Engelsk grammatik ordklasserDownload 495.64 Kb.
Page1/17
Date01.01.2017
Size495.64 Kb.
#5757
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Engelsk grammatik

0. ORDKLASSER

En sætning fortæller om handlinger (med brug af udsagnsord/udsagnsled), hvem der står bag/udfører en handling (navneord/grundled), hvor (forholdsord) og hvordan handlingen fandt sted (biord). De forskellige typer af ord inddeles efter deres stilling i sætningen og grammatiske funktion i ordklasser.Vigtige ordklasser:


NAVNEORD (substantiver)

UDSAGNSORD (verber)

TILLÆGSORD (adjektiver)

BIORD(adverbier)

STEDORD (pronominer)

FORHOLDSORD

(Præpositioner)

Ting, personer, steder (bear, beer, man, woman, sister, family), begreber (demokrati, rigdom, fattigdom)

Ord der indeholder handlinger (kill, run) eller væren (to be, seem, appear)

Ord der beskriver personer og ting (beautiful, fast, hard, friendly, nice)

Ord der beskriver tid, sted og omstændigheder ved handlinger (beautifully, nicely, fast, hard)

Ord, der træder i stedet for navneord/personer (I, You, It Me, We, Them)

Fortæller om tid, sted, årsag, placering, etc. (on, at, in, about, over, under)

a. Bland ikke ordklasserne sammen: Ex: ”I was jealousy”, hvor der skal stå ”I was jealous”. Der er regler for, hvordan ord fra forskellige ordklasser sættes sammen til sætninger. Jealous kan beskrive en person. Det kan jealousy ikke; det står alene som substantiv.


Sætninger laves ved, at der er en person, dyr, ting eller lignende (navneord/grundled), der foretager sig noget (udsagnsord/udsagnsled). Der kan være en genstand for handlingen, eller den har virkninger (genstandsled), og handlingen kan foregå på en måde, der f.eks. beskrives ved hjælp af et biord: ”He kicked the ball violently” (He = grundled (subjekt), kicked = udsagnsled (verbum), the ball = objekt (genstandsled), violently = et biord (adverbium), der beskriver, hvordan handlingen foregår). Subjektet kan også være et begreb: ”Science and common sense can bring us an important step forward”. ”An important step” er objekt og ”us” er dativobjekt (hensynsled).
ACCEPTEREDE ORDSAMMENSTILLINGER

b. Sæt ordene rigtigt sammen. Sproget indeholder en lang række underforståede regler for, hvordan ordene kombineres. Man kan sige ”a fat man”, men ikke ”a fat building”. Det hedder ”dense fog” (Tæt tåge), men ikke ”dense hair”. Hair kan i stedet kombineres med ”thick”, så det altså hedder ”thick hair”. Hvis man ikke kan ”høre”, hvilken ordsammenstilling, der er rigtig, kan man blive nødt til at slå op i ordbogen (slå navneordet op, så gives der eksempler på de accepterede ordsammenstillinger – hvis ordbogen er stor nok).


1. NAVNEORD (SUBSTANTIVER)

Navneord kan være tællelige (countable), f.eks. bold, bog, hus, eller utællelige (uncountable), f.eks. mel, smør. I det første tilfælde kan man altså tælle dem ved at sætte en/et foran ordet. Disse ord optræder da også både i ental og flertal. De utællelige dækker sædvanligvis begreber for masse eller kvantitet, f.eks. vand eller tid. Vi bruger som regel disse ord rigtigt uden at tænke på det. Men det, der kan volde problemer, er især de ord, der er tællelige på dansk men ikke er det på engelsk, jf nedenunder.NAVNEORDS (SUBSTANTIVER) FLERTALSDANNELSE


a. Flertal af navneord laves ved at sætte flertalsendelsen –s på: dog/dogs, house/houses.

b. Hvis ordet ender på en hvislelyd eller på o, sættes –es på: box/boxes, dress/dresses, negro/negroes

c. Hvis ordet ender på konsonant + y erstattes y med –ies: family/families

d. Ved en række ord, der ender på –f, skær ændring til –ves i flertal: Knife/knives, calf/calves, leaf/leaves, life/lives, half/halves, wife/wives, shelf/shelves, wolfves, loaf/loaves, sheaf/sheaves, thief/thieves.

e. NB: Man/men, woman/women, mouse/mice. Visse ord af fremmed oprindelse har uregelmæssig flertalsdannelse: Crisis/crises.

f. På engelsk har man logisk flertal: ”Many people had to leave their houses because of Mitch” (Mange mennesker måtte forlade deres hus/hjem p.g.a orkanen Mitch). ”They lost their lives in the storm” (De mistede livet i stormen) ”The children could not make up their minds whether they would have a lollipop or a coin”.


UBESTEMT OG BESTEMT KENDEORD (A(N) OG THE)

f. Ubestemt kendeord a: A foran konsonanter og an foran vokal(lyd): Ex.: A lesson, An hour (en time), ”An official commission was set up last year”.

g. På engelsk altid ubestemt kendeord, når der er flere, der kan indehave et job: ”He was a carpenter” (Han var tømrer). Men altså ikke, når der kun er én af slagsen: ”He was lead singer in the Rolling Stones”.

h. Der skal bestemt kendeord foran navne på bygninger: ”The Sheraton in Copenhagen”, floder ”The Thames”, skibe ”The Star of Scandinavia” og aviser ”The Hindustran Times”.

i. Der skal ikke bestemt kendeord foran institutioner, når de omtales som sådanne: ”He went to school in Copenhagen”. Når der menes den bestemte bygning, skal der være kendeord the foran: ”We went to the school to discuss parent-teacher cooperation”.

j. Ikke bestemt kendeord foran almene begreber: ”Love is an emotion that is difficult to handle” (Kærligheden – i al almindelighed - er en følelse, der er svær at håndtere). ”Democracy is having a hard time in some countries” (Demokratiet har hårde vilkår i nogle lande).


Stryg eller understreg indholdet i parenteserne, så teksten bliver korrekt:

There was a lot of criticism of (the)capitalism during the economic crises(is) of the 1970’s. (The) mankind was going through a hard time. (The) democracy was under pressure in many countries. (The) poverty was widespread. So was (the) affluence (rigdom). Many people thought that (the) science could help to solve the problems. But they were wrong. (The) science only made the problems bigger. People started talking about another big problem facing (the) mankind: (a) hole in (the) ozone layer. Maybe (the) science was responsible, because (the) science had helped (the) industry, and to some extent it was (the) industry that could be held responsible for a(n) industrial production that had gone too far so that (the) pollution was too big.Ozone layer: Ozonlag

Pollution: forurening


Oversæt:
Når jeg er på tourné, bevæger jeg mig. Der ligger en stor frihed i dét, og friheden er meget vigtig for mig. Den er også årsag til, at jeg har valgt at bo alene uden en mand. For jeg kunne da godt finde en - tror jeg - hvis jeg gerne ville«, siger hun. Griner spontant og stopper lige så brat igen
DE LUMSKE UTÆLLELIGE (UNCOUNTABLES)

Et ord som ”brød” (et brød, flere brød) er tælleligt på dansk. Det engelske ord for brød bread, derimod, er ikke tælleligt (uncountable). Man gør det tælleligt ved at tilføje et tælleligt ord foran det, f.eks. a loaf of bread, a slice of bread eller a piece of bread. Vi kender det også fra dansk: Vi siger ikke ”en mel”, men en ”pose mel”.

j. Ord, der er utællelige på engelsk, men tællelige på danske:

Furniture, money, news, information, advice, interest (rente), luck. De gøres tællelige v.h.a. et indskudt, tælleligt ord:

A piece of furniture, a stroke of good luck, a rate of interest, a bit of advice, etc. Derfor hedder det også much money (mange penge), much furniture (mange møbler).


Oversæt:

Disse nyheder er gode

Disse møbler er tegnet (design) af en berømt arkitekt. Han har tegnet mange møbler

Bill Gates har mange penge. Han har langt flere penge end en amerikansk præsident

Faderen gav sin søn mange gode råd

Oplysningerne blev gjort tilgængelige for en større offentlighed

Jeg har købt et smukt møbel til sommerhuset

Giv mig pengene. Har du dem? Tak – det er vel nok mange penge!

Han fik en høj rente i den nye bank

Disse penge har jeg fået af min far som betaling for at slå græsplænen

De der penge fik jeg sidste år, da han kom tilbage fra London

Det var et held, at vejret blev godt i den sidste del af deres sommerferie


Dyrene hverken tænker eller føler noget. De fleste dyr er jo kommet til verden for at tilfredsstille mennesket (tænk på svinefabrikkerne osv.). Samfundet har ikke plads til dyrene. Dyrene er menneskets ven. Jeg ønsker selvfølgelig ikke, at dyr skal lide eller have elendige forhold, som de jo for øvrigt har i naturen -her kan de blive ædt og jaget af artsfæller. Forsøg dog at se tingene i en sammenhæng og se den ud fra mennesket. Demokratiet er elendigt, hvis der ikke er plads til dyrene. Tænk hvis alle dyrevenner og dyreelskere havde de sammen følelser over for børn. Børn, der overalt i verden lider, sulter og bliver udnyttet. Brug jeres energi og følelser på det væsentlige og ikke på uvidende dyr
Download 495.64 Kb.

Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
The database is protected by copyright ©sckool.org 2022
send message

    Main page