).

 • Business students (BWS): Finance and Financial Modelling (period 1.5), Financial Management (period 2.4).

remarks

The course is only offered in English if there is a sufficient number of non-Dutch speaking participants. Otherwise the course will be offered in Dutch.
naam

IT Analyse jurisprudentie internetrecht

code

201862

studiepunten

6

docent

mr. A.R. Lodder (kamer 5A-27, tel. (020) 5986215, lodder@cli.vu)

periode

week 36 - 26 (naar keuze in te delen)

doel

Het verhelderen en daardoor verbeteren van rechterlijke uitspraken op het terrein van het Internetrecht, door de onderliggende internettechnologie te analyseren en de juridische uitkomst naar aanleiding van deze analyse mogelijk te wijzigen. Hierbij worden zowel praktische vaardigheden geoefend zoals het vinden van relevante bronnen en het schrijven van een helder betoog, als inhoudelijke kennis op het terrein van IT & Recht verdiept.

inhoud

Wat 'recht' is op het internet blijkt niet altijd even helder te zijn. Dat heeft verschillende oorzaken. Soms is het niet duidelijk wat het juiste 'offline' equivalent is van een probleem op het internet, bijvoorbeeld bij de aansprakelijkheid van providers. Soms worden problemen als gevolg van de technologische mogelijkheden van het internet veel groter, bijvoorbeeld bij het inbreuk maken op het auteursrecht. Ook is het mogelijk dat de regels helder zijn, maar dat handhaving van deze regels betrekkelijk illusoir is, zoals bij de kopiëren van muziek via het internet. Bij sommige uitspraken kan men achteraf zelfs twijfel hebben over de deskundigheid van de rechter op het terrein van het internetrecht.
Een van de problemen voor de rechter is dat deze niet altijd goed kan overzien wat er technisch plaats heeft gevonden. In dit vak worden een of meerdere recente uitspraken op het terrein van het internetrecht geanalyseerd. Onder andere door navraag bij partijen en advocaten wordt een technisch juiste reconstructie van de casus gemaakt. Naar aanleiding van de analyse zal mogelijk een andere juridische uitkomst kunnen worden gepresenteerd.

werkwijze

Individuele begeleiding en een werkstuk.

literatuur

Afhankelijk van de geselecteerde rechterlijke uitspraken.

toetsing

Beoordeling werkstuk.

voorkennis

Het eerste jaar van een Bachelor (Recht, Kunstmatige Intelligentie, etc.)
naam

IT, internet en recht (B3/M)

code

200379

 

IT, internet en recht is een verplicht voorsorteervak voor de afstudeerrichting IT en recht.

studiepunten

6

coördinator

mr. K.J. Koelman (kamer 5A-31, tel. (020) 59 86217)

docenten

prof.mr. H.W.K. Kaspersen; mr. A.R. Lodder; prof.mr. A. Oskamp; mr. K.J. Koelman

periode

week 16 - 26

doel

Verkenning van rechtsvragen die aan het gebruik van IT en internet zijn verbonden en verkenning van mogelijkheden om IT en internet te gebruiken binnen het recht.

inhoud

In de praktijk krijgt iedere jurist te maken met de combinatie van informatietechnologie, internet en recht. Een computer en internetaansluiting zijn ook voor juristen onmisbaar. Er is geen rechtsgebied dat niet door IT en internet wordt beïnvloed. De veranderingen kunnen ingrijpend zijn, zoals bijvoorbeeld de invoering van de Wet elektronische handel in het BW of de Wet elektronisch bestuurlijk bestuur in de AWB. Wekelijks verschijnen nieuwe rechterlijke over muziekfiles op internet, klaagsites, vacaturebanken, etc.
In de cursus komen aan de orde: privacybescherming, internet en auteursrecht, domeinnamenrecht, het recht rond elektronische handel, strafrechtelijke handhaving op internet, internet als rechtsbron, en de inzet in de rechtspraktijk van `intelligent agents¿(slimme, zelfdenkende IT).
In brede zin gaat het keuzevak IT, internet en recht over de wisselwerking tussen informatietechnologie, internet en het recht. Deze wisselwerking werkt twee kanten op. Aan de ene kant brengt het gebruik van informatietechnologie in het maatschappelijk verkeer problemen mee waarvoor het recht een oplossing dient te vinden. Deze rechtsvragen en de antwoorden daarop behoren tot het domein van het IT-recht. Aan de andere kant kan het gebruik van informatietechnologie juridisch werk ondersteunen. De vraag op welke wijze IT kan of dient te worden ingezet ten behoeve van de rechtspraktijk of de wetenschap is onderwerp van IT voor juristen. Bij het IT-recht ligt de nadruk op het recht, bij de IT voor juristen ligt de nadruk op de toepassing van informatietechnologie voor en door juristen en onder welke juridische voorwaarden IT kan worden ingezet.

werkwijze

Hoorcolleges en bespreking van casus.

literatuur

Syllabus IT, internet en recht, verkrijgbaar bij de VU-boekhandel.

toetsing

Schriftelijk tentamen met open vragen.

voorkennis

Om deel te mogen nemen aan IT, internet en recht moet men het eerste bachelorjaar hebben afgerond of een propedeuse recht hebben behaald.
naam

Kansrekening en Statistiek

code

400178

studiepunten

4

periode

5

inhoud

Dit college is gericht op onderdelen van de kansrekening en statistiek, die een rol spelen in de informatica en de kunstmatige intelligentie (bijvoorbeeld bij software-reliability en expertsystemen). De eerste helft van de stof geeft een inleiding in de kansrekening, in de tweede helft komt de statistiek aan de orde.
Een werkcollege biedt gelegenheid beter te leren omgaan met de begrippen.

werkwijze

Hoorcollege met werkcollege.

literatuur

We gebruiken het boek "Mathematical Statistics and Data Analysis"
van John A. Rice

toetsing

Schriftelijk.

doelgroep

mCS

voorkennis

Calculus
naam

Kennissystemen

code

400126

studiepunten

4

periode

4

docent

dr. M. Klein

inhoud

Het ontwikkelen van kennissystemen wordt in dit college behandeld als een activiteit op twee niveaus: het symboolniveau en het kennisniveau. Op het symboolniveau gaat het om de representaties die kunnen worden gebruikt om verschillende soorten kennis te representeren en ermee te redeneren. Het college behandelt de representatie en het redeneren over tijd en ruimte en het redeneren met onzekere of onvolledige kennis. Op het kennisniveau wordt een analyse gemaakt van de verschillende soorten taken die door een kennissysteem kunnen worden uitgevoerd en van het soort kennis die voor een bepaalde taak benodigd is. Voorbeelden die in het college ter sprake komen zijn classificatie, configuratie en diagnose. Voor elk van deze taken zullen de relevante kennistypen worden besproken, evenals een aantal praktische systemen.

werkwijze

Hoorcollege en opdrachten.

literatuur

Mark Stefik, Introduction to Knowledge Systems, Morgan Kaufmann Publishers, 1995.

toetsing

Schriftelijk.

doelgroep

2BWI, 3I, 1AI, 3MMC

opmerkingen

 • De praktische vaardigheden van het bouwen van een kennissysteem komen aan de orde in Project Kennissystemen (400201), 7 sp - Teletop en http://www.cs.vu.nl/vakgroepen/ai/education/courses/ks/

 • Zie ook blackboard pagina.
subject

Knot Theory and Topological Quantum Field Theory

code

400343

lecturers

prof.dr. E.M. Opdam (+31 20 5255205
opdam@science.uva.nl); dr. J.V. Stokman

credits

6

period

4, 5 and 6

aim

Acquaintance with tensor categories and their applications in topology and mathematical physics.

content

Introduction to the categorial construction of topological invariants of knots and links. Topics covered are: knots and tangles, the Jones-Conway polynomial, Yang-Baxter equations, Hopf algebras, tensor and ribbon categories, low-dimensional topological quantum field theories.

form of tuition

Lectures and exercises.

literature

Christian Kassel: Quantum Groups, Graduate Texts in Mathematics 155, Springer Verlag.

Additional literature: W.B. Raymond Lickorish: An Introduction to Knot Theory, Graduate Texts in Mathematics 175, Springer Verlag.mode of assessment

Take home examination.

remarks

Registration: this is a reading course. Contact the coordinating lecturer of this course.   
subject

Knowledge Management and Modeling

code

400125

credits

6

period

1 and 2

lecturers

prof.dr. J.M. Akkermans; prof.dr. A.T. Schreiber

content

Knowledge management is a relatively new discipline which has as its aim the efficiency improvement of the production factor "knowledge" and of the related business processes (knowledge creation, distribution, application and maintenance). The course "Knowledge Management and Modeling" is concerned with the organizational aspects of knowledge management, as well as the question how knowledge can be described with the support of modern information-modeling techniques. The notion of pattern-based knowledge modeling is a key issue in the knowledge management process.

Students carry out a knowledge-management project in small project groups in a problem domain and organization of choice.form of tuition

Lectures, assignments, group project.

literature

Schreiber, Akkermans, Anjewierden, de Hoog, Shadbolt, van de Velde, Wielinga: Knowledge Engineering & Management. The MIT Press, Cambridge MA, 2000, ISBN 0-262-19300-0.

mode of assessment

Assignment, project reports, self evaluation.

target audience

mIS
subject

Knowledge Representation (Kennisrepresentatie)

code

815050

credits

6

lecturer

dr. E.A. Das-Smaal

period

2 (not in 05/06; in 06/07)

aim

To gain more in-depth knowledge and understanding on this subject.

content

Attention is focused on the many questions regarding the character of mental representations. The distinction between content and process will be discussed, and our long-term knowledge base as well as dynamic, for temporary use constructed representations will be considered.

form of tuition

Lectures

literature

Reader

mode of assessment

Written exam
naam

Kwaliteitszorg van de informatievoorziening

code

400195

studiepunten

5

periode

1 en 2

docent

B. Derksen (hoofddocent. e-mail: barry.derksen@atosorigin.com)

inhoud

Het vak beoogt:

 • de student bewust te maken van een veranderende gebruikersattitude wat betreft de informatievoorziening;

 • de student methodes te leren om structureel de kwaliteit van de informatievoorziening te onderzoeken en te verbeteren.

 • De student bekent te maken met de praktijksituatie

Steeds meer professionele organisaties die zich bezighouden met de informatievoorziening gaan over tot certificering van hun producten en hun dienstverleningsproces. De kwaliteitsbeoordeling neemt een steeds belangrijkere rol in voor de informatievoorziening. Evaluatie, assessment, kwaliteitsbeheersing, kwaliteitsborging en integrale kwaliteitszorg zijn echter nog geen "levende" termen. Dit college beoogt daarin verandering aan te brengen.

De leerstof wordt behandeld in 10 hoorcolleges waarin de volgende onderwerpen aan de orde komen:

1 Kwaliteit en kwaliteitszorg

2 Kwaliteitsinspectie, kwaliteitsbeheersing, kwaliteitsborging en integrale kwaliteitszorg

3 De infrastructuur van de informatievoorziening en de levenscyclus ervan

4 De kwaliteit van de informatievoorziening

5 Kwaliteitszorg van de informatievoorziening

Het accent van het vak ligt bij het in de praktijk toepassen van de in de colleges aangeleerde theorie, begrippen, principes en instrumenten.werkwijze

De hoorcolleges worden gegeven aan de hand van overheadsheets, waarvan de kopieën aan de student ter beschikking worden gesteld.

De in de hoorcolleges verkregen kennis dient te worden aangescherpt en aangevuld door het bestuderen van door de docent uit te reiken studieteksten.De opdrachtteams

 De studenten dienen zich te organiseren in opdrachtteams. Het aantal te vormen teams en het aantal studenten per team is afhankelijk van het aantal inschrijvingen voor het vak en wordt tijdens een van de colleges meegedeeld. De teams dienen de volgende opdrachten uit te voeren: • het uitwerken van een aantal cases die tijdens de colleges worden aangereikt en het presenteren van de uitwerkingen;

 • het uitvoeren van een opdracht na afloop van de hoorcolleges.

toetsing

De mondelinge toets

De kennis van en het inzicht in de tijdens de colleges gepresenteerde en in de reader weergegeven stof, wordt tijdens een mondelinge toets geverifieerd. De toetsen vinden plaats op nog nader vast te stellen tijdstippenDe opdracht

Ten tijde van de colleges dient door ieder team een opdracht te worden uitgevoerd. Dit kan een opdracht bij een externe organisatie (buiten de Universiteit) zijn, of een interne opdracht binnen de Universiteit.

De docent maakt de opdrachten tijdens een van de colleges bekend. De teams dienen uiterlijk tijdens het zesde college aan de docent bekend te maken welke opdrachten zij kiezen. Hierbij geldt het principe "wie het eerst komt, het eerst maalt".

Van iedere opdracht dient een verslag te worden gemaakt en een presentatie te worden verzorgd.

De presentaties worden gegeven tijdens een "terugkomdag". In de mate van het mogelijke zijn de opdrachtgevers van de externe opdrachten bij de presentaties aanwezig.

Het verslag dient uiterlijk een werkweek voorafgaand aan de presentatie bij de docent en, voor externe opdrachten, bij de externe opdrachtgever te zijn ingeleverd.

Bij vragen, onduidelijkheden, problemen en dergelijke bij de uitvoering van de opdracht dient de teamleider contact op te nemen met de docent.

Bij de eindpresentatie dient, waar mogelijk, gebruik te worden gemaakt van de theorie, de termen, de begrippen en de instrumenten uit de hoorcolleges en de verplichte literatuur. De eindpresentatie dient goed gedocumenteerd en op zichzelf leesbaar te zijn. De eindpresentatie mag niet langer dan dertig minuten duren (na verloop van dertig minuten zal de docent de presentatie afbreken).De voor het verslag en de presentatie te maken kosten zijn voor rekening van de studenten.

doelgroep

3BI

opmerkingen

Diverse gastsprekers uit het bedrijfsleven worden uitgenodigd.
naam

Let alg: Taalgebruikstheorie

code

500013

coördinator

prof.dr. T.A.J.M. Janssen

docenten

prof.dr. F. Hinskens; vacature; drs. C.N. Versluis; prof.dr. T.A.J.M. Janssen; drs. M.C.G. Schasfoort; prof.dr. W.P.M.S. Spooren; dr. D.M.F. Torck

studiepunten

5

contacturen

26 (26 college)

periode

4

doel

Door kennis te maken met wetenschappelijke benaderingen van taalgebruik ontwikkel je inzicht in hoe mensen zich talig gedragen. Je leert hoe je je tegenover je eigen taalgebruik en dat van anderen analytisch en kritisch op kunt stellen. Je zult je er daarbij van bewust worden dat waarden en normen voor taalgedrag in je eigen sociale omgeving sterk kunnen verschillen van de waarden en normen in andere maatschappelijke verbanden.

inhoud

Je maakt kennis met opvattingen over en inzichten in taalgebruik. De centrale gedachte is dat taalgebruikers hun taalgebruik - en daardoor hun taal - afstemmen op hun gesprekspartners: taalgebruik komt in interactie tot stand. Het college zal inzicht geven in wat taalgebruikers doen, in de wijze waarop ze handelen en in de vraag waarom ze doen wat ze doen. Je maakt kennis met begrippen die van belang zijn voor verdere studies in de taalkunde en taalbeheersing en voor het onderwijs in de taalvaardigheid. Verder maak je kennis met methodes om taalgebruik te onderzoeken. Daarvoor moet je onder andere gespreksmateriaal verzamelen en een analyse maken van enkele taalgebruiksaspecten.

werkwijze

Er zijn zeven hoorcolleges van twee uur, twee practicumcolleges van ieder twee  uur en vier werkcolleges van twee uur. De practicumcolleges moeten gevolgd worden om de opdrachten voor het werkdossier te kunnen maken.

literatuur

Theo Janssen (ed.), Taal in gebruik. Een inleiding in de taalwetenschap, Den Haag: Sdu Uitgevers, 2002

toetsing

Een schriftelijk tentamen in de laatste week van de collegeperiode (1/2 van het cijfer); een individueel werkstukdossier (1/2 van het cijfer). Het dossier bevat een uitwerking van verschillende opdrachten die op de blackboardsite te vinden zijn. Ze kunnen in de collegevrije weken in juni gemaakt worden. Zowel voor het tentamen als voor het werkstukdossier moet een voldoende behaald worden.

doelgroep

Verplicht voor 1e jaars studenten CIW en Nederlands. Naar keuze voor studenten die geïnteresseerd zijn in menselijke communicatie.

blackboard

Ja. Toegang na inschrijving via TIS

opmerkingen

 • Het vak vormt samen met Vlootschouw (505002) of Inleiding Algemene taalwetenschap (500011) een minor.

 • Inschrijven verplicht via TIS. Daarbij geeft iedere student zelf via TIS aan in welke groep hij/zij bij voorkeur ingedeeld wil worden.
naam

Lex: Het relationele lexicon

code

540609

docent

dr. H.D. van der Vliet

studiepunten

5

contacturen

14 (14 werkcollege)

periode

4

doel

Inzicht krijgen in verschillende mogelijkheden van representatie van de betekenis van woorden en woordgroepen.

inhoud

We gaan aan de hand van artikelen na op welke manieren de betekenis van woorden gerepresenteerd kan worden en wat de voor- en de nadelen van de verschillende opvattingen en werkwijzen zijn. Daarbij zal de nadruk liggen op relationele beschrijvingsmodellen.

werkwijze

Werkcollege, met referaten. Studenten presenteren en bediscussiëren de artikelen.

literatuur

Wordt nader bekend gemaakt

toetsing

Werkstuk en opdrachten

doelgroep

Master studenten Taalwetenschap-Lexicologie en Terminologie, studenten AI

opmerkingen

Inschrijven verplicht via TIS

voorkennisvakken

540115 : Lex: Het computationele lexicon
540117 : Lex: Lexicale semantiek 1
naam

Lex: Lexicale semantiek 1

code

540117

docent

dr. H.D. van der Vliet

studiepunten

5

contacturen

28 (28 college)

periode

1

doel

De bedoeling van dit college is de studenten wegwijs te maken in theorieën met betrekking tot woordbetekenis. De nadruk ligt daarbij op de Cognitieve Semantiek. Er wordt ook nagegaan in hoeverre binnen de lexicografische praktijk met de desbetreffende theorie rekening zou moeten worden gehouden.

inhoud

Behandeling van verschillende stromingen in de lexicale semantiek, van de historisch- filologische aanpak via de structurele, de generatieve, de logische tot en met de cognitieve benadering.

literatuur

Een verzameling artikelen, waaronder enige hoofdstukken uit Cognitieve Linguistics, Craft and Cruse, Camebridge University Press, 2004

toetsing

Take-home tentamen

doelgroep

2e jaars studenten Taalwetenschap; studenten met een talenstudie

opmerkingen

 • Lexicale semantiek 1 en 2 (540118) kunnen als minor gevolgd worden

 • Inschrijven verplicht via TIS
naam

Lex: Terminologie, inleiding

code

540114

docent

dr. H.D. van der Vliet

studiepunten

5

contacturen

28 (28 hoorcollege)

periode

5

doel

Kennismaking met het vakgebied terminologie.

inhoud

Dit college is een inleiding in het vakgebied Terminologie. Dit vakgebied wordt gedefinieerd en gesitueerd ten opzichte van de Lexicologie, de Linguïstiek, Vertaalwetenschappen  en andere verwante disciplines. Er wordt een overzicht gegeven van ontwikkelingen in theorie en praktijk, met name de situaties waarin termen gebruikt worden en de functie die zij er vervullen. Verder wordt een aantal basisbegrippen geïntroduceerd zoals term, vaktaal, concept, conceptsysteem, waarmee de specifieke eigenschappen van termen ten opzichte van de algemene woordenschat worden belicht. Tot slot worden methoden voor terminologiebeschrijving besproken en is er aandacht voor het vertalen van termen.

werkwijze

Hoorcollege met verwerkingsopdrachten

literatuur

Wordt nader bekend gemaakt

toetsing

Schriftelijk tentamen, einde periode 5

doelgroep

2e jaars studenten Taalwetenschap - Lexicologie; studenten met een talenstudie

opmerkingen

Inschrijven verplicht via TIS
subject

Lie Groups

code

400350

lecturers

prof.dr. E.M. Opdam (room P223, email
opdam@science.uva.nl); dr. J.V. Stokman (room P224, email jstokman@science.uva.nl)

credits

6

period

1, 2 and 3

content

We discuss some of the basic principles and concepts in the theory of Lie groups and Lie algebras. We pay attention to examples and applications in geometry and physics. Key phrases are:

 • Differentiable manifolds.

 • Lie groups and Lie algebras.

 • The classification of simple Lie algebras.

 • Representations of Lie algebras and Lie groups

literature

Brian C. Hall, "Lie groups, Lie algebras and Representations. An elementary introduction", Graduate Texts in Mathematics, Vol. 222, Springer.

mode of assessment

Take home exercises and a final examination.

target audience

mMath

remarks

NOT ON TUESDAY OR FRIDAY!
subject

Logical Verification

code

400115

credits

6

period

1 and 2

lecturer

dr. F. van Raamsdonk

aim

introduction to type theory and the proof-assistant Coq

content

 A proof-assistant is used to check the correctness of a specification of a program or the proof of a theorem. The course is concerned with the proof-assistant Coq which is based on typed lambda calculus. In the practical work, we learn to use Coq. One of the exercises is concerned with the correctness proof of the specification of a sorting algorithm, from which a functional program is extracted. In the course, we focus on the Curry-Howard-De Bruijn isomphism between proofs on the one hand and lambda-terms (which can be seen as functional programs) on the other hand. This is the basis of proof-assistants like Coq. We study various typed lambda calculi and the corresponding logics.

form of tuition

This is a 13-weeks cours with 4 hours class every week:
 2 hours theory and 2 hours practical work.

literature

Course notes.

mode of assessment

A written examination plus exercises.
It is imperative to have a "pass" for the exercises.

entry requirements

Inleiding logica (400119)

target audience

mCS, mAI, mMath
naam

Logische taal en redeneermethoden

code

400043

studiepunten

5

periode

1 en 2

docent

dr. M.L.J. van de Vel

doel

Het gelijktrekken van wiskundige voorkennis, het opdoen van ervaring met precieze en meer geformaliseerde logische en wiskundige taal, en het leren analyseren en opbouwen van correcte redeneermethoden.

inhoud

Er worden nadere omschrijvingen en notaties gegeven voor basistechnieken met betrekking tot verzamelingsoperaties, relaties en functies, en de logische opbouw van uitspraken.
Verder worden de principes achter een aantal argumentatie- en
redeneermethoden besproken, waaronder ook inductie.
Er wordt met veel voorbeelden geoefend, zowel in een formele context als in meer praktische contexten. Dit oefenen omvat het zelf leren formuleren van een redenering in een correcte taal en in het aaneenschakelen van correcte redeneerstappen bij het oplossen van een gegeven probleem.

werkwijze

Hoor-/werkcollege.

literatuur

Collegedictaat.

toetsing

Schriftelijke toets en ingeleverde huiswerkopgaven.

doelgroep

1I, 1AI, 1IK
subject

Logistics

code

61332060

credits

6

contact

36 hours (12 casecollege, 24 lecture)

period

4

docenten

prof.dr. A.R. van Goor; drs. J.A.M. Mostard

aim

 • The introduction of a number of logistics concepts that can be used for a logistics screening of production, trade- and distribution companies

 • To be able to calculate with different logistics tools

 • A first introduction into Supply Chain Management.

content

Logistics concept of purchasing, production, physical distribution and reverse logistics

 • Terms and definitions in logistics; logistics costs

 • Competitive strategy and logistics

 • Interfaces with marketing, procurement and ICT

 • Integrated logistics concept

 • Demand forecasting and inventory control

 • Purchasing logistics and E-procurement

 • Production logistics, MRP, JIT, en OPT

 • Distribution logistics, DRP, E-logistics

 • Reverse logistics

Supply Chain Management

 • Terms and definitions

 • Role of ICT in SCM

 • Managing flows of materials across the chain

 • Developing & maintaining SC relationships

 • Future challenges and trends

literature

 • H.M. Visser e.a., Logistics: Principles & Practise, 2005,ISBN to be announced, Wolters /Stenfert Kroese, Groningen,

 • R.B.Handfield & E.L. Nichols, Introduction to Supply Chain Management, ISBN 013-62-1616-1 Prentice Hall Inc.

examination format

written interim examination
weging 70%
Cases
weging 30%.
subject

Machine Learning

code

400154

credits

6

period

1 and 2

lecturer

dr. E. Marchiori

aim

The course Machine Learning (ML) surveys methods of acquiring and/or modifying theories from observations.

content

Learning is one of the fundamental attributes of intelligence, and ML is currently the most active area of research in AI. The main topics covered in the course are: - Concept Learning and the General-to-Specific Ordering - Decision Tree Learning - Artificial Neural Networks - Evaluating Hypotheses - Bayesian Learning - Instance-Based Learning - Genetic Algorithms - Learning Sets of Rules - Reinforcement Learning

form of tuition

Lectures with parallel assingments

literature

Machine Learning , TomMitchell, Mc Graw Hill, 1997 ISBN 0-07-042807-7

mode of assessment

Assignments

entry requirements

None

target audience

3BWI, 2AI, 3AI, mCS

remarks

 • This course is given in English. Look at: http://www.cs.vu.nl/~elena/ml.html

 • Students are required to sign up for this course at Blackboard.
naam

Management en organisatie 1.1

code

60111030

studiepunten

3

contacturen

18 (6 activerende werkvormen, 12 hoorcollege)

 

zelfstudie 66 uur

periode

1

docenten

drs. G.P. Melker; M.J. Visser

doel

 • Het ontwikkelen van je theoretische kennis op het gebied van strategisch management en besluitvorming

 • Het ontwikkelen van vaardigheden om relevante informatie te verzamelen en te analyseren met betrekking tot actuele cases

 • Het ontwikkelen van je schriftelijke rapportagevaardigheden en je presentatievaardigheden

inhoud

In dit vak staat het interne en externe functioneren van een bedrijf in de markt en de maatschappij centraal. De organisatie wordt gezien als een samenwerkingsverband van belanghebbenden gericht op het realiseren van specifieke organisatiedoelen (marktpositie, winst, maatschappelijke verantwoordelijkheid et cetera). Binnen het vak wordt ingegaan op strategisch management, strategieformulering, besluitvorming en denkrichtingen binnen het vakgebied van management en organisatie. Tijdens de activerende werkvormen word je in de gelegenheid gesteld om de aangereikte theorie toe te passen met behulp van actuele cases. Dit kunnen recente krantenartikelen zijn of andersoortige voorbeelden uit de praktijk. De activerende werkvormen hebben dan ook een hoog praktijkgehalte.

literatuur

 • Keuning, D. & Eppink, D.J.  Management & Organisatie. Theorie en Toepassin, 2004, Educatieve Partners Nederland, Houten, hoofdstukken 1, 2, 7, paragraaf 6.1, paragraaf 8.6 - 8.10, 8.12, 8.15 - 8.16 en appendix 1

 • Keuning, D. & Eppink, D.J., Werkboek Management & Organisatie, 2004, Educatieve Partners Nederland, Houten

 • Keuning, D., Management & Organisatie, 33 Cases, 2004, Educatieve Partners Nederland, Houten

 • Zie verder de studiewijzer van periode 1.1

toetsing

schriftelijk tentamen

opmerkingen

Tijdens de activerende werkvorm zullen de studenten werken aan een praktijkcase waarmee de studenten reeds een indruk krijgen op welke wijze de aangereikte leerstof kan worden toepast binnen organisaties. Ook in de perioden 2.1 en 2.5 zal het vak Management & Organisatie worden verzorgd. De complexiteit van de cases neemt naarmate de perioden vorderen steeds verder toe. Uiteindelijk ben je in staat om de verschillende inzichten en concepten op het gebied van management en organisatie te integreren en om de aangereikte theorie te vertalen in praktisch toepasbare oplossingen. Bij het oplossen van cases zal gebruik worden gemaakt van de 'casemethodiek-in-vijf-stappen'.
subject

Mass Spectrometry

code

435604

coördinator

prof.dr. C. de Koster

lecturers

prof.dr. C. de Koster; prof.dr. W.M.A. Niessen; prof.dr. P. Kistemaker

credits

6

period

2

aim

Insight into mass spectrometry with emphasis on quantitative bioanalysis and characterization of macromolecules in biomolecular sciences

content

In this course the following topics will be discussed:

 • Organic mass spectrometry: electron ionization, chemical ionization, interpretation of EI and CI mass spectra.

 • Bioanalytical mass spectrometry: LC-MS(MS), quantitative analysis, target analysis, pharmaceuticals

 • Biomacromolecular mass spectrometry: protein MS, cross linking, proteomics, biomarker identification, peptide mass finger printing and sequence tag analysis.

form of tuition

Lectures and problem solving sessions

literature

Edmond de Hoffmann, Jean Charette and Vincent Stroobant, Mass spectrometry principles and applications, John Wiley & Sons and lecture notes.

mode of assessment

Written examination.

entry requirements

Basic knowledge of Mass spectrometry, Organic Chemistry and Biochemistry

target audience

Masters program Analytical Sciences

remarks

contact: Prof.dr C.G. de Koster, tel. 525 5457, dekoster@science.uva.nl

For more information consult the course schedules in this prospectus or the education office, tel. 525 7049, svhouten@science.uva.nl

Enrolment Course: three weeks prior to the start of the course via UvA 'studieweb' : http://studieweb.student.uva.nl ('werkgroepen')

Examination: one week prior to the examination date via studieweb ('tentamen'). Registration is also possible at the Education Office.


subject

Master Project Artificial Intelligence

code

400285

credits

30

period

4, 5 and 6
subject

Master Project Business Mathematics and Informatics

code

400286

credits

37

period

Variable
subject

Master Project Information Sciences

code

400284

credits

30

period

Variable
subject

Master Project PDCS

code

400363

credits

37

period

Variable

target audience

mPDCS
subject

Master Thesis: Research Project Cognitive Sciense

code

815067

credits

30

period

4, 5 and 6

aim

To learn how to perform research and report about it. Projects involve basic research, applied research, research concerning modeling, or a combination of these.

content

Students participate in a research project concerning Cognitive Science. The Thesis can be done at the department of Cognitive Psychology (FPP), de department of Artificial Intelligence (FEW), an external research organization (for example TNO), a company, or another (foreign) university.
Before starting, a written research plan should be submitted to the head of the department of Cognitive Psychology or the head of the department of Artificial Intelligence. Participation in a research project can only start after approval of the research plan. The research performed by the student forms the basis for the Thesis. The Master Thesis should be written in article style. Students will be supervised by a person from the academic staff of the department of Cognitive Psychology or the department of Artificial Intelligence. There will be at least one meeting a week between the student and the supervisor.

mode of assessment

The final grade for the Master Thesis will be based on the quality of both the research and the written thesis. Grading will be done by the direct supervisor and the head of the department.
It is required that students present their research in the form of a talk during a research meeting. Students are also required to attend at least four research meetings at the department of Cognitive Psychology. It is finally required that students participate in the KIM meetings according to the rules as outlined on the web-site of the KIM meetings.
subject

Mathematical Methods in Physics

code

420111

lecturers

dr. D. Boer (020) 598 7933, D.Boer@few.vu.nl); dr. W.A. van Leeuwen (020) 525 5747, leeuwen@science.uva.nl)

credits

8

period

1, 2 and 3

aim

To learn the basic concepts from differential geometry and the theory of continuous groups, and to become familiar with their main applications in physics.

content

Topics will include:

 • Basics of differential geometry: manifolds, vector spaces, dual vector spaces, tensors, differential forms, tangent spaces, exterior derivative, Lie derivative.

 • Representations of Lie groups and Lie algebras: groups, Lie groups, Lie algebras, representations, SO(N), SU(N), Clebsch-Gordan decomposition of product representations, Young tableaux

Applications will be taken from quantum mechanics and field theory.

The optional lectures in period 3 will deal with more advanced aspects of Lie algebras (root systems, Weyl group, classification of complex simple Lie algebras, weights, Casimir operators).form of tuition

Lectures and tutorials.

literature

Lecture Notes. Other suggested (but not mandatory) literature; Hassani, S., Mathematical Physics, Springer Verlag

mode of assessment

Written and/or oral examination.

entry requirements

The mandatory mathematics courses of the Bachelor's programme for physics students.

target audience

mPhys.

remarks

6  ECTS (Semester I, periods 1 and 2) + 2 ECTS (optional, Semester I, period 3).
subject

Mathematical System Theory

code

400180

credits

6

period

4 and 5

docent

dr. A.C.M. Ran

inhoud

Vele verschijnselen worden gekenmerkt door een dynamische ontwikkeling waarbij we geïnteresseerd zijn in een input/outputgedrag. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld te vinden in de natuur (denk aan mechanica, biologie, ecologie), in de techniek (luchten ruimtevaart, werktuigbouwkunde) en ook in de economie (macro-economische ontwikkelingen, conjunctuurbewegingen, trend- en seizoeninvloeden in vraag en aanbod, productiesystemen). Systeemtheorie houdt zich bezig met de modelvorming, schatting en regeling van dynamische verschijnselen. In het college worden de volgende onderwerpen behandeld: modellen en representaties (lineaire systemen, input-output, toestand, overdrachtsfunctie, stochastische systemen, spectrum), regeling (stabiliseren, terugkoppeling, poolplaatsing, dynamisch programmeren, het LQprobleem), en identificatie (spectraalanalyse, maximale aannemelijkheid, Kalman- filter, modelreductie). Toepassingen liggen op het gebied van optimale besluitvorming en voorspellen.

werkwijze

Er is een hoorcollege van twee uur per week. Verder is er een vragenuur voor het bijbehorende computerpracticum, dat een verplicht onderdeel van de cursus is. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het pakket Matlab.

literatuur

C. Heij, M.A. Kaashoek en A.C.M. Ran: Lineaire Systemen (collegedictaat).

toetsing

Via computerpracticum.

doelgroep

3W, mBMI, mMath

voorkennis

- Veronderstelde voorkennis: Lineaire Algebra (400042) en Algemene Statistiek (400004). - Vereist voor deelname aan het tentamen: Wiskundige Analyse II (400088) of Analyse BWI I (400005) en Lineaire Algebra (400042).
subject

Measure Theoretic Probability

code

400244

credits

8

period

1, 2 and 3

lecturer

dr. P.J.C. Spreij

aim

Making students familiar with the measure theoretic foundations of probability theory, discrete time martingales and their convergence properties.

content

Key words for the course are: sigma-algebra, pi-system, (probability) measure, random variables, integral and expectation, monotone convergence theorem, Fatou's lemma, dominated convergence theorem, product measure, Fubini's theorem, distributions of

random vectors, independence, absolutely continuous change of measure, Radon-Nikodym theorem, convergence concepts for random variables (a.s convergence, convergence in probability, weak convergence, convergence in p-th mean) and relations between them, uniform integrability, conditional expectation and conditional distribution, martingale, convergence theorems for martingales, central limit theorem, Brownian motion.literature

D. Williams, Probability with martingales, Cambridge University Press; additional lecture notes

mode of assessment

oral examination and homework exercises.

entry requirements

Analysis (W. Rudin: W. Rudin, Principles of Mathematical Analysis, McGraw-Hill, chapters 1-8) and basic knowledge of probability theory (R. Durrett, The essentials of probability, Duxbury Press)

target audience

mMath, mSFM

remarks

 • As this course is part of the joint national master programme registration via http://mastermath.nl 

 • Location VU.
subject

Model Theory

code

400253

credits

6

period

4 and 5

lecturer

dr. D. Zambella

content

The basics of model theory (definitions, products etc.). Quantifier elimination. Algebraic notions in Model Theory: isomorphisms, automorphisms. Elementary equivalence. Applications of Compactness of first order logic (nonstandard models). Ultrafilters, ultraproducts, ultrapowers. Omitting types. Other topics (if time permits).

form of tuition

Lecture Course plus Exercise Sessions

literature

Wilfrid Hodges, A shorter model theory

mode of assessment

Exercises will be assigned every week

entry requirements

First-order logic and basics of set theory. If a student has no background in set theory, it is possible to take the course Axiomatische Verzamelingentheorie (from the B.Sc. programme in Mathematics) and this course in the same semester and learn the set-theoretic background during the semester.

target audience

mMath

remarks

 • Registration via http://studieweb.student.uva.nl Course: three weeks prior to the start of the course. Examination: one week prior to the examination date. Registration is also possible at the UvA Education Office, phone: (020) 525 7100/7049, e-mail: ondwns@science.uva.nl (mathematics and physics students). For the course schedules please consult the separate UvA schedule guide or phone the Education Office.subject

Molecular Biology

code

430056

co-ordinator

J.C. Vos

lecturers

J.C. Vos; guests

credits

6

period

4

aim

To gain knowledge and insight into the practical and theoretical aspects of recombinant DNA technology and its applications with a special emphasis on site-directed mutagenesis and gene expression.

content

Theoretical focus will be on the analysis of genetic variation and the analysis of gene expression by virtue of e.g. Northern blotting, reverse transcription PCR, and differential screening. Also, the use of reporter genes constructs for the study of promoters, in vivo transposon mutagenesis and in vitro DNA mutagenesis will be covered. A part of the course will be devoted to acquiring practical expertise with some of the molecular biological techniques.

form of tuition

 • Lectures

 • Self-study

 • Work at the bench

literature

'From Genes to Genomes; Concepts and Applications of DNA Technology'by Jeremy Dale en Malcolm von Schantz, Wiley Europe, ISBN: 0-471- 49782- and scientific papers.

examination format

written interim examination

entry requirements

Prior experience in gene cloning and content of the course Principles in Molecular Biochemistry (MSc MNS-MBC programme).

target audience

MSc Students with Bachelor in Medical Natural Sciences, Chemistry, Physics, Pharmaceutical Sciences or (Medical) Biology.

remarks

Application for this course should reach dr. Vos (phone: +31 (0) 20 59 87569, JC.Vos@few.vu.nl) at least 2 weeks before the starting date of the course.
subject

Molecular Computational Chemistry

code

435666

lecturers

dr. A.W. Ehlers (020-4447518, ehlers@chem.vu.nl); dr. A.M. Brouwer

credits

6

period

2

aim

The students will learn to apply methods of molecular modeling and computational chemistry to research problems in molecular chemistry.

content

The concepts of molecular mechanics and computational quantum chemistry will be reviewed as ell as the exploration of potential energy surfaces (geometry optimization, conformational analysis, molecular dynamics and Monte Carlo). Deeper insight into specific techniques will be acquired during a small individual research assignment under the supervision of the lecturers.

form of tuition

Lectures and computer research project

literature

C.J. Cramer, Essentials of Computational Chemistry: Theory and Modeling, Wiley, 2002.

mode of assessment

Report and oral examination.

entry requirements

B.Sc.

target audience

mCh

remarks

Registration for this course via https://tisvu.vu.nl/HTM/TISVULogin.htm, one week prior to the start. For the course schedules please refer to http://www.few.vu.nl/onderwijs/roosters.
subject

Molecular Pharmacology and Toxicology of Drugs

code

435674

co-ordinators

dr. M.J. Smit (smit@few.vu.nl); dr. J.N.M. Commandeur

lecturers

dr. J.N.M. Commandeur; dr. M.J. Smit

credits

6

period

2

aim

To obtain knowledge of fundamental principles and aspects of drug action within the field of molecular pharmacology and toxicology.

content

Most drugs display their pharmacological actions following the interactions with receptor proteins. As for the molecular pharmacological aspects the mechanisms by which these drugs act with respect to their therapeutic application will be studied. Aspects of modern technologies, such as high-throughput screening and pharmacogenomics, within the process of drug discovery and target finding will be addressed.

The following aspects will be studied for molecular toxicology: role of ADME-Tox in drug development; pharmacokinetics; factors determining bioavailability and distribution of drugs; enzymology of drug metabolising enzymes; biotransformation reactions of drugs; molecular basis of drug-drug interactions and interindividual differences of drug action; molecular and biochemical mechanisms underlying toxicity and carcinogenicity.form of tuition

Lectures, tutorials and self-study.

literature

Rang, Dale and Ritter - Pharmacology 5th edition (ISBN 0-443-07145-4) and Casarett & Doull's Toxicology, The Basic Science of Poisons, 6th edition, (ISBN 0-07-134721-6).

mode of assessment

Written examination.

entry requirements

Knowledge of basic principles of drug action.

target audience

mPhar, mMNS

remarks

Please contact the mastercoordinator four weeks prior to the start of the course (e-mail: jnm.commandeur@few.vu.nl).
subject

Molecular Photochemistry and Photophysics

code

420036

lecturers

dr. F. Brouwer (UvA); dr. F. Ariese; prof.dr. L. de Cola (UvA); prof.dr. R. van Grondelle

credits

6

period

1

content

An overview is given of the most important photochemical and photophysical processes that occur in organic and inorganic molecules, including those that act as chromophores in biological systems. The approach is non-mathematical and descriptive. The quantum-mechanical basis will be developed in the course C2 Atoms, Molecules and Light

Topics: typical electronic absorption and emission spectra of organic and inorganic chromophores, reactive excited states and their characterization, energy and electron transfer, photochemical reactions, applications in analytical chemistry.form of tuition

Lectures, tutorials and site visits.

literature

A. Gilbert, J. Baggott, Essentials of Molecular Photochemistry, Blackwell, 1991; Supplementary lecture notes.

mode of assessment

Written.

target audience

mPhys, mCh

remarks

Registration for this course via https://tisvu.vu.nl/tis/menu, two weeks prior to the start. This course is part of the master programme 'Laser Sciences'.
subject

Molecular Reaction Dynamics

code

420085

lecturer

prof.dr. S. Stolte

credits

6

period

2

aim

This course will focus on the fundamental concepts and principles of a chemical reaction.

content

The role of rotational, vibrational and translational energy and steric aspects of elastic, inelastic and reactive collisions of molecules will be discussed. Transition-state theory, photodissociation dynamics and simplified dynamical theories for reaction dynamics will be presented. Experimental aspects of single molecular collisions, like atomic and molecular beams, supersonic expansions, rovibrational cooling, beam detection and vacuum techniques will be discussed. The effects of the environment of the reactants in cluster- or condensed phase reactions will be covered.

literature

Levine R.D.and Bernstein R.B., Molecular Reaction Dynamics and Chemical Reactivity. Or Levine R.D., Molecular Reaction Dynamics. Cambridge: University Press, 2005.

mode of assessment

Written examination

target audience

mPhys, mCh
subject

Molecular Simulation

code

435633

lecturers

prof.dr. D. Frenkel (UvA); prof.dr.ir. B. Smit (UvA, phone: +31 (0)20 5255067, email: bsmit@science.uva.nl)

credits

6

period

3

aim

The student understands molecular simulations by obtaining insight in the background of molecular simulations and by carrying out some elementary simulations.

content

The lectures start with a recap of statistical mechanics, and an introduction molecular dynamics and Monte Carlo methods. Subsequently methods to compute free energies and phase equilibria, and advanced Monte Carlo techniques to simulate complex fluids will be discussed. These techniques will be illustrated by applications in present research. The carrying out of simulations is an implicit part of the lectures.

form of tuition

Lectures in the first three weeks accompanied by computer exercises followed by a one-week project.

literature

D. Frenkel and B. Smit: Understanding Molecular Simulations: from Algorithms to Applications, Academic Press (2001, 2nd Ed, ISBN: 0122673514).

mode of assessment

Assessment of project.

target audience

mPhys.

remarks

Registration via http://studieweb.student.uva.nl three weeks prior to the start of the course. Course registration includes registration for the examination. Registration is also possible at the Education Office, phone: +31 (0)20 5257100, e-mail: ondwns@science.uva.nl. For the course schedules consult the separate schedule guide or see http://www.student.uva.nl/
subject

Molecular Spectroscopy

code

435607

lecturers

dr. F. Ariese; prof.dr. C. Gooijer

credits

6

period

4

aim

Acquiring a deeper knowledge of various frequently applied spectroscopic techniques in analytical chemistry, viz. UV/Vis, fluorescence, IR- and Raman spectroscopy. Becoming acquainted with other important techniques, such as atomic spectroscopy, surface techniques, phosphorescence, and circular dichroism.

content

The physico-chemical principles of the methods and the interactions between light and atoms/molecules will be discussed. The applicability of the techniques will be demonstrated and important instrumental developments, such as laser excitation, modern detection schemes will also be covered

form of tuition

Lectures and tutorials.

literature

Book chapters and recent summarizing articles will be provided by the lecturer.

mode of assessment

Written examination.

entry requirements

Knowledge of the basic principles of molecular orbitals, molecular vibrations, and of absorption, fluorescence, infrared, and Raman spectroscopy.

target audience

mCh

remarks

Registration for this course via https://tisvu.vu.nl/HTM/TISVULogin.htm, one week prior to the start. For the course schedules please refer to http://www.few.vu.nl/onderwijs/roosters.
subject

Morphology

code

539170

lecturer

vacancy

credits

10

contact

28 hours (28 lecture)

period

4 and 5

aim

To provide an overview of current issues in morphological theory, with focus on the position of morphology in the grammar, and the interaction between morphology, phonology, syntax, and semantics.

content

Program: the following topics will be dealt with: syntagmatic versus paradigmatic approaches to morphology; morphological typology, theoretical models (distributed morphology, realizational morphology, construction grammar), similarities and differences between morphology and syntax, morphology and syntactic valency, morphology and constructional idioms, the interface between morphology and phonology.

form of tuition

Interactive lectures

literature

To be announced

mode of assessment

Each student will have to do a presentation of a chapter from the reading list. At the end of the seminar, each student has to write an essay on a morphological topic; which makes clear the student understands the literature discussed in the seminar.

target audience

3rd year students Linguistics

remarks

Registration via TIS obligatory
naam

Multimedia Authoring I -- Web3D/VRML

code

400050

studiepunten

6

periode

1

docent

dr. A. Eliens

inhoud

In deze cursus wordt een praktische inleiding gegeven tot Web3D, en meer specifiek tot het gebruik van de Virtual Reality Modeling Language (VRML). Aan de orde komen de constructie van 3D objecten, deplaatsing van objecten in 3D ruimte, materiaal en belichting, alsook animatie en interactie. Tevens zal ingegaan worden op het gebruik van graphics, audio en video voor de bekleding van 3D virtuele werelden.

Ook wordt de programmatische interface tot VRML behandeld, met name prototypes en scripts.

De opdrachten omvatten een 3D product demo en een infotainment
applicatie.


werkwijze

hoorcollege en simultaan practicum

literatuur

Online syllabus.

toetsing

mondeling of schriftelijk tentamen, practicum opdracht

doelgroep

2MMC, mCS, en overige belangstellenden
naam

Multimedia Authoring II -- Virtual Environments

code

400051

studiepunten

6

periode

2

docenten

dr. A. Eliens; dr. Z. Huang

inhoud

The subject of the course is virtual environments. The theoretical part treats research aspects and applications of virtual environments.

The focus of this course is on the application of intelligent agent


technology in the development of virtual environments, for example programming the behavior of avatars and the creation of information services.

In the practical part, students will gain experience with the


'intelligent multimedia platform', which offers a combination of logic programming and Web3D, as well as with the design and realization of a virtual environment using this technology.

werkwijze

lectures/practicum

literatuur

Syllabus.

toetsing

essay and practicum assignment

doelgroep

3MMC, mCS, and interested students

voorkennis

Multimedia Authoring I, or proficiency with VRML
subject

Multimedia Design Casus

code

400158

credits

6

period

2 and 3

lecturers

dr. A. Eliens; prof.dr. G.C. van der Veer; dr. J.F. Hoorn

content

The assignment in the multimedia casus is to develop a virtual environment for some cultural or governemental institute or company.

The practicum takes the form a stage, in which external supervision plays an important role.

In the multimedia casus, techniques learned in previous courses (see the resources) will applied to create the application.

At the start of the course the actual assignment will be determined.Examples of possible assignments are: the development of a virtual exposition hall for the Dutch Royal Museum of the Arts, a virtual city square, which gives information about both the present and the past, a virtual shop, with online buying facilities, or an online broker, which offers facilities for inspecting houses.

form of tuition

Practicum/stage.

literature

online studyguide

mode of assessment

assignment

entry requirements

Multimedia Authoring I -- Web3D/VRML (400050) and Multimedia Authoring II -- Virtual Environments (400051)

target audience

3MMC
subject

Museologie en buitenschoolse educatie

code

471026

docent

drs. B.J. Regeer

lecturers

drs. M.J.W. Bos (co-ordinator); E. Kapteijn; drs. J. Veldhuis (and guest speakers)

credits

6

period

09.01.2006 - 03.02.2006

aim

Introducing development of extracurricular (teaching) materials and museum exhibits and illustrating their role in the field of science communication and education.

content

The course encloses:

 • Theory on extracurricular education (historical and academic content on museums, zoos and other institutions that provide science education)

 • Practice in development and evaluation of extracurricular teaching materials or (museum) exhibits

 • Practice in setting up and performing research in this field

Students are introduced into the field of extracurricular education. Theories on education and communication will be dealt with in lectures and seminars, introducing different teaching methods as well as styles of communication. Excursions are an important part of this course as an introduction to the actual working field. Through several assignments students are forced to combine both theory and practice.

form of tuition

Lectures, seminars, excursions and home-study

literature

Syllabi will be provided at start of course

mode of assessment

Interim assignments, final assignment and presentation

entry requirements

Bachelor in any of the Beta Sciences

target audience

Master students in any of the Beta Sciences Maximum number of participants is 30 (Students within the C-variance are first choice when maximum is reached)

remarks

Course is taught in Dutch (with the possible exception of foreign guest speakers)
subject

Nanoprobes, Spectroscopy and Scattering

code

420037

lecturers

dr. J.B. Goedkoop (UvA); dr. E. Eiser (UvA); dr. R. Sprik (UvA); dr. A. de Visser (UvA); dr. G.H. Wegdam (UvA, phone: +31 (0)20 525 5860, e-mail: wegdam@science.uva.nl)

credits

6

period

1

aim

To acquire hands-on experience with modern tools of condensed matter science, as well as theoretical understanding of the physics involved.

content

Nanoprobes: Frontiers of scanning probe techniques
Scanning Tunneling Microscopy (STM); UltraHigh-Vacuum Scanning Tunneling Microscopy (UHVSTM), Atomic and Magnetic Force Microscopy (AFM/MFM); Scanning Near-Field Optical Microscopy (SNOM).
Advanced high energy spectroscopies
Introduction to synchrotron radiation, Photoemission spectroscopy of core and valence levels (XPS, UPS, ARPES), X-ray spectroscopy, Muon spin spectroscopy and relaxation (MuSR).
Light and x-ray Scattering
Dynamical light scattering (DLS); Small Angle X-ray and Neutron Scattering SAXS, SANS)

form of tuition

A mix of practical exercises and theory.

literature

Will be announced later.

mode of assessment

Written reports.

entry requirements

BSc in Physics or Chemistry or Materials Science

target audience

mPhys.

remarks

Registration via http://studieweb.student.uva.nl three weeks prior to the start of the course. Course registration includes registration for the examination. Registration is also possible at the Education Office, phone: +31 (0)20 5257100, e-mail: ondwns@science.uva.nl. For the course schedules consult the separate schedule guide or see http://www.student.uva.nl/
subject

Network Programming

code

400052

credits

9

period

4 and 5

lecturer

dr.ir. G.E.O. Pierre

aim

Let the student get familiar with the development of network applications.

content

The course discusses a number of programming facilities for the development of network applications. Attention is paid to designing and implementing applications with threads, sockets, RMI/RPC, CGI/BIN, servlets, PHP. In addition, attention is paid to security and modern enabling technologies like peer-to-peer systems.

form of tuition

Lectures combined with lab assignments.

literature

Internetworking with TCP/IP, Vol. III: Client-Server Programming and Applications, Linux/Posix Sockets Version, by Douglas E. Comer and David Stevens, Prentice Hall, 2001, ISBN 0-13-032071-4.

mode of assessment

Lab assignments plus an exam

entry requirements

- Introduction to Computersystems (400033). - knowledge of C - (preferred:) Computer Networks, Distributed Systems.

target audience

mCS, mPDCS

remarks

Registration for this course is compulsory via TIS (https://tisvu.vu.nl/tis/menu), two weeks prior to the start.
subject

Neural Models of Cognitieve Processes

code

815051

credits

6

lecturer

dr. M. Meeter

period

2 (in 05/06; not in 06/07)

aim

Neural network models have become part of the fabric of cognitive science, and have been applied in many domains. In this course, we will concentrate on these applications, and on hands-on experience with the development of neural network models.

content

The course will start with a general introduction, and a tutorial in a simulation environment. In the second part of the course, students will present published models, and be required to either extend a model or to do several exercises in the simulation environment. This work then has to be described in short papers.

form of tuition

8 * 2 hours lectures and discussion, 4 * 2 hours computer tutorial, one oral presentation and papers.

literature

Book to be announced, a syllabus, and a reader with recent papers.

mode of assessment

Grades are based on average of performance on a final exam, the oral presentation and the term paper.

entry requirements

Bachelors in psychology, computer science or biology, regression analysis.
subject

Neural Networks

code

400132

credits

6

period

1 and 2

lecturer

dr. E. Marchiori

aim

Introduce the student to the most popular neural network models and their applications.

content

The course provides an introduction to the basic neural networks architectures and learning algorithms. The following main topics are covered: single layer perceptrons, LMS algorithm, multilayer perceptrons, radial-basis function networks, support vector machines, self-organizing maps, discrete Hopfield model, brainstate- in-a-box model. Moreover, typical applications of neural networks are discussed.

form of tuition

Lectures.

literature

Slides available during the course. No obligatory text book. See http://www.cs.vu.nl/¿elena/nn.html for suggested text books.

mode of assessment

Assignments.

entry requirements

None

target audience

3AI, 3I, 3BWI, mCS, mBMI

remarks

 • Lectures in English.

 • Students are required to sign up for this course at Blackboard.
subject

NIKHEF project

code

420115

 

At NIKHEF location

lecturer

prof.dr. P.M. Kooijman (UvA, phone: +31 (0)20 592 5023, e-mail: h84@nikhef.nl)

credits

6

period

1, 2 and 3

aim

The objective of this project is to introduce students in the planning and project management of designing, building and operating a particle detector.

content

During the NIKHEF Project, students will design and build their own detector including the readout system, take data and analyse the data. Every year it will be another detector suitable for a particular measurement.It can be e.g. a water Cherenkov detector to detect cosmic muons, a scintillator detector to measure the velocity of charged particles or a calorimeter to measure the energy of particles.
It is the intention that students will experience the full chain of steps between the design and operation of a detector to do a measurement formulated in advance.
It is the responsibility of the participating students to define and assign tasks and make a planning for the full process of the design of a particle detector.

mode of assessment

Written report.

target audience

mPhys.

remarks

For more information and enrolment contact prof.dr. P.M. Kooijman.
naam

Nonlinear Dynamics and Chaos

code

420080

studiepunten

6

period

This course will not be given in 2005/2006.
subject

Nonlinear Programming

code

400398

credits

6

period

4 and 5

target audience

mMath

remarks

 • As this course is part of the joint national master programme registration via http://mastermath.nl  

 • Location Utrecht
subject

Nuclear Magnetic Resonance

code

435667

lecturer

dr. F.J.J. de Kanter (tel. 020-4447485, dekanter@chem.vu.nl)

credits

6

period

3

aim

To obtain insight in the principles of one- and two-dimensional NMR techniques and their applications in synthetic chemistry.

content

A rehearsal of basic principles of NMR spectroscopy is followed by methods of obtaining spectra of most NMR-active nuclei by means of standard excitation and detection schemes. This involves most standard and several non-standard one- and two-dimensional NMR techniques.

form of tuition

Lectures.

literature

H. Friebolin, Basic One- and Two-Dimensional NMR Spectroscopy, 4th edition, Wiley VCH, 2004 and hand-outs.

mode of assessment

Written examination.

entry requirements

B.Sc.

target audience

mCh

remarks

Registration for this course is compulsory: via https://tisvu.vu.nl/HTM/TISVULogin.htm, one week prior to the start. For the course schedules please refer to http://www.few.vu.nl/onderwijs/roosters.
subject

Number Theory

code

400324

credits

8

period

1, 2 and 3

lecturer

P. Stevenhagen

aim

This course provides a thorough introduction to algebraic number theory. It treats the arithmetic of the number rings that occur in (algorithmic) practice

content

Introduction to algebraic numbers and number rings. Ideal factorization, finiteness results on class groups and units, explicit computation of these invariants. Special topics: binary quadratic forms, the number field sieve. Valuations and completions, local fields, introduction to class field theory. Special topics: reciprocity laws, representation of primes by quadratic forms, density theorems.

literature

There will be course notes and homework exercises. Several books entitled `Algebraic number theory', such as those by Stewart&Tall, E. Weis, S. Lang, J. Neukirch or Cassels&Fr"ohlich, can be profitably consulted.

mode of assessment

final grade is exclusively based on the results obtained for the weekly homework assignments. The final homework assignment will be slightly more substantial.

entry requirements

Undergraduate algebra, i.e., the basic properties of groups, rings and fields. This material is covered in first and second year algebra courses in the bachelor program of most universities. See http://www.math.leidenuniv.nl/~reinier/ for the course notes used in Leiden-Delft.

target audience

mMath

remarks

 • As this course is part of the joint national master programme registration via http://mastermath.nl 

 • Location Utrecht
subject

Numerical Linear Algebra

code

400329

credits

8

period

1, 2 and 3

lecturers

M.A. Botchev (m.a.botchev@math.utwente.nl); J.H. Brandts (brandts@science.uva.nl)

aim

To provide theoretical insight in and to develop practical skills for numerical solution methods for linear algebra problems. Particular emphasis lies on the treatment of large-scale problems and on methods developed within the past two, three decades. Open problems and research directions will be sketched, some of them by guest speakers.

content

The first two weeks of this course will be used to review standard issues in linear algebra to make sure that all students have the necessary basis. In the next twelve weeks, solution methods for linear systems and eigenproblems will be treated. Methods for small sized problems, included and routinely used in MATLAB, will get less attention than methods for large-scale problems, which mostly consist of the formulation of a small sized problem whose solution approximates the solution of the large problem. We mention GMRES and the Conjugate Gradient method as two examples of linear system solvers, and the Implicitly Restarted Arnoldi method (used within MATLAB) and the Jacobi-Davidson method as eigensolvers. Most methods fall theoretically in the general framework of 'Subspace Methods', which are based on selection from and expansion of search (sub)spaces. Good expansion is strongly related to good preconditioning of the problem at hand; therefore, we will pay attention to several preconditioners, like Incomplete LU/Cholesky factorizations. At the same time, more practical and algorithmical aspects of the methods derived earlier will be considered in more detail. We plan to include a small number (e.g. three or four) of sessions of 45 minutes in which well-known specialists in the field will present an outlook on current research issues related to the topic just treated. Finally, if time allows, some special topics will be touched, for example least-squares problems or matrix functions.

literature

It is strongly advised to get hold of a copy of the third edition of the book "Matrix Computations" by Gene H. Golub and Charles F. van Loan, The John Hopkins University Press, Baltimore and London, 1996. Apart from that, Lecture Notes and hand-outs will be provided by the instructors. The course will be well-documented at the website http://staff.science.uva.nl/~brandts/NLA

mode of assessment

The final grade for this course will be composed from regular tests (both in the form of homework and small sets of questions at the end of some of the lectures), the practical assignments, and a final exam. Apart from that, Lecture Notes and hand-outs will be provided by the Lecturers. The course will be well-documented at the website http://staff.science.uva.nl/~brandts/NLA

entry requirements

A good knowledge of linear algebra (to be reviewed at the start of the course) is needed. Some experience with MATLAB is beneficial. Undergraduate level Calculus and/or Analysis, as well as the basics of Numerical Analysis, are very helpful but not strictly necessary. Students doubting about their preknowledge are encouraged to contact the instructors to discuss their participation.

target audience

mMath, mPhys and others

remarks

 • As this course is part of the joint national master programme registration via http://mastermath.nl

 • Location UvA.
subject

Numerical Methods for PDE

code

400400

lecturer

J.H. Brandts (+31 20 5255209
brandts@science.uva.nl)

credits

8

period

4, 5 and 6

aim

To provide theoretical insight in and to develop practical skills for numerical solution methods for partial differential equations; the mathematical justification of the Finite Element Method for elliptic and parabolic problems; its implementation in two space dimensions using MATLAB

content

The Finite Element Method (FEM) in its most basic form will be applied to a simple two-point boundary value problem. This already gives good insight into the method and the mathematical topics that are related to it, like the smoothness of solutions, approximation theory inSobolev spaces, convergence in several norms, and duality arguments. It also provides a test-case that can easily be implemented in ten lines of MatLab code. Moving on to two space dimensions, the theory becomes more elaborate, although the main ideas stay the same. Implementation is not straight-forward anymore, but using some tricks of the trade, a typical FEM program to solve the Laplace or Poisson equation requites only one page of code. In two space dimensions, it becomes also necessary to think harder about the solution of the linear system that the FEM produces. Looking back at the one-dimensional case regularly, we develop the Multi-Grid method for this, and show that it is optimal.
The step to time-dependent problems is relatively small. Using semi-discretization, we end up with a system of ordinary differential equations, and we pay attention to howthis system can be solved numerically. This procedure is known as the Method of Lines. In the last part of the course, we will concentrate on more sophisticated methods, like the Mixed Finite Element Method for Stokes equation. This requires the treatment of saddle-point problems, which we will do using the classical theory by Babuska Brezzi and Ladyzenskaya. All this will be explained from scratch.

form of tuition

This course will have a flexible teaching structure, in which lecturing, computer work, and also exercise solving will go hand in hand. Teaching will take place in 14 weeks.

literature

It is strongly advised to get hold of a copy of the second edition of the book by Susanne C. Brenner and L. Ridgeway Scott: The Mathematical Theory of Finite Element Methods, Texts in Applied Mathematics 15, Springer Verlag, 2002.
Apart from that, Lecture Notes and hand-outs will be provided by the Lecturers.
The course will be well-documented at the website http://staff.science.uva.nl/~brandts/NUMPDE

mode of assessment

The final grade for this course will be composed from regular tests (both in the form of homework and sets of theoretical questions at the end of some of the lectures) and practical assignments.

entry requirements

  Needed is knowledge of:

    * multidimensional real analysis


    * linear algebra
    * partial differential equations
    * programming in Matlab (contact the lecturer in case you know another programming language)

Helpful but not strictly necessary are:

    * functional analysis, Hilbert space theory
    * Fourier and distribution theory

Students who are not sure about their pre-knowledge are encouraged to contact the instructors to discuss their participation.target audience

mMath

remarks

This course will have a flexible teaching structure, in which lecturing, computer work, and also exercise solving will go hand in hand. The main teaching will take place in 14 weeks. The six weeks afterwards, the project work will be performed.

 • As this course is part of the joint national master programme registration via http://mastermath.nl

 • Location UvA.
subject

Numerical Techniques

code

420082

lecturers

dr. P.G. Bolhuis (UvA); dr. G. Zwanenburg (UvA)

credits

6

period

1

aim

The student is able to translate physical-chemical phenomena into a mathematical model and to work this out into a numerical formula, with the aid of which the solution of problems is generated.

content

During this course different numerical techniques, which can be used to solve sets of linear and nonlinear equations and differential equations, will be treated. With the aid of a computer several examples of relevant physical problems will be solved.

form of tuition

Lectures, computer practicals and a one day project.

literature

G. Lindfield and J. Penny: Numerical Methods using MATLAB, Ellis Horwood Ltd 1995 and a workbook.

mode of assessment

Based on the project and an assignment.

entry requirements

Mandatory Chemistry or Physics Programme.

target audience

mPhys, mCh

remarks

Registration via http://studieweb.student.uva.nl three weeks prior to the start of the course. Course registration includes registration for the examination. Registration is also possible at the Education Office, phone: +31 (0)20 5257100, e-mail: ondwns@science.uva.nl. For the course schedules consult the separate schedule guide or see http://www.student.uva.nl/
naam

Onderzoeksmethoden II-A: Data-analysetechnieken (Research methods II-A: Data-analysis)

code

812005

studiepunten

12

periode

5 en 6

docenten

dr. S.E. Huismans (coördinator); drs.ing. H.C. van Baaden

doel

Uitbreiding van kennis van statistiek en deze kennis leren toepassen in de onderzoekssituatie:

 • Uitvoeren statistische toetsen met SPSS

 • Uitbreiden kennis statistiek met name op het gebied van lineaire modellen

 • Leren gebruiken van Factoranalyse voor de ontwikkeling van meetinstrumenten

 • Toepassen van klassieke testtheorie

inhoud

De cursus bevat 8 modules (ieder module is 40 uur), onderwerpen: 
Omgaan met SPSS. Beschrijving van data. Uitvoeren t-toetsen. APA normen.
Chikwadraattoetsen. Variantieanalyse met één factor.
Enkelvoudige en multipele regressieanalyse.
Variantieanalyse met a priori en a posteriori vergelijkingen, Covariantie-analyse.
Factoranalyse en Schaalanalyse.
Nonparametrische statistiek.

werkwijze

 • Prakticumgroepen van maximaal 25 studenten, tweemaal twee uur per module.

 • Colleges twee maal twee uur per module van 40 uur.

 • Toetsen op Blackboard.

 • Schriftelijk tentamen.

literatuur

 • Wonnacott, Th.H. en Wonnacott, R.J., Introductory Statistics. (Hoofdstuk 10 t/m 17).

 • Green, S.B. en Salkind, N.J., Using SPSS for Windows (analysing and understanding data) (Les 15 t/ 26, 35 t/m 44).

 • Aanvullingen op Blackboard.

toetsing

Practica, blackboardtoetsen en twee deeltoetsen.

entreevoorwaarden

Statistiek A of B 

opmerkingen

Dit studieonderdeel is pas behaald als behalve een voldoende voor het tentamen ook een voldoende  is behaald voor de aan dit onderdeel gekoppelde opdracht in het kader van het tutoraat. Het behaald hebben van dit onderdeel is entreevoorwaarde voor deelname aan de B-these in het B3-jaar.
Regelingen voor inschrijving practica bij Onderzoeksmethoden II-A: data-analysetechnieken

 • Alleen studenten die statistiek in het eerste jaar hebben afgerond kunnen zich inschrijven voor deze practica.

 • Studenten dienen zich minimaal twee weken voor het eerste college van dit onderdeel in te schrijven.

 • Studenten die zich inschrijven voor de practica en deze niet of niet in zijn geheel volgen, worden het volgende studiejaar aan het eind van de wachtlijst geplaatst.

 • Verzoeken om deel te nemen aan practicumgroepen op specifieke tijdstippen dienen schriftelijk en met redenen omkleed minimaal drie weken voor het eerste college van dit onderdeel ingediend te zijn bij de coördinator van dit studieonderdeel. Verzoeken ingediend na die datum worden niet in behandeling genomen.
subject

Ontology Engineering

code

400292

credits

3

period

6

lecturer

prof.dr. A.T. Schreiber

content

Ontologies are nowadays used in computer science a means to share common concepts between information systems, This course is focused on theory, methods, and tools for constructing and/or extending ontologies for this purpose. Teaching subjects typically center around engineering principles, e.g. for subtype hierarchies (backbone identification, viewpoints, dimensions, constraint specification), part-of structures (types of part-of relations, representation of part-of relations), and default knowledge. Also, the mapping and/or integration of different ontologies is discussed. The course contains examples of how ontologies are used in practice. The assignments focus on real-life examples of ontologies currently in use in web applications.

form of tuition

Lectures, assignments

literature

Reader

mode of assessment

Assignments, self evaluation

target audience

mIS
subject

Operating Systems Practical

code

400196

credits

9

period

4, 5 and 6

docent

ir. M.P.H. Huntjens

aim

Practical experience with the contents of the course Operating Systems

content

Three problems covering (as much as possible) the content of the course  Operating Systems

form of tuition

practical computer work

literature

see course Operating Systems

mode of assessment

practical computer work

entry requirements

Computer Networks

target audience

target audience mCS
subject

Optimization of Business Processes

code

400260

credits

6

period

4 and 5

lecturer

prof.dr. G.M. Koole

aim

To learn more about one or two of the subjects of modeling of
business processes, to study and present scientific papers.

content

During this course we study papers on two different subjects, such as production scheduling, inventory management, call centers, yield management, and so forth. We also visit once or twice a company.

form of tuition

Every student presents twice a paper and writes a report about it. Every student also implements an algorithm presented by another student.

literature

None

mode of assessment

presentations and papers

entry requirements

Modeling of Business Processes

target audience

mBMI

remarks

 • Presence is compulsory

 • Registration for this course is compulsory via TIS (https://tisvu.vu.nl/tis/menu), two weeks prior to the start.
naam

Opzetten van onderzoek cognitieve psychologie

code

813066

studiepunten

6

inhoud

Zie algemene tekst Opzetten van onderzoek vakcode 813023.
naam

Organisatietheorie

code

703000

docent

dr. S.B. Ybema

studiepunten

6

periode

5e

doel

Het verkrijgen van kennis en inzicht in theorieën, begrippen en benaderingen op het gebied van het sociaal-wetenschappelijk denken over organisaties.

inhoud

Dit blok geeft een algemeen historisch overzicht van de hoofdstromen in de organisatietheorie en de voornaamste theorieën en theoretici binnen elke stroming en biedt daarnaast inzicht in specifieke onderwerpen aan de hand van de praktijkvoorbeelden en theoretische verdieping. De bedoeling is dat de student leert vanuit uiteenlopende invalshoeken en naar verschillende aspecten van organisaties te kijken.

werkwijze

Hoorcollege.

literatuur

Literatuur wordt via het collegerooster bekend gemaakt.

toetsing

Schriftelijk tentamen.
subject

Organisational Dynamics

code

400188

credits

6

period

3

lecturer

dr. M.C. Schut

aim

To understand, simulate and analyse models of organisations and the dynamics of organisational structure. The student is able to explain organisational dynamics from both internal and external viewpoints.

content

This course is on the simulation and analysis of organisations and their dynamics. In this respect, an organisation is a social or computational structure for achieving controlled performance in pursuit of collective goals. We study the dynamics within existing organisations as well as the dynamics and evolution of organisational structure itself. Computational organisation models specify the dynamics of information, personnel, decision responsibilities, tasks, and resources that are distributed georgraphically and temporally. We consider organisations as complex, dynamic, adaptive and evolving systems. A case study example of such a system, as discussed in the course, involves the traditional economic market. The analysis of organisational structure is explained from internal (managerial) as well as external (market) perspectives. Regarding the latter, evolution is discussed as a mechanism that drives organisational change from the outside. In the course, aspects of the courses on self organising systems and organisation theory are placed in the context of organisation dynamics.

form of tuition

Theory in lectures and practice in labs

literature

Reader

mode of assessment

Written exam and submitted assignments

target audience

mAI (organisational dynamics and self organisation), mBMI, mIS, mCS

remarks

More information available on BlackBoardsubject

Parallel Programming

code

400161

credits

6

period

1 and 2

lecturer

prof.dr.ir. H.E. Bal

content

This lecture discusses how programs can be written that run in parallel on a large number of processors, with the goal of reducing execution time. The class has a brief introduction into parallel computing systems (architectures). The focus of the class, however, is on programming methods, languages, and applications. Both traditional techniques (like message passing) and more advanced techniques (like parallel object-oriented languages and Tuple Space) will be discussed. In addition, attention is paid to implementation aspects of several languages. Finally, several parallel applications are discussed, including N-body simulations and game tree search. The class fits well with existing research projects within the department of Computing Systems. It is a good basis for M.Sc. projects in the area of parallel programming, which use the parallel computing systems of the department.

form of tuition

Class with separate practicum (6 cp.).

literature

To be announced.

mode of assessment

Written exam.

target audience

mCS, mPDCS
subject

Parallel Programming Practical

code

400162

credits

6

period

2 and 3

lecturer

prof.dr.ir. H.E. Bal

content

With this practicum, several parallel programs have to be written, using different programming environments, including Java and MPI. The programs must be tested on a parallel machine of the faculty (see http://www.cs.vu.nl/das2) and the performance (speedups) of the programs must be measured, analyzed, and, whenever necessary, optimized. A brief report must be written that explains the approach and discusses the measurements.

form of tuition

Practical computer work.

mode of assessment

Practical computer work.

entry requirements

Knowledge about the first part of the class Parallel Programming is recommended (introduction into parallel programming, MPI, and Java).

target audience

3I, mCS, mPDCS, mPhys.
subject

Parameter Estimation

code

420050

lecturer

dr. I.H.M. van Stokkum

credits

3

period

On request.

aim

The aim of Parameter estimation is to understand the statistical methods used to determine a suitable parametric model when analysing physical data, to apply the model, and to evaluate the outcome of the model.

content

Minimum Variance Bound, Maximum Likelihood estimates, Linear and Non-Linear Least Squares methods, Singular Value Decomposition (SVD) and generalised inverse, multiresponse parameter estimation, global and target analysis. Examples which are discussed: analysis of decay traces, and of spectra, and the combination of the two: global analysis of time resolved spectra. Predicting secondary structure from protein spectra (calibration problem).

form of tuition

Lectures, discussion and practical work.

literature

Lecture notes are available.


Download 4.26 Mb.

Share with your friends:
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   38
The database is protected by copyright ©sckool.org 2022
send message

    Main page