Exact Sciences Master Guide2005/2006


Physiology at the Institute for Cardiovascular Research VU, Laboratorium voor Fysiologie, VUmcDownload 4.26 Mb.
Page23/38
Date09.11.2016
Size4.26 Mb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   38

Minors

 1. Physiology at the Institute for Cardiovascular Research VU,
  Laboratorium voor Fysiologie, VUmc


Het Laboratorium voor Fysiologie is een onderdeel van het Instituut voor Cardiovasculair Onderzoek (ICaR-VU) van het VU Medisch Centrum. Binnen onze afdeling maar ook in de andere afdelingen van het ICaR-VU zijn een aantal stagemogelijkheden. Een volledig en actueel onverzicht van de onderzoekprojecten binnen het ICaR-VU is te vinden op http://www.icar.med.vu.nl onder 'Research'. Hieronder volgt een kort overzicht van de stagemogelijkheden binnen het Laboratorium voor Fysiologie. De coordinatie van stages wordt verzorgd door dr. W.J. van der Laarse (tel. (020) 44 48110 / 48115).
   1. Stagemogelijkheden Laboratorium voor Fysiologie
    Thema 1: Verbetering van hartfunctie bij hartfalen


Hierbij wordt de functie onderzocht van gezond en ziek hartspierweefsel om te komen tot een beter begrip van de ziekteprocessen en uiteindelijk tot een verbetering van de hartfunctie bij patiënten met hartfalen.

Reperfusie schade en ischemische preconditionering. Dit betreft onderzoek naar contractiele eigenschappen, energiemetabolisme en calciumhomeostasis tijdens acuut zuurstoftekort en de daarop volgende reoxygenatie van het hartspierweefsel. Speciale aandacht wordt gegeven aan de effecten van anaesthetica en de signaaltransductieprocessen die leiden tot preconditionering (bescherming tegen zuurstoftekort).

Hypertrofie en hartfalen. Het doel van dit onderzoek is om te bepalen in welke mate cellulaire veranderingen verantwoordelijk zijn voor cardiale dysfunctie. Hierbij wordt aandacht besteed aan acute problemen (ischemie; atriaal fibrilleren; spiervermoeidheid) en chronische problemen (compensatoire hypertrofie na volume- en drukoverbelasting tgv hartkleplekkage of -vernauwing; eindstadium hartfalen). Dit onderzoek wordt uitgevoerd aan biopten van hartpatiënten, dunne stripjes hartspierweefsel en geïsoleerde hartspiercellen. Speciale aandacht wordt gegeven aan functionele parameters zoals krachtontwikkeling, zuurstof en ATP gebruik, calcium gevoeligheid, veranderingen in eiwitsamenstelling en fosforylering.

Projectleiders: dr. C. Boer, dr. J. van der Velden, dr. W.J. van der Laarse, dr. A. Muller, dr. R. Musters, dr. W.S. Simonides, dr. G.J.M. Stienen.


   1. Thema 2: Verbetering van vaatfunctie bij metabole ziekten


Vaatfunctie omvat onder andere de regulatie van de weefselperfusie door veranderingen in vaatdiameter, microvasculaire permeabiliteit en interacties tussen bloedcellen en de vaatwand.Onderzoek wordt verricht naar de lange termijn veranderingen (jaren) bij diabetes en hypertensie en de korte termijn effecten (uren, dagen) bij bijv. hemodialyse en shock. Een nieuw onderzoeksveld richt zich op angiogenese, de aanmaak en uitgroei van nieuwe bloedvaten. Speciale aandacht wordt gegeven aan de relatie tussen mediators van de vaattonus (bijv. angiotensine) en hypertensie, veranderingen in vaatdiameter en vaatpermeabiliteit en intravitaal microscopie voor de bestudering van het rollen van leukocyten over de vaatwand. Moleculair biologische studies richten zich op de veranderingen in endotheelfunctie bij diabetes, activatie van cellen in de vaatwand door o.m. cytokines.

Projectleiders: prof. dr. V. van Hinsbergh, dr. A.A. van Lambalgen, dr. G. van Nieuw Amerongen, dr. P. Sipkema, prof. dr. G.J. Tangelder.


   1. Molecular Cell Biology at the Department of Molecular Cell Biology, VUmc


Het onderzoek van de afdeling Moleculaire Celbiologie (ontstaan uit een fusie van Medische chemie / Celbiologie en Immunologie) concentreert zich rond immunologische thema's.  In het bijzonder wordt aandacht besteed aan de verschillende aspecten van 'ontsteking'. Het onderzoek is ondergebracht binnen 7 onderzoekthema's die veelal in nauwe samenwerking met klinische afdelingen worden bestudeerd. Dat zijn:

 • Modulatie van ontstekingsprocessen

 • Ontsteking in de buikholte en tumorimmunologie (met twee fundamentele onderzoekslijnen gerelateerd aan buikvliesontsteking en dikke darm kanker)

 • Mucosale  immuniteit (o.a. aanleg en organisatie van lymfoïde organen)

 • Ontsteking in het centraal zenuwstelsel (met name multiple sclerose)

 • Genomics van chronische ontsteking, met name reuma

 • Dendritische celadhesie (afweer tegen tumoren en virussen)

 • Glyco-immunologie (eiwit-suiker intereacties bij cellulaire communicatie, infectie en ontsteking)

Afdelingshoofd is mw. prof. dr. C.D. Dijkstra.

Stage-coördinator is dr. R.H.J. Beelen. Spreekuur: elke dinsdag 13.00 - 13.30 uur in kamer J-288 (faculteit Geneeskunde). Tel. (020) 44 48055 / 48080; email: rhj.beelen.cell@med.vu.nl


 1. Master Parallel and Distributed Computer Systems

  1. Curriculum

   1. Introduction


The Master's curriculum takes two years. The curriculum has been designed specifically to teach students the skills required to work with parallel and distributed computer systems. This programme emphasizes experimental computer science, rather than theory, and typically requires design, implementation, testing, and performance analysis of complicated systems software. It contains a balance between classes and practical work: about one third of the first three semesters consists of practical projects. The final semester is a master's thesis, which will usually involve doing research in conjunction with one of the faculty members.

The curriculum contains many software lab courses, which are aimed at training students to do scientific (software) experiments to solve challenging research problems. For some projects, students have to cooperate in small teams, to train them in collaborative research. To assure the coherence of the curriculum, each practical research assignment is associated with one or more lecture classes. Each assignment is organized as a small research project and aims to answer a well-defined research question. Part of the new courses will be given in seminar-form, where students have to study and present research papers, as this is an excellent training for students. All classes will be taught in English.


   1. Individual Programme


An important choice in the design of the new Master's Program is to give students much freedom in the selection of courses. We achieve this using a mentor-based system: each new student is assigned a staff member as mentor, and together with this mentor determines the individual program. Each program also has to be approved by a formal exam-committee.
  1. Programme


See also the website: http://www.cs.vu.nl/masters/compsys/ for up-to-date information.

 

The programme comprises a series of compulsory and elective courses, along with programming assignments and a final research project, and is organized as follows: 
  1. Download 4.26 Mb.

   Share with your friends:
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   38
The database is protected by copyright ©sckool.org 2020
send message

    Main page