Exact Sciences Master Guide2005/2006


Education variant (E-variant)Download 4.26 Mb.
Page14/38
Date09.11.2016
Size4.26 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   38

Education variant (E-variant)


The teaching in this variant is mainly in Dutch. Therefore we also give the requirements in Dutch
   1. Programma


De opleiding voor het behalen van de eerstegraads lesbevoegdheid start twee keer per jaar, in september en in februari. De opleiding wordt aangeboden in twee semesters. Uitgaande van de start in september duurt semester 1 tot en met januari en semester 2 tot juli. De opleiding is sterk praktijkgericht. De helft van de opleiding bestaat uit praktijk door werkervaring of stage (ook wel schoolpracticum genoemd) op een school voor voortgezet onderwijs. Daarnaast kent de opleiding vier componenten: vakdidactiek, algemene didactiek/pedagogiek, praktijkonderzoek en keuzemodulen. Studenten die bij de Communicatie variant de vakken 'interpersoonlijke communicatie' en 'museologie en buitenschoolse educatie' volgen, krijgen bij de lerarenopleiding een vrijstelling voor keuzemodulen, een deel van het praktijkonderzoek en een deel van algemene didactiek.
   1. Toelatingseisen


Er worden twee cursussen ter oriëntatie aangeboden: 'Oriëntatie op Communicatie en Educatie 1' en 'Oriëntatie op Educatie 2' (vakcodes 990005 en 990007). Beide cursussen zijn te volgen als keuzevakken tijdens de bacheloropleiding.

 

Wie deze vakken niet heeft gevolgd, dient een afspraak te maken de betreffende vakdidacticus. In een intakegesprek wordt dan beoordeeld of er toch direct met de lerarenopleiding gestart kan worden.


   1. Keuzemodulen


Het Onderwijscentrum VU biedt keuzemodulen aan. Eén van de mogelijkheden is één of meer van de door het instituut aangeboden keuzemodulen te volgen. De docent in opleiding kan er echter ook voor kiezen om een bepaald aspect van een schoolvak of een aspect van het leerproces van leerlingen of van het coachen van leerlingen nader te bestuderen. In overleg met de begeleider stelt de docent in opleiding dan zelf de inhoud van deze keuzemodule valt.

 

Door het Onderwijscentrum VU worden onder andere de volgende keuzemodulen aangeboden: • Docent in Europa

 • Oriëntatie lesgeven in het HBO

 • Oriëntatie lesgeven in het VMBO

 • Excursie naar Gent, Duitsland of Florida

 • Petje af

 • Mores leren

 • Digitale video-analyse

 

Binnen de clusters en vakken worden keuzemodulen aangeboden als: Veldwerkweek, Klassieke Culturele Vorming (KCV), Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV) en Taalleerproblemen.

Elk keuzemodule heeft een omvang van 2 sp. Het onderwijs wordt gegeven in het voorjaar 2006 als werkcollege op maandag. Toetsing geschiedt door middel van een opdracht. De literatuur wordt bij aanvang van de cursus bekend gemaakt.

Deze keuzemodulen zijn alleen te volgen als onderdeel van de universitaire lerarenopleiding. 

OpmerkingenIn het voorjaar worden het definitieve aanbod van keuzemodulen bekend gemaakt. De inschrijving voor de modulen vindt dan plaats.
   1. Meer informatie


De lerarenopleiding wordt verzorgd door het Onderwijscentrum VU. Bij het Onderwijssecretariaat kan meer informatie worden gevraagd, tel.: (020) 59 89222, e-mail: onderwijssecretariaat@ond.vu.nl.


Educatie variant (scheikunde)

Tevens 4 sp aan keuzemodulen

Vakcode

Vaknaam

Stp.

Periode

990002

Praktijk

30

Het vak beslaat 2 semesters, en loopt daarbij parallel aan de vakdidactiek en de algemene didactiek / pedagogiek. Zo is ook een goede wisselwerking mogelijk tussen theorie (colleges) en praktijk.

990122

Vakdidactiek scheikunde

9

Het vak beslaat 2 semesters (een heel studiejaar). Startmomenten zijn aan het begin van de semesters: in september en in februari.

990003

Praktijkonderzoek

8

Het praktijkonderzoek vindt plaats in de tweede helft van de lerarenopleiding.

990001

Algemene didactiek / pedagogiek

9

Het vak beslaat 2 semesters (een heel studiejaar). Startmomenten zijn aan het begin van de semesters: in september en in februari.

 1. Master Computer Science

  1. The domain of the Master


The field of Computer Science is concerned with obtaining knowledge about notions, methods and skills connected with the operation and applications of computers. The technical side of Computer Science includes such subjects as programming, operating systems, computer networks, data structures, the theoretical foundations of computer science and the use of mathematics and logic. In the heart of Computer Science we find methodological disciplines like software engineering, conceptual modelling and specification methods. Furthermore there is a rich assortment of applications, like parallel computing, visualisation, security, databases, internet and web, electronic commerce, artificial intelligence, multimedia, protocol validation and managerial aspects. Students who want to follow the Master Program in Computer Science are supposed to possess already a solid basis in this field at the Bachelor level, especially in computer architecture, computer networks, software engineering and the theoretical foundations of computer science.
  1. Objectives


The Master Programme in Computer Science aims to provide the student with the knowledge, experience and insights needed to autonomously carry out his/her professional duties as a computer scientist. The Master Programme is designed to offer a solid basis for a career in business as well as to prepare the student for further education as scientific researcher or teacher.
  1. Final attainment level


After graduation, the student in Computer Science is expected to have developed a critical, scientific attitude, to be aware of the societal aspects of information technology and to possess knowledge, experience, and insights regarding:

 • the operation of computer systems, including operating systems, computer networks, information systems and knowledge systems;

 • the most important programming paradigms;

 • determining software requirements;

 • software design methods;

 • the theoretical foundation of Computer Science;

 • subjects from mathematics, statistics and logic relevant for Computer Science;

 • specialist subjects in one or more of the research areas of Computer Science.

The graduate is capable of:

 • practical application of the learned both alone as well as in a team;

 • clear oral and written presentation of the results of his/her work;

 • making good use of the literature on Computer Science.
  1. Requirements for the Master


For the Master programmes in Computer Science, students may enrol who have a Bachelor's degree in Computer Science obtained at a Dutch university, including the technical universities of Delft, Eindhoven and Twente.

 

Admission of students with other diplomas always needs the approval of the Examination Board. If there are gaps in the student"s knowledge that might hinder the successful completion of a Master in Computer Science, the requirement can be made that some extra courses are followed, by way of a pre-master education of at most 60  cp. If the gap is too big for that, the student will first have to do a Bachelor exam in Computer Science. Depending on the level of his or her previous education the student may then be exempted from a, possibly considerable, part of the Bachelor programme. 

We now mention some specific situations.

 

A Bachelor diploma in Computer Science of a foreign university of quality is likely to qualify, such at the discretion of the Examination Board. 

Also students with another Bachelor diploma obtained at a Dutch or foreign university can apply for admission to the Master Programme in Computer Science. In each individual case it will be judged whether the student's Bachelor fits the chosen specialization of the Master Programme and whether and to what extent a pre-master track is required. With some Bachelor diplomas, such as Artificial Intelligence, Information Science, Mathematics, etcetera, a smooth transfer is especially likely (although this may still depend on the chosen specialization of the Master in Computer Science).

 

Only with some Bachelor diplomas from Dutch hbo-institutions is it likely that a pre-master track of 60 cp will suffice for admittance to the Master Programme in Computer Science. The best fit is to be expected with the Hogere Informatica specialization. Other specializations, such as heao-Business Informatics, do not match as good; enrolment for a Master's in Information Science might be a better choice. 

For students with an hbo-Bachelor degree the Vrije Universiteit  requires an additional assessment test; further details can be found at the VU-website: http://www.vu.nl/aankomende_studenten/index.cfm


  1. Master programmes


The Master Programme in Computer Science offers eight different specializations, from which the student can choose.

 


 • Internet and Web Technology

 • Parallel Computing and Visualisation

 • Software Engineering

 • Multimedia

 • Formal Methods and Software Verification

 • Technical Artificial Intelligence

 • Information and Communication Technology

 • Computer Science and Communication

 

Below we give concise descriptions, which are meant to give an impression of the character of the specializations. Each specialization has a web page and for each specialization there is a contact person. Consulting the web pages and speaking with one or more of the contact persons may be helpful in making a good choice.

 

Once a specialization is chosen, the student should make a study plan, specifying the courses that will be followed in the Master Programme. The total amount of cp that is required for obtaining a Master's degree is 120. Fixed elements of the Master Programme are a master project of 37 cp and a literature study of 6 cp. Mostly the literature study will also involve participation in a seminar. 

As to the remaining 77 cp, the curriculum of each specialization consists of a compulsory part, some restricted compulsory choices and a variable (optional) part, where free choice is possible.In the tables given the fixed part is specified and some suggestions are given for the choices that have to be made. A study plan should be made in consultation with the coordinator of the specialisation and should be approved by the Examination Board. It can be changed, but then the approval of the Examination Board has to be renewed.
  1. Internet and Web Technology

   1. Programme


It needs no saying that Internet and World Wide Web play an ever more central role in our society. This specialisation is concerned large-scale computer systems, especially computer networks and the Internet. Important topics are: Internet and Web protocols, distributed systems, network security, development tools for network applications, peer-to-peer technology, etc.
   1. First year


Compulsory courses, 6 cp Theoretical Computer Science, 4 cp Mathematics and 9 cp other optional courses.

Compulsory courses


Course code

Course name

Cr.

Period

400161

Parallel Programming

6

1 and 2

400130

Distributed Systems

6

1 and 2

400052

Network Programming

9

4 and 5

400127

Computer and Network Security

6

4 and 5

400196

Operating Systems Practical

9

4, 5 and 6Compulsory choices Software Engineering


1 out of 2

Course code

Course name

Cr.

Period

400378

Advanced Topics in Software Design

6

1 and 2

400170

Software Architecture

6

2 and 3Compulsory choice Theoretical Computer Science


at least 6 cp, recommended:

Course code

Course name

Cr.

Period

400117

Protocol Validation

6

5 and 6

Compulsory choice Mathematics


at least 4 cp, recommended:

Course code

Course name

Cr.

Period

400178

Kansrekening en Statistiek

4

5Optional choices Computer Science


Recommended:

Course code

Course name

Cr.

Period

400162

Parallel Programming Practical

6

2 and 3

400166

Principles of Programming Languages

4

4 and 5   1. Second year


Compulsory courses, 12 cp optional courses, 6 cp Literature study and 37 cp Master Project.

Compulsory course


Course code

Course name

Cr.

Period

400107

Computers in de samenleving

4

1 and 2  1. Parallel Computing and Visualisation

   1. Programme


The parallel computing approach to difficult and complex computations is to use a (large) number of computers instead of one, and let these computers work simultaneously. The technical focus is on the construction of efficient and correct software that can be executed in parallel. A central application is the use of advanced graphical techniques to optimally display large quantities of data. Other important applications can be found for example in the field of bio-informatics. Parallel computing and visualisation are at the cutting edge of what computers can do.
   1. First year


Compulsory courses, 6 cp Theoretical Computer Science, 4 cp Mathematics and 9 cp other optional courses.

Compulsory courses


Course code

Course name

Cr.

Period

400114

Scientific Visualisation

4

1 and 2

400161

Parallel Programming

6

1 and 2

400130

Distributed Systems

6

1 and 2

400106

Computer Graphics

6

1 and 2

400162

Parallel Programming Practical

6

2 and 3

400196

Operating Systems Practical

9

4, 5 and 6


Compulsory choice Software Engineering


1 out of 2

Course code

Course name

Cr.

Period

400378

Advanced Topics in Software Design

6

1 and 2

400170

Software Architecture

6

2 and 3Compulsory choice Theoretical Computer Science


at least 6 cp, recommended:

Course code

Course name

Cr.

Period

400211

Distributed Algorithms

6

4 and 5

400117

Protocol Validation

6

5 and 6Compulsory choice Mathematics


at least 4 cp, recommended:

Course code

Course name

Cr.

Period

400178

Kansrekening en Statistiek

4

5   1. Second year


Compulsory courses, 11 cp elective courses, 6 cp Literature study and 37 cp Master Project.


Course code

Course name

Cr.

Period

400107

Computers in de samenleving

4

1 and 2

  1. Download 4.26 Mb.

   Share with your friends:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   38
The database is protected by copyright ©sckool.org 2020
send message

    Main page