Exact Sciences Master Guide2005/2006



Download 4.26 Mb.
Page34/38
Date09.11.2016
Size4.26 Mb.
#1233
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   38




naam

Evolutiebiologie

code

470063

docenten

prof.dr. N.M. van Straalen (cursusleider); dr. J.H.C. Cornelissen; dr. D. Roelofs

studiepunten

6

periode

13.03.2006 -07.04.2006

doel

Kennismaking met de principes van de evolutieleer, verwerven van inzicht in de mechanismen van soortvorming, de diversiteit en onderlinge samenhang van bouwplannen van planten en dieren.

Eindtermen

De student is in staat:



 • de belangrijkste bewijzen voor evolutie te omschrijven;

 • de hoofdtijdperken in de evolutionaire geschiedenis aan te geven;

 • de mechanismen van soortvorming te omschrijven;

 • zelf een fylogenetische reconstructie te kunnen maken;

 • de hoofdgroepen van het planten- en dierenrijk te benoemen;

 • de bouwplannen van algen, mossen, varens en zaadplanten te beschrijven;

 • de bouwplannen van de hoofdgroepen van het dierenrijk te beschrijven;

 • de evolutionaire lijnen binnen de gewervelde dieren aan te geven;

 • de evolutie van de primaten en de mens te omschrijven;

 • met behulp van microscoop en eenvoudig snijmateriaal de externe morfologie van planten te achterhalen;

 • met behulp van microscoop en snijmateriaal de bouwplannen van de hoofdgroepen van het dierenrijk te achterhalen.

inhoud

In de cursus worden de principes van de evolutieleer geïllustreerd, met name de organische aspecten (ontstaan van bouwplannen, onderlinge samenhang en diversiteit binnen het plantenrijk en het dierenrijk).

De stof omvat de volgende onderwerpen:



 • Evidentie voor evolutie;

 • Mechanismen van soortvorming;

 • Invloed van geologische gebeurtenissen op evolutie;

 • Classificatie en systematiek;

 • Fylogenie;

 • Diversiteit van algen, mossen, varens en zaadplanten;

 • Diversiteit van ongewervelde dieren;

 • Bouwplannen van gewervelde dieren, incl. primaten;

 • Evolutie van de mens;

werkwijze

Hoorcolleges (38 uur); computerpractica (8 uur, aanwezigheid verplicht); voorcolleges (8 uur, aanwezigheid verplicht); snijpractica (32 uur, aanwezigheid verplicht); computer-ondersteund leren (20 uur); excursies (12 uur, verplichte deelname); tentamen (2 uur); onbegeleide zelfstudie (40 uur).

literatuur

M.W. Strickberger, Evolution, 3rd Ed., 2000. ISBN 0-7637-1066-0, prijs ongeveer 45 euro en een syllabus, prijs ongeveer 10 euro.

toetsing

Schriftelijk tentamen en verslag over de plantkunde-, dierkunde- en computerpractica en de excursies.

doelgroep

Verplicht voor eerstejaars bachelorstudenten Biologie.

opmerkingen

Een laboratoriumjas tijdens de snijpractica is verplicht. Snijmaterialen kunnen aangeschaft worden bij het eerste practicum (ongeveer 25 euro).




naam

Evolutionaire genetica

code

470053

docenten

dr. J.M. Kooter (cursusleider); dr. H. Schat; dr. D. Roelofs

studiepunten

6

periode

28.11.2005 - 23.12.2005

doel

Verwerven van kennis en inzicht in :

 • dynamische karakter van genetisch materiaal

 • oorzaken genetische variatie op nucleotide, gen, en chromosoom-niveau

 • genoomevolutie bij pro- en eukaryoten

 • vergelijkende genomics

 • evolutionaire gevolgen van sex

 • ecologische en moleculaire oorzaken van soortvorming

 • horizontale DNA overdracht

 • gebruik van genomische databanken bij evolutiestudies

 • modellen van de moleculaire oorsprong van leven

 • reconstructie van fylogenetische bomen met behulp van het computerprogramma PAUP

 • manieren waarbij genetische variatie wordt gebruikt om oorzaken van stochastische en deterministische processen af te leiden

 • toepassing van wiskundige regels die bestaan voor het gedrag van allelen van één of twee loci in ideale populaties, en voor genen met een kwantitatief effect

 • verschillende vormen van selectie en theoretische onderbouwing

 • moleculaire evolutie van pathogenen (bacterien, virussen, protozoa)

inhoud

De cursus behandelt:

 • Genetische concepten die de basis vormen voor het begrijpen van de evolutietheorie, waaronder moleculaire evolutie, ontstaan van nieuwe genen en functies, genoom organisatie, vergelijkende genomics, soortvorming, relatie tussen ontwikkeling en evolutie, en theorieën over het ontstaan van 'leven'.

 • Theoretische principes van de populatie genetica, waaronder verschillende vormen van selectie, quantitatieve genetica, dirft, en hun toepassing bij het bestuderen van variatie en evolutie in natuurlijke populaties.

 • Fylogenetische reconstructies op basis van DNA sequenties met behulp van een cladistisch computerprogramma

 • Toepassing van evolutiebiologie bij analyse en bestrijding van ziekten bij mens, dier, en plant.

werkwijze

 • Hoorcolleges (40 uur)

 • Werkcolleges (verplicht, 10 uur)

 • Literatuurbespreking (verplicht, 9 uur)

 • Computer Prakticum (verplicht, 9 uur)

 • Lab. Practicum (verplicht, 8 uur)

 • Zelfstudie

 • Ondersteuning via Blackboard

literatuur

 • Boek: 'Evolutionary Analysis', Scott Freeman and Jon C. Herron,  Third Edition, 2004, Pearson, Prentice Hall

 • Onderzoeks- en reviewartikelen over de stof dat niet in het boek wordt behandeld

toetsing

Schriftelijk tentamen (0.8) en een literatuurbespreking (0.2). Beide moeten voldoende zijn.

doelgroep

Keuzecursus voor derdejaars bachelorstudenten Biologie en Bio-medische Wetenschappen.

voorkennis

Alle vakken uit het eerste jaar en Moleculaire Ontwikkelingsbiologie (470038).

opmerkingen

De cursus wordt gegeven door de afdelingen Ontwikkelingsgenetica, Ecologie en Fysiologie van planten en Dierecologie.




subject

Evolutionary Computing

code

400111

credits

6

period

1

lecturer

prof.dr. A.E. Eiben

aim

To learn about computational methods based on Darwinian principles of evolution. To illustrate the usage of such methods as problem solvers and as simulation, respectively modelling tools.To gain hands-on experience in performing experiments.

content

The course is treating various algorithms based on the Darwinian evolution theory. Driven by natural selection (survival of the fittest), an evolution process is being emulated and solutions for a given problem are being "bred". During this course all "dialects" within evolutionary computing are treated (genetic algorithms, evolutiestrategieën, evolutionary programming, genetic programming, and classifier systems). Applications in optimisation, constraint handling and machine learning are discussed. Specific subjects handled include: various genetic structures (representations), selection techniques, sexual and asexual genetic operators, (self-)adaptivity. If time permits, subjects in Artificial Life and Artificial Societies, and Evolutionary Art will be handled. Hands-on-experience is gained by a compulsory pogramming assignment.

form of tuition

Oral lectures and compulsory pogramming assignment.

literature

The official course book is A.E. Eiben and J.E. Smith, Introduction to Evolutionary Computing, Springer, 2003 (ISBN 3-540-40184-9). Slides available from http://www.cs.vu.nl/~gusz/ecbook/ecbook.html

mode of assessment

Written exam and pogramming assignment (weighted average).

target audience

mBMI, 3AI, mAI, mCS, mPDCS




naam

Facetten van de AI

code

400123

studiepunten

8

periode

5 en 6

docent

dr. V.N. Stebletsova (coördinator, e-mail: vera@cs.vu.nl)

doel

De doelstelling van het college is tweeledig: (1)Kennisvermeerdering. De student doet uitvoerige kennis op over de zelfgepresenteerde onderwerpen.

(2) Aanleren van vaardigheden. De student vergroot zijn/haar vaardigheden op de volgende gebieden: 



 • hoe materiaal gezocht kan worden uit (bibliotheek en WWW);   

 • schrijven van een overzichtsartikel; 

 • presenteren; 

 • verwerken van evaluaties.

inhoud

In dit werkcollege wordt aan de hand van artikelen een overzicht gegeven van een aantal belangrijke onderzoeksthema's binnen het vakgebied Kunstmatige Intelligentie. Enkele thema's die aan bod komen zijn:

 • kennisrepresentatie (-talen, -systemen, -logische beschrijvingen, enzovoorts)

 • redeneertypen (redeneren met onzekerheid, metaredeneren, enzovoorts)

 • expliciet representeren van strategische kennis

 • kennisverwerving

Studenten leren een literatuuronderzoek uit te voeren en daar zowel schriftelijk als mondeling verslag van te doen. De docenten leveren ondersteunend materiaal voor het aanleren van deze vaardigheden. Dit vak is vooral voor diegenen die in de AI willen afstuderen: AI-studenten en Informaticastudenten met specialisatie AI.

werkwijze

Werkgroep. Gedurende het college voert elke student twee projecten uit onder begeleiding van een docent. Elk project bestaat uit het schrijven van een eigen artikel met bijbehorende presentatie. Het uitgevoerde project wordt tijdens speciale nabesprekingsbijeenkomsten besproken en geevalueerd door een docent.

literatuur

H.A.J.M. Lamers, "Hoe schrijf ik een wetenschappelijke tekst?", Coutinho, Bussum 1993.

toetsing

Dit vak wordt beoordeeld op basis van teksten, de presentaties en participatie m.b.t. discussie en beoordeling van mede-studenten.

doelgroep

3AI,  mCS

voorkennis

Veronderstelde voorkennis: Kennissystemen(400126) of Ontwerp van Multi-agentsystemen (400054).




subject

Financial Risk Management

code

61322010

credits

6

contact

24 hours (24 lecture)

 

and active participation

period

4

co-ordinator

ir. F.W. van den Berg

aim

This course expands on financial topics covered in the first and second year. While in Financial Management the financial function of an industrial or trading corporation is analyzed, we concentrate in this course on financial markets and financial institutions, mainly commercial and investment banks, but also on pensionfunds, insurance companies, investment funds and stockmarkets. The aim is to prepare students for a (possible) career in the financial sector. The stucture of financial markets is also analyzed.

content

The following topics, issues and concepts will be dealt with:

 • Determination and management of various financial risks, such as Liquidity risk, Sovereign risk, Insolvency risk, Interest Rate risk, Foreign Exchange risk etc. including concepts as Value-at-Risk, Stress Test, Gap analysis, Immunization, (Modified) Duration, Disintermediation, Securitization.

 • Asset Liability Management (at basic level) and (International) Financial Risk Management (incl. application of derivatives such as swaps, options, futures and forwards) to hedge against the volatility of interest rates and exchange rates.

 • Credit extension by banks: credit analysis, risk classification, financing need projections, credit classification, pricing, collateral, procedures, covenants, legal lending contracts.

 • Financial products: types of loans such as mortgages, revolving credits, term loans; convertible / subordinated bonds, commercial paper, money market instruments, trade credit, preference shares, venture capital, mezzanine financing, warrants.

 • Several 'Financial Scandals' which are (partly) the result of insufficient control, such as: Barings - Nick Leeson; junk bonds - Michael Milken; Savings & Loans banks in USA; Wall Street crash '29 - '33; Octobre 1987 crash; LTCM - Long Term Capital Mgt.; problems with Continental Illinois Bank, Penn Square Bank, Bankers Trust Co., BCCI, Herstatt Bank, Credit Lyonais / Slavenburg Bank; insider trading - Ivan Boesky; derivatives problems with Orange County / Procter & Gamble.

form of tuition

Mix of lectures, tutorials, videos and case discussions. Dependent upon their number, students wil make a presentation per group on a 'Financial Scandal'.

literature

Anthony Saunders en Marcia Millon Cornett, Financial Institutions Management: A Risk Management Approach, 5th edition 2005/6, McGraw-Hill, .

examination format

written interim examination
50 %
presentation
Financial Scandal 30 %
paper
20 %

target audience

This course is a core course for Business Administration students specializing in FBI (Finance, Banking & Insurance). Students must be familiar with Corporate Finance / Financial Management as covered in the 1st and 2nd year. Pre-master students (from a finance, economics, accounting or equivalent background) must familiarize themselves with this material beforehand.




subject

Fourier and Signal Analysis

code

400349

credits

6

period

4, 5 and 6

target audience

mMath

remarks

For further information see: www.mastermath.nl



naam

Functieleer (Experimental psychology)

code

811003

studiepunten

6

contacturen

168 (15 paper, 3 tentamen, 15 practicum, 24 hoorcollege, 109 zelfstudie, 2 ondersteunend college)

periode

2 en 3

docenten

prof.dr. J.L. Theeuwes; dr. C.N.L. Olivers; dr. M. Meeter

doel

Kennismaking met de psychologische functieleer: de studie van algemene menselijke gedragsfuncties, zoals waarnemen, leren, geheugen, taal, beslissen, probleem-oplossen, aandacht en motoriek.

inhoud

In de cursus worden o.a. de biologische basis van gedrag, perceptie, aandacht, reactieprocessen en signaaldetectie besproken. Ook komen het geheugen, taal, beslissen en probleemoplossen aan de orde.

werkwijze

Hoorcolleges, Blackboardpractica via de computer, schrijven van een paper over de resultaten van een zelfgedaan experiment, responsiecollege. Hoorcolleges: Er zijn in totaal 12 hoorcolleges waarin de stof op hoofdlijnen wordt doorgenomen. Blackboardpractica via de computer: Naast de colleges zijn er 10 practica. Bij elk practicum worden via de computer een aantal vragen over de behandelde stof gesteld en doet de student zelf mee aan een aantal experimenten of demonstraties die representatief zijn voor bepaalde soorten onderzoek (b.v. op het gebied van signaaldetectie, visuele waarneming, taal, geheugen en neurale netwerken). De practica zullen worden gegeven in de computerruimte van FPP. Elke student zal een eigen computer tot zijn/haar beschikking hebben en via een unieke inlognaam inloggen. De student krijgt voor elk behaald practicum een punt. Het totaal aantal punten voor de practica bepaalt 10% van het eindcijfer.

Paper: Tegen het eind van de cursus maakt elke student individueel een kort, paper over een zelfstandig uitgevoerd experiment. Het paper bevat de volgende onderdelen: titel, samenvatting, inleiding, methode, resultaten, discussie en referenties. Het paper wordt zowel op inhoud als op vorm beoordeeld. Het cijfer telt eveneens voor 10% mee bij de bepaling van het eindcijfer. Het paper wordt electronisch ingeleverd via Blackboard.

Responsiecollege: De collegereeks eindigt met een responsiecollege, waarin studenten vragen over de stof aandragen ter voorbereiding van het tentamen.


literatuur

 • Ashcraft, M.H. (2005). Cognition. Upper Saddle River, NY: Prentice Hall.

 • Syllabus Inleiding Functieleer 2003/2004

toetsing

tentamen
paper

Multiple choice tentamen. Het tentamen telt voor 80% mee bij de bepaling van het eindcijfer, 10% wordt bepaald door de punten voor de practica en 10% door het cijfer voor het paper. Het eindcijfer wordt afgerond op gehele getallen.



opmerkingen

Alle studenten volgen in principe alle onderdelen van de cursus (dit geldt ook voor AI studenten). Deelname aan de practica en het paper is verplicht. Dit betekent dat minstens één practicum voldoende gemaakt, en een paper ingeleverd moet zijn, wil het tentamencijfer (vermenigvuldigd met bijbehorend gewicht) toegekend worden. Deelresultaten blijven in principe één jaar geldig. Aan practicum en paper moet tijdens de cursus voldaan worden en kunnen niet worden ingehaald of overgedaan. Eventuele vrijstellingen kunnen schriftelijk aangevraagd worden bij de Examencommissie van de Faculteit Psychologie en Pedagogiek. Verdere details staan in de syllabus.




subject

Functional Analysis

code

400328

credits

8

period

1, 2 and 3

lecturers

O. Diekmann; prof.dr. J. Hulshof

aim

To become acquainted with the basic elements of analysis in infinite dimensional spaces, while focussing on normed vector spaces (in particular Banach - and Hilbert spaces) and linear operators acting between them

content

Historically, functional analysis grew out of the need to understand and formalise the "linear algebra of infinitely many unknowns" related to integral equations and boundary value problems for linear differential equations. It developed into a beautiful subject which can be motivated and studied for its own sake.
In this course we restrict attention to normed vector spaces. If such a space is complete, we call it a Banach space. If the vector space admits a scalar (or, inner) product and the norm of any element equals the square root of the scalar product of the element with itself, we call it a Hilbert space An assignment of a number to each element of a normed vector space is called a functional. Of particular interest are functionals which are bounded and linear. One can provide the vector space of such functionals with a norm that turns it into a Banach space, called the dual (or, conjugate) space.
We shall learn how to characterise and represent elements of the dual space when, for instance, the original space is a Hilbert space. We also present (versions of) the Hahn-Banach theorem about extending a linear functional which is originally only defined on a subspace.
Next we turn attention to linear operators mapping one normed vector space into another (or the same) normed vector space. We introduce the adjoint operator and the inverse operator and present the Closed Graph Theorem, the Uniform Boundedness Principle (Banach-Steinhaus) as well as the Open Mapping Theorem.
Spectral analysis is, perhaps, THE main tool for analysing linear operator equations (it extends the characterization of a matrix in terms of its eigenvalues and eigenvectors to the infinite dimensional situation). Its treatment is preceded by chapters on the Riesz theory for compact operators and on Fredholm operators and followed by a chapter on unbounded operators. The remaining chapters are called : Banach algebras, semigroups (of operators), Hilbert space (and normal operators), bilinear forms, selfadjoint operators, measures of operators (like measure of noncompactness), examples and applications. At this point it is not yet decided what selection from this material will be covered in the course (and the students may influence the decision!).

literature

Martin Schechter: Principles of Functional Analysis, AMS Grad. Studies in Mathematics, Volume 36 (2nd edition 2001 ISBN 0-8218-2895-9.

mode of assessment

Every fortnight (except the last) an assignment will be given that has to be handed in (the grades for these 6 (or 5) assignments contribute 25 % to the final grade). At the end of the 14 weeks students will be assigned a final project (suggestions are wellcome, the idea is to choose the topics in consultation between students and lecturers). The students should take 7 to 8 days in a period of 5 weeks to produce a written elaboration, which contributes 50 % to the final grade. The project, the earlier 6 assignments and, perhaps, a designated part of the book/lecture material are discussed in an oral exam in week 6 after the end of the lectures. This oral exam might take the form of a presentation by the student about his/her project and it contributes the remaining 25 % to the final grade.

entry requirements

Apart from (advanced) calculus (including elementary differential equations and a little bit of knowledge of functions of a complex variable) no prior knowledge is assumed (only simple topological and algebraic concepts are used and these are introduced and proved as needed; no measure theory is employed or mentioned). But the speed with which the material will be covered relies on the assumption that the students have already some familiarity with (open, closed and compact sets in) metric spaces, with Cauchy sequences and completeness, with equivalence classes, with Fourier series and with eigenvalues and eigenvectors of matrices (and the linear mappings these represent). Students who have taken an introductory functional analysis course (as offered by several universities as part of the bachelor) will certainly profit from it. Some subjects (e.g., spectral theory of compact self-adjoint operators) will return in this course at a higher level of abstraction. It is not a formal prerequisite that such an introductory course has been taken. Indeed, the Schechter book is self contained and students that didn't follow an introductory course should simply invest a bit more (mental) energy and time to "digest" the material.

target audience

mMath

remarks

 • As this course is part of the joint national master programme registration via http://mastermath.nl

 • Location UvA.




subject

General Relativity

code

420128

lecturer

prof.dr. J. de Boer (UvA, phone: +31 (0)20 5255769, e-mail: jdeboer@science.uva.nl)

credits

6

period

1 and 2

content

The precise content will be announced later. The course will at least contain an introduction to basic general relativity and the Friedmann-Robertson-Walker cosmological solutions and the Schwarzschild solution for a black hole will certainly also be described.

form of tuition

Lectures and exercise sessions.

literature

'Spacetime and Geometry: An Introduction to General Relativity', S. Carroll, Addison Wesley

mode of assessment

Written examination.

entry requirements

Special Relativiy.

target audience

mPhys.

remarks

Registration via http://studieweb.student.uva.nl three weeks prior to the start of the course. Course registration includes registration for the examination. Registration is also possible at the Education Office, phone: 525 7100, e-mail: ondwns@science.uva.nl. For the course schedules consult the separate schedule guide or see http://www.student.uva.nl/




subject

Genome Analysis

code

430047

credits

6

period

1

lecturers

dr. J. Kleinjung; prof.dr. J. Heringa

aim

A 1-month practical course for introduction to genomics and bioinformatics techniques used to analyse and integrate genomics data sets.

At the end of this course, you will be able to do a full scale genomics analysis using important bioinformatics tools.



content

bioinformatics and databases: COG, EST, SNP, motifs; disease genomes; genome mining

form of tuition

One-to-one tuition; hand-on support; short practical project; writing induction report and final report.

literature

Book: A primer of genome science. Gibson G and Muse, SV, Sinauer Associates Inc Publishers, 2002, ISBN 0-87893-234-8 (pbk).

E-course material: http://ibivu.cs.vu.nl



DNA from the Beginning, http://www.dnaftb.org

mode of assessment

Oral exam (50%), written reports (50%)

entry requirements

Basic knowledge of DNA and proteins

target audience

Third or fourth year students with Physics, Chemistry, Mathematics, Computer Science, Biology, or Medical Natural Sciences, with a strong interest in Bioinformatics

remarks

The course will be taught in Dutch; provisions can be made for English speakers.




subject

Geometry

code

400394

credits

8

period

1, 2 and 3

target audience

mMath

remarks

 • As this course is part of the joint national master programme registration via http://mastermath.nl 

 • Location Utrecht




naam

Gezondheidscommunicatie

code

470087

docenten

Gastdocenten; drs. A.M.C. Plass; dr M. Adriaanse; drs. J. Veldhuis (contactdocent, e-mail: jolanda.veldhuis@falw.vu.nl, tel.: 020 444 5583)

studiepunten

6

periode

13.03.2006 - 07.04.2006

doel

De cursus is bedoeld voor studenten met belangstelling voor communicatieprocessen bij gezondheidsinterventies. Het doel van de cursus is om inzicht te krijgen in het communiceren van gezondheidsboodschappen naar de hele samenleving of specifieke groepen en het ontwikkelen van communicatieve interventies.

Na deze cursus is de student in staat:



 • de volgende begrippen te onderscheiden/definiëren:
  communicatie/voorlichting, voorzieningen en regelgeving, gezondheidsvoorlichting en gezondheidsbevordering.

 • een planningsmodel toe te passen op een concreet voorbeeld en de valkuilen te onderkennen in de planning van gezondheidscommunicatie.

 • het belang van de analyse van gezondheidsproblemen voor de planning van gezondheidscommunicatie te onderkennen, op te kunnen stellen en de uitkomsten te interpreteren.

 • de gereedschappen van de voorlichter en de daarbij passende literatuur te beschrijven en toe te passen op een concreet voorbeeld.

 • uitkomsten van een gedrags- en omgevingsfactorenanalyse van een gezondheidsprobleem te interpreteren en te verwerken in een plan van aanpak middels gezondheidscommunicatie.

inhoud

In deze cursus worden de definities, concepten en theorieën rondom gezondheidscommunicatie en gedrag uiteengezet, alsook een aantal specifieke vormen van (gezondheids)communicatie: persuasief, informatief en educatief. Naast het bieden van een theoretisch kader is deze cursus tevens gericht op de praktische toepasbaarheid; o.m. analyse van een specifiek gezondheidsprobleem als onderwerp voor een communicatiecampagne, het definiëren van de doelgroep en het bedenken van een communicatiestrategie/interventie.

werkwijze

Colleges, werkcolleges, gastcolleges, opdrachten, zelfstudie

literatuur

Syllabus en aanvullende literatuur bij de colleges

toetsing

 • Beoordeling van de opdracht bestaande uit drie deelopdrachten plus een presentatie (cijfers voor elk onderdeel vormen gemiddeld cijfer voor opdracht) = 40 procent van eindcijfer cursus

 • Schriftelijk tentamen: multiple choice en open vragen = 60 procent van eindcijfer cursus

Voor zowel de opdracht, als het tentamen dient een voldoende behaald te worden!

doelgroep

Keuze voor derdejaars studenten BSc Algemene Gezondheidswetenschappen
en masterstudenten in 1 van de bètaopleidingen in de specialisatie (wetenschaps)communicatie.

opmerkingen

Aanwezigheidsplicht: iedere student moet bij de opdracht minimaal eenmaal presenteren en mag maximaal eenmaal afwezig zijn bij de werkcolleges
Maximaal aantal deelnemers in de cursus: 60 studenten




subject

Group Theory

code

420025

lecturers

dr. B.L.G. Bakker; dr. D. Boer

credits

6

period

4 and 5

aim

To learn to characterize and classify representations of groups and to be able to apply this to groups with relevance for physics.

content

Symmetry plays an important role in the description of physical systems. Group theory is a way to treat symmetry systematically. After an introduction into the theory of abstract groups, the first half of the lectures will focus mainly on discrete groups and the second half on continuous groups, in particular Lie groups. Both types of groups are widespread in physics and an outline of this will be given. Applications of group theory in physics, in particular quantum mechanics, will be given throughout the course.

form of tuition

Lectures.

literature

Lecture Notes. Other suggested (but not mandatory) literature: Jones H.F., Groups, Representations and Physics ; Institute of Physics Pub.

mode of assessment

Oral.

entry requirements

Quantum mechanics and special relativity.

target audience

mPhys

remarks

For students of the Master's programme Theoretical Physics several additional tasks will be required for the examination, due to considerable overlap with the compulsory course Mathematical Methods in Physics.




subject

Groups of Homeomorphisms

code

400241

lecturer

prof.dr. J. van Mill

credits

6

period

1 and 2

content

In this course we study homeomorphism groups of compact spaces (all spaces are separable and metrizable). We will encounter central concepts such as actions of groups on spaces, invariant metrics, right-uniformly continuous functions and equivariant compactifications, Effros' Theorem, homogeneous spaces which do not admit the structure of a topological group, etc. Applications include proofs that there are no uniquely homogeneous compact spaces and that every compact homogeneous space is the product of a continuum and a zero-dimensional compactum.

literature

Lecture notes will be provided.

mode of assessment

oral

entry requirements

Topology I

target audience

mMath




subject

High Energy Astrophysics

code

420129

lecturers

dr. L.J. van den Horn (UvA, phone: +31 (0)20 525 5776/7488, e-mail: vdhorn@science.uva.nl); prof.dr. M.B.M. van der Klis

credits

6

period

4 and 5

content

This course is in the form of a seminar with different topics. Of central importance are cosmic X-ray and gamma ray sources, radiation from accelerated particles, and physical processes in and near neutron stars and black holes. The characteristic properties of sources of high energy radiation are discussed and related to the evolution of narrow binaries and the endpoints of stellar evolution.

form of tuition

Seminars.

literature

Lecture notes.

mode of assessment

By individual agreement.

entry requirements

Bachelor level physics/astronomy.

target audience

mPhys.

remarks

Registration via http://studieweb.student.uva.nl three weeks prior to the start of the course. Course registration includes registration for the examination. Registration is also possible at the Education Office, phone: +31 (0)20 5257100, e-mail: ondwns@science.uva.nl. For the course schedules consult the separate schedule guide or see http://www.student.uva.nl/




subject

Homogeneous Calatysis

code

435668

lecturers

prof.dr. P.W.N.M. van Leeuwen (contact); dr. J.N.H. Reek (contact: tel. 020-5254663, reek@science.uva.nl)

credits

6

period

4

aim

The subject of this course is the molecular approach in the
development of homogeneous catalysts for applications in laboratory and industry.

content

A broad range of important homogeneous catalytic reactions will be
discussed. Emphasis will be on transition metal catalyzed reactions.
Important aspects like mechanistic studies, kinetics, and effects of the nature of the metal ion and ligand structure will be explained. A small selection of processes that are applied industrially are discussed more in-depth. The important role of homogeneous catalysis in organic synthesis will be illustrated.

form of tuition

Lectures

literature

P.W.N.M. van Leeuwen, Homogeneous Catalysis, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 2004.

mode of assessment

Written examination.

entry requirements

B.Sc.

target audience

mCh

remarks

Registration for the course: via http://studieweb.student.uva.nl
three weeks prior to the start of the course. Examination: one week prior to the examination date.

Registration is also possible at the UvA Education Office, phone: 020-5257100/7049. E-mail: ondwns@science.uva.nl (mathematics and physics students). E-mail: svhouten@scienc.uva.nl (chemistry students). For the course schedules please consult the separate UvA schedule guide or phone the Education Office.






subject

Human Information Processing (Informatieverwerking)

code

815048

credits

6

period

4

lecturer

dr. S.A. Los

aim

To provide students with a deeper understanding of the currently most important theories and methods of research concerning human information processing.

content

One article will be covered in each lecture. The articles discussed deal with major themes in the area of human information processing; parallel vs serial information processing; discrete vs continuous information processing; controlled vs automatic processing

form of tuition

Lectures

literature

A series of journal articles to be announced at the first lecture.

mode of assessment

Open-ended written examination.

entry requirements

Introduction to Experimental Psychology.




subject

Human-Computer Interaction

code

400312

credits

5

period

2 and 3

lecturer

prof.dr. G.C. van der Veer

aim

Explaining the User-Centered Design process and providing understanding of the interaction between people and information systems. The main goal is to teach students how to design and evaluate interactive systems that are easy to use and able to support people and organizations using them.

content

The usability aspects (cognitive ergonomic aspects) of human-computer interaction are related to both software engineering and to human aspects. This course introduces recent theories, approaches, and sources of Human-Computer Interaction to analyze and design Complex Interactive Systems. Several relevant schools are indicated, theories and techniques are discussed, and tools and applications are illustrated. The course also introduces some relevant basic notions about psychological aspects of computer use, aspects of organisational aspects of the introduction and application of information technology, and the theoretical basis for GTA (Groupware Task Analysis) and DUTCH (Design for Users and Tasks, from Concepts to Handles).

form of tuition

Lectures

literature

A. Dix, J. Finlay, G. Abowd, R. Beale: Human-Computer Interaction, (3rd edition), Prentice Hall, London, 2004,

ISBN 0-130-461091;



Lecture notes and study guide on the website www.cs.vu.nl/~mmc/mci.

mode of assessment

Written essay and an examination

target audience

2BI, 2MMC, 3AI, 3I, mCS, mIS,

remarks

the examination (including an accepted essay) needs to be passed to be able to participate in the course of User-Interface Design. See on the website www.cs.vu.nl/~mmc/mci.




subject

Hydrodynamics of Fluids and Plasmas

code

420132

lecturer

dr. L.J. van den Horn (UvA, phone: +31 (0)20 525 55776, e-mail: vdhorn@science.uva.nl)

credits

6

period

4 and 5

content

Conservation laws for ideal and dissipative fluid flow; local flow analysis, Cauchy-Stokes theorem; vorticity and circulation, Kelvin's theorem; potential flow, Bernoulli's law; hydrostatic equilibrium, stability, convection.
Hydrodynamic waves, sound propagation in homogeneous medium and in graviational field; wave damping through viscosity and thermal conduction, damping of acoustic waves through radiative flux; nonlinear phenomena: simple shock waves.
Fundamentals of magnetohydrodynamics, coupling of flow and e.m. field; frozen-in field, theorems of Alfven and Walen; static and stationary configurations: pinch and force-free fields, stability; magneto-acoustic and Alfven waves.
Introduction to radiation hydrodynamics: thermodynamics of radiative systems, radiation intensity, radiative energy density, flux and pressure tensor, energy-momentum conservation; radiation transport, emission/absorption, diffusion, free streaming, flux-limiting.

form of tuition

Lectures and interactive working sessions.

literature

Workbook.

mode of assessment

Group and individual assignments.

entry requirements

Bachelor's level Physics/Astronomy, Vector Calculus.

target audience

mPhys.

remarks

Registration via http://studieweb.student.uva.nl three weeks prior to the start of the course. Course registration includes registration for the examination. Registration is also possible at the Education Office, phone: +31 (0)20 5257100, e-mail: ondwns@science.uva.nl. For the course schedules consult the separate schedule guide or see http://www.student.uva.nl/




subject

Individual Programming Assignment

code

400388

credits

9

period

5 and 6

content

Individual programming assignments comprise programming projects, often related to existing research programs in computer systems, which can be taken instead of a practical in compiler construction, computer networks, operating systems, or network programming. There is no set course description as each assignment is negotiated individually with the professor supervising and grading the project. The assignment aims to offer students challenging projects that are often research-oriented by nature. While some possible projects are advertised on the web (see http://www.cs.vu.nl/cs/projects-en.html), students are strongly advised to talk to staff members individually to see whether they have a project that matches the student's interest, as well as the capacity to supervise such a project.

target audience

mPDCS




subject

Industrial Analysis

code

435601

lecturers

prof.dr.ir. P.J. Schoenmakers; prof.dr. A.K. Smilde

credits

6

period

4

aim

The student must be able to implement an analytical concept, method or procedure in an industrial environment.

content

Optimal use of analytical chemistry for controlling industrial processes and products, industrial trouble-shooting and problem-solving. The demands for successful applications of analytical chemistry in industry are quite different from those in an academic environment. All mesurements must be performed timely, reproducibly, reliably, verifiably, efficiently, cost-effectively. Probably the most important criterion is that a method used in industry has to meet well-defined demands. In this course aspects of in-line and at-line analysis will be investigated and the concept of "measurability" will be introduced. Some typical industrial methods and the characteristics of an analytical laboratory in industry will be discussed. During this course, the students are brought into contact with industry and with industrial analytical chemists.

form of tuition

Lectures, visits to and from industry, case studies.

literature

Course manual.

mode of assessment

Case study (reported orally and in writing).

target audience

mCh

remarks

Registration for the course: via http://studieweb.student.uva.nl three weeks prior to the start of the course. Examination: one week prior to the examination date. Registration is also possible at the UvA Education Office, phone: 020-5257100/7049. E-mail: ondwns@science.uva.nl (mathematics and physics students). E-mail: svhouten@scienc.uva.nl (chemistry students). For the course schedules please consult the separate UvA schedule guide or phone the Education Office.




subject

Industrial Statistics

code

400408

credits

6

period

1, 2 and 3

lecturer

drs. M.B. Vermaat

aim

Knowledge of measurement system analysis, control charts, design of experiments, statistical process control, and six sigma. Practice in statistical software.

content

Industrial statistics at the UvA is coordinated by the Institute for Business and Industrial Statistics (IBIS UvA). In this course research topics of the institute will be treated. In the last decade attention in quality control - one of the application areas of industrial statistics - has shifted from statistical process control (SPC) to the Six Sigma programme, a methodology for conducting improvement projects based on statistical investigation. As a result, the research done at IBIS UvA - which used to be focused on SPC and control charts - has evolved in the direction of topics which play a role in the Six Sigma methodology. We will start with control charts, which is the basic statistical tool in SPC. Current research focuses on nonparametric methods for estimation in control charts, control charts based on robust estimation methods, and rules for associating types of out-of-control signals with corrective actions in the production process.
Statistical methods for the evaluation of measurement systems have been the subject of research at the institute for several years now. The research on continuous measurements being completed, the attention has shifted to measurement systems for categorical (esp. binary) variables.
Research in industrial statistics necessarily involves extra-mathematical topics, especially in methodology. This type of research has as its subject the coherence between and applicability of statistical techniques. The objective is to arrive at methodological rules for improvement projects and for the application of statistical methods in quality improvement. As such, it studies the backgrounds of improvement strategies as the Six Sigma programme, the Shainin System and Taguchi's methodology.

form of tuition

Interactive; a lot of work should be done by the student at home

literature

D.C. Montgomery, Design and Analysis of Experiments, John Wiley and Sons, 2001 (fifth edition) and Articles

mode of assessment

Assignments; both oral and written

entry requirements

Introduction in probability and mathematical statistics

target audience

mMath, mSFM

remarks

Registration: via http://studieweb.student.uva.nl
Course: three weeks prior to the start of the course.
Examination: one week prior to the examination date.
Registration is also possible at the Education Office, phone: 525 7100, e-mail: ondwns@science.uva.nl




naam

Inleiding (B1)

code

200101

studiepunten

5,8

coördinator

mr. J. Zwart (kamer 7A-37, tel. (020) 59 86326)

periode

week 36 - 40

doel

De student maakt kennis met alle onderdelen van het recht waar hij of zij in het eerste jaar mee geconfronteerd wordt.

inhoud

Centraal in het vak Inleiding staat het juridisch proces. Mede aan de hand van een aantal concrete gevallen, die in werkgroepen besproken zullen worden, wordt geïllustreerd hoe in strafrecht, in burgerlijk recht, in bestuursrecht en in Europees recht de procesgang is. Duidelijk zal ook worden dat in het proces bepaald wordt wat recht is. Maar daarvóór moet er altijd ook al recht zijn. Aandacht wordt daarom ook geschonken aan een eerste benadering van wat recht is en hoe recht tot stand gekomen is. Ook een aantal rechtshistorische aspecten van het proces wordt behandeld.

werkwijze

Iedere week wordt zes uur hoorcollege en vijf uur werkcollege gegeven. Daarnaast is ruimte gereserveerd voor begeleiding door het mentoraat en excursies. Bij de cursus wordt blackboard gebruikt.

literatuur

Het te bestuderen materiaal is samengebundeld in een syllabus Inleiding, te verkrijgen bij de VU boekhandel. Ook verplicht is een wettenbundel (2005/2006), naar keuze van Kluwer of Sdu.
De collegestof is eveneens verplicht.

toetsing

Schriftelijk tentamen.

opmerkingen

De eerste vier weken van de studie wordt een allereerste oriëntatie in het recht gegeven. Het vak wordt onder verantwoordelijkheid van de sectie Encyclopedie gegeven door alle afdelingen en secties die eerste jaars onderwijs verzorgen. Ook worden onderdelen verzorgd door het mentoraat.




naam

Inleiding besliskunde

code

400029

studiepunten

6

periode

1 en 2

docent

prof.dr. H.C. Tijms

doel

Kennis en inzicht hebben in het opstellen van OR-modellen en hun oplossingsmethoden.

inhoud

In deze inleiding zal het accent liggen op het opstellen van wiskundige modellen voor diverse optimaliseringsproblemen. Daarnaast worden de basisideeën besproken van de wiskundige technieken waarmee deze modellen worden doorgerekend. In het college is het gebruik van educatieve software voor het oplossen van de wiskundige optimaliseringsproblemen geïntegreerd. De volgende onderwerpen komen aan de orde: - lineaire programmering (modelformuleringen, simplex algoritme, schaduwprijzen, gevoeligheidsanalyse) ¿ netwerkanalyse (kortste-pad algoritme, minumum-opspannende boom, Steiner probleem) - geheeltallige en combinatorische optimalisering (modelformuleringen, 0-1 variabelen, branch-en -bound methode, heuristieken ) - sequentiele beslissingsproblemen (dynamische optimalisering)- vooraadtheorie ( de EOQ-formule, Silver-Meal heuristiek).

werkwijze

Hoorcollege: 2 uur per week; practicum: 2 uur per week.

literatuur

H.C. Tijms, Inleiding in de Operationele Analyse, Epsilon , Utrecht, tweede druk (2004)

toetsing

Via twee deeltentamens aan het einde van periode 1 en periode 2.

doelgroep

1BWI, 1W




naam

Inleiding bioinformatica

code

430020

studiepunten

6

periode

4 en 5

docent

prof.dr. J. Heringa

doel

Het vak geeft een overzicht van de belangrijkste bioinformatica technieken.

inhoud

Er wordt een inleiding in de Bioinformatica gepresenteerd, waarin de volgende onderwerpen aan bod komen:

 • biomoleculaire databases (genoom, proteïne en nucleotiden databases voor sequentie en struktuur informatie, secundaire databases)

 • algoritmen voor proteïne en nucleotide structuur voorspelling

 • sequentie analyse (alignment, sequence database searching)

 • proteïne structuur analyse

 • microarray data analyse

 • genomic datamining (vinden van functionele relaties, genetische netwerken, genome comparison).

werkwijze

Hoorcollege

toetsing

Schriftelijk tentamen.

doelgroep

2MNW, 3F, 3S




naam

Inleiding in de Psychologie voor AI

code

811012

studiepunten

4

contacturen

112 (3 schriftelijk tentamen, 16 hoorcollege, 93 zelfstudie)

docent

dr. W. Donk

doel

Een eerste kennismaking met het vakgebied psychologie waarbij niet alleen zal worden ingegaan op inhoudelijke aspecten van het vakgebied maar ook op het belang van de verschillende methodologische aspecten die een rol spelen bij het doen van onderzoek binnen de psychologie.

inhoud

Na een inleiding (theorievorming binnen de psychologie, onderzoeksmethoden) komen aan de orde de biologische basis van gedrag, motivatie, leren, sensorische processen, perceptie, geheugen, denken en kennis, en intelligentie.

werkwijze

Hoorcolleges

literatuur

Gleitman, H., Fridlund, A.J., & Reisberg, D. (2004). Psychology (6th edition). New York: Norton & Company Inc.

toetsing

schriftelijk tentamen
met multiple-choice vragen.




naam

Inleiding programmeren I

code

400150

studiepunten

4

periode

1 en 2

docent

ir. M.P.H. Huntjens

doel

Het doel van de cursus is algoritmisch leren denken, gestructureerd leren programmeren en het verwerven van inzicht in de manier waarop computers gebruikt kunnen worden om problemen op te lossen.

inhoud

primitieve types, declaraties, expressies, toekenningsopdracht, keuze-opdrachten, herhalingsopdrachten, methoden, I/O, arrays, classes, instanties van classes (objecten), standaard classes String en Math, ontwerpen maken, twee-dimensionale arrays, meerdere objecten tegelijk gebruiken in een programma.

werkwijze

Hoorcollege met een parallel practicum.

literatuur

Een nog nader te bepalen boek dat op het eerste college verkocht zal worden en het dictaat Practicumhandleiding Inleiding Programmeren.

toetsing

Via practicumopgaven.

doelgroep

1I, 1BWI, 1AI, 1IK

voorkennis

Geen




naam

Inleiding programmeren II

code

400151

studiepunten

3

periode

4

docent

ir. M.P.H. Huntjens

doel

zie inleiding programmeren I

inhoud

recursie, lineair search, binary search.

werkwijze

hoorcollege

literatuur

zie inleiding programmeren I

toetsing

schriftelijk

doelgroep

1I, 1BWI, 1AI, 1IK

voorkennis

Inleiding programmeren I (400150)


Download 4.26 Mb.

Share with your friends:
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   38




The database is protected by copyright ©sckool.org 2022
send message

    Main page