Exact Sciences Master Guide2005/2006


Communication variant (C-variant)Download 4.26 Mb.
Page26/38
Date09.11.2016
Size4.26 Mb.
#1233
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   38

Communication variant (C-variant)

 1. General


This variant is intended for students with a BSc degree in any of the beta-studies who want to specialize in communication. The programme focuses on science communication theory and research as well as on science communication in practice. This includes science journalism as well as museology, the use of internet for science communication and health communication.

 

The variant is coordinated by prof. dr. Jaap Willems. Adress: Faculty of Earth and Life Sciences, Dept. of Science Communication, De Boelelaan 1087, room B0.29, e-mail jaap.willems@falw.vu.nl. 

Teaching in this variant is mainly in Dutch.


   1. Programme


For a specialization degree it is required to spend 60 cp on Science Communication items. Three courses, one internship or research project and a thesis are compulsory. The rest of the programme can be filled in with optional courses. In research projects students will focus on an aspect of science communication, while in internships students will work on a project at a trainee post in a museum, editorial office of a newspaper etc. There they will also do a small research project. The thesis consists of a study of literature on an aspect of science communication.C-variant compulsory courses

Also a individual Internship/research project (21 sp) and a individual Thesis (9 sp)

Course code

Course name

Cr.

Period

471014

Wetenschapsjournalistiek

6

03.10.05 - 28.10.05

471006

Communicatiewetenschappen

6

05.09.2005 - 30.09.2005

471032

WTC onderzoek

6

31.10.05 - 25.11.05
C-variant optional courses
Course code

Course name

Cr.

Period

991000

Interpersoonlijke communicatie

3

28-11-2005/09-12-2005

471026

Museologie en buitenschoolse educatie

6

09.01.2006 - 03.02.2006

470562

Interactive Communication

3

12.12.05-23.12.05

470087

Gezondheidscommunicatie

6

13.03.2006 - 07.04.2006

471033

Wetenschapscommunicatie via internet

6

28.11.05 - 23.12.05  1. Education variant (E-variant)


The teaching in this variant is mainly in Dutch. Therefore we also give the requirements in Dutch.
   1. Programma


De opleiding voor het behalen van de eerstegraads lesbevoegdheid start twee keer per jaar, in september en in februari. De opleiding wordt aangeboden in twee semesters. Uitgaande van de start in september duurt semester 1 tot en met januari en semester 2 tot juli. De opleiding is sterk praktijkgericht. De helft van de opleiding bestaat uit praktijk door werkervaring of stage (ook wel schoolpracticum genoemd) op een school voor voortgezet onderwijs. Daarnaast kent de opleiding vier componenten: vakdidactiek, algemene didactiek/pedagogiek, praktijkonderzoek en keuzemodulen. Studenten die bij de Communicatie variant de vakken 'interpersoonlijke communicatie' en 'museologie en buitenschoolse educatie' volgen, krijgen bij de lerarenopleiding een vrijstelling voor keuzemodulen, een deel van het praktijkonderzoek en een deel van algemene didactiek.
   1. Toelatingseisen


Er worden twee cursussen ter oriëntatie aangeboden: 'Oriëntatie op Communicatie en Educatie 1' en 'Oriëntatie op Educatie 2' (vakcodes 990005 en 990007). Beide cursussen zijn te volgen als keuzevakken tijdens de bacheloropleiding.

 

Wie deze vakken niet heeft gevolgd, dient een afspraak te maken de betreffende vakdidacticus. In een intakegesprek wordt dan beoordeeld of er toch direct met de lerarenopleiding gestart kan worden.


   1. Keuzemodulen


Het Onderwijscentrum VU biedt keuzemodulen aan. Eén van de mogelijkheden is één of meer van de door het instituut aangeboden keuzemodulen te volgen. De docent in opleiding kan er echter ook voor kiezen om een bepaald aspect van een schoolvak of een aspect van het leerproces van leerlingen of van het coachen van leerlingen nader te bestuderen. In overleg met de begeleider stelt de docent in opleiding dan zelf de inhoud van deze keuzemodule valt.

 

Door het Onderwijscentrum VU worden onder andere de volgende keuzemodulen aangeboden: • Docent in Europa

 • Oriëntatie lesgeven in het hbo

 • Oriëntatie lesgeven in het vmbo

 • Excursie naar Gent, Duitsland of Florida

 • Petje af

 • Mores leren

 • Digitale video-analyse

 

Binnen de clusters en vakken worden keuzemodulen aangeboden als: Veldwerkweek, Klassieke Culturele Vorming (KCV), Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV) en Taalleerproblemen.

Elk keuzemodule heeft een omvang van 2 sp. Het onderwijs wordt gegeven in het voorjaar 2006 als werkcollege op maandag. Toetsing geschiedt door middel van een opdracht. De literatuur wordt bij aanvang van de cursus bekend gemaakt.

Deze keuzemodulen zijn alleen te volgen als onderdeel van de universitaire lerarenopleiding. 

OpmerkingenIn het voorjaar worden het definitieve aanbod van keuzemodulen bekend gemaakt. De inschrijving voor de modulen vindt dan plaats.
   1. Meer informatie


De lerarenopleiding wordt verzorgd door het Onderwijscentrum VU. Bij het Onderwijssecretariaat kan meer informatie worden gevraagd, tel.: (020) 59 89222, e-mail: onderwijssecretariaat@ond.vu.nl.


Educatie variant (scheikunde)

Tevens 4 sp aan keuzemodulen

Vakcode

Vaknaam

Stp.

Periode

990002

Praktijk

30

Het vak beslaat 2 semesters, en loopt daarbij parallel aan de vakdidactiek en de algemene didactiek / pedagogiek. Zo is ook een goede wisselwerking mogelijk tussen theorie (colleges) en praktijk.

990122

Vakdidactiek scheikunde

9

Het vak beslaat 2 semesters (een heel studiejaar). Startmomenten zijn aan het begin van de semesters: in september en in februari.

990003

Praktijkonderzoek

8

Het praktijkonderzoek vindt plaats in de tweede helft van de lerarenopleiding.

990001

Algemene didactiek / pedagogiek

9

Het vak beslaat 2 semesters (een heel studiejaar). Startmomenten zijn aan het begin van de semesters: in september en in februari.  1. Overige vakken

Course code

Course name

Cr.

Period

435684

Capita Pharmacochemistry

6

Throughout the year.

435670

Biochemical Mechanisms of Toxicology

6

Throughout the year. 1. Master Physics

  1. Objectives


The objective of the Master's education in Physics is to provide students with such knowledge, abilities and insight in physics and possible supporting disciplines, that they are able to work as a physics professional (including the profession as teacher), or are qualified for a training to scientific researcher or designer.

The education also aims at enlarging the insight in science as a whole and in its role in society.


  1. Final attainment level


The graduated Master of Science in  Physics is expected

 • to have a thorough knowledge of physics and supporting fields (mathematics,  and informatics);

 • to be able to apply physical concepts in practical situations;

 • to be familiar with the experimental and theoretical methods of physics and ways of research;

 • to have mastered methods and techniques in order to perform research;

 • to be able to apply physics insight and methods in solving problems, also outside physics;

 • to be able to follow and evaluate new developments;

 • to have insight in the role physics is playing in society;

 • to have developed good communication skills;

 • to be able to function in an international environment;

 • to be familiar with the professional possibilities in the labor market after graduation

 • to be familiar with the international literature and to be able to find and study relevant information.

 

Additional attainment level per variant:

 

O-variant: the graduated Master of Science in Physics has a broad experience with acquiring physics knowledge and has some experience with performing physics research in an independent manner. 

 

M-variant: the graduated Master of Science in Physics has the ability to perform projects in society with applications of physics know-how and methods, both as an individual and in a team.

 

E/C-variant: the graduated Master of Science in Physics is able to work in education or science communication. If the graduate has finished the education for teacher, he/she is qualified for the function of teacher of physics in Dutch VWO-education.

  1. Requirements for the Master


Students who want to follow a master programme at the VU should contact the study advisor dr. W.A. Sterrenburg (wa.sterrenburg@few.vu.nl) for steps to be taken based on the students' situation.

The general rules are the following. • Students have unconditional admission to the master programme Physics if they have a bachelor degree in Physics (and Astronomy) from a Dutch university.

 • Students from the VU who have not yet completed the Bachelor programme can be admitted to the master programme under the condition that the bachelor thesis is finished and that the remaining subjects in the bachelor programme are at most 30 cp. Students with larger delays may follow lectures but are not allowed to participate in examinations or in guidance-intensive activities.

 • The Examination committee can admit students on the basis of a diploma (Dutch or foreign) that has a comparable level to the Bachelor of Physics degree. A further requirement is that students have sufficient mastering of the English language.

 • The Examination Committee can also admit students who do not meet these requirements. In those cases the committee will decide on deficiencies that have to be fulfilled during the programme.

 • For applicants who can not be admitted to the master programme there exists the possibility to get a premaster education of at most 60 cp if such a programme can bring her or his knowledge at the level required for admittance. If the gap between the already obtained and the required knowledge and abilities is too large to be closed by a 60 cp education, then the applicant is advised to apply for admittance to a bachelor education in physics. Mostly in that case the student can be exempted from part of the bachelor exam. For more details one can contact dr. W.A. Sterrenburg. For graduates from a Dutch hbo teachers education, who ask for admittance to the Education variant (see below) of the master of physics, there are other possibilities. For information about these possibilities please contact also dr. W.A. Sterrenburg.

 • After admission to a master programme the programme coordinator has an intake meeting with the student. In this meeting ways to cope with possible study delays and deficiencies are discussed and a study plan is made, a copy of which is sent to the study advisor.

In the Master's  programme choices have to be made regarding the courses (general, specialised and optional) to be followed. It is necessary to discuss these choices in an early stage with the master coordinator of the programme where the final project will be done. More options than listed may be possible.
  1. Structure of the training


In the Master curriculum knowledge of physics in general and in one or more specific areas of physics is deepened. The possible specialisations (programmes) are Laser Sciences (together with UvA), Particle Physics & Particle Astrophysics (together with UvA), Condensed Matter Science (together with UvA), Biophysics & Physics of Complex Systems and Theoretical Physics (together with UvA). It is also possible to do a research project in the group Clinical Physics & Informatics of the VU Medical Center. Furthermore, a choice can be made out of four study variants: O, M, C and E. (These are the first letters of Dutch terms characterizing the variants).

The O-variant is meant for students who want to pursue a research career. Students who have chosen to follow this variant will spend most of their time on courses and on their research project, including the Master's thesis in the chosen specialisation. Generally spoken these students may aim at continuing their study with PhD education, in order to obtain an executive job as researcher, group leader, at a university, research institution, government or (industrial) company. The column under 'O' in the table applies to these students.

For students wishing to combine a sound background in physics with applications or management in industry or business, the study variant Physics and Business (M) is offered. In the same spirit the Communication and Education programme lines prepare for careers in, e.g., science policy, scientific reporting and publishing, and science education in various settings (schools, museums, educational software). Apart from coursework the curriculum for the Business and Communication and Education lines also includes an internship outside the university, e.g., in a company, government agency, school or museum.

 

It is also possible for students to do a Free Master. The proposed programme for such a master has to be submitted to the Examination Committee for approval. 

Table: Global Structure of the Master variants 

The table 'Global Structure of the Master variants' gives the structure of the programme for the different variants. The numbers are credit points (cp). One academic year contains 60 cp.The cp per item differ for the O and M/C/E variants.

 

The programme includes required courses for the chosen specialisation and optional courses in physics, for which general physics courses may be chosen or courses from a specialisation different from the one chosen.The general physics courses taught at the VU for 2005-2006 include:

 • Advanced Electrodynamics and Quantum Optics

 • Advanced Quantum Mechanics

 • Advanced Statistical Physics

 • Computational Methods

 • Introductory Quantum Field Theory

Furthermore, a student can participate in a project or student seminar or can write an essay on a subject not directly related to his field of specialisation. 12 cp can be freely chosen within the university from courses on a 2nd or higher year level.

The examination committee can require that a student follows courses from the Bachelor programme Physics in order to make up for deficiencies, up to a maximum of 12 cp.

Students following the O variant are required to spend 6 cp on an M/C/E subject, so as to broaden their education. Students who have chosen an M, C or E variant can spend a maximum of 60 cp on subjects within that study variant.

 

See 'Course description' for details about the various courses in the programmes. Information on courses not included there will be available on the website in September 2005 (http://www.studiegidsen.vu.nl/index.html).
  1. Download 4.26 Mb.

   Share with your friends:
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   38
The database is protected by copyright ©sckool.org 2022
send message

    Main page